Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Od 1 kwietnia rewolucja dotycząca agentów piłkarzy

20 i 21 marca ubiegłego roku Komitet Wykonawczy FIFA zatwierdził unormowania dotyczące czynności wykonywanych przez pośredników (a nie jak do tej pory przez agentów) na rzecz klubów sportowych oraz zawodników (Regulations on Working with Intermediaries). Będą one obowiązywać od 1 kwietnia tego roku.

Jak zaznaczają przedstawiciele FIFA, nowe regulacje są wynikiem długich i rozległych dyskusji, konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi członkami międzynarodowej, piłkarskiej społeczności. W dzisiejszym blogu przedstawię na czym polegają wprowadzone zmiany.

Zasadniczą zmianą jest likwidacja pojęcia: Agenta zawodnika (w rozumieniu regulacji FIFA). Zgodnie z nowym regulaminem agentów zastąpią ,,Pośrednicy”. Według definicji pośrednikiem jest ,,osoba fizyczna lub prawna, która za opłatą lub bezpłatnie, reprezentuje graczy i / lub kluby w negocjacjach mających na celu zawarcie umowy o pracę lub  reprezentuje kluby w negocjacjach w celu zawarcia umowy transferu”. Wprowadzona definicja jest zakresowo szersza od poprzedniej dotyczącej agentów, którymi mogły być tylko osoby fizyczne. Obecnie ,,pośrednikiem” będzie mogła zostać np. spółka akcyjna czy stowarzyszenie.

Do tej pory, żeby zostać agentem należało zdać odpowiedni egzamin, uzyskać licencję. Teraz ten wymóg został zlikwidowany, a istniejące licencje stracą ważność. Od kwietnia, każdy krajowy związek będzie prowadził rejestr pośredników, a do każdej zawartej przy udziale pośrednika umowy trzeba będzie obligatoryjnie dołączyć Deklarację Pośrednictwa. I to podmioty korzystające z usług pośredników będą odpowiadać za to, żeby taki dokument został podpisany. Przez jej podpisanie pośrednik potwierdza przestrzeganie obowiązujących ustaw, regulaminów FIFA oraz uregulowań krajowego związku oraz swoją nieskazitelną reputację.

Kolejną liberalizacją regulaminu jest zniesienie wymogu ubezpieczenia się przez pośrednika, czy przedstawienie gwarancji bankowej, która zgodnie z art. 10 obecnego regulaminu wynosiła min. 100 tyś. franków szwajcarskich. Ponadto, nie ma ograniczenia jeżeli chodzi o czas na jaki może zostać zawarta umowa z pośrednikiem. Obecnie umowa o reprezentację obowiązuje przez okres nie dłuższy niż dwa lata i może ona być przedłużona na kolejny okres maksymalnie dwóch lat w drodze nowego pisemnego porozumienia. Oprócz tego, pośrednik będzie mógł (po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez strony i  ustaleniu kto będzie pokrywał koszty pośrednika) reprezentować równocześnie obie negocjujące kontrakt strony.

Jeden egzemplarz umowy zawarty pomiędzy klientem a ,,pośrednikiem” musi być złożony we właściwym dla pośrednika krajowym związku. Taki kontrakt musi zawierać  co najmniej informacje: nazwę umowy, określenie stron, czas trwania umowy, wynagrodzenie, ogólne warunki płatności, podpisy stron umowy (art. 5).W celu zapewnienia przejrzystości FIFA w nowym regulaminie wprowadziła wymóg ujawniania przez krajowy związek informacji dotyczących wszelkich wynagrodzeń otrzymanych przez pośrednika oraz sankcji dyscyplinarnych, jeżeli zostaną na niego nałożone. Co więcej, każda federacja ma obowiązek na koniec marca każdego roku publikować na swojej stronie internetowej listę z nazwiskami wszystkich zarejestrowanych pośredników z wyszczególnieniem każdej transakcji, w której konkretny pośrednik uczestniczył, a także udostępniane będą zbiorcze zestawienia wynagrodzeń i opłat przekazanych pośrednikom przez piłkarzy oraz kluby (art. 6).

Kolejną rewolucyjną zmianą jest zakaz pobierania przez pośrednika wynagrodzenia, w momencie kiedy uczestniczy przy zawieraniu kontraktu zawodniczego lub umowy transferu zawodnika niepełnoletniego. W przypadku pozostałych piłkarzy, FIFA jedynie rekomenduje, a nie obliguje do stosowania następujących stawek:
a) łączna kwota wynagrodzenia nie powinna przekraczać 3% od dochodu podstawowego brutto zawodnika za cały czas trwania kontraktu
b) łączna kwota wynagrodzenia w przypadku pośredniczenia w zawieraniu umowy transferu nie powinna przekraczać 3% opłaty za transfer.

Nowe regulacje są mocno krytykowane przez obecnych agentów. Uważają, że regulamin stanie się przyczyną rozwoju ,,dzikiego zachodu pośredników”- osób bez odpowiedniego przeszkolenia i przygotowania i w ostateczności zamieni piłkę nożną w cyrk (a to tylko jedna z ,,łagodniejszych” opinii). Z drugiej jednak strony, dotychczasowe wymogi dotyczące chociażby wysokości ubezpieczenia stanowiły istotny problem dla osoby chcącej zostać agentem. Temat rzeka, temat zdecydowanie kontrowersyjny. Jak wpłynie na rynek piłkarskich umów? Niedługo się przekonamy, a dziś jestem ciekawa Państwa opinii.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Kinga Kania

Kinga Kania

Kinga Kania, prawnik, menedżer sportu. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Absolwentka Polskiej Akademii Sportu w Warszawie

Wpisy autora

Opublikowane w

Czy nadchodzą zmiany w kobiecej piłce nożnej?

Na portalu wielokrotnie poruszaliśmy zagadnienia dotyczące sportu kobiet, czy też kierunkując się na jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych poruszaliśmy tematykę kobiecego futbolu. Za każdym razem wskazywaliśmy na obszary, które wymagają modyfikacji, aby polepszyć status prawny zawodniczek. Dzisiaj także będzie  o zmianach, ale bardziej pod kątem wizerunkowym.

Czytaj dalej Czy nadchodzą zmiany w kobiecej piłce nożnej?

Opublikowane w

Porozumienie FIFA i FIFPro

Kilka dni temu – 6 listopada, FIFA oraz Międzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych (FIFPro) zawarły sześcioletnią umowę o współpracy, której przedmiotem jest wzmocnienie kooperacji pomiędzy tymi podmiotami, co finalnie ma się przełożyć oczywiście na poprawę zarządzania piłką nożną w skali globalnej. Poniżej przedstawię najważniejsze założenia wskazanej umowy.

Czytaj dalej Porozumienie FIFA i FIFPro

Opublikowane w

Dziedziczenie w e-sporcie (?)

W dzisiejszym blogu odniosę się do tematu, na który powinni zwrócić uwagę gracze e-sportu, a który jeszcze powoduje, że doktryna prawnicza nie zajmuje jednoznacznego stanowiska w tej kwestii. Orzecznictwo sądowe również nie służy w tym przypadku szczególną pomocą. We wcześniejszym swoim wpisie ,,Wirtualny świat i nowe wyzwania” wskazywałam na problemy prawne związane ze sprzedażą oraz kradzieżami w wirtualnym świecie. Okazuje się jednak, że równie problematyczna jest kwestia dziedziczenia wirtualnych dóbr. Co ze zgromadzonymi na koncie gracza wirtualnymi przedmiotami, których wartość wielokrotnie to nawet kilkaset tysięcy euro? Co do zasady każdy ma prawo rozporządzania własnością na wypadek śmierci, a konsekwencją śmierci jest dziedziczenie spuścizny zmarłego po jego śmierci przez osoby najbliższe.

Czytaj dalej Dziedziczenie w e-sporcie (?)

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts