ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

„Substancje niezatwierdzone S-0” – co grozi za ich spożycie ?

W corocznie aktualizowanej Liście substancji i metod zabronionych WADA (Światowa Agencja Antydopingowa) umieszcza systematycznie kategorię tzw. substancji niezatwierdzonych. Czym są owe substancje, jakie są skutki ich spożycia oraz czy wiąże się ono z naruszeniem przepisów antydopingowych ?

Substancje niezatwierdzone S-0 w Liście substancji i metod zabronionych WADA (dalej: Lista) na rok 2018 zostały zdefiniowane jako każda substancja farmakologiczna, która nie została wymieniona w pozostałych sekcjach Listy (S-1 Środki anaboliczne, S-2 Hormony i substancje pokrewne, S-3 Beta 2 agoniści, S-4 Antagoniści i modulatory hormonów, S-5 Diuretyki i środki maskujące), a dla której żadna rządowa jednostka opieki zdrowotnej nie wydała pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jako produktu leczniczego stosowanego u ludzi. Jako przykład WADA wymieniła: leki w fazie badań przedklinicznych lub klinicznych, leki wyrejestrowane, dopalacze, substancje zatwierdzone jedynie do celów weterynaryjnych. WADA wskazała, iż ich spożycie jest zabronione w każdym czasie, zarówno w trakcie zawodów, jak i poza nimi. Rodzi to jednoznaczne konsekwencje dla sportowców, którzy spożyją niniejszą substancję. Ich wykrycie w organizmie zawodnika traktuje się jak spożycie innych substancji zabronionych.

Niewątpliwie problem prawny w kontekście funkcjonowania niniejszej kategorii substancji pojawia się przy próbie ścisłego określenia zakresu tych substancji. WADA wskazała bowiem jedynie na przykładowe wyliczenie substancji, które będą traktowane jako tzw. substancje niezatwierdzone, lecz nie stworzyła taksatywnej listy tych środków. Wydaje się więc, iż jest to „worek bez dna” oraz swoiste zabezpieczenie WADA przed sytuacją, w której zastosowanie danego środka przez sportowca wpłynie znacząco na osiągnięte przez niego wyniki, lecz substancja ta nie została skategoryzowana w którejś z pozostałych sekcji Listy, bo np. została stworzona po przyjęciu obecnie obowiązującej Listy.

Powyższe ukazuje jak często powyższa kategoria będzie mieć zastosowanie w praktyce. Doktryna wskazuje, iż aby jednak sklasyfikować daną substancję jako S-0 należy zastosować rozumowanie, które przyjął CAS w sprawie Williams vs. IOC (CAS 2005/A/726) w odniesieniu do omówionych w niniejszej sprawie tzw. podobnych substancji. A mianowicie, aby uznać, że dana substancja jest substancją niezatwierdzoną musi ona spełnić minimum dwa spośród trzech kryteriów wymienionych w pkt 4.3 Światowego Kodeksu Antydopingowego (Kryteria umieszczania substancji i metod na liście zabronionych), a więc:

  • Istnieją medyczne lub inne naukowe dowody, działanie farmakologiczne lub doświadczenie, że substancja lub metoda, sama lub w połączeniu z innymi substancjami lub metodami, może poprawiać lub poprawia wyniki sportowe;
  • Istnieją medyczne lub inne naukowe dowody, działanie farmakologiczne lub doświadczenie, że użycie substancji lub metody stanowi faktyczne lub potencjalne zagrożenie dla zdrowia zawodnika;
  • WADA ustaliła, że użycie substancji lub metody narusza ducha sportu opisanego we Wstępie do Kodeksu.

Dopiero wówczas dana substancja spełni kryteria S-0. Sportowcy powinni więc być ostrożni w stosowaniu nierozpoznanych substancji, gdyż mogą one być potencjalnie groźne w kontekście wyniku badań antydopingowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Przepisy dotyczące transferów w PZPS

Okienko transferowe w polskiej siatkówce dobiega końca. Wydawać by się mogło, że czasu na ewentualne zmiany barw klubowych jest sporo, aczkolwiek zważywszy na potencjalne negocjacje, spory, tudzież kwestie formalne związane z transferem, właśnie teraz wybija ostatni dzwonek.

Czytaj dalej Przepisy dotyczące transferów w PZPS
Opublikowane w

Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

Pod koniec ubiegłego roku Włoska Federacja Pływacka (ISF) planowała zorganizowanie turnieju „Energy for Swim”, w którym zawodnicy i zawodniczki rywalizowaliby indywidualnie, bez reprezentowania swoich federacji krajowych. W grudniowych zawodach przeprowadzonych w Turynie miały wziąć udział największe światowe gwiazdy, rywalizujące nie tylko o wynik sportowy, lecz również o pokaźne nagrody finansowe. Wydarzenie to miało stać się pierwszym krokiem dla utworzenia nowej międzynarodowej ligi pływackiej.

Czytaj dalej Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

O autorze

Joanna Maj

Joanna Maj

Wpisy autora

Opublikowane w

Termin realizacji zadania finansowanego ze środków publicznych w zakresie sportu wyczynowego

Termin realizacji zadania finansowanego ze środków publicznych w zakresie sportu wyczynowego określa umowa. Za termin realizacji zadania rozumie się okres od daty rozpoczęcia do daty zakończenia realizacji zadania określony umową. Do rozliczenia zadania nie mogą być zaliczone zakupione usługi lub materiały sprzed daty określonej w umowie lub po dacie zakończenia realizacji zadania. Przedłożone do rozliczenia faktury z datą wystawienia i realizacji sprzed dat lub po datach określonych w umowie uznawane są za wydatki niezwiązane z umową i nie zostaną uznane w przedkładanym rozliczeniu.

Czytaj dalej Termin realizacji zadania finansowanego ze środków publicznych w zakresie sportu wyczynowego

Opublikowane w

Doświadczenia MSIT z nadzoru nad polskimi związkami sportowymi

W Kodeksie Dobrego Zarządzania dla polskich związków sportowych MSIT formułując konkretne wytyczne dla poszczególnych obszarów działalności PZS kierował się między innymi własnymi doświadczeniami ze sprawowania nadzoru nad polskimi związkami sportowymi. Pozwoliły one na sformułowanie kilku powtarzalnych błędów popełnianych przez PZS, które stanowią cel naprawczy dla MSIT.

Czytaj dalej Doświadczenia MSIT z nadzoru nad polskimi związkami sportowymi

Opublikowane w

Zawodnik i trener w polityce polskiego związku sportowego

W opublikowanym przez MSIT Kodeksie Dobrego Zarządzania w jeden z rozdziałów poświęcony został tematyce zawodnika i trenera w polityce polskiego związku sportowego. MSIT podkreśla, że to właśnie zawodnicy i trenerzy powinni być priorytetem w polityce związku.

Czytaj dalej Zawodnik i trener w polityce polskiego związku sportowego

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.