Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Regulacje dyscyplinarne w polskiej koszykówce cz. 2

W poprzednim odcinku omówiłem zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązywania Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Koszykówki, dziś pora na część szczególną regulującą poszczególne rodzaje przewinień dyscyplinarnych w koszykówce i określającą wymiary kar za te przewinienia. Zapraszam do lektury.

Kategorii poszczególnych naruszeń Regulaminu Dyscyplinarnego sformułowano w nim kilkanaście. Kary są zróżnicowane i zależą od „ciężaru” przewinienia. Najbardziej rozbudowaną kategorią jest „niesportowe zachowanie”, uregulowane w § 22 ust. 1 Regulaminu. Zgodnie z pkt 1 tego przepisu, za niesportowe zachowanie przed, w czasie lub po zawodach związane ze zniesławieniem , znieważeniem lub pomówieniem (m.in. obraźliwe słowa, gesty) zawodnika, trenera, osoby towarzyszącej drużynie przeciwnej, komisarza, sędziego, kibica, innego uczestnika zawodów, organ dyscyplinarny może orzec karę pieniężną do 10 000 złotych i / lub karę dyskwalifikacji na okres od 1 do 5 meczów, bowiem na mocy przepisu § 15 ust. 2, organ może orzec kary łącznie w przypadku każdego z przewinień. Odnosi się to oczywiście także do przewinień, które zostaną omówione poniżej.

Niesportowe zachowanie, o którym mowa była powyżej może również polegać na użyciu słów lub gestów mających podłoże rasistowskie lub dyskryminujące ze względu na wyznanie lub pochodzenie etniczne. W tej kwalifikowanej przewinienia kara pieniężna może sięgnąć do 15000 złotych, a kara dyskwalifikacji określona liczbą meczów może zostać orzeczona na okres od 3 do 10 meczów (§ 22 ust. 1 pkt 1a).

Z kolei zgodnie z pkt 2 powołanego wyżej przepisu, za niesportowe zachowanie przed, w czasie lub po zawodach, związane z naruszeniem nietykalności cielesnej bądź innym czynnym znieważeniem fizycznym innej osoby organ dyscyplinarny może orzec karę pieniężna do 15 000 złotych i karę dyskwalifikacji na okres od 1 do 8 meczów.

Również i to przewinienie polegające na naruszeniu nietykalności cielesnej, bądź innym czynnym znieważeniu ma formę kwalifikowaną. Zgodnie z pkt 3 niesportowe zachowanie przed, w czasie lub po zawodach, związane z naruszeniem nietykalności cielesnej, bądź innym czynnym znieważeniem fizycznym sędziego lub komisarza technicznego zawodów wiąże się karą pieniężna do 20000 złotych i karą dyskwalifikacji na okres od 6 do 24 miesięcy.

Następny rodzaj niesportowego zachowania to niesportowe zachowanie związane z zachęcaniem lub prowokowaniem publiczności do wznoszenia okrzyków godzących w sędziów, komisarza, drużynę przeciwnika lub inną drużynę. Za to przewinienie organ dyscyplinarny orzeka karę pieniężną do 5000 złotych (§ 22 ust. 1 pkt 4).

Taka sama kara pieniężna – do 5000 złotych – może zostać orzeczona za nieuzasadnione wejście zawodnika, trenera lub osoby towarzyszącej, a także innej osoby działającej w imieniu klubu do szatni sędziowskiej przed, w czasie lub po zawodach oraz za nieuzasadnione kontakty z sędziami lub komisarzem meczu.

W świetle przepisu § 22 ust. 1 pkt 6, udział w meczu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem substancji odurzających może skutkować karą pieniężną do 20 000 złotych i karą dyskwalifikacji na okres od 3 do 12 meczów.

Z kolei rażąco niesportowe zagranie podczas gry to kara pieniężna do 10 000 złotych, kara dyskwalifikacji na okres od 1 do 4 meczów (§ 22 ust. 1 pkt 7). Kolejnym tego typu zachowaniem jest rażąco niesportowe zachowanie przed, w trakcie lub po meczu, związane z uszkodzeniem bądź zniszczeniem sprzętu stanowiącego element wyposażenia hali sportowej, w której rozgrywany jest mecz. Na mocy § 22 ust. 1 pkt 8, organ może orzec karę pieniężną do 5000 złotych i /  lub karę dyskwalifikacji na okres od 1 do 3 meczów.

Wreszcie, zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 9, rażąco niesportowe zachowanie zawodnika, trenera, asystenta, osoby towarzyszącej przed, w trakcie lub po meczu związane z rzucaniem przedmiotów na boisko, wygłaszaniem treści godzących w organizatora rozgrywek, sędziów, komisarza, drużynę przeciwnika lub inne drużyny zagrożone jest karą pieniężną do 5000 złotych i / lub karą dyskwalifikacji na okres od 1 do 3 meczów.

Kolejna kategoria przewinień odnosi się do publiczności i została uregulowana w § 22 ust. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZKosz. Rażąco niesportowe zachowanie publiczności wobec uczestników meczu, sędziów, komisarza; w szczególności rzucanie przedmiotów na boisko, wywołanie lub uczestnictwo w bójce, wtargnięcie grupy kibiców na boisko przed, w czasie lub po zakończeniu zawodów, użycie materiałów niebezpiecznych niezgodnych z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych skutkuje karą pieniężną do 50 000 złotych i / lub czasowym zakazem rozgrywania meczu/meczów na obiekcie sportowym i / lub czasowym nakazem rozgrywania meczu/meczów bez udziału publiczności, bądź też czasowym nakazem rozgrywania meczów w roli gospodarza w odległości co najmniej 100 km od siedziby klubu.

Podobnego rodzaju przewinienie dotyczy także zorganizowanej grupy kibiców. I tak, zgodnie z § 22 ust. 3, za rażąco niesportowe zachowanie zorganizowanej i rekomendowanej przez klub zorganizowanej grupy kibiców wobec uczestników meczu, sędziów, komisarza, w szczególności: rzucanie przedmiotów na boisko, wywołanie lub uczestnictwo w bójce, wtargnięcie grupy kibiców na boisko przed, w czasie lub po zakończeniu zawodów, użycie materiałów niebezpiecznych niezgodnych z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych organ może orzec karę pieniężną do 50 000 złotych i / lub zakaz uczestnictwa rekomendowanej przez klub zorganizowanej grupy kibiców w meczach wyjazdowych na okres od 1 do 12 meczów.

Kolejne przewinienia uregulowane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZKosz dotyczą między innymi korupcji, ustawiania meczów, stosowania niedozwolonych środków, jak również podpisania kontraktu podczas obowiązywania poprzedniego. O nich, w kolejnym odcinku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Odpowiedzialność klubu fitness za sprzęt oraz rzeczy pozostawione w szatni

Prowadzenie klubu fitness wobec braku stowarzyszeń, federacji czy innych organizacji na poziomie ogólnokrajowym zrzeszających poszczególne kluby i narzucających im wewnętrzne regulacje właściwe dla tej właśnie branży, może stanowić bardzo intratne zajęcie przy stosunkowo niskim „zagrożeniu” w zakresie spełniania określonych wymogów kadrowych, sanitarnych itp. Przepisy ogólne prawa polskiego i unijnego na różnym poziomie szczegółowości regulują jednak kwestie, z którymi na co dzień można się w klubach fitness zetknąć i na które ich właściciele powinni umieć reagować.

Czytaj dalej Odpowiedzialność klubu fitness za sprzęt oraz rzeczy pozostawione w szatni

Opublikowane w

Rozczarowujący początek hucznego projektu polskiej siatkówki

W miniony weekend zainaugurowano rozgrywki PlusLigi, a wczoraj rozegrano drugą kolejkę rundy zasadniczej. Jednak dla dwóch zespołów – Stoczni Szczecin oraz Trefla Gdańsk był to pierwszy mecz w sezonie. Wszystko za sprawą awarii prądu, która udaremniła widowisko wyczekiwane przez szczecinian oraz fanów siatkówki w całej Polsce. Huczny projekt budowany w Szczecinie rozpoczął się od wielkiego rozczarowania.

Czytaj dalej Rozczarowujący początek hucznego projektu polskiej siatkówki

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Udział drużyny piłkarskiej w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek

Ostatnio pisałem o nieodbytym lub przerwanym meczu w rozgrywkach piłkarskich, a dziś mowa będzie o udziale drużyny w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek mistrzowskich czy pucharowych. Zapraszam do lektury.

Czytaj dalej Udział drużyny piłkarskiej w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek

Opublikowane w

Nieodbyty lub przerwany mecz w rozgrywkach piłkarskich

Ostatnio na łamach bloga prawosportowe.pl sporo piszę o tematyce „rozgrywkowej” w piłce nożnej na łamach portalu prwosportowe.pl. W poprzednim odcinku było o wycofaniu się drużyny z rozgrywek, a dziś o meczu, który – mówiąc kolokwialnie – nie został przeprowadzony bez przeszkód i ustaleniu odpowiedzialności. Tutaj posiłkować się trzeba przepisami regulaminów rozgrywek i Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

Czytaj dalej Nieodbyty lub przerwany mecz w rozgrywkach piłkarskich

Opublikowane w

Wycofanie się drużyny z rozgrywek piłkarskich

Kontynuujemy tematykę „rozgrywkową” w piłce nożnej na łamach portalu prwosportowe.pl. Ostatnio pisałem o wyborze strojów drużyn w zawodach piłki nożnej, a dziś o wycofaniu się drużyny z rozgrywek. Tu również pomocne będą przepisy regulaminów rozgrywek i Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

Czytaj dalej Wycofanie się drużyny z rozgrywek piłkarskich

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts