ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Nagrody dla trenerów na podstawie rozporządzenia MSiT

29 listopada 2017 roku w życie weszło Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu[1] (dalej: rozporządzenie). Zastąpiło ono poprzednie rozporządzenie, które zostało uchylone w związku z uchwaleniem ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów[2].

W nowym akcie prawnym nie tylko uwzględniono zmiany wyraźnie wskazane w ustawie zmieniającej, ale także zmodyfikowano zakres podmiotowy, dzięki czemu możliwością otrzymania nagrody została objęta większa liczba trenerów.

Jak słusznie zauważył ustawodawca w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, zgodnie z poprzednią regulacją nagroda pieniężna mogła zostać przyznana trenerowi prowadzącemu lub uczestniczącemu w szkoleniu oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu. Jednakże bez możliwości gratyfikacji pozostawała spora grupa szkoleniowców. Trenerzy ci z jednej strony, nie mieli wpływu na proces szkoleniowy zawodnika bezpośrednio przed osiągnięciem istotnych z pkt widzenia nagrody wyników, jednakże nie można było im odmówić niezaprzeczalnego i decydującego wpływu na rozwój jego dalszej kariery sportowej. Za trenerów niesłusznie pominiętych uznano: pierwszych szkoleniowców medalistów igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub Europy seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych[3].

Uzupełnienie spektrum podmiotów uprawnionych do nagrody o wyżej wymienionych trenerów, jest tym bardziej uzasadnione z uwagi na fakt, że to właśnie Ci „pierwsi” szkoleniowcy najczęściej potrafią właściwie oszacować potencjał sportowy młodego zawodnika i wskazać mu dalszy kierunek rozwoju. Ponadto to zazwyczaj dzięki nim sportowiec otrzymuje solidne fundamenty, psychiczne, motoryczne i techniczne, niezbędne do kontynuowania swojej przygody ze sportem.

W efekcie § 11 rozporządzenia przyjął następujące brzmienie:

  1. Nagroda, o której mowa w § 10 ust. 1, może być przyznana także trenerowi, który brał udział w początkowym procesie szkolenia zawodnika przez minimum 24 miesiące i od początku wywarł decydujący wpływ na rozwój dalszej kariery sportowej tego zawodnika.
  2. Przez początkowy proces szkolenia rozumie się przygotowanie zawodnika do zawodów i udział zawodnika w zawodach w kategorii wiekowej młodzika, juniora młodszego lub juniora, organizowanych i prowadzonych przez polski związek sportowy.
  3. Trenerowi, który spełnia warunki określone w ust. 1 i 2, może być przyznana nagroda, w wysokości do 4,5‑krotności podstawy, jeżeli jego zawodnik zajął pierwsze, drugie lub trzecie miejsce na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych albo na mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.
  4. Trenerowi, o którym mowa w ust. 1, nagroda za osiągnięcia danego zawodnika, o których mowa w ust. 3, może zostać przyznana tylko raz.
  5. Trenera, o którym mowa w ust. 1, wskazuje wnioskodawca oraz zawodnik w oświadczeniach, które wnioskodawca załącza do wniosku o przyznanie nagrody.

Przechodząc do procesu składania wniosku należy wskazać, że niezbędne elementy wniosku zostały zawarte w § 13. Są to m.in. oznaczenie trenera, któremu nagroda miałaby być przyznana, oznaczenie klubu, w którym pracuje, dane podmiotu składającego wniosek (powinien to być Polski Związek Sportowy) oraz uzasadnienie wraz z dowodami na osiągnięcie przez zawodnika wymaganych wyników. Zgodnie z § 14 nagroda może zostać przyznana jedynie raz w roku, nawet jeżeli zawodnik wielokrotnie osiągnie rezultaty stanowiące podstawę do ubiegania się przez trenera o wyróżnienie.

W § 15 natomiast ustawodawca sprecyzował nieprzekraczalne terminy, w których wnioski muszą być złożone, aby podlegały rozpatrzeniu przez właściwy departament ministerstwa sportu i turystyki. Kształtują się one następująco:

  • Dla osiągnięć uzyskanych przed dniem 31 października danego roku wnioski składa się do dnia 15 listopada;
  • Dla osiągnięć uzyskanych po dniu 30 października danego roku wnioski składa się do dnia 31 stycznia roku następnego.

Jeżeli zatem sportowiec osiągnął odpowiednie wyniki przed 31.10.2018 r., termin składania wniosków o przyznanie nagrody niestety minął. Z kolei w stosunku do sukcesów osiągniętych w listopadzie i grudniu 2018 r. odpowiedni wniosek można przesłać ministerstwu do 31 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje oraz wzory niezbędnych dokumentów znajdują się na oficjalnej stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki[4].

[1] Dz.U. z 2017 r. poz. 2171

[2] Dz.U. z 2017 r. poz. 1600

[3] Projekt rozporządzenia MSiT w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu z dnia 12.10.2017 r. wraz z uzasadnieniem i opisem skutków regulacji.

[4] https://www.msit.gov.pl/pl/sport/sport-wyczynowy/nagrody

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Artykuł dostępny również jako PODCAST:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Przepisy dotyczące transferów w PZPS

Okienko transferowe w polskiej siatkówce dobiega końca. Wydawać by się mogło, że czasu na ewentualne zmiany barw klubowych jest sporo, aczkolwiek zważywszy na potencjalne negocjacje, spory, tudzież kwestie formalne związane z transferem, właśnie teraz wybija ostatni dzwonek.

Czytaj dalej Przepisy dotyczące transferów w PZPS
Opublikowane w

Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

Pod koniec ubiegłego roku Włoska Federacja Pływacka (ISF) planowała zorganizowanie turnieju „Energy for Swim”, w którym zawodnicy i zawodniczki rywalizowaliby indywidualnie, bez reprezentowania swoich federacji krajowych. W grudniowych zawodach przeprowadzonych w Turynie miały wziąć udział największe światowe gwiazdy, rywalizujące nie tylko o wynik sportowy, lecz również o pokaźne nagrody finansowe. Wydarzenie to miało stać się pierwszym krokiem dla utworzenia nowej międzynarodowej ligi pływackiej.

Czytaj dalej Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

O autorze

Konrad Makar

Konrad Makar

Aplikant radcowski, absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania: prawo sportowe, prawo karne. Zawodnik czwarto-ligowego zespołu piłkarskiego.

Wpisy autora

Opublikowane w

Przepisy dotyczące transferów w PZPS

Okienko transferowe w polskiej siatkówce dobiega końca. Wydawać by się mogło, że czasu na ewentualne zmiany barw klubowych jest sporo, aczkolwiek zważywszy na potencjalne negocjacje, spory, tudzież kwestie formalne związane z transferem, właśnie teraz wybija ostatni dzwonek.

Czytaj dalej Przepisy dotyczące transferów w PZPS
Opublikowane w

Zmiana systemu ważenia pięściarzy w WBC

Dzisiejszy blog chciałbym poświęcić na zaprezentowanie zmian, które mają nastąpić w przepisach World Boxing Council (WBC) w roku 2019. Będą one dotyczyć przede wszystkim zasad ważenia zawodników przed starciem.

Czytaj dalej Zmiana systemu ważenia pięściarzy w WBC
Opublikowane w

Analiza przepisów licencyjnych PZPN pod kątem sytuacji Wisły Kraków

Nierozwiązane od dłuższego czasu problemy finansowe Wisły Kraków, doprowadziły w końcu do zdecydowanej reakcji Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN). W dzisiejszym blogu nie będę koncentrował się na perypetiach, jakich krakowski klub doświadcza z egzotycznymi inwestorami. Zamiast tego przybliżę przepisy Podręcznika Licencyjnego dla klubów Ekstraklasy na sezon 2018/2019 (dalej: Podręcznik)[1], które najprawdopodobniej będą stanowić podstawę orzeczenia o zawieszeniu bądź cofnięciu licencji na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Czytaj dalej Analiza przepisów licencyjnych PZPN pod kątem sytuacji Wisły Kraków
Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.