Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Piłkarskie klauzule arbitrażowe w kontekście sprawy Seraing

RFC Seraing to belgijski klub wspierany przez Doyen Group (bardziej znane jako Doyen Sports), spółkę z siedzibą na Malcie, cieszącą się niezbyt dobrą reputacją w sporcie w związku ze stosowaniem third-party ownership i wpływaniem na kluby poprzez wykupywanie praw do zawodników.

RFC Seraing od wprowadzenia zakazu third-party ownership dążył do zakwestionowania wprowadzonych przez FIFA ograniczeń. Zarówno Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie jak i szwajcarski Sąd Federalny nie przychylił się jednak do zarzutów klubu

Wobec powyższego RFC Seraing wraz z Doyen Group skierowali sprawę przeciwko FIFA, UEFA i URSBFA (belgijskiej federacji piłkarskiej) do belgijskiego Sądu Apelacyjnego, który – ku zaskoczeniu środowiska sportowego – uznał się za właściwy w tej sprawie, ignorując zarzut istnienia klauzuli arbitrażowej, co wyłączać miało jurysdykcję sądu powszechnego.

Zakwestionowanie klauzuli arbitrażowej

Sąd podważył klauzulę arbitrażową Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie powołując się na belgijskie prawo oraz Konwencję Nowojorską, zgodnie z którymi warunkiem koniecznym ważności klauzul arbitrażowych jest to, by dotyczyły one “określonego stosunku prawnego” (“defined legal relationship”). O ważności klauzuli zadecydować miało zatem to, czy jest ona w dostatecznym stopniu szczegółowa i zawiera jasno określony zakres sporów, które obejmuje. Co istotne, Sąd Apelacyjny nie zadeklarował na tej podstawie sprzeczności takich ogólnych klauzul z prawem Unii Europejskiej, ale wyłącznie jej niezgodność z prawem belgijskim.

Zdaniem belgijskiego Sądu Apelacyjnego, statuty FIFA są raczej niejasne w odniesieniu do charakteru sporów, które mają być rozstrzygane przez sąd arbitrażowy. Art. 66.1 Statutu FIFA w wersji z 2015 r. stanowił jedynie, że “FIFA uznaje niezależny Sąd Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) z siedzibą w Lozannie (Szwajcaria) w celu rozstrzygania sporów między FIFA, Członkami, Konfederacjami, Ligami, Klubami, Graczami, Działaczami, Pośrednikami i Agentami”.

Analogiczna treść zawarta jest zresztą w art. 57.1. Statutu FIFA z 2018 r.

Dodatkowo Sąd Apelacyjny odwołał się do art. 68 ust. 1 i 2 (obecnie art. 59 ust. 1 i 2) Statutu FIFA, który nie zezwala na odwoływanie się do sądów krajowych, chyba że przepisy FIFA stanowią inaczej. Belgijski sąd wywnioskował z tego, że “przedkładanie arbitrażu odbywa się zawsze i we wszystkich sporach między określonymi stronami, w tym FIFA, UEFA, URBSFA i klubami piłkarskimi (w tym RFC Seraing), ale bez żadnych szczegółów ani wskazówek co do stosunku prawnego, którego ma to dotyczyć. Stąd też “zamiarem twórców tej klauzuli jest uchwycenie każdego rodzaju sporów między wyznaczonymi stronami, co zamienia je w klauzulę ogólną, której nie można uznać za obowiązującą, ponieważ nie stanowi klauzuli arbitrażowej uznanej na mocy belgijskiego prawa”.

FIFA argumentowała, że ​​rodzaj sporów regulowany przez klauzulę arbitrażową jest dostatecznie ograniczony do celu społecznego FIFA i że kompetencje CAS są ograniczone wyłącznie do sporów sportowych („sports-related disputes). Belgijski Sąd Apelacyjny uznał zaś, że zakres sporów wskazany w regulacjach Światowej Federacji Piłkarskiej i trybunału w Lozannie jest zbyt szeroki i niejasny, aby stwierdzić, że klauzula taka dotyczy określonego stosunku prawnego (co jest wymagane przez belgijskie prawo). Ponadto uznał, że ograniczenie do sporów sportowych nie zostało ujęte w klauzuli i że CAS może swobodnie decydować o zmianie zakresu sporów, które wchodzą w zakres jego kompetencji. Odrzucił także pogląd belgijskiej federacji piłkarskiej, że klauzula została ograniczona do sporów dotyczących “statutów, rozporządzeń, dyrektyw i decyzji URBFSA, FIFA i UEFA”. Sprawa jest zatem w toku.

Dalsze konsekwencje

Do całej sprawy odniósł się także sam Trybunał Arbitrażowy w Lozannie, wydając 11 września oficjalne stanowisko.

Źródło – http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/ICAS_statement_11.09.18.pdf

CAS wskazał w nim, że rzeczywiście Sąd Apelacyjny w Brukseli odrzucił sprzeciw wobec uznania się za właściwy do rozstrzygnięcia sporu między Doyen Sports/RFC Seraing a FIFA/UEFA/URBSFA/FIFPro. Belgijski sąd orzekł w istocie, że w świetle belgijskiego prawa jurysdykcja CAS nie ma zastosowania w tej konkretnej sprawie, ponieważ klauzula arbitrażowa w statucie FIFA nie jest wystarczająco szczegółowa. CAS podkreślił jednak, że gdyby ta konkretna klauzula była bardziej szczegółowa, właściwość Trybunału Arbitrażowego zostałaby utrzymana w mocy, a Sąd Apelacyjny w Brukseli uznałby się za niewłaściwy.

W związku z powyższym problem leży jedynie w treści klauzuli CAS w Statucie FIFA; takie rozumowanie Sądu Apelacyjnego nie ma wpływu na jurysdykcję CAS w jej ogólnym zakresie. Sąd Apelacyjny nie wyraził żadnych sprzeciwów ani zastrzeżeń wobec arbitrażu sportowego jako mechanizmu rozstrzygania sporów, ani nie skrytykował struktury CAS. Ponadto żadne klauzule arbitrażowe CAS nie zostały uznane za “niezgodne z prawem” przez belgijski sąd.

Zdaniem Trybunału, decyzja Sądu Apelacyjnego w Brukseli nie ma zatem wpływu na decyzję wydaną przez CAS w przedmiotowej sprawie w 2017 r., która pozostaje w mocy. Główna trudność polega na tym, że sprawa potencjalnie może zakończyć się dwiema sprzecznymi decyzjami: jedną wydaną przez sąd belgijski, ważną tylko w Belgii oraz drugą wydaną przez CAS (i potwierdzoną przez szwajcarski Sąd Federalny), ważną na całym świecie.

Jesteśmy świadkami kolejnego postępowania, które może mieć wpływ na tryb i sposób regulacji postępowań arbitrażowych w sporcie. Sprawa Seraing może być bowiem impulsem do wprowadzenia pewnych poprawek w Statucie FIFA i dać wyraźny sygnał, że klauzule arbitrażowe CAS nie mogą obejmować absolutnie każdego sporu, który może powstać między określonymi podmiotami i ich zakres powinien być określony bardziej precyzyjnie.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Afera korupcyjna w Belgii

Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące ustawiania meczów oraz oszustw finansowych w belgijskiej piłce klubowej. 10 października policja dokonała przeszukania w klubach piłkarskich, w tym najbardziej znanych: Anderlecht Bruksela. Club Brugge, Standard Liege czy KAA Gent.

Czytaj dalej Afera korupcyjna w Belgii

Opublikowane w

Rywalizacja od najmłodszych lat

100 lat Niepodległej Polski to także lata sukcesów polskiej piłki nożnej, medali Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, choć były też lata słabszych występów na arenie międzynarodowej. Z poziomem rodzimych rozgrywek ligowych też bywa różnie, ale to nie temat na dzisiejszy artykuł. Żeby cokolwiek byłoby lepiej w tym zakresie, potrzebne jest wychowywanie „narybku” czyli szkolenie młodzieży.

Czytaj dalej Rywalizacja od najmłodszych lat

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Adwokat. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja.

Wpisy autora

Opublikowane w

Organizacje sportowe jako podmioty zbiorowe

28 maja 2018 r. przedstawiony został projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw. Dzisiejszy tekst poświęcony będzie zdefiniowaniu organizacji sportowych jako podmiotów zbiorowych uwzględniając najczęściej stosowane formy prawne.

Czytaj dalej Organizacje sportowe jako podmioty zbiorowe

Opublikowane w

Kobiecy rynek transferowy w piłce nożnej

W październiku 2017 r. Rada FIFA podjęła historyczną decyzję w sprawie rozwoju kobiecej piłki nożnej, zatwierdzając poprawki do Regulaminu w sprawie statusu i transferu zawodników (RSTP), które wprowadzają wymóg przetwarzania w International Transfer Matching System (ITMS) wszystkich transferów międzynarodowych zawodniczek jedenastoosobowej piłki nożnej od  1 stycznia 2018 r.

Czytaj dalej Kobiecy rynek transferowy w piłce nożnej

Opublikowane w

Działalność zarządów polskich związków sportowych na gruncie Kodeksu Dobrego Zarządzania

Dzisiejszy wpis poświęcony będzie obowiązkom polskich związków sportowych w zakresie regulacji działalności zarządów tych organizacji. Tym razem skupiłem się na wymogach, które nie wynikają wprost z ustawy o sporcie, lecz zostały wprowadzone w Kodeksie Dobrego Zarządzania dla PZS.

Czytaj dalej Działalność zarządów polskich związków sportowych na gruncie Kodeksu Dobrego Zarządzania

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts