Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Prawny system zwalczania dopingu w sporcie

Dzisiejszy wpis napisany został z myślą o osobach chcących uzyskać podstawowe informacje dotyczące organizacji systemu zwalczania dopingu w sporcie na poziomie międzynarodowym oraz w Polsce.

Poruszając powyższą tematykę nie sposób nie rozpocząć od wskazania na Światową Agencję Antydopingową (World Anti-Doping Agency) będącą niezależną fundacją powołaną do życia 1999 r. roku w Szwajcarii (obecnie z siedzibą w Montrealu), której statutowym celem jest promowanie i koordynacja walki z dopingiem na poziomie międzynarodowym. Głównym orężem WADA w walce z dopingiem jest opracowany przez nią Światowy Kodeks Antydopingowy (World Anti-Doping Code). Kodeks sam w sobie nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego i nie wiąże państw bezpośrednio. Nie wpływa to jednak na status Kodeksu, jako aktu będącego kluczowym elementem tzw. Światowego Programu Zwalczania Dopingu. W obecnie obowiązującej wersji Kodeksu, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r. uregulowano wszystkie istotne aspekty zwalczania dopingu, a w szczególności zdefiniowano doping oraz naruszenie przepisów antydopingowych, wprowadzono katalog kar i zasady ich wymierzania, uregulowano procedurę postępowań dyscyplinarnych, odwoławczych oraz pobieranie próbek do analizy. Na podstawie Kodeksu rozstrzygane są sprawy dopingowe sportowców o statusie międzynarodowym, w tym olimpijczyków.

Innym kluczowym aktem międzynarodowym w zakresie zwalczania dopingu jest ratyfikowana m.in. przez Polskę Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu dopingu w sporcie z dnia 19 października 2005 r. (tzw. Konwencja UNESCO). Konwencja UNESCO była odpowiedzą na uchwalenie Kodeksu a jej pierwotnym założeniem było bezpośrednie inkorporowanie przepisów Kodeksu lub umieszczenie go jako załącznika do konwencji, jednakże takiego skutku nie osiągnięto. Tym niemniej w kluczowym dla Konwencji UNESCO art. 4 ust. 1 państwa, będące stronami konwencji zobowiązały się do przestrzegania zasad określonych w Światowym Kodeksie Antydopingowym jako podstawy działań antydopingowych. Przepis ten sprawił, że państwa-strony musiały podjąć aktywne działania w celu dostosowania ustawodawstwa krajowego do zasad wynikających z Kodeksu WADA. Załącznikami do Konwencji UNESCO są „Lista Zabronionych Substancji i Metod” oraz „Standardy Przyznawania Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych”. W szczególności znana w świecie sportu jest wspomniana Lista, która podlega corocznej aktualizacji i obejmuje coraz to szerszy zakres substancji uznanych za niedozwolone we współzawodnictwie sportowym.

Polska będąc państwem respektującym międzynarodowe standardy w zakresie walki z dopingiem podjęła odpowiednie działania prawodawcze i organizacyjne celem realizacji zaciągniętych zobowiązań międzynarodowych. W związku z powyższym 21 kwietnia 2017 r. Sejm przyjął ustawę o zwalczaniu dopingu w sporcie, która w sposób kompleksowy uregulowała przedmiotowe zagadnienie na poziomie krajowym i wyłączyła tematykę dopingu z zakresu Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Konsekwencją wprowadzonych zmian było m.in. zastąpienie dotychczasowej Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie nowym podmiotem – Polską Agencją Antydopingową (POLADA). Prowadzenie kontroli antydopingowych i edukacja to dwa kluczowe obszary działań polskiej Agencji. Ponadto, przy Agencji powołano do życia Panel Dyscyplinarny, który rozstrzyga o odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie. Przy orzekaniu Panel opiera się na Polskich Przepisach Antydopingowych, które są wierną kopią wspomnianego na początku niniejszego wpisu Światowego Kodeksu Antydopingowego. W ten sposób światowy i krajowy system prawny walki z dopingiem zatacza koło.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

FIFA i UEFA coraz mocniej wspierają kobiecy futbol

W 2015 roku Kobiece Mistrzostwa Świata, które odbyły się w Kanadzie śledziło na stadionach lub przed telewizorami ponad 750 milionów ludzi. Kobiece EURO 2017 rozgrywane w Holandii przyciągnęło przed wszelakiego rodzaju odbiorniki i na trybuny ponad 178 milionów fanów. Na przestrzeni lat 2012-2017 liczba młodzieżowych lig dziewczęcych wzrosła ze 164 do 266. W tym samym okresie liczba europejskich reprezentacji wszystkich szczebli wiekowych urosła do 233. Pod koniec 2017 roku zarejestrowanych piłkarek poniżej 18 roku życia było 960 959.

Czytaj dalej FIFA i UEFA coraz mocniej wspierają kobiecy futbol

Opublikowane w

Udział drużyny piłkarskiej w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek

Ostatnio pisałem o nieodbytym lub przerwanym meczu w rozgrywkach piłkarskich, a dziś mowa będzie o udziale drużyny w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek mistrzowskich czy pucharowych. Zapraszam do lektury.

Czytaj dalej Udział drużyny piłkarskiej w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Adwokat. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Fotografowanie imprez masowych w kontekście RODO

Przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) generują wiele wątpliwości wśród podmiotów prowadzących działalność sportową w kontekście organizacji wydarzeń sportowych i utrwalania wizerunków osób biorących w nich udział. Rodzi się pytanie, czy utrwalanie i publikacja wizerunków uczestników imprez jest dopuszczalna i z jakimi dodatkowymi obowiązkami należy się liczyć.

Czytaj dalej Fotografowanie imprez masowych w kontekście RODO

Opublikowane w

Ustalenie stawki VAT dla usług związanych z rekreacją

Zarządzający obiektami sportowymi świadczącymi usługi dla konsumentów polegające na sprzedaży karnetów wstępu oraz uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych często stosują do nich preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 8%, niezależnie od charakteru konkretnej usługi. Czy takie działanie jest jednak uzasadnione w każdym przypadku?

Czytaj dalej Ustalenie stawki VAT dla usług związanych z rekreacją

Opublikowane w

Postępowanie UOKiK w sprawie kartelu na rynku fitness

W ogłoszonym dnia 29 czerwca 2018 r. komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o prowadzonym postępowaniu w związku z podejrzeniem zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję na rynku fitness.

Czytaj dalej Postępowanie UOKiK w sprawie kartelu na rynku fitness

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts