Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Konsultacje z MSiT

Ruszył proces konsultacyjny do programu współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-20. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest określenie celów i zasad współpracy Ministerstwa z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2018.

Głównym podmiotem, który koordynuje i zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, która działa w ramach projektu „Programy dla zmiany – partycypacyjne tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym”. Zaangażowanie NGO ma doprowadzić do zwiększenia efektywności i usystematyzowania współpracy Ministerstwem oraz poprawić sposoby komunikacji i wspólnego wypracowywania rozwiązań.

Do tej pory MSiT współpracowało z NGO na kilku płaszczyznach. W główniej mierze miało to oczywiście wymiar finansowy. Zadania realizowane przez NGO, a finansowane ze środków MSiT, otrzymują wsparcie w trzech trybach – na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie przepisów odrębnych, tj. ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1391) oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011 roku w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. 217, poz. 1290).

Na lata 2016-2018 planuje się usprawnienie zasad współpracy finansowej (m.in. w zakresie publikowania informacji o konkursach, zakresu załączników składanych w konkursach, wyników konkursów oraz kryteriów oceny ofert, dopuszczalności stosowania umów wieloletnich) i zasad współpracy pozafinansowej. Następnym zadaniem jest zweryfikowanie możliwości i ewentualne wypracowanie koncepcji realizacji (wdrożenia) projektów międzysektorowych MSiT a NGO.

Co do poprawy sposobów komunikacji i wspólnego wypracowywania rozwiązań zakłada się podjęcie działań w zakresie:

  • zweryfikowania rozwiązań w zakresie wymiany informacji na linii MSiT-NGO, w tym narzędzi w oparciu o sieć internetową

  • wypracowania działań w zakresie promocji wydarzeń współorganizowanych przez NGO i MSiT, np. w formule kalendarza wydarzeń

  • wypracowane rozwiązanie w zakresie promocji wydarzeń (np. w formule kalendarza wydarzeń)

  • udziału przedstawicieli MSiT w organizowanych przez NGO konferencjach, warsztatach, spotkaniach roboczych, szkoleniach, study-tourach (liczba konferencji, warsztatów, spotkań roboczych, szkoleń, study-tourów z udziałem przedstawicieli MSiT – min. 10 rocznie).

Dzięki takim konsultacjom wszystkie organizacje pozarządowe zainteresowane sferą sportu i turystyki mogą przedstawić swoje uwagi i sugestie dotyczące założeń programu współpracy z MSiT

Konsultacje odbywają się między 10-tym, a 20-tym września 2015 r.

Źródło: ofop.eu

( Zdjęcie ma charakter ilustracyjny )

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Mateusz Kurowski

Wpisy autora

Opublikowane w

Transfery międzynarodowe w siatkówce

Obecnie międzynarodowe transfery zawodników dokonywane przez kluby nie są niczym nadzwyczajnym. Dotyczy to niemalże wszystkich dyscyplin sportu. Jednak z punktu widzenia prawa sportowego jest to sytuacja ciekawa, ponieważ co do zasady konieczne jest stosowane odmiennych regulacji niż te wynikające z aktów uchwalonych przez krajowe federacje sportowe. Dla przykładu chciałbym wskazać kilka odrębności, jakie pojawiają się w przypadku transferów międzynarodowych w siatkówce.

Czytaj dalej Transfery międzynarodowe w siatkówce

Opublikowane w

Spory finansowe w siatkówce

W dzisiejszym  wpisie chciałbym przedstawić pokrótce zasady  postępowania w przypadku powstania sporów finansowych w siatkówce, które swoim zasięgiem wykraczają poza granice naszego kraju. W tym celu konieczne będzie przyjrzenie się właściwym przepisom wydanym przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej (FIVB, od fr. Fédération Internationale de Volleyball).

Czytaj dalej Spory finansowe w siatkówce

Opublikowane w

Apel do Ministra Środowiska dotyczący niskiego stanu wód WJM

W dzisiejszym wpisie chciałbym przedstawić zagadnienie z pogranicza sportu, turystyki oraz ochrony środowiska. Bardzo często bywa tak, że te dziedziny są ze sobą ściśle powiązane i każda z nich silnie oddziałuje na pozostałe. Tak też też jest w przypadku dzisiejszej tematyki, która dotyczy apelu do Ministra Środowiska w celu zwrócenia jego uwagi na problem niskiego stanu wody na Wielkich Jeziorach Mazurskich.

W dniu 8 marca 2016 r. wystosowano do Ministra Środowiska, prof. dr. hab. Jan Szyszko, apel w imieniu „osób korzystających z uroków” Wielkich Jezior Mazurskich dotyczący śluzy w Karwiku oraz konsekwencji niskiego poziomu wód. Cały problem ma swoje źródło, zdaniem apelujących, w zbyt dowolnym i niekontrolowanym spuszczaniem wody w okresie wiosenno-letnim, co negatywnie oddziałuje na ekosystem w regionie.

Cały proceder jest prowadzony z wykorzystaniem śluzy w Karwiku. Śluza Karwik stanowi połączenie wodne miasta Pisz z jeziorem Śniardwy i resztą szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Nie jest to szlak tak bardzo uczęszczany jak okolice miasta Ruciane-Nida, niemniej jednak także stanowi ważny węzeł komunikacyjny (źródło: mazury.info.pl).

Zdaniem autorów, obecne zmiany klimatyczne na świecie objawiające się coraz wyższymi temperaturami w okresie letnim, w połączeniu z nieustannym spuszczaniem wody do kanału Jeglińskiego spowodowała wystąpienie w ubiegłym roku rekordowo niskiego stanu wód WJM. Taka sytuacja ma natomiast ogromny wpływ na stan całego ekosystemu, w tym w szczególności kondycji rybostanu oraz innych gatunków zwierząt.

Jednak oprócz niewątpliwych konsekwencji środowiskowych niski stan wód WJM ma swoje realne skutki także z punktu widzenia amatorów sportów wodnych. Otóż w związku z tym wprowadzono szereg zakazów pływania jachtami w wielu rejonach WJM, które z uwagi na zbyt niski poziom wód nie były przystosowane do żeglugi. Co więcej, jak wskazują autorzy apelu, doprowadziło to do ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej za szkody związane z uszkodzeniem jachtów na mieliznach.

W zeszłym roku miałem okazję osobiście spędzać urlop żeglując po WJM i z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że obserwacje całego środowiska żeglarskiego nie są bezpodstawne. Było to zauważalne chociażby poprzez problemy z żeglugą w miejscach, w których w ubiegłych latach tego się nie zauważało np. cumując poza głównymi portami.

W końcowym fragmencie w/w apelu autorzy zwrócili się do Ministra Środowiska z prośbą o przyjrzenie się temu problemowi. Tak naprawdę ten niekorzystny zarówno dla ekosystemu, turystyki jak i środowiska sportowego stan jest konsekwencją uchybień, które niewielkimi środkami mogą zostać poprawione. Rozwiązaniem ryzyka związanego z niskim poziomem wód jest bowiem uzupełnienie zbiorników retencyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby w razie upalnego lata można było kontrolować stan lustra wody.

Wyrażam wielką nadzieję, że przedmiotowy apel spotka się z z reakcję ze strony Ministra. Uważam, że przedstawiony problem powinien zostać potraktowany priorytetowo. Dzięki temu będziemy mogli dłużnej cieszyć się z pięknych okoliczności przyrody WJM oraz szlakami wodnymi o odpowiedniej głębokości.

Z treścią apelu mogą Państwa zapoznać się tutaj.

Źródło: żagle.com.pl

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts