Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Postanowienia PZPN do przepisów gry w piłkę nożną cz. 7 – prawa i obowiązki sędziego – c.d.

Dziś, dokończenie problematyki dotyczącej sędziów zawodów piłkarskich i określenia ich roli w Uchwale nr VII/121 z dnia 7 lipca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia „Postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej do Przepisów Gry 2017/2018”.

Zachęcam do przeczytania poprzednich artykułów p.t.: „Postanowienia PZPN do przepisów gry w piłkę nożną cz. 5” i „Postanowienia PZPN do przepisów gry w piłkę nożną cz. 6”. A dziś, zaczynamy od kwestii kontuzji zawodników oraz spożywania płynów przez zawodników. Zgodnie z art. 5.27., na zawodach szczebla centralnego obowiązkowe jest stosowanie noszy dla znoszenia kontuzjowanych zawodników poza pole gry dla udzielenia im pomocy lekarskiej. Zakazuje się dokonywania zabiegów medycznych kontuzjowanym zawodnikom na polu gry, jeżeli stosownej pomocy można udzielić poza polem gry.
Stosowanie noszy wymaga przestrzegania następujących zasad, określonych w Postanowieniach PZPN:
1. Za posiadanie w czasie zawodów sprawnych noszy wraz z obsługą odpowiedzialny jest organizator zawodów. W miarę możliwości winien on zapewnić dwie pary noszy dla umożliwienia szybkiego zniesienia dwóch jednocześnie kontuzjowanych zawodników.
2. Osoby do obsługi noszy muszą odznaczać się ubiorem.
3. Obsługa noszy wraz z noszami winna znajdować się w czasie zawodów w wyznaczonym do tego miejscu, w pobliżu stref technicznych.
4. Jeżeli kontuzjowany zawodnik jest w stanie opuścić pole gry o własnych siłach, winien być do tego zachęcony przez sędziego, szczególnie gdy znajduje się w pobliżu linii ograniczającej pole gry (nie ma potrzeby zniesienia go na noszach).
Zgodnie z Postanowieniami, sędziowie mają obowiązek opisywać w sprawozdaniu wszelkie niedociągnięcia ze strony organizatora zawodów w tym zakresie.
Kolejny aspekt, to spożywanie płynów przez zawodników podczas meczu. W ostatnich latach, FIFA, a za nią UEFA i inne kontynentalne konfederacje piłkarskie, a za nimi krajowe związki piłkarskie szczególnie zajęły się tą sprawą. Miało to również związek z serią śmiertelnych zdarzeń podczas meczów piłkarskich. Ilekroć dochodzi do takiej tragedii, związanej najczęściej z zatrzymaniem akcji serca, wraca sprawa wysiłku i odpowiedniego nawodnienia organizmu. Zgodnie z art. 5.28 Postanowień PZPN:
Zawodnicy i sędziowie mogą przyjmować płyny orzeźwiające podczas trwania zawodów, z zachowaniem następujących zasad:
• Podczas przerwy w grze zawodnicy mogą spożywać płyny z podanych im butelek plastykowych wyłącznie znajdując się na polu gry.
• Zabrania się wrzucania na pole gry jakichkolwiek opakowań zawierających płyny.
• Bramkarz może umieścić plastykową butelkę z płynem w rogu swojej bramki.
• Plastykowe butelki mogą być umieszczane w odległości 1 m od linii bocznych, ale jedynie wtedy, gdy nie przeszkadzają sędziom asystentom w wykonywaniu swoich obowiązków.

Następny przepis idzie jeszcze dalej. Zgodnie z art. 5.29., w trakcie ekstremalnych upałów sędzia może zarządzić (na wniosek kierowników drużyn) przerwę na uzupełnienie płynów – jeden raz w trakcie danej części gry (ok. 30. minuty) i trwającą nie dłużej niż jedna minuta. Informacja na ten temat musi być przekazana kierownikom drużyn na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym.
Z napojami – pisząc trochę serio, trochę żartem – związane są kolejne regulacje, choć chcielibyśmy wszyscy, aby były jak najrzadziej stosowane i by sędziowie swoją postawą nie dostarczali podstaw do ich stosowania. Zarzuty nietrzeźwości sędziego zostały uregulowane w przepisach art. art. 5.31. – 5.32.. Na mocy pierwszego z przepisów, sędziowie zobowiązani są do poddania się przed zawodami, lub po ich zakończeniu, badaniom na obecność alkoholu we krwi, gdy zarzut nietrzeźwości:
• stawia im kierownik jednej z drużyn lub delegowany na te zawody obserwator lub delegat PZPN lub ZPN,
• zostanie sformułowany wyłącznie na piśmie, zaś stawiający go musi legitymować się dowodem osobistym i zobowiązany jest własnoręcznie ów zarzut podpisać.
Po spełnieniu tych warunków, odmowa sędziego poddania się badaniu jest równoznaczna z przyznaniem się do stanu nietrzeźwości
.
Z kolei przepis art. 5.32. stanowi, że badanie stwierdzające lub wykluczające stan nietrzeźwości musi spełniać następujące warunki:
• musi je przeprowadzić umundurowany, legitymujący się odpowiednim dokumentem służbowym, funkcjonariusz policji,
• z badania musi zostać sporządzony urzędowy protokół
.
Jeżeli badanie stwierdza stan nietrzeźwości, sędzia ma prawo domagania się pobrania krwi w placówce służby zdrowia do dodatkowego badania, a stawiający zarzut mają obowiązek mu to umożliwić.
Wykluczenie nietrzeźwości sędziego powoduje obligatoryjne wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przez właściwy organ PZPN lub ZPN w stosunku do stawiającego oszczerczy zarzut. Postępowanie dyscyplinarne nie wyklucza cywilnych roszczeń ze strony pomówionego.

Przepisy art. art. 5.33 i 5.34. regulują kwestię korzystania z zapisów wideo. Zgodnie z art. 5.33., decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne i nie mogą być zmienione. Przy podejmowaniu decyzji sędziowie mogą korzystać z zapisu wideo jedynie na zawodach rozgrywanych za zgodą Kolegium Sędziów PZPN zgodnie z protokołem VAR, przyjętym przez International Board. Natomiast, w świetle art. 5.34. osobom przebywającym w strefach technicznych zakazuje się jakiegokolwiek dostępu do transmisji telewizyjnej z danych zawodów.
Sędziowie muszą być oczywiście ubrani zgodnie z przepisami. Ubiór i wyposażenie sędziów jest uregulowany w art. art. 5.35. – 5.39.. Na ich mocy, ubiór sędziów składa się z koszuli, spodenek, skarpet i butów piłkarskich, a zespół sędziowski powinien nosić koszule tego samego koloru i tej samej długości rękawów. Do kompletnego wyposażenia sędziego należy: gwizdek, gwizdek zapasowy, zegarek, stoper, notatnik z ołówkiem, moneta (względnie inny przedmiot do losowania) oraz kartki: żółta i czerwona. Ponadto, sędziom nie zezwala się na noszenie niedozwolonej biżuterii.
Pozostałe regulacje dotyczą odznak (emblematów). Sędziowie mają obowiązek prowadzić zawody z przymocowanymi do koszuli przysługującymi im emblematami (odznakami) i obowiązują następujące zasady doboru emblematów (odznak):
1. sędzia futsalu może nosić emblemat FIFA FUTSAL lub przyjęty przez Zespół Futsalu KS PZPN tylko za zawodach futsalu,
2. sędziowie międzynarodowi noszą emblematy FIFA na wszystkich zawodach, także krajowych (również gdy pełnią na nich inne funkcje niż sędzia),
3. sędziowie asystenci międzynarodowi nie mogą nosić emblematu FIFA ASSISTANT, jeżeli prowadzą zawody jako sędziowie w zawodach niższych klas.
Sędziowie mają też na mocy art. 5.40. Postanowień PZPN obowiązek znajomości i przestrzegania regulaminów wszystkich rozgrywek, na które są delegowani.
Postanowienia PZPN w sekcji dotyczącej sędziów, w art. art. 5.41. – 5.43. regulują też inne sytuacje.
I tak, przepisy Gry oraz regulaminy rozgrywek zobowiązują sędziów, trenerów, kierowników drużyn, zawodników i działaczy sportowych do sportowej postawy, zarówno przed, w trakcie jak i po zakończonych zawodach. Oprócz tego wszelkie przejawy wyrażania posądzeń o charakterze korupcyjnym w stosunku do sędziów będą surowo karane. Takie sytuacje winny być kwalifikowane przez sędziów jako używanie obraźliwego języka (nawet jeśli pozbawione jest to wulgaryzmów) i spotykać się z odpowiednimi karami zgodnie z Artykułem 12 Przepisów Gry. Ponadto, w przypadku niewłaściwego zachowania w tym zakresie zawodników i zawodników rezerwowych – sędziowie zobowiązani są zastosować karę wykluczenia (czerwona kartka), natomiast w przypadku osób funkcyjnych – usunąć je ze strefy technicznej. Ostatni przepis dotyczy propozycji korupcyjnych. Zgodnie z art. 5.43., w przypadku złożenia sędziemu przed meczem propozycji o charakterze korupcyjnym przez osobę funkcyjną wpisaną do protokołu, osoba taka nie ma prawa w danym meczu przebywać w strefie technicznej i winna być usunięta poza bezpośrednie otoczenie pola gry oraz tunel, bez prawa zastąpienia jej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Rewolucja FIFA na rynku transferowym?

Prezydent FIFA Gianni Infantino zamierza przeforsować znaczące zmiany w wielomiliardowym biznesie transferowym piłki nożnej, które mają ograniczyć rosnące w zatrważającym tempie ceny zawodników i zmniejszyć rolę agentów na piłkarskim rynku. Propozycje, wyszczególnione w wewnętrznym raporcie FIFA stworzonym na żądanie Infantino, stanowiłyby największą reformę systemu transferowego od jego powstania.

Czytaj dalej Rewolucja FIFA na rynku transferowym?

Opublikowane w

Europejska piłka w grze

Wtorkowymi i środowymi meczami rozpoczęły się rozgrywki fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów, a dziś startują zmagania w grupach w Lidze Europy. Podobnie jak przed rokiem, nie ma na tym etapie żadnej polskiej drużyny, a polskim kibicom pozostaje się emocjonować występami reprezentantów Polski występujących na co dzień w klubach – uczestnikach Ligi Mistrzów i Ligi Europy albo kibicować ulubionym zespołom zagranicznym.

Czytaj dalej Europejska piłka w grze

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Europejska piłka w grze

Wtorkowymi i środowymi meczami rozpoczęły się rozgrywki fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów, a dziś startują zmagania w grupach w Lidze Europy. Podobnie jak przed rokiem, nie ma na tym etapie żadnej polskiej drużyny, a polskim kibicom pozostaje się emocjonować występami reprezentantów Polski występujących na co dzień w klubach – uczestnikach Ligi Mistrzów i Ligi Europy albo kibicować ulubionym zespołom zagranicznym.

Czytaj dalej Europejska piłka w grze

Opublikowane w

Zmiany w rozgrywkach ligowych w koszykówce w sezonie 2018/2019

Wielkimi krokami zbliża się koszykarski sezon ligowy 2018/2019. 28 września w Gnieźnie rozegrany zostanie mecz o Superpuchar Polski Koszykarzy, w którym naprzeciw siebie staną zespoły Anwilu Włocławek i Polskiego Cukru Toruń. W tym samym dniu wystartują rozgrywki I Ligi Mężczyzn i I Ligi Kobiet, a tydzień później zaplanowano pierwsze kolejki w Energa Basket Lidze (ekstraklasa mężczyzn) i Energa Basket Lidze Kobiet (ekstraklasa kobiet). Tytułów mistrzowskich bronić będą koszykarze Anwilu Włocławek i koszykarki CCC Polkowice.

Czytaj dalej Zmiany w rozgrywkach ligowych w koszykówce w sezonie 2018/2019

Opublikowane w

Przez Ligę Narodów na Euro?

Piątkowym meczem w Bolonii z Włochami, piłkarska reprezentacja Polski rozpoczęła rywalizację w Lidze Narodów UEFA. To nowy format rozgrywek reprezentacyjnych w Europie, który po części zastępuje dotychczasowe mecze towarzyskie. Niezależnie od eliminacji Mistrzostw Europy EURO 2020, także i z Ligi Narodów będzie można awansować na EURO, ale o tym w dalszej części.

Czytaj dalej Przez Ligę Narodów na Euro?

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts