Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Regulacje dyscyplinarne w polskiej piłce ręcznej cz. 4

Dziś pora na dokończenie tematyki wykroczeń dyscyplinarnych popełnianych przez osoby fizyczne w polskiej piłce ręcznej. W poprzednim odcinku była mowa między innymi o krytyce decyzji organizatora rozgrywek i karach jakimi to przewinienie jest zagrożone. Dzisiejsze rozważania rozpoczynamy od wykroczenia – naruszenia nietykalności cielesnej.

Naruszenie nietykalności osoby fizycznej działającej w imieniu członków zwyczajnych ZPRP, w szczególności prezesa i innego reprezentanta klubu lub wojewódzkiego związku piłki ręcznej, osoby fizycznej biorącej udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym przez ZPRP lub z jego upoważnienia przez inne podmioty, w szczególności zawodnika, trenera i członka ekipy szkoleniowej, sędziego oraz delegata i przedstawiciele ZPRP, a także agenta piłki ręcznej, bez względu na formę organizacyjną, w jakiej działa zostało uregulowane w § 39 Regulaminu Dyscyplinarnego Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Uderzenie w/w osoby albo naruszenie w inny sposób jej nietykalności zagrożone jest karą grzywny do 15000 złotych i karą odsunięcia od wykonywania funkcji na okres od 6 miesięcy do 2 lat, przy odsunięciu od udziału w co najmniej 12 zawodach mistrzowskich. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, organ orzekający może odstąpić od wymierzenia kary. Przepis § 39 ust. 3, przewiduje również działanie  w warunkach recydywy, jeśli ponowne ukaranie osoby za naruszenie nietykalności cielesnej miało miejsce w okresie 2 lat od popełniania wcześniejszego wykroczenia. Wówczas, organ orzekający może orzec dożywotni zakaz udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez ZPRP lub z jego upoważnienia przez inne podmioty oraz dożywotni zakaz wstępu na imprezę sportową organizowaną przez te podmioty.

Wykonywanie funkcji w stanie nietrzeźwości, to kolejne wykroczenie z Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP. Zostało uregulowane w § 40. Sędzia, który prowadził zawody w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, podlega karze odsunięcia od wykonywania funkcji sędziego na okres od roku do lat trzech. Jeżeli to wykroczenie miało charakter rażący, co może ustalić w postępowaniu organ dyscyplinarny, to kara odsunięcia od wykonywania funkcji sędziego nie może być krótsza niż dwa lata.

Takim samym karom jak sędziowie, podlegają trenerzy prowadzący drużyny i członkowie ekip szkoleniowych oraz przedstawiciele klubów i delegaci Związku. Wówczas może być również orzeczona kara dodatkowa odsunięcia od wykonywania funkcji organizacyjnych i sportowych w ZPRP na okres do lat trzech.

I ostatnia grupa wykroczeń popełnianych przez osoby fizyczne w polskiej piłce ręcznej, czyli wykroczenia korupcyjne i związane z ustawianiem meczów. Należy do nich, uregulowane w § 41 przestępstwo przekupstwa. Przedstawiciele klubu, którym postawiono zarzut dokonania lub usiłowania dokonania przekupstwa zawodnika, trenera, sędziego, przedstawiciela innego klubu lub delegata ZPRP, podlegają odsunięciu od wykonywania funkcji w klubie piłki ręcznej na okres postępowania karnego. W przypadku skazania tych osób prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, orzeka się karę odsunięcia od wykonywania funkcji na okres od 2 lat do dożywotniego.

Drugie wykroczenie z tej grupy to manipulowanie wynikami zawodów. Jest ono uregulowane w § 42, a przepis brzmi następująco: „Kto, uczestnicząc w zakładach wzajemnych, bukmacherskich lub podobnych, dotyczących zdarzeń objętych rozgrywkami organizowanymi przez ZPRP, manipulował wynikami zawodów, podlega grzywnie do 15000 złotych oraz karze odsunięcia od wykonywania wszelkich funkcji na okres od 6 miesięcy do zakazu dożywotniego”. Trzecie – ostanie wykroczenie w tej grupie, to uregulowanie w § 43 – wypaczanie wyników zawodów: „Zawodnicy, trenerzy i członkowie ekip szkoleniowych, sędziowie oraz osoby reprezentujące klub, które dopuściły się przekupstwa lub w innej formie działały celu wypaczenia wyniku zawodów, podlegają grzywnie w kwocie do 15000 złotych oraz karze odsunięcia od wykonywania ich funkcji na okres od roku do dożywotniego wykluczenia”.

Do wykroczeń uregulowanych w Rozdziale 4a Regulaminu Dyscyplinarnego Związku Piłki Ręcznej w Polsce czyli wykroczeń związanych z wykonywaniem czynności agenta piłki ręcznej lub korzystaniem z jego usług należą:

– działanie bez licencji agenta piłki ręcznej,

– zawarcie umowy z osobą bez licencji agenta piłki ręcznej,

– zawarcie umowy z osobą reprezentowaną już przez innego agenta piłki ręcznej,

– bezprawne usiłowanie skrócenia obowiązującego kontraktu,

– usiłowanie zawarcia nowego kontraktu przed upływem ważności poprzedniego,

– rozpoczęcie negocjacji kontraktu bez powiadomienia klubu macierzystego,

– reprezentowanie więcej niż jednej strony w jednej transakcji,

– niepoinformowanie Komisarza o zawartych kontraktach,

– nieprzedstawienie Komisarzowi żądanych dokumentów,

– naruszenie postanowień Kodeksu Etyki Zawodowej Agenta,

– niepoinformowanie klienta o grożących w umowie niebezpieczeństwach,

– zawarcie kontraktu niezgodnego z prawem,

– nieodnowienie polisy ubezpieczeniowej,

– zawarcie umowy ubezpieczeniowej niezgodnie z Regulaminem Agenta.

Podobną grupę przewinień, związaną ze zmianą barw klubowych i statusem zawodników stanowią  uregulowane w rozdziale 5 Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP – wykroczenia dyscyplinarne popełnione przy realizacji procedur transferowych. Są to:

– podanie fałszywych danych w procedurach transferowych,

– naruszenie obowiązku informacyjnego,

– zawarcie dwóch kontraktów,

– zgłoszenie do gry nieupoważnionego zawodnika,

– zaniedbania klubu wobec innych klubów,

– naruszenie przepisów o zakazie transferów z klubu i do klubu.

Wreszcie ostania grupa wykroczeń dyscyplinarnych w polskiej piłce ręcznej. To uregulowanie w w Rozdziale 5a – wykroczenia dyscyplinarne popełnione przez członków zwyczajnych Związku przy realizacji zadań statutowych. Do tych wykroczeń należą:

– nieuiszczenie składki członkowskiej,

– działanie na szkodę Związku,

– uporczywe lub rażące naruszanie postanowień statutu,

– niezgłoszenie drużyny do rozgrywek przez klub sportowy,

– nierealizowanie zadań statutowych przez wojewódzki związek piłki ręcznej,

– nierealizowanie zadań przez członka wymienionego w § 15 statutu czyli podmiotu, który posiada osobowość prawną i którego statut, umowa lub akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w zakresie piłki ręcznej.

Przez taką działalność rozumie się w szczególności: szkolenie i doskonalenie sędziów piłki ręcznej, szkolenie i doskonalenie trenerów i instruktorów piłki ręcznej, działalność w zakresie marketingu i promocji piłki ręcznej, a także działalność w zakresie dostaw strojów i sprzętu do piłki ręcznej.

Na tym kończymy omawianie problematyki odpowiedzialności dyscyplinarnej w polskiej piłce ręcznej. Mam nadzieję, że zachęciłem Państwa, zwłaszcza tych związanych z handballem do lektury przepisów, bo działanie w strukturach polskiego związku sportowego to także podporządkowanie się przepisom dyscyplinarnym.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Zmiany w polskim karate i kwestia reprezentowania Polski na Igrzyskach Olimpijskich 2020

Polskie karate w 2018 roku przechodzi prawdziwą rewolucję organizacyjną. Za sprawą decyzji Komitetu Wykonawczego Światowej Federacji Karate (WKF) z 13 kwietnia bieżącego roku, Polski Związek Karate, który reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej od 38 lat, stracił status członka największej światowej organizacji tej dyscypliny i przestał być przez nią uznawany. Jednocześnie WKF przyjął w swoje struktury powstałą w grudniu 2017 roku Polską Unię Karate i to ta organizacja jest obecnie uprawniona do wystawiania polskich karateków w zawodach pod egidą Światowej Federacji Karate.

Czytaj dalej Zmiany w polskim karate i kwestia reprezentowania Polski na Igrzyskach Olimpijskich 2020

Opublikowane w

Kontrowersyjny zapis w Terminarzu Rozgrywek Młodzieżowych w piłce siatkowej

Polski Związek Piłki Siatkowej opublikował Terminarz Rozgrywek Młodzieżowych na sezon 2018/2019. Został w nim zawarty ciekawy zapis dotyczący udziału młodszych zawodników w rozgrywkach wyższych kategorii wiekowych, który natychmiastowo stał się przedmiotem ożywionej dyskusji w świecie siatkówki.

Czytaj dalej Kontrowersyjny zapis w Terminarzu Rozgrywek Młodzieżowych w piłce siatkowej

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Zmiany w rozgrywkach organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej S.A.

Ostatnio pisałem o zmianach w regulaminach rozgrywek piłkarskich w Polsce, a dziś będzie o zmianach w rozgrywkach Plus Ligi i Ligi Siatkówki Kobiet. Zmiany, które stosuje Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej są wprowadzane na zasadzie odstępstw od przepisów gry i będą obowiązywać w meczach rozgrywek PLPS-u czyli Plus Ligi i LSK w sezonie 2018/2019.

Czytaj dalej Zmiany w rozgrywkach organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej S.A.

Opublikowane w

AKTY PRAWNE

Tu znajdziesz regulacje prawne dotyczące sportu: ustawy, rozporządzenia i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Czytaj dalej AKTY PRAWNE

Opublikowane w

AKTY PRAWNE E-SPORT

JUŻ WKRÓTCE !

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts