Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Pozostałe ustawy dotyczące sportu


Pozostałe ustawy dotyczące sportu

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej

Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 


Jedna odpowiedź do “Pozostałe ustawy dotyczące sportu”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Obowiązki organizatora imprezy masowej

Kontynuujemy temat organizacji sportowej imprezy masowej. Poprzednio mowa była o tym, które imprezy są imprezy masowymi, były ustawowe definicje, a dziś czas na obowiązki organizatora.

Czytaj dalej Obowiązki organizatora imprezy masowej

Opublikowane w

Impreza masowa w świetle obowiązujących przepisów

Poprzednio pisałem o zachowaniu trenerów podczas zawodów piłkarskich i absencji trenerów na zawodach skutkującej udziałem drużyny w meczu z trenerem bez licencji (jeśli zastępuje go osoba bez licencji) lub bez trenera z licencją. Dziś pozostajemy przy piłce nożnej, ale otwieramy inny temat – bezpieczeństwa imprez masowych.

Czytaj dalej Impreza masowa w świetle obowiązujących przepisów

Opublikowane w

Zachowanie trenerów podczas zawodów piłkarskich

Ten artykuł odnosi się przede wszystkim do niższych klas rozgrywkowych, bo choć bardziej spektakularne, choćby z powodu transmisji telewizyjnych są niesportowe zachowania szkoleniowców na wyższych szczeblach rozgrywkowych, to gorzej z tym zagadnieniem bywa w niższych klasach. Im niżej tym więcej takich przypadków.

Czytaj dalej Zachowanie trenerów podczas zawodów piłkarskich

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts