Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Program treningowy, a prawo autorskie

Szeroko rozumiana branża fitness jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się sfer aktywności fizycznej. Dostęp do klubów nigdy wcześniej nie był tak łatwy. Niemal na każdym, większym osiedlu znajduje się siłownia z podstawowym sprzętem do ćwiczeń.

Podobnie jest z programami treningowymi i możliwością korzystania z porad trenerów personalnych. Współpracują oni z klubami, jako pracownicy, zleceniobiorcy lub samodzielni przedsiębiorcy, jednocześnie dzieląc się swoim doświadczeniem i poradami w mediach społecznościowych. Przy tak dużej liczbie profesjonalnych podmiotów, dysponujących podobną wiedzą w określonej dziedzinie, jak bumerang wraca temat praw autorskich w odniesieniu do programów treningowych.

Analizując przedstawione zagadnienie należy wskazać, iż kluczowym aktem prawnym, zawierającym wskazówki dotyczące tej materii jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych[1] (ustawa).  Aby móc skorzystać z mechanizmów ochronnych zagwarantowanych ustawą, w pierwszej kolejności koniecznym jest ustalenie, czy ćwiczenie lub trening przygotowany przez trenera personalnego może być traktowany jako „utwór”. Jego definicję zawarto w art. 1 ust. 1 ustawy:

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie podnosi się, że elementami, na które trzeba zwrócić szczególnie uwagę są działalność twórcza oraz indywidualny charakter utworu. Cecha „działalności twórczej” często określana jest mianem oryginalności. Oznacza ona, że „nie można zakwalifikować jako utworu efektu działalności wyłącznie rutynowej, szablonowej, zdeterminowanej (przez przeznaczenie, materiał, wiążące schematy), pozbawiającej twórcę swobody dokonywania wyborów”[2]. Finalna postać utworu poprzedzona twórczym działaniem autora powinna być zupełnie nowym wytworem intelektu. Przez indywidualność natomiast rozumie się, że samodzielnie wytworzony produkt może zostać uznany za utwór, jeżeli autor jest w stanie wykazać „dostatecznie doniosłe różnice w porównaniu z uprzednio wytworzonymi produktami intelektualnymi”[3].

Z pewnością zatem, jeżeli trener personalny osobiście wymyślił dany zestaw ruchów, albo zaprezentował nowy sposób wykorzystywania sprzętu do ćwiczeń, nieznany wcześniej w środowisku, to tego typu ćwiczenie zasługiwać będzie na status utworu.

Co natomiast w sytuacji, gdy efektem pracy trenera będzie plan treningowy obejmujący zestaw określonych ćwiczeń, wykonywanych w konkretnej kolejności przez określony czas z zastosowaniem zaproponowanych przez niego przerw, które jednak są już powszechnie znane?

W takim wypadku pojawiają się spore problemy interpretacyjne, co prowadzi do konieczności rozpatrywania każdej sytuacji indywidualnie. Jeżeli bowiem taki plan zostanie zakwalifikowany w świetle ustawy jako utwór zależny (opracowanie) bądź zbiór, wówczas do jego rozpowszechniania wymagana jest bezwzględnie zgoda osoby uznanej za autora utworu pierwotnego. Ponieważ nauka prawa autorskiego nie wypracowała zadowalającej definicji „opracowania”, ustawodawca rozumie przez nie w szczególności tłumaczenie, przeróbkę, adaptację (art. 2 ust. 1 ustawy). Z kolei pod ogólnym pojęciem „zbioru” znajdują się wszelkiego rodzaju zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające ustawowe cechy utworu (art. 3 ustawy).

Pomimo wskazanych wątpliwości, pomocnym może okazać się porównanie ćwiczeń składających się na program treningowy do układu choreograficznego, który został enumeratywnie wymieniony w art. 1 ust. 2 pkt 8 ustawy, jako rodzaj utworu. Specjaliści zwracają uwagę, że „tworzywem” tego typu utworu są ruch i mimika, i to właśnie one podlegają ocenie pod kątem ustawowym[4]. Zagadnienie doprecyzował w 2010 r. poznański Sąd Apelacyjny podkreślając, że „utwór choreograficzny może być przedmiotem prawa autorskiego (…). Jednakże by podlegał ochronie prawa autorskiego niewątpliwie musi posiadać cechę oryginalności i indywidualności. Nawet zresztą uznanie, iż dany rezultat korzysta z ochrony (przewidzianej ustawą – przyp. K.M.), nie oznacza, że ochroną tą objęte są wszystkie jego elementy (składniki). Dany utwór chroniony jest wyłącznie w zakresie elementów indywidualnych i oryginalnych. Pozostałe składniki utworu nie wykazujące cechy twórczości, mimo że występują w chronionym utworze, same nie są przedmiotem prawa autorskiego”[5].

Wydaje się zatem, że opracowany przez trenera personalnego program, który zazwyczaj jest zbiorem ogólnodostępnych, znanych ćwiczeń, ma szansę uzyskać ochronę jako „utwór”, bowiem stanowi swoisty układ choreograficzny z wykorzystaniem odpowiednich przedmiotów (hantle, sztangi, maty itp.). Jednakże niezbędny jest twórczy i wyjątkowy dobór owych ćwiczeń oraz zestawienie ich w taki sposób, aby całość posiadała oryginalny charakter.

Na zakończenie chciałbym raz jeszcze zaznaczyć, że kwestii poruszonych w niniejszym artykule nie można generalizować, a każdy spór rodzący się na tym polu pomiędzy trenerami personalnymi trzeba poddać indywidualnej analizie. Nie można również wykluczyć, że w celu rozwiązania patowej sytuacji niezbędnym będzie skierowanie postępowania na drogę sądową.

[1] t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191.

[2] wyrok. Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 20.9.2014 r., sygn. akt: I ACa 574/14.

[3] Tamże.

[4] K. Felchner, Choreografia i pantomima w prawie autorskim – zagadnienia wybrane, TPP 2007, Nr 3–4, s. 23.

[5] wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 29.12.2010 r., sygn. akt. I ACa 975/10.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Sytuacja Stoczni Szczecin w obliczu przepisów PZPS i PLS S.A.

W ostatnich tygodniach całe siatkarskie środowisko śledziło losy KPS Stoczni Szczecin S.A. Ostatecznie najgorszy scenariusz stał się faktem. W czwartek 13 grudnia 2018 r. Prezes Zarządu, Pan Jakub Markiewicz ogłosił wycofanie zespołu z rozgrywek. W dzisiejszym blogu skonfrontowane zostaną najważniejsze okoliczności sprawy, dotyczące klubu i zawodników z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej i organizatora rozgrywek PlusLigi – Polskiej Ligi Siatkówki S.A..

Czytaj dalej Sytuacja Stoczni Szczecin w obliczu przepisów PZPS i PLS S.A.

Opublikowane w

Minimalne wynagrodzenie dla zawodników NBA

Minimalne wynagrodzenie dla zawodników NBA jest określone w CBA i służy temu, by każdy zawodnik miał zapewnione określone standardy, właściwe dla najlepszej koszykarskiej ligi świata. Jak wszelkie „widełki” finansowe w NBA, również minimalne wynagrodzenie jest określane na podstawie BRI, a bezpośrednio – jako pewien ułamek salary cap.

Czytaj dalej Minimalne wynagrodzenie dla zawodników NBA

O autorze

Konrad Makar

Konrad Makar

Aplikant radcowski, absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania: prawo sportowe, prawo karne. Zawodnik czwarto-ligowego zespołu piłkarskiego.

Wpisy autora

Opublikowane w

Sytuacja Stoczni Szczecin w obliczu przepisów PZPS i PLS S.A.

W ostatnich tygodniach całe siatkarskie środowisko śledziło losy KPS Stoczni Szczecin S.A. Ostatecznie najgorszy scenariusz stał się faktem. W czwartek 13 grudnia 2018 r. Prezes Zarządu, Pan Jakub Markiewicz ogłosił wycofanie zespołu z rozgrywek. W dzisiejszym blogu skonfrontowane zostaną najważniejsze okoliczności sprawy, dotyczące klubu i zawodników z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej i organizatora rozgrywek PlusLigi – Polskiej Ligi Siatkówki S.A..

Czytaj dalej Sytuacja Stoczni Szczecin w obliczu przepisów PZPS i PLS S.A.

Opublikowane w

Nagrody dla trenerów na podstawie rozporządzenia MSiT

29 listopada 2017 roku w życie weszło Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu[1] (dalej: rozporządzenie). Zastąpiło ono poprzednie rozporządzenie, które zostało uchylone w związku z uchwaleniem ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów[2].

Czytaj dalej Nagrody dla trenerów na podstawie rozporządzenia MSiT

Opublikowane w

Nowy obraz futbolu już od czerwca 2019?

Wczoraj, 22 listopada 2018 r., w Glasgow odbyło się 133 Coroczne Spotkanie Biznesowe członków Międzynarodowej Rady Związków Piłkarskich (IFAB) – organu legitymującego się wyłącznym prawem do decydowania o obliczu i uzgadniania zmian w przepisach gry w piłkę nożną. Jednym z punktów obrad czwartkowej konferencji była dyskusja dotycząca wyselekcjonowania obszarów w piłkarskich przepisach („Laws of the Game”[1]), które powinny zostać zmienione w nadchodzącym roku.

Czytaj dalej Nowy obraz futbolu już od czerwca 2019?

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts