Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Regulacje dyscyplinarne w polskiej siatkówce cz. 2

W poprzednim odcinku pisałem o ogólnych zasadach odpowiedzialności dyscyplinarnej w polskiej siatkówce.  Dziś pora na omówienie przepisów Działu III „Część Szczegółowa” Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Katalog wykroczeń dyscyplinarnych w Regulaminie Dyscyplinarnym rozpoczyna się od § 30 RD, regulującego wykroczenie polegające na wypowiedziach lub innych działaniach poniżających. Zatem, podmiot, który wypowiada się lub podejmuje inne działania mogące poniżyć w opinii publicznej, narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania powierzonej funkcji lub prowadzenia działalności sportowej w piłce siatkowej lub znieważające osoby lub podmioty, poprzez podawanie nieprawdziwych informacji lub w oparciu o nieprawdziwe informacje, podlega karze upomnienia albo nagany albo okresowego zawieszenia w prawach na okres do 24 miesięcy. W przypadku, gdy sprawca tego wykroczenia jest związany z Ligą Zawodową, podlega karze upomnienia albo nagany albo karze pieniężnej w wysokości od 5.000 złotych do 25.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 24 miesięcy. Mamy tu zatem do czynienia z kwalifikowaną formą wykroczenia dyscyplinarnego. W przypadku zawodników lub członków sztabu szkoleniowego kara okresowego zawieszenia w prawach za popełnienie tego wykroczenia może być orzeczona również na okres od 1 do 6 meczów. Natomiast w przypadku Sędziów kara okresowego zawieszenia w prawach za popełnienie tego wykroczenia może być orzeczona również na okres od 1 do 6 kolejek meczów, a nie poszczególnych spotkań jak ma to miejsce w przypadku zawodników.

W § 31 Regulaminu uregulowano wykroczenie korupcyjne. Zatem, kto, udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej sędziemu, zawodnikowi, członkowi sztabu szkoleniowego lub działaczowi sportowemu w związku z pełnieniem tej funkcji podlega karze pieniężnej w wysokości do 100.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres nie krótszy niż 3 miesiące bez możliwości wcześniejszego skrócenia albo karze wykluczenia z PZPS. W przypadku tego wykroczenia dyscyplinarnego również mamy do czynienia z formą kwalifikowaną, związaną z Ligą Zawodową:

2. Kto, udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej Sędziemu, Zawodnikowi, członkowi Sztabu Szkoleniowego lub Działaczowi Sportowemu w związku pełnieniem tej funkcji w ramach Ligi Zawodowej podlega karze pieniężnej w wysokości do 200.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres nie krótszy niż 6 miesięcy bez możliwości wcześniejszego skrócenia albo karze wykluczenia z PZPS”.

Wykroczenie dyscyplinarne popełnia również osoba, która przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę. Taka osoba podlega karze pieniężnej w wysokości do 100.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres nie krótszy niż 3 miesiące bez możliwości wcześniejszego skrócenia albo karze wykluczenia z PZPS. W przypadku osoby działającej w związku z funkcjonowaniem Ligi Zawodowej przyjmującej korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę – wykroczenie zagrożona jest karą pieniężną w wysokości do 200.000 złotych oraz karą okresowego zawieszenia w prawach na okres nie krótszy niż 6 miesięcy bez możliwości wcześniejszego skrócenia albo karą wykluczenia z PZPS.

W świetle § 31 ust. 5 tak samo jak wykroczenie przekupstwa lub sprzedajności traktowana jest udowodniona próba popełnienia tego wykroczenia.

Kolejne wykroczenie uregulowane w RD PZP, to niesportowe zachowanie w czasie lub bezpośrednio przed lub po zawodach lub wydarzeniu towarzyszącym. Definicja wydarzenia towarzyszącego zawarta została w § 1 pkt 13 Regulaminu. Przez „Wydarzenie Towarzyszące” rozumie się wydarzenie związane z zawodami lub rozgrywkami oraz realizacją zobowiązań PZPS, klubów, zarządzającego Ligą Zawodową wobec sponsorów lub partnerów, w szczególności konferencje prasowe, wywiady, i inne podobne wydarzenia, a także zgrupowania kadry narodowej. Takie zachowanie zagrożone jest na mocy § 32 ust. 1 karą upomnienia albo nagany albo karą pieniężną w wysokości do 2.500 złotych lub karą okresowego zawieszenia w prawach na okres do 4 miesięcy. Jeżeli wykroczenie takie dotyczy zawodów lub wydarzenia towarzyszącego Ligi Zawodowej, sprawca podlega karze upomnienia albo nagany albo karze pieniężnej w wysokości do 5.000 złotych lub karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 4 miesięcy.

Jeżeli niesportowe zachowanie w czasie lub bezpośrednio przed lub po zawodach lub wydarzeniu towarzyszącym, spowodowało naruszenie nietykalności cielesnej bądź inne czynne znieważenie zawodnika, członka sztabu szkoleniowego lub działacza sportowego, sprawca podlega karze pieniężnej w wysokości do 5.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 8 miesięcy. Jeżeli ten czyn związany z czynnym znieważeniem  dotyczy Zawodów lub Wydarzenia Towarzyszącego Ligi Zawodowej wówczas kary są wyższe. Wówczas, sprawca podlega karze pieniężnej w wysokości od 10.000 złotych do 15.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 12 miesięcy.

Z kolei taki czyn z czynnym znieważeniem, skierowany przeciwko sędziemu, zagrożony jest karą pieniężną w wysokości od 5.000 złotych do 10.000 złotych oraz karą okresowego zawieszenia w prawach na okres co najmniej 2 kolejek meczów, a w przypadkach gdy dotyczy to zawodów lub wydarzenia towarzyszącego Ligi Zawodowej – karą pieniężnej w wysokości od 5.000 złotych do 25.000 złotych oraz karą okresowego zawieszenia w prawach na okres do 24 miesięcy. W przypadku zawodników lub członków sztabu szkoleniowego kara okresowego zawieszenia w prawach za popełnienie wykroczeń może być orzeczona również na okres od 1 do 6 meczów. Natomiast w przypadku sędziów kara okresowego zawieszenia w prawach za popełnienie takich wykroczeń może być orzeczona również na okres od 1 do 6 kolejek meczów.

Jeżeli zaś zachowanie sprawcy jest rażące, organ orzekający może nałożyć na klub, z którym sprawca jest związany lub był związany w chwili popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego karę pieniężną w wysokości od 5.000 złotych do 10.000 złotych.

Kolejna kategoria wykroczenia dyscyplinarnego określona została w § 33 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPS, a dotyczy wulgarnego lub obelżywego zachowania oraz innego zachowania niezgodnego z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, innego niż określone w § 32 lub czynnej agresji podczas zawodów lub wydarzenia towarzyszącego. Zawodnik, członek sztabu szkoleniowego, sędzia lub działacz sportowy, który popełni takie wykroczenie podlega karze upomnienia albo nagany albo karze pieniężnej w wysokości od 500 złotych do 5.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 6 miesięcy. Z kwalifikowaną formą mamy do czynienia w przypadku zawodów lub wydarzenia towarzyszącego Ligi Zawodowej. Wówczas, sprawca podlega karze upomnienia albo nagany albo kary pieniężnej w wysokości od 1.000 złotych do 10.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 12 miesięcy. W przypadku Zawodników lub członków Sztabu Szkoleniowego kara okresowego zawieszenia w prawach za popełnienie tego wykroczenia może być orzeczona również na okres od 1 do 6 meczów, a w przypadku sędziów – na okres od 1 do 6 kolejek meczów. Z kolei, jeżeli zachowanie sprawcy takiego czynu jest rażące, organ orzekający może nałożyć na klub, z którym sprawca jest związany lub był związany w chwili popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego karę pieniężną w wysokości od 5.000 złotych do 10.000 złotych.

Kolejne wykroczenia omówimy w następnym odcinku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

FIFA i UEFA coraz mocniej wspierają kobiecy futbol

W 2015 roku Kobiece Mistrzostwa Świata, które odbyły się w Kanadzie śledziło na stadionach lub przed telewizorami ponad 750 milionów ludzi. Kobiece EURO 2017 rozgrywane w Holandii przyciągnęło przed wszelakiego rodzaju odbiorniki i na trybuny ponad 178 milionów fanów. Na przestrzeni lat 2012-2017 liczba młodzieżowych lig dziewczęcych wzrosła ze 164 do 266. W tym samym okresie liczba europejskich reprezentacji wszystkich szczebli wiekowych urosła do 233. Pod koniec 2017 roku zarejestrowanych piłkarek poniżej 18 roku życia było 960 959.

Czytaj dalej FIFA i UEFA coraz mocniej wspierają kobiecy futbol

Opublikowane w

Udział drużyny piłkarskiej w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek

Ostatnio pisałem o nieodbytym lub przerwanym meczu w rozgrywkach piłkarskich, a dziś mowa będzie o udziale drużyny w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek mistrzowskich czy pucharowych. Zapraszam do lektury.

Czytaj dalej Udział drużyny piłkarskiej w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Udział drużyny piłkarskiej w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek

Ostatnio pisałem o nieodbytym lub przerwanym meczu w rozgrywkach piłkarskich, a dziś mowa będzie o udziale drużyny w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek mistrzowskich czy pucharowych. Zapraszam do lektury.

Czytaj dalej Udział drużyny piłkarskiej w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek

Opublikowane w

Nieodbyty lub przerwany mecz w rozgrywkach piłkarskich

Ostatnio na łamach bloga prawosportowe.pl sporo piszę o tematyce „rozgrywkowej” w piłce nożnej na łamach portalu prwosportowe.pl. W poprzednim odcinku było o wycofaniu się drużyny z rozgrywek, a dziś o meczu, który – mówiąc kolokwialnie – nie został przeprowadzony bez przeszkód i ustaleniu odpowiedzialności. Tutaj posiłkować się trzeba przepisami regulaminów rozgrywek i Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

Temat był też już przedstawiany na łamach bloga w ujęciu nierozegrania meczu, ale i przyczyn obiektywnych nierozegrania, w tym siły wyższej. Dotyczy to regulacji z § 7 ust. 1 nr IX/140, a teraz o ustaleniu odpowiedzialności klubów. Zgodnie z § 29 Uchwały nr IX/140, W przypadku gdy wyznaczone lub uzgodnione spotkanie nie odbędzie się, względnie mecz zostanie przerwany przed upływem czasu gry, zobowiązanie finansowe klubów ustala się w następujący sposób:

1.Zainteresowane kluby nie mogą wzajemnie rościć pretensji finansowych, jeśli przyczyna była od nich nie zależna (katastrofy, klęski żywiołowe, itp.). Decyzja odnośnie zakwalifikowania przyczyny należy do organów prowadzących rozgrywki.

2.Gospodarz spotkania ma prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów organizacji spotkania, jeśli winę ponosi drużyna przeciwnika.

3.Drużynie przyjezdnej przysługuje zwrot poniesionych kosztów jeśli winę ponosi gospodarz spotkania.

Mamy tutaj trzy reżimy.

Po pierwsze, w przypadkach losowych, a językiem prawniczym „siły wyższej” kluby nie mogą mieć wzajemnych pretensji finansowych o nierozegrany mecz. Tak dzieje się w przypadku np. katastrof, klęsk żywiołowych, śmierci kibica, zalania boiska w wyniku obfitych opadów deszczu, ale należy pamiętać, że decyzję w kwestii kwalifikacji tej przyczyny podejmuje organ prowadzący rozgrywki czyli niezależnie od nazwy czy to „Komisja Rozgrywek” czy „Wydział Gier”. Od takich decyzji przysługuje odwołanie do organu odwoławczego czyli organu II instancji wg właściwości wynikającej z odrębnych przepisów.

Po drugie, jeśli mecz nie odbył się z winy drużyny gości, gospodarz meczu ma prawo żądać od gościa zwrotu kosztów organizacji spotkania.

A po trzecie, jeżeli wina za nierozegranie czy przerwanie spotkania leży po stronie gospodarzy, to drużynie przyjezdnej przysługuje zwrot kosztów tego wyjazdu.

Pamiętajmy też, że w przypadkach w których nierozegranie meczu, jego przerwanie, bądź niedokończenie nastąpi z winy jednej ze stron zastosowane mogą być również przepisy § 7 ust. 1 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. Poniżej przypadki, które mieszczą się w opisywanym dzisiaj zagadnieniu.

Zgodnie z tym przepisem „Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść:

2) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut;

3) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry …

4) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia nie zastąpi jej w ciągu 10 min inną przepisową piłką;

5) drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia;

6) drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie z przepisami;

9) drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba zawodników będzie mniejsza niż 7;

10) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane;

11) drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane;

12) drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;

13) drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut;

14) drużyny, która nie dostarczy sędziemu protokołu, zawierającego listę zawodników i osób funkcyjnych;

17) drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie meczu i z tego powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;

…”

W kolejnym odcinku będzie o udziale drużyn w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek mistrzowskich czy pucharowych.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Chcesz posłuchać tego tekstu?

Opublikowane w

Wycofanie się drużyny z rozgrywek piłkarskich

Kontynuujemy tematykę „rozgrywkową” w piłce nożnej na łamach portalu prwosportowe.pl. Ostatnio pisałem o wyborze strojów drużyn w zawodach piłki nożnej, a dziś o wycofaniu się drużyny z rozgrywek. Tu również pomocne będą przepisy regulaminów rozgrywek i Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

Czytaj dalej Wycofanie się drużyny z rozgrywek piłkarskich

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts