Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Nowe zasady składania sprawozdań finansowych

Wejście w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziło wiele istotnych zmian m.in. w zakresie postępowania rejestrowego. Na szczególną uwagę zasługuje modyfikacja zasad składania do KRS sprawozdań finansowych spółek i innych podmiotów zobowiązanych, a więc również działających w formie spółek kapitałowych klubów sportowych i polskich związków sportowych.

Zgodnie z art. 69 ust 1 Ustawy o rachunkowości podmioty wpisane do KRS zobowiązane są w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego złożyć je do sądu wraz z odpowiednimi załącznikami. Zdecydowana większość podmiotów realizowała dotychczas obowiązek sprawozdawczy w formie papierowej, a tylko nieznaczna część korzystała z płatnej drogi elektronicznej. Pod tym względem od 15 marca 2018 r. doszło do istotnej zmiany.

Od tego dnia nie można już przekazać sprawozdania finansowego do KRS w formie papierowej. Zgodnie z brzmieniem art. 19e ust. 1 zmienionej ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym obecnie obowiązuje wymóg przesyłania sprawozdania finansowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości (portal S24). Obowiązująca jest zatem forma elektroniczna składania sprawozdań finansowych. Co ważne, dotyczy to już sprawozdań za 2017 r., z tym że do 30 września będzie można je przesłać w formie skanu. Do prawdziwej rewolucji dojdzie natomiast po upływie wspomnianego okresu przejściowego. Od 1 października do sądu rejestrowego będzie mogło być złożone wyłącznie sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej w strukturze jednolitego pliku kontrolnego.

Nowa regulacja ma na celu odciążenie sądów rejestrowych od masowego napływu wniosków papierowych. Nie obeszło się jednak bez problemów. Już teraz złożenie zeskanowanego sprawozdania finansowego możliwe jest tylko poprzez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym przez profil zaufany ePUAP przez co najmniej jedną uprawnioną osobę, której numer PESEL jest ujawniony w KRS. Sytuacja komplikuje się, gdy żaden z członków zarządu nie posiada numeru PESEL, co ma zazwyczaj miejsce w przypadku obcokrajowców. Taki stan rzeczy wymusi na członkach zarządu będących obcokrajowcami konieczność pozyskania numeru PESEL. Z uwagi na strukturę menedżerską powyższy problem pozostaje jednak w zasadzie bez znaczenia dla funkcjonujących w Polsce klubów sportowych i polskich związków sportowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Zmiany w polskim karate i kwestia reprezentowania Polski na Igrzyskach Olimpijskich 2020

Polskie karate w 2018 roku przechodzi prawdziwą rewolucję organizacyjną. Za sprawą decyzji Komitetu Wykonawczego Światowej Federacji Karate (WKF) z 13 kwietnia bieżącego roku, Polski Związek Karate, który reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej od 38 lat, stracił status członka największej światowej organizacji tej dyscypliny i przestał być przez nią uznawany. Jednocześnie WKF przyjął w swoje struktury powstałą w grudniu 2017 roku Polską Unię Karate i to ta organizacja jest obecnie uprawniona do wystawiania polskich karateków w zawodach pod egidą Światowej Federacji Karate.

Czytaj dalej Zmiany w polskim karate i kwestia reprezentowania Polski na Igrzyskach Olimpijskich 2020

Opublikowane w

Kontrowersyjny zapis w Terminarzu Rozgrywek Młodzieżowych w piłce siatkowej

Polski Związek Piłki Siatkowej opublikował Terminarz Rozgrywek Młodzieżowych na sezon 2018/2019. Został w nim zawarty ciekawy zapis dotyczący udziału młodszych zawodników w rozgrywkach wyższych kategorii wiekowych, który natychmiastowo stał się przedmiotem ożywionej dyskusji w świecie siatkówki.

Czytaj dalej Kontrowersyjny zapis w Terminarzu Rozgrywek Młodzieżowych w piłce siatkowej

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Adwokat. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Fotografowanie imprez masowych w kontekście RODO

Przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) generują wiele wątpliwości wśród podmiotów prowadzących działalność sportową w kontekście organizacji wydarzeń sportowych i utrwalania wizerunków osób biorących w nich udział. Rodzi się pytanie, czy utrwalanie i publikacja wizerunków uczestników imprez jest dopuszczalna i z jakimi dodatkowymi obowiązkami należy się liczyć.

Czytaj dalej Fotografowanie imprez masowych w kontekście RODO

Opublikowane w

Ustalenie stawki VAT dla usług związanych z rekreacją

Zarządzający obiektami sportowymi świadczącymi usługi dla konsumentów polegające na sprzedaży karnetów wstępu oraz uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych często stosują do nich preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 8%, niezależnie od charakteru konkretnej usługi. Czy takie działanie jest jednak uzasadnione w każdym przypadku?

Czytaj dalej Ustalenie stawki VAT dla usług związanych z rekreacją

Opublikowane w

Postępowanie UOKiK w sprawie kartelu na rynku fitness

W ogłoszonym dnia 29 czerwca 2018 r. komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o prowadzonym postępowaniu w związku z podejrzeniem zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję na rynku fitness.

Czytaj dalej Postępowanie UOKiK w sprawie kartelu na rynku fitness

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts