Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Natura kontra człowiek

Szeroko rozumiana ochrona przyrody jest immanentnie związana z ograniczeniami, zakazami i obowiązkami skierowanymi do obywateli. Bardzo często jest to konieczne, uzasadnione i nikt nie powinien mieć żadnych zastrzeżeń do podejmowanych w tym zakresie działań. Jednak wraz z ciągłym powiększaniem obszarów kraju objętych ochroną rośnie ryzyko pojawienia się konfliktów – również ze sportem w tle.

W dzisiejszym artykule chciałbym poruszyć zagadnienie projektu Natura 2000. Głównym celem funkcjonowania sieci Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Drugim jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej. Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje prawie 20% powierzchni lądowej. W jej skład wchodzi 849 obszarów siedliskowych oraz 145 obszarów ptasich.1

Jednak ekspansja obszarów obejmowanych ochroną Natura 2000 w ostatnim czasie napotkała mocny i zdecydowany opór pewnej grupy społecznej. Mowa tu o miłośnikach sportów wodnych. Podstawą powstania sporu jest wprowadzenie/chęć wprowadzenia przez właściwe organy administracji zakazów uprawnia niektórych dyscyplin na akwenach objętych ochroną. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zakazy te zaczynają dotykać najbardziej atrakcyjnych obszarów do uprawiania sportów wodnych – Zatoki Puckiej oraz Zalewu Szczecińskiego.

Dla przykładu można wskazać „Projekty planów ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach morskich w województwie zachodniopomorskim”. Ich założenia zakładają, że m.in. na obszarach Zalewu Szczecińskiego, Zalewu Kamieńskiego i Dziwna ma zostać wprowadzony zakaz uprawiania kitesurfingu oraz windsurfingu. Jest to o tyle zaskakujące, że wskazane dyscypliny cechują się bardzo niskim negatywnym wpływem na środowisko naturalne – nie emitują żadnych spalin, zanieczyszczeń oraz innego rodzaju imisji, a jako siłę napędową wykorzystują wiatr.

Przeciwko wprowadzeniu wskazanych zakazów środowisko miłośników kitesurfingu i windsurfingu podjęło działania mające na celu wymuszenie zmian w projektach – m.in. skierowano petycję w tej sprawie do Urzędu Morskiego w Szczecinie wykorzystując mechanizm przewidziany w art. 33 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.

Wydaje się, że opór społeczeństwa nie jest bezpodstawny. W przedmiotowym zagadnieniu należy zadać pytanie gdzie tak naprawdę leży granica we wprowadzaniu zakazów, ograniczeń i obowiązków na obywateli w celu ochrony przyrody. W mojej ocenie, mimo że dobro środowiska naturalnego, w tym zwierząt oraz roślin jest bardzo ważne, to nie można prowadzić działań z całkowitym ignorowaniem i pomijaniem dobra społeczeństwa.

Zobrazowaniem tej sytuacji jest plan zamknięcia Zatoki Puckiej w celu wprowadzenia obszaru ochrony przyrody. Jest to niewątpliwie enklawa sportów wodnych i turystyki, nie tylko w skali Polski ale i całej Europy. Należy również pamiętać, że dla dziesiątków tysięcy mieszkańców tego regionu sezon letni oraz łączący z się z nim napływ turystów i sportowców z całej Europy jest jedyną realną szansą na zarobienie pieniędzy, które w wielu przypadkach muszą wystarczyć na przetrwanie całe roku.

Wobec tego, jak niestety często bywa, wprowadzanie coraz dalej idących zakazów w celu ochrony przyrody może prowadzić do przysłowiowego wylania dziecka z kąpielą – zachowamy piękną naturę kosztem poziomu życia mieszkańców danego regionu.

1 Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Mateusz Kurowski

Wpisy autora

Opublikowane w

Transfery międzynarodowe w siatkówce

Obecnie międzynarodowe transfery zawodników dokonywane przez kluby nie są niczym nadzwyczajnym. Dotyczy to niemalże wszystkich dyscyplin sportu. Jednak z punktu widzenia prawa sportowego jest to sytuacja ciekawa, ponieważ co do zasady konieczne jest stosowane odmiennych regulacji niż te wynikające z aktów uchwalonych przez krajowe federacje sportowe. Dla przykładu chciałbym wskazać kilka odrębności, jakie pojawiają się w przypadku transferów międzynarodowych w siatkówce.

Czytaj dalej Transfery międzynarodowe w siatkówce

Opublikowane w

Spory finansowe w siatkówce

W dzisiejszym  wpisie chciałbym przedstawić pokrótce zasady  postępowania w przypadku powstania sporów finansowych w siatkówce, które swoim zasięgiem wykraczają poza granice naszego kraju. W tym celu konieczne będzie przyjrzenie się właściwym przepisom wydanym przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej (FIVB, od fr. Fédération Internationale de Volleyball).

Czytaj dalej Spory finansowe w siatkówce

Opublikowane w

Apel do Ministra Środowiska dotyczący niskiego stanu wód WJM

W dzisiejszym wpisie chciałbym przedstawić zagadnienie z pogranicza sportu, turystyki oraz ochrony środowiska. Bardzo często bywa tak, że te dziedziny są ze sobą ściśle powiązane i każda z nich silnie oddziałuje na pozostałe. Tak też też jest w przypadku dzisiejszej tematyki, która dotyczy apelu do Ministra Środowiska w celu zwrócenia jego uwagi na problem niskiego stanu wody na Wielkich Jeziorach Mazurskich.

W dniu 8 marca 2016 r. wystosowano do Ministra Środowiska, prof. dr. hab. Jan Szyszko, apel w imieniu „osób korzystających z uroków” Wielkich Jezior Mazurskich dotyczący śluzy w Karwiku oraz konsekwencji niskiego poziomu wód. Cały problem ma swoje źródło, zdaniem apelujących, w zbyt dowolnym i niekontrolowanym spuszczaniem wody w okresie wiosenno-letnim, co negatywnie oddziałuje na ekosystem w regionie.

Cały proceder jest prowadzony z wykorzystaniem śluzy w Karwiku. Śluza Karwik stanowi połączenie wodne miasta Pisz z jeziorem Śniardwy i resztą szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Nie jest to szlak tak bardzo uczęszczany jak okolice miasta Ruciane-Nida, niemniej jednak także stanowi ważny węzeł komunikacyjny (źródło: mazury.info.pl).

Zdaniem autorów, obecne zmiany klimatyczne na świecie objawiające się coraz wyższymi temperaturami w okresie letnim, w połączeniu z nieustannym spuszczaniem wody do kanału Jeglińskiego spowodowała wystąpienie w ubiegłym roku rekordowo niskiego stanu wód WJM. Taka sytuacja ma natomiast ogromny wpływ na stan całego ekosystemu, w tym w szczególności kondycji rybostanu oraz innych gatunków zwierząt.

Jednak oprócz niewątpliwych konsekwencji środowiskowych niski stan wód WJM ma swoje realne skutki także z punktu widzenia amatorów sportów wodnych. Otóż w związku z tym wprowadzono szereg zakazów pływania jachtami w wielu rejonach WJM, które z uwagi na zbyt niski poziom wód nie były przystosowane do żeglugi. Co więcej, jak wskazują autorzy apelu, doprowadziło to do ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej za szkody związane z uszkodzeniem jachtów na mieliznach.

W zeszłym roku miałem okazję osobiście spędzać urlop żeglując po WJM i z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że obserwacje całego środowiska żeglarskiego nie są bezpodstawne. Było to zauważalne chociażby poprzez problemy z żeglugą w miejscach, w których w ubiegłych latach tego się nie zauważało np. cumując poza głównymi portami.

W końcowym fragmencie w/w apelu autorzy zwrócili się do Ministra Środowiska z prośbą o przyjrzenie się temu problemowi. Tak naprawdę ten niekorzystny zarówno dla ekosystemu, turystyki jak i środowiska sportowego stan jest konsekwencją uchybień, które niewielkimi środkami mogą zostać poprawione. Rozwiązaniem ryzyka związanego z niskim poziomem wód jest bowiem uzupełnienie zbiorników retencyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby w razie upalnego lata można było kontrolować stan lustra wody.

Wyrażam wielką nadzieję, że przedmiotowy apel spotka się z z reakcję ze strony Ministra. Uważam, że przedstawiony problem powinien zostać potraktowany priorytetowo. Dzięki temu będziemy mogli dłużnej cieszyć się z pięknych okoliczności przyrody WJM oraz szlakami wodnymi o odpowiedniej głębokości.

Z treścią apelu mogą Państwa zapoznać się tutaj.

Źródło: żagle.com.pl

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts