Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Regulacje dyscyplinarne w polskiej siatkówce cz. 3

W poprzednim artykule omówiłem niektóre wykroczenia dyscyplinarne uregulowane w Regulaminie Dyscyplinarnym Polskiego Związku Piłki Siatkowej i możliwe rodzaje i wymiary kar jakie mogą zostać orzeczone przez organy dyscyplinarne w przypadku ich popełnienia. Dziś, czas na kolejne, zapraszam do lektury!

Krytyka w trakcie lud po zawodach sędziów, ich orzeczeń lub decyzji Polskiego Związku Piłki Siatkowej przez zawodnika, członka sztabu szkoleniowego lub działacza sportowego jest zagrożona – na mocy § 34 ust. 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPS – karą upomnienia albo nagany albo karą pieniężną w wysokości od 500 złotych do 2.500 złotych. Jeżeli do takiej krytyki dochodzi w trakcie lub po zawodach Ligi Zawodowej i dotyczy to także decyzji podmiotu zarządzającego Ligą Zawodową, to takie wykroczenie zagrożone jest karą upomnienia albo nagany albo karą pieniężną, ale już w wysokości od 1.000 złotych do 5.000 złotych.

Za rażące zachowanie polegające na krytyce podlega karze również klub, z którym sprawca jest związany lub był związany w chwili popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego. Zagrożone jest ono – na mocy § 34 ust. 4 – karą pieniężną w wysokości od 5.000 złotych do 10.000 złotych.

Nie popełnia natomiast wykroczenia dyscyplinarnego polegające na krytyce, podmiot, który dokonuje uzasadnionej krytyki w oparciu o prawdziwe okoliczności dotyczące orzeczeń lub decyzji osób bądź innych podmiotów w obronie uzasadnionego interesu.

Kolejne wykroczenie to uregulowany w § 35 RD stan nietrzeźwości: „Kto, znajdując się pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego bierze udział w zawodach lub wydarzeniu towarzyszącym podlega karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 6 miesięcy”. Ma ono również formę kwalifikowaną, dotyczącą zawodów lub wydarzenia towarzyszącego w Lidze Zawodowej i jest ono wówczas zagrożone karą okresowego zawieszenia w prawach na okres od 2 miesięcy do 12 miesięcy.

Niezależnie od rodzaju zawodów na mocy ust. 3: „Kto, odmawia poddania się badaniu stwierdzającemu trzeźwość lub pozostawanie pod wpływem środka odurzającego podlega karze okresowego zawieszenia w prawach na okres od 2 miesięcy do 12 miesięcy”.

Innym wykroczenie jest prezentowanie i umieszczanie na ubiorach, niestosownych, mogących poniżyć w opinii publicznej treści. Zgodnie z § 36 ust. 1 RD takie wykroczenie popełnione podczas zawodów lub wydarzeń towarzyszących zagrożone jest karą upomnienia albo nagany albo karą pieniężną w wysokości do 10.000 złotych lub karą okresowego zawieszenia w prawach na okres do 3 miesięcy. W ust. 2 uregulowana została forma kwalifikowana, dotycząca takiego typu zachowania podczas rozgrywek Ligi Zawodowej. Kara jest wówczas dwukrotnie wyższa, jeśli chodzi o karę pieniężną czy karę okresowego zawieszenia w prawach zawodnika. Zgodnie z tym przepisem:  „kto, podczas zawodów lub wydarzeń towarzyszących Ligi Zawodowej prezentuje, w tym umieszcza na ubiorach, niestosowne, mogące poniżyć w opinii publicznej treści, podlega karze upomnienia albo nagany albo karze pieniężnej w wysokości do 20.000 złotych lub karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 6 miesięcy”.

Kary okresowego zawieszenia w prawach za to przewinienie w przypadku zawodników lub członków sztabu mogą być również orzekane na okres od 1 do 6 meczów, a w przypadku sędziów – na okres od 1 do 6 kolejek meczów.

Odmowa gry w kadrze narodowej, to z kolei, wykroczenie określone w § 37 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPS. Zgodnie, z ust. 1, zawodnik, który bez usprawiedliwionej przyczyny odmawia gry w kadrze narodowej jakiegokolwiek szczebla podlega karze okresowego zawieszenia w prawach na okres od 6 miesięcy do 24 miesięcy. Tej samej karze podlega, osoba która nakłania zawodnika do odmowy gry w kadrze narodowej jakiegokolwiek szczebla.

Innym wykroczeniem dyscyplinarnym w polskiej siatkówce jest gra w zawodach nieuprawnionego zawodnika, uregulowane w § 38 RD PZPS. W takim przypadku zawodnik podlega karze okresowego zawieszenia w prawach na okres od 3 miesięcy do 12 miesięcy, a jeżeli przewinienie dotyczy meczu Ligi Zawodowej zagrożone jest karą okresowego zawieszenia w prawach na okres o 6 miesięcy do 24 miesięcy. Z kolei zgodnie z § 39 ust. 1, klub, w którego drużynie występuje w zawodach osoba nieuprawniona do gry lub występuje pod innym niż własne imieniem lub nazwiskiem, podlega karze pieniężnej w wysokości do 2.500 złotych, zaś zgodnie z ust. 2, klub Ligi Zawodowej, w którego drużynie występuje w zawodach osoba nieuprawniona do gry lub występująca pod innym niż własne imieniem lub nazwiskiem, podlega karze pieniężnej w wysokości do 5.000 złotych.

Podobnym wykroczeniem jest wystawienie przez klub w meczu osoby nieuprawnionej lub zawodnika zawieszonego w prawach. Zgodnie z § 40 ust. 1, klub, który wystawia do udziału w zawodach osobę nieuprawnioną lub zawodnika zawieszonego w prawach podlega karze pieniężnej w wysokości do 2.500 złotych, a zgodnie z ust. 2, klub, który wystawia do udziału w zawodach Ligi Zawodowej osobę nieuprawnioną lub zawodnika zawieszonego w prawach podlega karze pieniężnej w wysokości do 5.000 złotych.

I jeszcze jedno podobne przewinienie – posługiwanie się legitymacją zawodniczą lub wzięcie udziału w zawodach, z podaniem nieprawdziwych informacji co do tożsamości, wieku lub przynależności klubowej, uregulowane w § 41 Regulaminu. Zgodnie z ust. 1, kto, posługuje się legitymacją zawodniczą lub bierze udział w Zawodach podając nieprawdziwe informacje co do tożsamości, wieku lub przynależności klubowej, podlega karze pieniężnej w wysokości do 2.500 złotych albo karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 3 miesięcy, a zgodnie z ust. 2, jeżeli zachowanie sprawcy czynu określonego w ust. 1 dotyczy zawodów Ligi Zawodowej, sprawca podlega karze pieniężnej w wysokości do 5.000 złotych albo karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 6 miesięcy.

Nie stawienie się sędziego na zawodach, to kolejne wykroczenie z Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Jest ono uregulowane w § 42 RD PZPS. Zgodnie z ust. 1, sędzia, który bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawia się na zawodach, podlega karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 3 kolejek meczów. Natomiast, zgodnie z ust. 2, sędzia sędziujący mecze Ligi Zawodowej, który bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawia się na zawodach, podlega karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 6 kolejek meczów.

Regulamin odróżnia też od nie stawienia się na zawody przez sędziego, także spóźnienie sędziego na zawody. Przesłanką uznania jest wg § 43 ust. 1 RD spóźnienia sędziego za wykroczenie dyscyplinarne jest „brak usprawiedliwionej przyczyny”. Organ dyscyplinarny rozpoznając sprawę musi zbadać, czy przyczyna spóźnienia może zostać wytłumaczona przez obwinionego jako usprawiedliwiona. Jeżeli tak, to czyn nie jest wykroczeniem. Jeżeli brak jest usprawiedliwienia dla tego spóźnienia, wówczas jest to wykroczenie dyscyplinarne.

par. 43

1. Sędzia, który bez usprawiedliwionej przyczyny spóźnia się na Zawody, podlega karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 1 kolejki Meczów.

W § 43 ust. 2 uregulowana jest kwalifikowana forma tego wykroczenia.

2. Sędzia sędziujący zawody Ligi Zawodowej, który bez usprawiedliwionej przyczyny spóźnia się na Zawody, podlega karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 3 kolejek Meczów.

Wykroczeniem dyscyplinarnym uregulowanym w § 44 RD PZPS jest samowolne opuszczenie boiska przez zawodnika lub odmowa gry w meczu bez uzasadnionej przyczyny. Zgodnie z ust.1, takie przewinienie jest zagrożone karą pieniężną w wysokości do 4.000 złotych albo karą okresowego zawieszenia w prawach. Tej samej karze podlega także klub, którego drużyna samowolnie opuszcza boisko lub odmawia gry w meczu bez uzasadnionej przyczyny. Jest jeszcze kwalifikowana forma tego wykroczenia, związana z grą w Lidze Zawodowej, uregulowana w ust. 2. Karą w tym przypadku jest kara pieniężna w wysokości do 8.000 złotych albo kara okresowego zawieszenia w prawach.

I ostatnie wykroczenie. Zostało ono uregulowane § 45 RD. Jest to „celowa przegrana w zawodach”. W takim przypadku, klub podlega karze do 25.000 złotych, natomiast zawodnicy, członkowie sztabu szkoleniowego – podlegają indywidualnie – karze pieniężnej do 7.500 złotych lub karze okresowego zawieszenia w prawach.

I tu mamy formę kwalifikowaną formę wykroczenia, związaną z Ligą Zawodową. W tym przypadku, klub podlega karze pieniężnej w wysokości do 50.000 złotych, natomiast zawodnicy, członkowie sztabu szkoleniowego – indywidualnie- karze pieniężnej do 15.000 złotych lub karze okresowego zawieszenia w prawach.

Nie sposób w tak krótkich odcinkach na blogu omówić całego postępowania, więc przy omawianiu przepisów dyscyplinarnych w polskiej siatkówce, skoncentrowałem się na zakresach odpowiedzialności i poszczególnych wykroczeniach. W kolejnych odcinkach przyjrzę się przepisom dyscyplinarnym obowiązującym w piłce ręcznej.

(Zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

FIFA i UEFA coraz mocniej wspierają kobiecy futbol

W 2015 roku Kobiece Mistrzostwa Świata, które odbyły się w Kanadzie śledziło na stadionach lub przed telewizorami ponad 750 milionów ludzi. Kobiece EURO 2017 rozgrywane w Holandii przyciągnęło przed wszelakiego rodzaju odbiorniki i na trybuny ponad 178 milionów fanów. Na przestrzeni lat 2012-2017 liczba młodzieżowych lig dziewczęcych wzrosła ze 164 do 266. W tym samym okresie liczba europejskich reprezentacji wszystkich szczebli wiekowych urosła do 233. Pod koniec 2017 roku zarejestrowanych piłkarek poniżej 18 roku życia było 960 959.

Czytaj dalej FIFA i UEFA coraz mocniej wspierają kobiecy futbol

Opublikowane w

Udział drużyny piłkarskiej w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek

Ostatnio pisałem o nieodbytym lub przerwanym meczu w rozgrywkach piłkarskich, a dziś mowa będzie o udziale drużyny w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek mistrzowskich czy pucharowych. Zapraszam do lektury.

Czytaj dalej Udział drużyny piłkarskiej w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Udział drużyny piłkarskiej w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek

Ostatnio pisałem o nieodbytym lub przerwanym meczu w rozgrywkach piłkarskich, a dziś mowa będzie o udziale drużyny w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek mistrzowskich czy pucharowych. Zapraszam do lektury.

Czytaj dalej Udział drużyny piłkarskiej w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek

Opublikowane w

Nieodbyty lub przerwany mecz w rozgrywkach piłkarskich

Ostatnio na łamach bloga prawosportowe.pl sporo piszę o tematyce „rozgrywkowej” w piłce nożnej na łamach portalu prwosportowe.pl. W poprzednim odcinku było o wycofaniu się drużyny z rozgrywek, a dziś o meczu, który – mówiąc kolokwialnie – nie został przeprowadzony bez przeszkód i ustaleniu odpowiedzialności. Tutaj posiłkować się trzeba przepisami regulaminów rozgrywek i Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

Temat był też już przedstawiany na łamach bloga w ujęciu nierozegrania meczu, ale i przyczyn obiektywnych nierozegrania, w tym siły wyższej. Dotyczy to regulacji z § 7 ust. 1 nr IX/140, a teraz o ustaleniu odpowiedzialności klubów. Zgodnie z § 29 Uchwały nr IX/140, W przypadku gdy wyznaczone lub uzgodnione spotkanie nie odbędzie się, względnie mecz zostanie przerwany przed upływem czasu gry, zobowiązanie finansowe klubów ustala się w następujący sposób:

1.Zainteresowane kluby nie mogą wzajemnie rościć pretensji finansowych, jeśli przyczyna była od nich nie zależna (katastrofy, klęski żywiołowe, itp.). Decyzja odnośnie zakwalifikowania przyczyny należy do organów prowadzących rozgrywki.

2.Gospodarz spotkania ma prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów organizacji spotkania, jeśli winę ponosi drużyna przeciwnika.

3.Drużynie przyjezdnej przysługuje zwrot poniesionych kosztów jeśli winę ponosi gospodarz spotkania.

Mamy tutaj trzy reżimy.

Po pierwsze, w przypadkach losowych, a językiem prawniczym „siły wyższej” kluby nie mogą mieć wzajemnych pretensji finansowych o nierozegrany mecz. Tak dzieje się w przypadku np. katastrof, klęsk żywiołowych, śmierci kibica, zalania boiska w wyniku obfitych opadów deszczu, ale należy pamiętać, że decyzję w kwestii kwalifikacji tej przyczyny podejmuje organ prowadzący rozgrywki czyli niezależnie od nazwy czy to „Komisja Rozgrywek” czy „Wydział Gier”. Od takich decyzji przysługuje odwołanie do organu odwoławczego czyli organu II instancji wg właściwości wynikającej z odrębnych przepisów.

Po drugie, jeśli mecz nie odbył się z winy drużyny gości, gospodarz meczu ma prawo żądać od gościa zwrotu kosztów organizacji spotkania.

A po trzecie, jeżeli wina za nierozegranie czy przerwanie spotkania leży po stronie gospodarzy, to drużynie przyjezdnej przysługuje zwrot kosztów tego wyjazdu.

Pamiętajmy też, że w przypadkach w których nierozegranie meczu, jego przerwanie, bądź niedokończenie nastąpi z winy jednej ze stron zastosowane mogą być również przepisy § 7 ust. 1 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. Poniżej przypadki, które mieszczą się w opisywanym dzisiaj zagadnieniu.

Zgodnie z tym przepisem „Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść:

2) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut;

3) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry …

4) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia nie zastąpi jej w ciągu 10 min inną przepisową piłką;

5) drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia;

6) drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie z przepisami;

9) drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba zawodników będzie mniejsza niż 7;

10) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane;

11) drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane;

12) drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;

13) drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut;

14) drużyny, która nie dostarczy sędziemu protokołu, zawierającego listę zawodników i osób funkcyjnych;

17) drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie meczu i z tego powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;

…”

W kolejnym odcinku będzie o udziale drużyn w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek mistrzowskich czy pucharowych.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Chcesz posłuchać tego tekstu?

Opublikowane w

Wycofanie się drużyny z rozgrywek piłkarskich

Kontynuujemy tematykę „rozgrywkową” w piłce nożnej na łamach portalu prwosportowe.pl. Ostatnio pisałem o wyborze strojów drużyn w zawodach piłki nożnej, a dziś o wycofaniu się drużyny z rozgrywek. Tu również pomocne będą przepisy regulaminów rozgrywek i Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

Czytaj dalej Wycofanie się drużyny z rozgrywek piłkarskich

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts