Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

RODO a orzeczenia lekarskie w klubie sportowym

W ubiegły piątek obowiązywać zaczęły przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), czego nie sposób było nie zauważyć – nasze skrzynki pocztowe zapełniły się mailami o aktualizacji polityk prywatności oraz treścią obowiązków informacyjnych. Przepisy RODO jeszcze przed 25 maja 2018 r. wzbudzały dużo kontrowersji oraz wątpliwości i pomimo wzmożonej ostatnimi czasy kampanii informacyjnej, w szczególności ze strony Ministerstwa Cyfryzacji, niewiele się w tej kwestii zmieniło. Mając powyższe na uwadze, w naszych wpisach będziemy starali się przybliżać tematykę stosowania przepisów RODO w działalności sportowej.

W działalności sportowej, a w szczególności w klubach sportowych, przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia jest ściśle związana z realizowanymi celami. Zdając sobie sprawę z faktu, iż takie dane są traktowane przez RODO jako tzw. szczególne kategorie danych osobowych (Artykuł 9 RODO) wiele klubów ma wątpliwości, czy przetwarza dane o zdrowiu w sposób zgodny z prawem oraz czy legitymuje się odpowiednią podstawą przetwarzania i czy musi być nią zgoda. W szczególności kluby sportowe wyrażają wątpliwości związane z podstawami dla odbierania i gromadzenia zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, w szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach sportowych.

Przede wszystkim wskazać należy, że chociaż przetwarzanie danych szczególnych kategorii, w tym danych o zdrowiu co do zasady jest zabronione (art. 9 ust. 1 RODO), to jednak istnieje szereg wyjątków, w których zakaz ten nie ma zastosowania. Jedynym z takich wyjątków jest wyraźna zgoda (art. 9 ust. 1 lit a) osoby, której dane dotyczą, ale również konieczność przetwarzania danych szczególnych kategorii do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy na podstawie prawa UE lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 1 lit h).

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o sporcie zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy (PZS) jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie. Z kolei, podmiotem weryfikującym posiadanie takiego zaświadczenia jest co do zasady klub sportowy zrzeszony w ramach odpowiedniego PZS. Mając na uwadze powyższe należy dojść do wniosku, że w przypadku sportów organizowanych przez PZS odbieranie zaświadczeń lekarskich jest nie tylko potrzebne ze względu na profilaktykę zdrowotną ale również ma swoją konkretną podstawę w prawie polskim (państwa członkowskiego UE), co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie danych o zdrowiu, o której mowa w art. 9 ust. 1 lit. h). W takim przypadku nie potrzeba zatem odbierać od zawodnika osobnej zgody na przetwarzanie danych o zdrowiu zawartych w orzeczeniu lekarskim.

Powyższa interpretacja prowadzi jednak do wniosku, że w przypadku klubów sportowych działających w dyscyplinie sportowej nieorganizowanej przez PZS brak wyraźnej podstawy prawnej dla odbierania orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie i tym samym konieczne jest odbieranie zgód.

Zróżnicowanie podstaw dla przetwarzania danych osobowych zawartych w orzeczeniach lekarskich ze względu na przynależność danej dyscypliny do obszaru objętego działaniem PZS nie wydaje się w pełni zasadne. Niejednokrotnie dyscypliny sportowe nieobjęte działaniem PZS są równie a nawet bardziej niebezpieczne niż dyscypliny, w których PZS istnieje, dlatego kluby sportowe niezależnie od obowiązku ustawowego powszechnie odbierają od zawodników orzeczenia lekarskie. W takim przypadku nie wydaje się zasadnym wymaganie uzyskiwania dodatkowej zgody na przetwarzanie danych zawartych w orzeczeniu tylko dlatego, że dotyczy to dyscypliny nieobjętej działaniem PZS, w szczególności, że przedmiotowe dane są potrzebne do celów profilaktyki zdrowotnej. Rozwiązaniem dla tej sytuacji mogłoby być uregulowanie na poziomie ustawowym kwestii odbierania uzyskiwania orzeczeń lekarskich także w przypadku dyscyplin nieobjętych działaniem PZS i tym samym zwolnienie z obowiązku pobierania zgód w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Zabawa w Boga, czyli doping genetyczny

Człowiek od zawsze starał się dążyć do doskonałości. Doskonałość to coś, co odróżnia jednostki wyjątkowe od reszty społeczności, jest czymś ponad standard. Ludzie doskonalą się poprzez ćwiczenie różnych zdolności, takich jak gra na skrzypcach czy gra w szachy albo starają się poprawić swój wygląd. Człowiek, w swej istocie, nie jest jednak idealny, a jego budowa genetyczna nie pozwala na swobodne rozwijanie swoich zdolności. Każdy organizm potrzebuje snu, pożywienia, odpowiednich witamin czy relaksu.

Czytaj dalej Zabawa w Boga, czyli doping genetyczny

Opublikowane w

Mistrzostwa Świata FIFA U-20, a rozgrywki piłkarskiej Ekstraklasy

23 maja 2019 roku, w naszym kraju rozpoczną się piłkarskie Mistrzostwa Świata FIFA U-20 Polska 2019. Mecz otwarcia i finał, który został zaplanowany na 15 czerwca przyszłego roku, rozegrane zostaną na Stadionie Widzewa w Łodzi. W turnieju wystąpią 24 zespoły z całego świata, w tym gospodarz – Polska.

Czytaj dalej Mistrzostwa Świata FIFA U-20, a rozgrywki piłkarskiej Ekstraklasy

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Adwokat. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Fotografowanie imprez masowych w kontekście RODO

Przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) generują wiele wątpliwości wśród podmiotów prowadzących działalność sportową w kontekście organizacji wydarzeń sportowych i utrwalania wizerunków osób biorących w nich udział. Rodzi się pytanie, czy utrwalanie i publikacja wizerunków uczestników imprez jest dopuszczalna i z jakimi dodatkowymi obowiązkami należy się liczyć.

Czytaj dalej Fotografowanie imprez masowych w kontekście RODO

Opublikowane w

Ustalenie stawki VAT dla usług związanych z rekreacją

Zarządzający obiektami sportowymi świadczącymi usługi dla konsumentów polegające na sprzedaży karnetów wstępu oraz uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych często stosują do nich preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 8%, niezależnie od charakteru konkretnej usługi. Czy takie działanie jest jednak uzasadnione w każdym przypadku?

Czytaj dalej Ustalenie stawki VAT dla usług związanych z rekreacją

Opublikowane w

Postępowanie UOKiK w sprawie kartelu na rynku fitness

W ogłoszonym dnia 29 czerwca 2018 r. komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o prowadzonym postępowaniu w związku z podejrzeniem zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję na rynku fitness.

Czytaj dalej Postępowanie UOKiK w sprawie kartelu na rynku fitness

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts