Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Organizacje sportowe jako podmioty zbiorowe

28 maja 2018 r. przedstawiony został projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw. Dzisiejszy tekst poświęcony będzie zdefiniowaniu organizacji sportowych jako podmiotów zbiorowych uwzględniając najczęściej stosowane formy prawne.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, dotychczasowa praktyka wskazuje na znikomą efektywność przyjętego modelu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, co potwierdzać ma liczba spraw prowadzonych wobec podmiotów zbiorowych. Przykładowo, w 2013 roku do sądów wpłynęło 26 spraw, w 2014 r. – 31, zaś w 2015 r. – 14 spraw. W związku z powyższym, w ocenie ustawodawcy wprowadzony model odpowiedzialności podmiotów zbiorowych nie sprawdził się, co uzasadnia wprowadzenie nowych przepisów do naszego porządku prawnego.

W pierwszej kolejności warto zastanowić się, które organizacje sportowy należy uznać za podmioty zbiorowe, mając na uwadze zarówno obecnie obowiązujące przepisy jak i projekt nowej ustawy.

Zgodnie z obowiązująca ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary: podmiotem zbiorowym jest osoba prawna oraz jednostka  organizacyjna  niemająca  osobowości  prawnej,  której odrębne  przepisy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ich związków.

art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary:

1. Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

2. Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest również spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, spółka kapitałowa w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, a także zagraniczna jednostka organizacyjna.

Odnosząc powyższe do organizacji sportowych podkreślić należy, że do kategorii podmiotów zbiorowych zaliczają się kluby sportowe w rozumieniu ustawy o sporcie, na co wskazuje przepis art. 3 ust. 2 u.s., zgodnie z którym kluby sportowe działają jako osoby prawne. Do najczęściej stosowanych form prawnych klubów sportowych należą:

1)Spółki akcyjne,

2)Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

Art. 12 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji.

3)Stowarzyszenia,

Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach

1, Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

(…)

4)Fundacje

Art. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

1,Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

2.Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podmiotami zbiorowymi są również związki sportowe oraz polskie związki sportowe, posiadające osobowość prawną i działające w oparciu o przepisy prawa o stowarzyszeniach.

Art. 6 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie:

(…)

2. Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.

Art. 7 ust. 3 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie:

(…)

3. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do polskiego związku sportowego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

Dodatkowo, podmiotami zbiorowymi w rozumieniu ustawy są inne jednostki organizacyjne, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Do kategorii tej należą przykładowo stowarzyszenia zwykłe oraz spółki osobowe, m.in. spółka jawna, spółka komandytowa, występujące m.in. w branży fitness oraz szeroko rozumianej działalności edukacji sportowej.

W tym zakresie projekt nowej ustawy nie wprowadza dla organizacji sportowych znaczących zmian. Definicja podmiotu zbiorowego została wskazana w z art. 2 pkt 1 projekcie ustawy:

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) podmiot zbiorowy – osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, w tym również spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, spółka kapitałowa w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, a także zagraniczna jednostka organizacyjna, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków;

Należy zwrócić uwagę na szeroki zakres organizacji uznawanych za kategorię podmiotów zbiorowych w rozumieniu wyżej wskazanych przepisów karnych. Poza oczywistymi formami organizacyjnymi jak spółki kapitałowe należą do nich bowiem m.in. stowarzyszenia zwykłe, fundacje oraz spółki osobowe. Zakładane zmiany nie mają większego wpływu na zdefiniowanie podmiotów zbiorowych, jednakże możemy mówić o znaczących modyfikacjach zakresu i zasad ponoszenia odpowiedzialności karnej organizacji. Wiązać się to – w przypadku przyjęcia projektu – ze znaczącymi zmianami w polityce wewnętrznej podmiotów zbiorowych, które omówimy w najbliższym czasie na łamach portalu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

FIFA i UEFA coraz mocniej wspierają kobiecy futbol

W 2015 roku Kobiece Mistrzostwa Świata, które odbyły się w Kanadzie śledziło na stadionach lub przed telewizorami ponad 750 milionów ludzi. Kobiece EURO 2017 rozgrywane w Holandii przyciągnęło przed wszelakiego rodzaju odbiorniki i na trybuny ponad 178 milionów fanów. Na przestrzeni lat 2012-2017 liczba młodzieżowych lig dziewczęcych wzrosła ze 164 do 266. W tym samym okresie liczba europejskich reprezentacji wszystkich szczebli wiekowych urosła do 233. Pod koniec 2017 roku zarejestrowanych piłkarek poniżej 18 roku życia było 960 959.

Czytaj dalej FIFA i UEFA coraz mocniej wspierają kobiecy futbol

Opublikowane w

Udział drużyny piłkarskiej w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek

Ostatnio pisałem o nieodbytym lub przerwanym meczu w rozgrywkach piłkarskich, a dziś mowa będzie o udziale drużyny w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek mistrzowskich czy pucharowych. Zapraszam do lektury.

Czytaj dalej Udział drużyny piłkarskiej w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Adwokat. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja.

Wpisy autora

Opublikowane w

Kobiecy rynek transferowy w piłce nożnej

W październiku 2017 r. Rada FIFA podjęła historyczną decyzję w sprawie rozwoju kobiecej piłki nożnej, zatwierdzając poprawki do Regulaminu w sprawie statusu i transferu zawodników (RSTP), które wprowadzają wymóg przetwarzania w International Transfer Matching System (ITMS) wszystkich transferów międzynarodowych zawodniczek jedenastoosobowej piłki nożnej od  1 stycznia 2018 r.

Czytaj dalej Kobiecy rynek transferowy w piłce nożnej

Opublikowane w

Działalność zarządów polskich związków sportowych na gruncie Kodeksu Dobrego Zarządzania

Dzisiejszy wpis poświęcony będzie obowiązkom polskich związków sportowych w zakresie regulacji działalności zarządów tych organizacji. Tym razem skupiłem się na wymogach, które nie wynikają wprost z ustawy o sporcie, lecz zostały wprowadzone w Kodeksie Dobrego Zarządzania dla PZS.

Czytaj dalej Działalność zarządów polskich związków sportowych na gruncie Kodeksu Dobrego Zarządzania

Opublikowane w

Piłkarskie klauzule arbitrażowe w kontekście sprawy Seraing

RFC Seraing to belgijski klub wspierany przez Doyen Group (bardziej znane jako Doyen Sports), spółkę z siedzibą na Malcie, cieszącą się niezbyt dobrą reputacją w sporcie w związku ze stosowaniem third-party ownership i wpływaniem na kluby poprzez wykupywanie praw do zawodników.

Czytaj dalej Piłkarskie klauzule arbitrażowe w kontekście sprawy Seraing

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts