ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

RODO a orzeczenia lekarskie w klubie sportowym

W ubiegły piątek obowiązywać zaczęły przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), czego nie sposób było nie zauważyć – nasze skrzynki pocztowe zapełniły się mailami o aktualizacji polityk prywatności oraz treścią obowiązków informacyjnych. Przepisy RODO jeszcze przed 25 maja 2018 r. wzbudzały dużo kontrowersji oraz wątpliwości i pomimo wzmożonej ostatnimi czasy kampanii informacyjnej, w szczególności ze strony Ministerstwa Cyfryzacji, niewiele się w tej kwestii zmieniło. Mając powyższe na uwadze, w naszych wpisach będziemy starali się przybliżać tematykę stosowania przepisów RODO w działalności sportowej.

W działalności sportowej, a w szczególności w klubach sportowych, przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia jest ściśle związana z realizowanymi celami. Zdając sobie sprawę z faktu, iż takie dane są traktowane przez RODO jako tzw. szczególne kategorie danych osobowych (Artykuł 9 RODO) wiele klubów ma wątpliwości, czy przetwarza dane o zdrowiu w sposób zgodny z prawem oraz czy legitymuje się odpowiednią podstawą przetwarzania i czy musi być nią zgoda. W szczególności kluby sportowe wyrażają wątpliwości związane z podstawami dla odbierania i gromadzenia zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, w szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach sportowych.

Przede wszystkim wskazać należy, że chociaż przetwarzanie danych szczególnych kategorii, w tym danych o zdrowiu co do zasady jest zabronione (art. 9 ust. 1 RODO), to jednak istnieje szereg wyjątków, w których zakaz ten nie ma zastosowania. Jedynym z takich wyjątków jest wyraźna zgoda (art. 9 ust. 1 lit a) osoby, której dane dotyczą, ale również konieczność przetwarzania danych szczególnych kategorii do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy na podstawie prawa UE lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 1 lit h).

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o sporcie zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy (PZS) jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie. Z kolei, podmiotem weryfikującym posiadanie takiego zaświadczenia jest co do zasady klub sportowy zrzeszony w ramach odpowiedniego PZS. Mając na uwadze powyższe należy dojść do wniosku, że w przypadku sportów organizowanych przez PZS odbieranie zaświadczeń lekarskich jest nie tylko potrzebne ze względu na profilaktykę zdrowotną ale również ma swoją konkretną podstawę w prawie polskim (państwa członkowskiego UE), co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie danych o zdrowiu, o której mowa w art. 9 ust. 1 lit. h). W takim przypadku nie potrzeba zatem odbierać od zawodnika osobnej zgody na przetwarzanie danych o zdrowiu zawartych w orzeczeniu lekarskim.

Powyższa interpretacja prowadzi jednak do wniosku, że w przypadku klubów sportowych działających w dyscyplinie sportowej nieorganizowanej przez PZS brak wyraźnej podstawy prawnej dla odbierania orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie i tym samym konieczne jest odbieranie zgód.

Zróżnicowanie podstaw dla przetwarzania danych osobowych zawartych w orzeczeniach lekarskich ze względu na przynależność danej dyscypliny do obszaru objętego działaniem PZS nie wydaje się w pełni zasadne. Niejednokrotnie dyscypliny sportowe nieobjęte działaniem PZS są równie a nawet bardziej niebezpieczne niż dyscypliny, w których PZS istnieje, dlatego kluby sportowe niezależnie od obowiązku ustawowego powszechnie odbierają od zawodników orzeczenia lekarskie. W takim przypadku nie wydaje się zasadnym wymaganie uzyskiwania dodatkowej zgody na przetwarzanie danych zawartych w orzeczeniu tylko dlatego, że dotyczy to dyscypliny nieobjętej działaniem PZS, w szczególności, że przedmiotowe dane są potrzebne do celów profilaktyki zdrowotnej. Rozwiązaniem dla tej sytuacji mogłoby być uregulowanie na poziomie ustawowym kwestii odbierania uzyskiwania orzeczeń lekarskich także w przypadku dyscyplin nieobjętych działaniem PZS i tym samym zwolnienie z obowiązku pobierania zgód w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Przepisy dotyczące transferów w PZPS

Okienko transferowe w polskiej siatkówce dobiega końca. Wydawać by się mogło, że czasu na ewentualne zmiany barw klubowych jest sporo, aczkolwiek zważywszy na potencjalne negocjacje, spory, tudzież kwestie formalne związane z transferem, właśnie teraz wybija ostatni dzwonek.

Czytaj dalej Przepisy dotyczące transferów w PZPS
Opublikowane w

Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

Pod koniec ubiegłego roku Włoska Federacja Pływacka (ISF) planowała zorganizowanie turnieju „Energy for Swim”, w którym zawodnicy i zawodniczki rywalizowaliby indywidualnie, bez reprezentowania swoich federacji krajowych. W grudniowych zawodach przeprowadzonych w Turynie miały wziąć udział największe światowe gwiazdy, rywalizujące nie tylko o wynik sportowy, lecz również o pokaźne nagrody finansowe. Wydarzenie to miało stać się pierwszym krokiem dla utworzenia nowej międzynarodowej ligi pływackiej.

Czytaj dalej Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Adwokat. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Fotografowanie imprez masowych w kontekście RODO

Przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) generują wiele wątpliwości wśród podmiotów prowadzących działalność sportową w kontekście organizacji wydarzeń sportowych i utrwalania wizerunków osób biorących w nich udział. Rodzi się pytanie, czy utrwalanie i publikacja wizerunków uczestników imprez jest dopuszczalna i z jakimi dodatkowymi obowiązkami należy się liczyć.

Czytaj dalej Fotografowanie imprez masowych w kontekście RODO

Opublikowane w

Ustalenie stawki VAT dla usług związanych z rekreacją

Zarządzający obiektami sportowymi świadczącymi usługi dla konsumentów polegające na sprzedaży karnetów wstępu oraz uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych często stosują do nich preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 8%, niezależnie od charakteru konkretnej usługi. Czy takie działanie jest jednak uzasadnione w każdym przypadku?

Czytaj dalej Ustalenie stawki VAT dla usług związanych z rekreacją

Opublikowane w

Postępowanie UOKiK w sprawie kartelu na rynku fitness

W ogłoszonym dnia 29 czerwca 2018 r. komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o prowadzonym postępowaniu w związku z podejrzeniem zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję na rynku fitness.

Czytaj dalej Postępowanie UOKiK w sprawie kartelu na rynku fitness

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.