ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Kara ws Manasseh, a przepisy regulujące kontrakty managerskie z niepełnoletnimi

W ostatnich dniach media obiegła wiadomość o zawieszeniu w obowiązkach managera piłkarskiego Davida Manasseh. Temat wzbudził zainteresowanie z uwagi na fakt, iż klientami pośrednika są m.in. polscy reprezentanci – Wojciech Szczęsny oraz Grzegorz Krychowiak. Przybliżenie sprawy stanowić będzie punkt wyjścia do krótkiej analizy porównawczej przepisów dotyczących zawierania umów o pośrednictwo z zawodnikami niepełnoletnimi, które obowiązują w Anglii i Polsce.

Angielska Federacja Piłkarska (FA) zarzuciła agentowi związanie się w 2017 roku kontraktem managerskim z zawodnikiem, który w dniu jego podpisania nie miał „rocznikowo” ukończonych 16 lat. Takie działanie w świetle angielskich przepisów piłkarskich stanowi naruszenie punktu B8 Regulacji FA dotyczących Współpracy z Pośrednikami (Regulacje)[1]. Zgodnie z nim zabronione jest jakiekolwiek działanie zmierzające do zawarcia kontraktu z zawodnikiem przed pierwszym dniem stycznia roku, w którym zawodnik obchodzi swoje 16 urodziny.

B8. An Intermediary must not, either directly or indirectly, make any approach to, or enter into any agreement with, a Player in relation to any Intermediary Activity before the 1st day in January of the year of the Player’s sixteenth birthday.

W efekcie, na Anglika nałożono bezwzględny zakaz podejmowania się jakichkolwiek aktywności związanych z wykonywaniem działalności managerskiej w okresie od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Dodatkowo agent musi zapłacić grzywnę w wysokości 50 tys. funtów.[2]

Podczas gdy szczegóły zawierania umów managerskich z zawodnikami (w tym niepełnoletnimi) w Anglii porządkują wskazane wyżej Regulacje, w Polsce takim dokumentem jest Uchwała nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi (Uchwała)[3]. Oba akty stanowią implementację Regulations on Working with Intermediaries zatwierdzonego w 2014 roku przez Komitet Wykonawczy FIFA, którego celem było określenie minimalnych wytycznych dla krajowych związków piłkarskich, z zachowaniem możliwości do pewnych modyfikacji.

Urzeczywistnieniem otrzymanej swobody są różnice w uregulowaniu przez PZPN i FA analogicznych kwestii. Podczas gdy wymagany wiek niepełnoletniego zawodnika w Anglii, umożliwiający mu zawarcie kontraktu managerskiego wynosi „rocznikowe” 16 lat, w Polsce taką umowę można zaproponować piłkarzowi już po ukończeniu lat 15 lub otrzymaniu od klubu piłkarskiego, zgodnie z obowiązującymi regulacjami PZPN, oferty pierwszego profesjonalnego kontraktu (art. 6 ust. 3 Uchwały). Co więcej, na gruncie przepisów FA nie jest dopuszczalne reprezentowanie niepełnoletniego piłkarza przez pośrednika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną, pomimo braku wyraźnego odniesienia się do tej kwestii w przepisach FIFA.

Załącznik II Regulacji

3.2 A legal person registering as an Intermediary cannot apply to deal with Minors.

W Polsce natomiast analogiczny zakaz został zniesiony 30 sierpnia 2017 roku przez Zarząd PZPN, w efekcie czego osoby prawne mają możliwość reprezentowania niepełnoletnich piłkarzy.

Kolejną różnicą są zaostrzone rygory współpracy przez managerów z młodymi piłkarzami. Na gruncie polskich przepisów PZPN, pośrednik dla prowadzenia interesów na rzecz niepełnoletniego musi przejść jedynie standardowy proces rejestracyjny. Z kolei przepisy FA wymagają dodatkowej, zaostrzonej autoryzacji na okoliczność współpracy z zawodnikiem poniżej 18 roku życia, która obejmuje m.in. przedłożenie odpowiednich wyciągów z rejestrów karnych. Zezwolenie wydawane jest zazwyczaj na 3 lata, przy czym FA zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w tym okresie kontroli, czy agent  w dalszym ciągu spełnia warunki na jakich zostało wydane.

Mimo istotnych różnic w obu dokumentach, na uwagę zasługują również niektóre podobieństwa wynikające bezpośrednio z wytycznych uchwalonych przez FIFA, przedstawione poniżej.

  • Obowiązek uczestnictwa opiekuna prawnego przy zawieraniu kontraktu managerskiego z niepełnoletnim

Art. 6 ust. 4. Umowa pośrednictwa z Zawodnikiem niepełnoletnim musi zostać podpisana również przez jego rodziców lub innych opiekunów prawnych, zgodnie z postanowieniami prawa powszechnie obowiązującego.

B9. An Intermediary cannot enter into a Representation Contract with a Minor unless it is countersigned by the Minor’s parent or legal guardian with parental responsibility.

  • Bezwzględny zakaz otrzymywania jakichkolwiek opłat w związku z zawarciem kontraktu lub transferem zawodnika niepełnoletniego

Art. 7 ust. 12. Zabrania się uiszczania przez Zawodnika niepełnoletniego lub Klub jakichkolwiek opłat na rzecz  Pośrednika  w  związku  z  zawarciem  Kontraktu  lub  umowy transferowej  Zawodnika niepełnoletniego lub zaciągania zobowiązań dotyczących uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz Pośrednika w związku z zawarciem takiego Kontraktu lub Umowy transferowej w przyszłości. Naruszenie  niniejszego postanowienia  skutkować  będzie  odpowiedzialnością  dyscyplinarną, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

C10. Players and/or Clubs that engage the services of an Intermediary when negotiating an employment contract and/or a transfer agreement are prohibited from making any payments to such Intermediary if the Player concerned is a Minor.

Podsumowując należy wskazać, że generalne wytyczne dotyczące zawierania umów o pośrednictwo pomiędzy niepełnoletnimi piłkarzami, a profesjonalnymi agentami zostały uregulowane przez FIFA. Jednakże krajowe federacje piłkarskie otrzymały możliwość wprowadzania własnych rozwiązań, o ile te są korzystne dla zawodników. Mając na uwadze interes piłkarzy, którzy dopiero zaczynają swoją profesjonalną karierę sportową, taki mechanizm trzeba uznać za w pełni uzasadniony. Tym samym nie dziwi stosunkowo wysoka kara nałożona na managera Davida Manasseh.

[1] FA Regulations on working with intermediaries 2017-2018

[2] Inrermediary Suspensions and Sanctions – 1st October 2018,

http://www.thefa.com/football-rules-governance/policies/intermediaries/fa-registered-intermediaries-list

[3] Uchwała nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Przepisy dotyczące transferów w PZPS

Okienko transferowe w polskiej siatkówce dobiega końca. Wydawać by się mogło, że czasu na ewentualne zmiany barw klubowych jest sporo, aczkolwiek zważywszy na potencjalne negocjacje, spory, tudzież kwestie formalne związane z transferem, właśnie teraz wybija ostatni dzwonek.

Czytaj dalej Przepisy dotyczące transferów w PZPS
Opublikowane w

Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

Pod koniec ubiegłego roku Włoska Federacja Pływacka (ISF) planowała zorganizowanie turnieju „Energy for Swim”, w którym zawodnicy i zawodniczki rywalizowaliby indywidualnie, bez reprezentowania swoich federacji krajowych. W grudniowych zawodach przeprowadzonych w Turynie miały wziąć udział największe światowe gwiazdy, rywalizujące nie tylko o wynik sportowy, lecz również o pokaźne nagrody finansowe. Wydarzenie to miało stać się pierwszym krokiem dla utworzenia nowej międzynarodowej ligi pływackiej.

Czytaj dalej Naruszenie zasad konkurencji w sporcie na przykładzie Światowej Federacji Pływackiej

O autorze

Konrad Makar

Konrad Makar

Aplikant radcowski, absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania: prawo sportowe, prawo karne. Zawodnik czwarto-ligowego zespołu piłkarskiego.

Wpisy autora

Opublikowane w

Przepisy dotyczące transferów w PZPS

Okienko transferowe w polskiej siatkówce dobiega końca. Wydawać by się mogło, że czasu na ewentualne zmiany barw klubowych jest sporo, aczkolwiek zważywszy na potencjalne negocjacje, spory, tudzież kwestie formalne związane z transferem, właśnie teraz wybija ostatni dzwonek.

Czytaj dalej Przepisy dotyczące transferów w PZPS
Opublikowane w

Zmiana systemu ważenia pięściarzy w WBC

Dzisiejszy blog chciałbym poświęcić na zaprezentowanie zmian, które mają nastąpić w przepisach World Boxing Council (WBC) w roku 2019. Będą one dotyczyć przede wszystkim zasad ważenia zawodników przed starciem.

Czytaj dalej Zmiana systemu ważenia pięściarzy w WBC
Opublikowane w

Analiza przepisów licencyjnych PZPN pod kątem sytuacji Wisły Kraków

Nierozwiązane od dłuższego czasu problemy finansowe Wisły Kraków, doprowadziły w końcu do zdecydowanej reakcji Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN). W dzisiejszym blogu nie będę koncentrował się na perypetiach, jakich krakowski klub doświadcza z egzotycznymi inwestorami. Zamiast tego przybliżę przepisy Podręcznika Licencyjnego dla klubów Ekstraklasy na sezon 2018/2019 (dalej: Podręcznik)[1], które najprawdopodobniej będą stanowić podstawę orzeczenia o zawieszeniu bądź cofnięciu licencji na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Czytaj dalej Analiza przepisów licencyjnych PZPN pod kątem sytuacji Wisły Kraków
Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.