ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Stowarzyszenia agentów sportowych

Wielokrotnie na łamach portalu poruszane były tematy dotyczące sytuacji prawnej agentów sportowych. Związane były one m.in. z wprowadzonymi lub planowanymi zmianami  w regulacjach zarówno na gruncie prawa powszechnie obowiązującego jak i autonomicznego prawa sportowego. Tym razem w dzisiejszym artykule chciałbym skupić się na krajowych i zagranicznych strukturach agentów sportowych.

Zauważalne są tendencje do harmonizacji przepisów obejmujących działalność szeroko rozumianej grupy agentów sportowych, przez których rozumie się podmioty zawodowo zajmujące się reprezentacją przedstawicieli środowiska sportowego (zawodnicy, trenerzy, kluby) w procesie negocjacji oraz realizacji umów sportowych (kontrakty zawodnicze, trenerskie, umowy transferowe i sponsoringowe). Do grupy tej należą również oczywiście pośrednicy transakcyjni w rozumieniu przepisów międzynarodowych i krajowych federacji piłkarskich. Przykładem harmonizacji działań w ramach struktur sportowych są plany UEFA dotyczące określenia jednolitych ram świadczenia usług przez agentów, o których niedawno pisał Jacek Bargiel na łamach portalu.

Z drugiej strony działalność pośredników zaczyna być również obejmowana przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jak ma to obecnie miejsce we Włoszech. Zgodnie z ustawą budżetową obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. agenci sportowi, chcąc wykonywać swój zawód, muszą być zarejestrowani w rejestrze prowadzonym przez włoski komitet olimpijski (Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI). Związane jest to oczywiście spełnieniem określonych wymogów, w tym zdania egzaminu, który organizowany jest wspólnie przez CONI i właściwą federację sportową, w ramach której agent ma świadczyć swoje usługi. Zainteresowane osoby odsyłam do artykułu umieszczonego na portalu lawinsport.com, w którym bardziej szczegółowo opisano nowe włoskie regulacje.

W związku z powyższym coraz częściej agenci dostrzegają konieczność wspólnego działania celem ochrony swoich zbiorowych interesów i praw. W tym celu zakładane są organizacje zrzeszające podmioty działające w określonym sporcie, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. W koszykówce funkcjonuje zatem A.E.B.A. (Association of European Basketball Agents), które czynnie współpracowało przy tworzeniu regulaminu National Basketball Players Association. Coraz istotniejszą rolę zaczyna odgrywać również piłkarskie EFAA (European Football Agents Association), które m.in. w tym roku zorganizowało szereg konferencji (m.in. w Paryżu 12 kwietnia 2018 r. oraz Lizbonie z 30 maja 2018 r.) omawiających główne zagadnienia w kształtowaniu przepisów FIFA i UEFA m.in:

  1. Umożliwienie reprezentacji środowiska agentów w dotychczasowym procesie legislacji:
  2. Zapewnienie przejrzystości w transakcjach finansowych;
  3. Promowanie profesjonalizacji działalności poprzez zwiększenie wymagań dla uzyskania statusu pośrednika;
  4. Stworzenie bardziej efektywnego system rozwiązywania sporów;
  5. Jednolite uregulowanie kwestii reprezentowania zawodników niepełnoletnich.

Co istotne, również Komisja Europejska uznała za zasadny udział przedstawicieli agentów w dalszych procesach prawotwórczych, co jeszcze bardziej podniesie rangę EFAA.

Analogiczne problemy zaobserwować można oczywiście na poziomie krajowych federacji sportowych. W wielu państwach środowiska agentów zdecydowały się na utworzenie krajowych struktur organizacyjnych. Tylko w ramach europejskich federacji piłkarskich takie organizacje utworzono w: Bułgarii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Walii, Włoszech oraz Wielkiej Brytanii. Organizacje te działają w oparciu o przepisy regulujące działalność stowarzyszeń, z uwzględnieniem kryteriów sportowych dla właściwej grupy agentów.

Czy przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce dają możliwość utworzenia analogicznych organizacji na terenie naszego kraju? Oczywiście, że tak. Od wielu lat obowiązuje ustawa – Prawo o stowarzyszeniach, regulująca działalność większości klubów sportowych jak również związków sportowych oraz polskich związków sportowych. Dlaczego zatem nie doczekaliśmy się organizacji reprezentującej zbiorowe interesy agentów w Polsce? Z jednej strony wynikać może to po prostu z rozbieżnych interesów przedstawicieli środowiska, konkurujących ze sobą na co dzień. Z drugiej strony, zaobserwować można również podejście kwestionujące zasadność powoływania takiej organizacji z uwagi na brak jednoznacznego przełożenia na treść powstających przepisów prawa. Zagraniczne przykłady wskazują jednak, że chociaż w zakresie współpracy pozostało jeszcze wiele do poprawy, można jednak zauważyć rosnący wpływ struktur agentów na proces legislacji sportowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Przepisy dotyczące transferów w PZPS

Okienko transferowe w polskiej siatkówce dobiega końca. Wydawać by się mogło, że czasu na ewentualne zmiany barw klubowych jest sporo, aczkolwiek zważywszy na potencjalne negocjacje, spory, tudzież kwestie formalne związane z transferem, właśnie teraz wybija ostatni dzwonek.

Czytaj dalej Przepisy dotyczące transferów w PZPS
Opublikowane w

Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

Pod koniec ubiegłego roku Włoska Federacja Pływacka (ISF) planowała zorganizowanie turnieju „Energy for Swim”, w którym zawodnicy i zawodniczki rywalizowaliby indywidualnie, bez reprezentowania swoich federacji krajowych. W grudniowych zawodach przeprowadzonych w Turynie miały wziąć udział największe światowe gwiazdy, rywalizujące nie tylko o wynik sportowy, lecz również o pokaźne nagrody finansowe. Wydarzenie to miało stać się pierwszym krokiem dla utworzenia nowej międzynarodowej ligi pływackiej.

Czytaj dalej Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Adwokat. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja.

Wpisy autora

Opublikowane w

Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

Pod koniec ubiegłego roku Włoska Federacja Pływacka (ISF) planowała zorganizowanie turnieju „Energy for Swim”, w którym zawodnicy i zawodniczki rywalizowaliby indywidualnie, bez reprezentowania swoich federacji krajowych. W grudniowych zawodach przeprowadzonych w Turynie miały wziąć udział największe światowe gwiazdy, rywalizujące nie tylko o wynik sportowy, lecz również o pokaźne nagrody finansowe. Wydarzenie to miało stać się pierwszym krokiem dla utworzenia nowej międzynarodowej ligi pływackiej.

Czytaj dalej Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej
Opublikowane w

Nowe prawo dla sportu nieolimpijskiego

Dobre wiadomości dla środowiska sportu nieolimpijskiego. W tym momencie trwają prace nad nowelizacją ustawy o sporcie, która może mieć kluczowe znaczenie dla utrzymania statusu lub nabycia statusu polskiego związku sportowego przez część z krajowych organizacji sportowych.

Czytaj dalej Nowe prawo dla sportu nieolimpijskiego
Opublikowane w

Organizacje sportowe jako podmioty zbiorowe

28 maja 2018 r. przedstawiony został projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw. Dzisiejszy tekst poświęcony będzie zdefiniowaniu organizacji sportowych jako podmiotów zbiorowych uwzględniając najczęściej stosowane formy prawne.

Czytaj dalej Organizacje sportowe jako podmioty zbiorowe

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.