Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Harmonizacja przepisów o pośrednikach piłkarskich na poziomie europejskim

Przepisy FIFA i UEFA, regulacje dotyczące pośredników piłkarskich są ustanowione na dwóch poziomach. Pierwszy jest wspólny i dotyczy wszystkich krajów członkowskich FIFA, natomiast światowa federacja pozostawia swobodę federacjom krajowym. Oczywiste jest, że istnieje wiele krajowych różnic w zakresie regulacji pośredników.

W związku z tym na niedawnej konferencji UEFA w Nyonie podkreślono, że usprawnione i jednolite ramy regulacyjne są potrzebne na poziomie europejskim i jako takie mogłyby zostać wprowadzone w życie przez UEFA.

„Partnerstwo federacji krajowych”

Ponieważ środki przekazane przez piłkę nożną i prowizje pośredników są w większości skoncentrowane w Europie, należy podkreślić, że skonsolidowane przepisy na poziomie wszystkich krajowych federacji piłkarskich zapewni lepszą przestrzeń regulacyjną.

Ponieważ FIFA przerzuciła ciężar stworzenia regulacji na federacje krajowe, niektóre z nich mogłyby się połączyć i zostać uwikłanymi w egzekwowanie ulepszonego systemu monitorowania i bardziej rygorystycznych warunków dostępu do zawodu. Zostało to również poparte przez Sektorowy Komitet ds. Dialogu Społecznego ds. Zawodowej Piłki Nożnej, który stwierdził, że taka zharmonizowana polityka europejska jest pożądanym kolejnym krokiem w kierunku lepszego nadzoru regulacyjnego nad pośrednikami. Takie partnerstwo mogłoby być „godną pochwały odpowiedzią na wezwania do scentralizowanego i zharmonizowanego obowiązkowego systemu licencjonowania”. Należy podjąć się tego we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Agentów Piłkarskich (EFAA), aby uwzględnić punkt widzenia pośredników i prawdopodobnie ułatwić przestrzeganie przepisów poprzez kształtowanie ich „w obecności” i z pomocą samych pośredników.

Za przykłady takich regulacji mogą służyć inne kontynentalne i światowe organizacje sportowe. Na przykład FIBA podczas formułowania skutecznych regulacji dotyczących agentów promowała harmonizację, angażując agentów poprzez konsultację z AEBA (czyli koszykarskim odpowiednikiem EFAA). Zgodnie z najnowszym Raportem Komisji Europejskiej, regulamin National Basketball Players Association (“NBPA”) może być również traktowany jako wzór do naśladowania, ponieważ zawarte w nim przepisy zwiększają “profesjonalizację” agentów i opierają się na obowiązkowym systemie licencjonowania, jednocześnie ustanawiając wyższe wykształcenie jako konieczny warunek do uzyskania licencji. Interesującym przykładem jest również NFL, ponieważ wymaga dyplomu uniwersyteckiego lub wystarczającego doświadczenia negocjacyjnego na poziomie minimum 7 lat.

Jakkolwiek przekonanie niektórych (również polskich) dziennikarzy i działaczy, że działalność pośredników jest “nieetyczna, złożona i zwodnicza” jest niesprawiedliwe i oparte na stereotypach, tak również UEFA dostrzega potrzebę ściślejszego uregulowania i systemu zapobiegania możliwości wchodzenia do tego zawodu osobom „psującym” futbol czy to poprzez złą wolę, czy też brak kompetencji i staranności. a zatem należy wprowadzić rygorystyczne warunki, aby wejść do zawodu. FA powinny uwzględniać orzeczenie w sprawie Piau vs Komisja Europejska, w którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej niejako pochwalił przymusowy system wydawania zezwoleń dla pośredników i choć zauważył, że wymóg ten stanowi poważne utrudnienie w wykonywaniu tego zawodu, to wobec charakteru działań podejmowanych przez pośredników takie surowe wymogi są niezbędne ze względu na “profesjonalizm i standardy etyczne w celu ochrony zawodników, których kariery są krótkie”.

UEFA

Oprócz krajowych federacji istotne są też działania UEFA, która twierdzi, że działa w duchu porozumienia ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i musi być wiodącym liderem zharmonizowanej regulacji. W ramach art. 165 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i w związku z nadzorowaną autonomią UEFA, harmonizacja mogłaby być dokonana w dialogu z Komisją Europejską, która posiada kompetencje koordynacyjne w zakresie sportu. Kompetencje te mają gwarantować, że potencjalne nowe przepisy będą w stanie opierać się wyzwaniom związanym z koniecznością zgodności regulacji UEFA z prawem wspólnotowym oraz jego celami, z „powściągliwością handlową” na czele. Kooperacja między Unią Europejską a UEFA nie jest pozostaje zresztą w sferze idei, o czym może świadczyć zawarte na początku lutego 2018 r. Porozumienie o współpracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Sytuacja Stoczni Szczecin w obliczu przepisów PZPS i PLS S.A.

W ostatnich tygodniach całe siatkarskie środowisko śledziło losy KPS Stoczni Szczecin S.A. Ostatecznie najgorszy scenariusz stał się faktem. W czwartek 13 grudnia 2018 r. Prezes Zarządu, Pan Jakub Markiewicz ogłosił wycofanie zespołu z rozgrywek. W dzisiejszym blogu skonfrontowane zostaną najważniejsze okoliczności sprawy, dotyczące klubu i zawodników z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej i organizatora rozgrywek PlusLigi – Polskiej Ligi Siatkówki S.A..

Czytaj dalej Sytuacja Stoczni Szczecin w obliczu przepisów PZPS i PLS S.A.

Opublikowane w

Minimalne wynagrodzenie dla zawodników NBA

Minimalne wynagrodzenie dla zawodników NBA jest określone w CBA i służy temu, by każdy zawodnik miał zapewnione określone standardy, właściwe dla najlepszej koszykarskiej ligi świata. Jak wszelkie „widełki” finansowe w NBA, również minimalne wynagrodzenie jest określane na podstawie BRI, a bezpośrednio – jako pewien ułamek salary cap.

Czytaj dalej Minimalne wynagrodzenie dla zawodników NBA

O autorze

Jacek Bargieł

Jacek Bargieł

Student piątego roku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania: prawo sportowe, prawo handlowe, prawo Unii Europejskiej.

Wpisy autora

Opublikowane w

Minimalne wynagrodzenie dla zawodników NBA

Minimalne wynagrodzenie dla zawodników NBA jest określone w CBA i służy temu, by każdy zawodnik miał zapewnione określone standardy, właściwe dla najlepszej koszykarskiej ligi świata. Jak wszelkie „widełki” finansowe w NBA, również minimalne wynagrodzenie jest określane na podstawie BRI, a bezpośrednio – jako pewien ułamek salary cap.

Czytaj dalej Minimalne wynagrodzenie dla zawodników NBA

Opublikowane w

Program NBA przeciwko zabronionym substancjom

NBA przeprowadza testy dla zawodników i z jednej strony zapewnia programy leczenia, z drugiej zaś stosuje wewnętrzny system kar dla graczy, których wynik testu był pozytywny.

Czytaj dalej Program NBA przeciwko zabronionym substancjom

Opublikowane w

Obowiązek ubezpieczania kontraktów zawodników NBA

Jak wielokrotnie podkreślaliśmy na łamach portalu prawosportowe.pl, amerykańska liga NBA pełna jest specyficznych i ciekawych uregulowań prawnych, nierzadko obcych dla europejskiego widza. Jedną z takich konstrukcji jest obowiązek ubezpieczania kontraktów zawodników. Dla jasności – nie odnosi się to do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (taki obowiązek wynika bowiem z innych przepisów i dotyczy wszystkich graczy), lecz do sytuacji, w której zawodnik z różnych przyczyn zdrowotnych – związanych ze sportem lub nie – nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków wynikających z kontraktu.

Czytaj dalej Obowiązek ubezpieczania kontraktów zawodników NBA

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts