ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Nowelizacja Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN

Kilka tygodni temu Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej dokonał nowelizacji Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Jest ona o tyle historyczna, że dokonana przez Zarząd, a nie jak do tej przez Walne Zgromadzenie Delegatów. Taką kompetencję przyznała Zarządowi związku zmiana Statutu dokonana niedawno przez Walne Zgromadzenie.

Wcześniej uchwalanie zmian należało do wyłącznej kompetencji WZ. Uchwała nr XI/196 z dnia 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN, czyni zadość zaleceniom Kodeksu Dobrego Zarządzania dla polskich związków sportowych.

Nowe brzmienie otrzymały przepisy art. 111 §1 i §2. Zgodnie z §1, organy dyscyplinarne są niezależne, a ich członkowie działają w sposób niezawisły, a w nowym brzmieniu §2, członkowie organów dyscyplinarnych są niezawiśli w sprawowaniu funkcji i podlegają jedynie Statutowi PZPN, niniejszemu regulaminowi i innym przepisom związkowym. Nie mogą być oni pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej w związku z uczestnictwem i działalnością w tych organach, z wyjątkiem naruszeń obowiązków, będących wynikiem umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

Wcześniej oba przepisy brzmiały następująco:

§1. Organy dyscyplinarne są niezależne.

§2. Członkowie organów dyscyplinarnych nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej w związku z uczestnictwem i działalnością w tych organach, z wyjątkiem naruszeń obowiązków, będących wynikiem umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

Znowelizowano także Tytuł Rozdziału VI (dotychczas: Odwołania – przyp. M. Ż.). Otrzymał on nowe, następujące brzmienie: „Odwołania i skarga do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOL.” . Dodano również nowy art. 147a w następującym brzmieniu:

147a. Ostateczne decyzje dyscyplinarne PZPN mogą być zaskarżone do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOL w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie postępowania dyscyplinarnego decyzji Najwyższej Komisji Odwoławczej wraz z uzasadnieniem.

Tytułem komentarza warto wspomnieć, że nie-dyscyplinarne decyzje organów jurysdykcyjnych PZPN, np. rozgrywkowe podjęte np. przez Najwyższą Komisję Odwoławczą Polskiego Związku Piłki Nożnej w trybie odwoławczym, bądź skargi kasacyjnej od orzeczeń organów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej są ostateczne i prawomocne w związkowym toku postępowania i na nie przysługuje skarga do Trybunału Arbitrażowego.

Pozostałe postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego nie uległy zmianie. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian do Statutu PZPN, przyjętych przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów PZPN w dniu 30.10.2018 roku przez sąd rejestrowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Przepisy dotyczące transferów w PZPS

Okienko transferowe w polskiej siatkówce dobiega końca. Wydawać by się mogło, że czasu na ewentualne zmiany barw klubowych jest sporo, aczkolwiek zważywszy na potencjalne negocjacje, spory, tudzież kwestie formalne związane z transferem, właśnie teraz wybija ostatni dzwonek.

Czytaj dalej Przepisy dotyczące transferów w PZPS
Opublikowane w

Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

Pod koniec ubiegłego roku Włoska Federacja Pływacka (ISF) planowała zorganizowanie turnieju „Energy for Swim”, w którym zawodnicy i zawodniczki rywalizowaliby indywidualnie, bez reprezentowania swoich federacji krajowych. W grudniowych zawodach przeprowadzonych w Turynie miały wziąć udział największe światowe gwiazdy, rywalizujące nie tylko o wynik sportowy, lecz również o pokaźne nagrody finansowe. Wydarzenie to miało stać się pierwszym krokiem dla utworzenia nowej międzynarodowej ligi pływackiej.

Czytaj dalej Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Wymóg gry „młodzieżowca” w meczach piłkarskiej Ekstraklasy

W poprzednim artykule pisałem o nowelizacji Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej, a dziś pora na kolejną zmianę w przepisach związkowych piłki nożnej w Polsce. Była ona przedmiotem dyskusji w mediach z chwilą jej wprowadzania, ale ta dyskusja tak naprawdę trwa nadal. Nie jednak tej dyskusji, a uchwalonym zmianom poświęcę zdań.

Czytaj dalej Wymóg gry „młodzieżowca” w meczach piłkarskiej Ekstraklasy
Opublikowane w

Do Siego 2019 roku!

Czytaj dalej Do Siego 2019 roku!
Opublikowane w

Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

Czytaj dalej Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.