ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

RODOsport: przekazywanie danych osobowych do państw trzecich – definicje pojęć

Nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadza szereg restrykcji związanych z przekazywaniem danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, w tym do organizacji międzynarodowych. Z oczywistych powodów, kwestia ta dotyczy w szczególności polskich związków sportowych, które niejednokrotnie przesyłają dane zawodników, trenerów, sędziów do międzynarodowych federacji sportowych do celów np. wydania międzynarodowej licencji sportowej czy uczestnictwa zawodników w zawodach sportowych organizowanych przez te organizacje.

Powyższe ma na celu zapewnienie, iż unijny poziom ochrony danych osobowych nie zostanie ograniczony, kiedy dane zostaną przesłane poza terytorium UE.

Literalne brzmienie Rozdziału V RODO wskazuje, iż odrębnym zasadom przetwarzania podlega przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Przez „państwo trzecie” należy rozumieć wszystkie państwa nie należące do Unii Europejskiej. Natomiast „organizacja międzynarodowa”  oznacza organizację i organy jej podlegające działające na podstawie prawa międzynarodowego publicznego lub inny organ powołany w drodze umowy między co najmniej dwoma państwami lub na podstawie takiej umowy. W tym miejscu należy wskazać na status jaki posiadają międzynarodowe federacje sportowe. Są to pozarządowe organizacje (Non-Govermental Organization – NGO), które mają charakter prywatnych stowarzyszeń. Oznacza to, iż nie mogą one wchodzić w relacje z państwami na podstawie prawa międzynarodowego i zawierać z nim umów o takim charakterze. W większości jednak siedziby takich stowarzyszeń znajdują się poza terytorium UE, w szczególności w Szwajcarii, co samo w sobie implikuje konieczność zastosowania szczególnych zasad przetwarzania danych osobowych przekazywanych do państw trzecich.

Przekazywanie danych”, mimo iż nie zostało zdefiniowane w ramach unijnego rozporządzenia, mieści się w zakresie pojęcia „przetwarzania danych” i obejmuje szeroko rozumiane fizyczne przekazywanie danych oraz ich udostępnienie poza granice UE.

RODO wskazuje na dokonanie etapowej weryfikacji, która podstawa przetwarzania będzie miała zastosowanie w przypadku przedmiotowego przetwarzania. Wpierw należy dokonać weryfikacji na poziomie generalnym, tj. należy ustalić, czy w stosunku do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej została wydana decyzja Komisji Europejskiej, a jeśli nie, zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń z art. 46 RODO. W przypadku braku możliwości zastosowania wskazanych przepisów, należy rozważyć zastosowanie wyjątków od powyższych zasad określonych w art. 49, dotyczących zapewnienia odpowiednich gwarancji, lecz przez administratora lub podmiot przetwarzający (poziom indywidualny).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Przepisy dotyczące transferów w PZPS

Okienko transferowe w polskiej siatkówce dobiega końca. Wydawać by się mogło, że czasu na ewentualne zmiany barw klubowych jest sporo, aczkolwiek zważywszy na potencjalne negocjacje, spory, tudzież kwestie formalne związane z transferem, właśnie teraz wybija ostatni dzwonek.

Czytaj dalej Przepisy dotyczące transferów w PZPS
Opublikowane w

Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

Pod koniec ubiegłego roku Włoska Federacja Pływacka (ISF) planowała zorganizowanie turnieju „Energy for Swim”, w którym zawodnicy i zawodniczki rywalizowaliby indywidualnie, bez reprezentowania swoich federacji krajowych. W grudniowych zawodach przeprowadzonych w Turynie miały wziąć udział największe światowe gwiazdy, rywalizujące nie tylko o wynik sportowy, lecz również o pokaźne nagrody finansowe. Wydarzenie to miało stać się pierwszym krokiem dla utworzenia nowej międzynarodowej ligi pływackiej.

Czytaj dalej Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

O autorze

Joanna Maj

Joanna Maj

Wpisy autora

Opublikowane w

Termin realizacji zadania finansowanego ze środków publicznych w zakresie sportu wyczynowego

Termin realizacji zadania finansowanego ze środków publicznych w zakresie sportu wyczynowego określa umowa. Za termin realizacji zadania rozumie się okres od daty rozpoczęcia do daty zakończenia realizacji zadania określony umową. Do rozliczenia zadania nie mogą być zaliczone zakupione usługi lub materiały sprzed daty określonej w umowie lub po dacie zakończenia realizacji zadania. Przedłożone do rozliczenia faktury z datą wystawienia i realizacji sprzed dat lub po datach określonych w umowie uznawane są za wydatki niezwiązane z umową i nie zostaną uznane w przedkładanym rozliczeniu.

Czytaj dalej Termin realizacji zadania finansowanego ze środków publicznych w zakresie sportu wyczynowego

Opublikowane w

Doświadczenia MSIT z nadzoru nad polskimi związkami sportowymi

W Kodeksie Dobrego Zarządzania dla polskich związków sportowych MSIT formułując konkretne wytyczne dla poszczególnych obszarów działalności PZS kierował się między innymi własnymi doświadczeniami ze sprawowania nadzoru nad polskimi związkami sportowymi. Pozwoliły one na sformułowanie kilku powtarzalnych błędów popełnianych przez PZS, które stanowią cel naprawczy dla MSIT.

Czytaj dalej Doświadczenia MSIT z nadzoru nad polskimi związkami sportowymi

Opublikowane w

Zawodnik i trener w polityce polskiego związku sportowego

W opublikowanym przez MSIT Kodeksie Dobrego Zarządzania w jeden z rozdziałów poświęcony został tematyce zawodnika i trenera w polityce polskiego związku sportowego. MSIT podkreśla, że to właśnie zawodnicy i trenerzy powinni być priorytetem w polityce związku.

Czytaj dalej Zawodnik i trener w polityce polskiego związku sportowego

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.