Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Proces certyfikacji sprzętu fitness

Podstawowym celem klubu fitness powinno być zapewnienie bezpieczeństwa klientom. Stan ten można osiągnąć na wiele różnych sposobów jak np. zatrudnianie profesjonalnej kadry trenerskiej, uczestnictwo w różnych szkoleniach, dbanie o higienę i bezpieczeństwo miejsca prowadzonych zajęć, informowanie o prawidłowym sposobie używania poszczególnych urządzeń oraz przede wszystkim wyposażenie siłowni w sprzęt treningowy spełniający najwyższe normy bezpieczeństwa, który pozytywnie przeszedł proces certyfikacji.

Przybliżona w niniejszym wpisie procedura została opracowana na podstawie regulaminu jednej z jednostek certyfikujących wyroby posiadającej akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Dokument ten reguluje wszystkie kwestie związane ze świadczeniem usług przez Zleceniobiorcę, który na podstawie umowy ramowej i szczegółowej jako strona trzecia prowadzi dobrowolną certyfikację wyrobów. Proces ten odbywa się w oparciu o umowę zawartą między jednostką oraz Zleceniodawcą (podmiotem poddającym swój produkt certyfikacji). Po uprzednim złożeniu wniosku o certyfikację strony zawierają umowę: w przypadku pierwszego kontaktu od danego Zleceniodawcy umowę ramową, a przy kolejnych umowę szczegółową. Termin realizacji usługi jest każdorazowo indywidualnie określany w zależności od rozmiaru i stopnia skomplikowania zlecenia. Jest on jednak oszacowany na określoną liczbę dni roboczych, aby umożliwić Zleceniodawcy odpowiednie zaplanowanie dalszych czynności. Możliwa jest jednak zmiana terminu realizacji usługi w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności bezpośrednio zakłócających porządek prac Zleceniobiorcy. Wskazano również, iż Zleceniobiorcy przysługuje za świadczone usługi wynagrodzenie. Ustala się je w oparciu o zakres zlecenia, jego złożoność oraz ilość wykonanych czynności.

W związku z zawartą umową Zleceniodawca przyjmuje na siebie szereg obowiązków, które zostały szczegółowo wskazane w jednym z punktów regulaminu. W uproszczeniu jest on obowiązany do:

  • pełnej współpracy z jednostką certyfikującą i umożliwienia przeprowadzenia prac,
  • zapewnienia zgodności wyrobów objętych certyfikacją z wyrobami przedstawionymi do badań oraz informowania o zachodzących zmianach wpływających na spełnianie wymagań danego wyrobu,
  • wdrożenia zmian wskazanych przez akredytowanego,
  • przedstawienia materiałów, w których umieścił certyfikaty,
  • wykorzystywania certyfikatu tylko w celu wskazanym przez Zleceniobiorcę,
  • gromadzenia reklamacji oraz informacji o działaniach dotyczących wyrobów,
  • umożliwienia przeprowadzenia nadzoru obserwatorom Polskiego Centrum Akredytacji oraz udzielenia im niezbędnych informacji.

Z kolei Zleceniobiorca zobowiązuje się spełniać wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 (czyli normy przeznaczonej do stosowania przez jednostki certyfikujące wyroby) oraz przestrzegać wytycznych właściwych dla danego programu certyfikacji obejmującego wyroby określonego rodzaju, czyli w tym przypadku produktów fitness.

Wydanie certyfikatu następuje w formie decyzji po uprzednim spełnieniu wymogów wynikających z odpowiednich dla sprzętu fitness norm oraz pozostałych dokumentów odniesienia. W takiej sytuacji Zleceniodawca ma prawo posługiwać się certyfikatem w niezmienionej formie w celach handlowych i marketingowych, ale tylko wobec wyrobów poddanych badaniom. Zakazane jest bowiem jakiekolwiek sugerowanie, jakoby objęte certyfikacją były również inne produkty, aniżeli te będące jej przedmiotem. Informacje o przyznanym certyfikacie można zamieścić nie tylko na danym urządzeniu, lecz również m.in. w księgach, ulotkach czy też na stronie internetowej. Możliwe jest to do czasu wygaśnięcia certyfikatu, czyli upływu wskazanego na nim czasu, który jednak może zostać przedłużony po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku. Wszelkie przekroczenia przysługujących Zleceniodawcy uprawnień mogą doprowadzić do cofnięcia lub zawieszenia certyfikatu. Kroki te poprzedzone są okresem korygującym, w którym umożliwia się Zleceniodawcy przywrócenie wyrobom odpowiedniej jakości.

Zawieszenie następuje w przypadku stwierdzenia niezgodności z kryteriami będącymi podstawą oceny, czasowej rezygnacji, wprowadzenia do użytku wyrobów odmiennych od wyrobów objętych badaniem oraz niewłaściwego powoływania się na przyznany certyfikat. Może ono nastąpić na maksymalnie jeden rok, a upływ tego okresu jest równoznaczny z wygaśnięciem certyfikatu. Wznowienie jego ważności następuje po wykazaniu przez Zleceniodawcę, iż ponownie urządzenia spełniają wszelkie niezbędne kryteria.

Z kolei cofnięcie jest następstwem świadomego naruszenia praw konsumenta, likwidacji przedsiębiorstwa, rozwiązania umowy z jednostką oraz uniemożliwienia przeprowadzenia niezbędnych kontroli. Ponadto certyfikat cofa się w przypadku zmiany przedmiotowych przepisów i norm, gdy Zleceniodawca nie dostosował sprzętu do ich aktualnego brzmienia.

Istnieje także możliwość ograniczenia oraz rozszerzenia zakresu certyfikatu. Zawężenie następuje w przypadku zmian przepisów i norm oraz w przypadku woli Zleceniodawcy na jego pisemny wniosek. Certyfikat ogranicza się również, gdy podczas kontroli stwierdzono brak możliwości produkcji części objętych certyfikatem wyrobów. Z kolei sposób rozszerzenia określa Zleceniobiorca, natomiast można domniemywać, iż dodatkowo objęty certyfikacją sprzęt musi przejść szereg licznych weryfikacji w celu ustalenia jego zgodności z właściwymi normami.

Na tym jednak proces się nie kończy. Sprzęt musi być stale produkowany z zachowaniem odpowiednich wartości, gdyż Zleceniobiorca upoważniony jest do sprawowania stałego nadzoru nad wydanym certyfikatem podczas jego ważności. W szczególności sprowadza się on do przeprowadzania regularnych kontroli odbywających się nie rzadziej niż raz w roku. Mają one na celu sprawdzenie stabilności produkcji wyrobów, ich zgodności z egzemplarzem przedstawionym do badań oraz odpowiedniego posługiwania się przyznanym certyfikatem.

Powyższy proces został opracowany w oparciu o regulamin jednostki certyfikującej wyroby posiadającej akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Naturalnym jest, iż w przypadku ustanawiania odpowiednich procedur w oparciu o umowę między stronami oraz regulamin danej jednostki możliwe jest występowanie rozbieżności między poszczególnymi trybami certyfikacji. Natomiast ich trzon powinien zostać zachowany ze względu na fakt weryfikacji spełniania tych samych norm oraz warunków koniecznych do otrzymania akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji.

Co istotne dla wszystkich, certyfikat potwierdza, iż w okresie jego ważności sprzęt spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa. Klienci klubów fitness w trosce o własne zdrowie chętniej będą wybierali siłownie legitymujące się potwierdzeniem jakości udostępnianych urządzeń. Z kolei kluby będą częściej sięgały po certyfikowany sprzęt w celu zachowania odpowiedniego standardu świadczonych usług, a skorzystają na tym również jego producenci. W ten sposób proces certyfikacji przynosi korzyści kilku grupom branży fitness – producentom, klubom oraz przede wszystkim klientom.

(Zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Posłuchaj artykułu w formie PODCASTU:

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Sytuacja Stoczni Szczecin w obliczu przepisów PZPS i PLS S.A.

W ostatnich tygodniach całe siatkarskie środowisko śledziło losy KPS Stoczni Szczecin S.A. Ostatecznie najgorszy scenariusz stał się faktem. W czwartek 13 grudnia 2018 r. Prezes Zarządu, Pan Jakub Markiewicz ogłosił wycofanie zespołu z rozgrywek. W dzisiejszym blogu skonfrontowane zostaną najważniejsze okoliczności sprawy, dotyczące klubu i zawodników z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej i organizatora rozgrywek PlusLigi – Polskiej Ligi Siatkówki S.A..

Czytaj dalej Sytuacja Stoczni Szczecin w obliczu przepisów PZPS i PLS S.A.

Opublikowane w

Minimalne wynagrodzenie dla zawodników NBA

Minimalne wynagrodzenie dla zawodników NBA jest określone w CBA i służy temu, by każdy zawodnik miał zapewnione określone standardy, właściwe dla najlepszej koszykarskiej ligi świata. Jak wszelkie „widełki” finansowe w NBA, również minimalne wynagrodzenie jest określane na podstawie BRI, a bezpośrednio – jako pewien ułamek salary cap.

Czytaj dalej Minimalne wynagrodzenie dla zawodników NBA

O autorze

Oskar Majchrzak

Oskar Majchrzak

Aplikant adwokacki. Absolwent stacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania: prawo sportowe, prawo handlowe.

Wpisy autora

Opublikowane w

Medyczne aspekty Rules & Regulations of the World Boxing Council

Bokserzy toczą w czasie kariery wiele istotnych walk, jednak najważniejszą z nich rozgrywa obecnie Adonis Stevenson, były mistrz świata wagi półciężkiej federacji WBC. Kanadyjczyk tuż po przegranej przez nokaut walce poczuł ból, w następstwie czego został przetransportowany do szpitala. Przebywa w nim aż do dzisiaj i walczy o swoje życie.

Czytaj dalej Medyczne aspekty Rules & Regulations of the World Boxing Council

Opublikowane w

Nowe zasady w Ekstraklasie już od sezonu 2019/2020

Wczorajsze doniesienia o planowanych przez PZPN zmianach stały się tematem numer 1 w polskiej piłce nożnej. Reformy mogą w istotnym stopniu wpłynąć na politykę transferową klubów oraz strategię budowania kadry. Oczywiście o ile się potwierdzą, a potwierdzić się mają, gdyż wszystkie źródła podają zgodnie, iż włodarze w najbliższych dniach podejmą stosowne uchwały.

Czytaj dalej Nowe zasady w Ekstraklasie już od sezonu 2019/2020

Opublikowane w

Jednolite ramy kwalifikacji w polskim sporcie?

Kwalifikacje rynkowe w Polsce cechuje duża różnorodność rozwiązań regulacyjnych i niejednakowy stopień ingerencji norm prawnych w określone dziedziny. Wielokrotnie sytuacja ta skutkuje niskim poziomem świadczonych usług, wśród których branża sportowa nie stanowi wyjątku. Z tego powodu podjęto próbę uregulowania tej płaszczyzny oraz zapewnienia kształcenia zgodnego z europejskimi standardami.

Czytaj dalej Jednolite ramy kwalifikacji w polskim sporcie?

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts