Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Fotografowanie imprez masowych w kontekście RODO

Przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) generują wiele wątpliwości wśród podmiotów prowadzących działalność sportową w kontekście organizacji wydarzeń sportowych i utrwalania wizerunków osób biorących w nich udział. Rodzi się pytanie, czy utrwalanie i publikacja wizerunków uczestników imprez jest dopuszczalna i z jakimi dodatkowymi obowiązkami należy się liczyć.

Bezspornym jest, że zarówno przed 25 maja 2018 r. (data rozpoczęcia stosowania RODO w Unii Europejskiej), jak i po tej dacie wizerunek był i pozostaje daną osobową. Nic zatem dziwnego w tym, że podmioty prowadzące działalność fotograficzną oraz organizatorzy imprez sportowych uwieczniający na zdjęciach przebieg tych wydarzeń czują, że nowe przepisy o ochronie danych osobowych mogą zmienić reguły w zakresie wykonywania, przechowywania i publikacji zdjęć obejmujących wizerunki. Czy faktycznie jest jednak tak, że po 25 maja 2018 r. działalność fotograficzna w kontekście imprez sportowych uległa ograniczeniu?

Po pierwsze, na przedstawioną sytuację można spojrzeć z perspektywy nowych przepisów o ochronie danych osobowych. Motyw 153 Preambuły RODO wyraźnie wskazuje, że krajowe porządki prawne powinny godzić przepisy regulujące wolność wypowiedzi i informacji, w tym wypowiedzi dziennikarskiej, akademickiej, artystycznej lub literackiej z  prawem do ochrony danych osobowych. Konsekwencją takiej wytycznej było przyjęcie na poziomie polskie ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych przepisu z art. 2 ust. 1 stanowiącego, że do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów  prasowych  w rozumieniu  ustawy   dnia  26 stycznia  1984 r. – Prawo prasowe,  a także do wypowiedzi  w ramach  działalności  literackiej  lub  artystycznej  nie  stosuje  się  szeregu przepisów RODO, w tym m.in. dotyczących zasad przetwarzania danych (art. 5 RODO), podstaw przetwarzania danych osobowych (art. 6 RODO) czy też konieczności spełniania obowiązków informacyjnych (art. 13 i 14 RODO). Powyższe sprawia, że gdy do czynienia mamy z fotografią o charakterze materiału prasowego jako administrator tych danych (np. organizator zawodów, fotoreporter) nie jesteśmy zmuszeni do odbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych czy też wypełniania wobec osób fotografowanych uciążliwego obowiązku informacyjnego o przetwarzaniu danych.

Po drugie, na wykonywanie zdjęć z imprez sportowych oraz innych imprez masowych spojrzeć należy również z perspektywy przepisów ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednym z wyjątków od konieczności uzyskiwania zezwolenia na korzystanie z wizerunku jest art. 81 ust 2 pkt. 2 wspomnianej ustawy dotyczący sytuacji, gdy wizerunek stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza. Nie ma zatem konieczności odbierania zgód na wykorzystanie wizerunku od osób uwiecznionych na zdjęciu jako tłum kibiców na stadionie. Jeżeli jednak na wykonywanych zdjęciach wizerunek będzie stanowił istotną część fotografii niezbędne będzie uzyskanie zgody na rozpowszechnianie takiego wizerunku. W takiej sytuacji wykorzystanie wizerunku bez uzyskania zgody mogłoby skutkować dochodzeniem roszczeń za naruszenie dóbr osobistych. Prostym wyjściem z tej sytuacji w przypadku imprez masowych, imprez biletowanych itp. jest włączenie do regulaminu imprezy postanowienia stanowiącego, że udział w imprezie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku.

Jak wynika z powyższego, przepisy RODO nie wprowadzają rewolucji w zakresie fotografowania imprez masowych i wydarzeń sportowych. Tym niemniej, co nie jest żadną nowością, decydując się na wykorzystywanie wizerunków uczestników imprezy sportowej pamiętać należy o przepisach prawa autorskiego.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Zmiany w polskim karate i kwestia reprezentowania Polski na Igrzyskach Olimpijskich 2020

Polskie karate w 2018 roku przechodzi prawdziwą rewolucję organizacyjną. Za sprawą decyzji Komitetu Wykonawczego Światowej Federacji Karate (WKF) z 13 kwietnia bieżącego roku, Polski Związek Karate, który reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej od 38 lat, stracił status członka największej światowej organizacji tej dyscypliny i przestał być przez nią uznawany. Jednocześnie WKF przyjął w swoje struktury powstałą w grudniu 2017 roku Polską Unię Karate i to ta organizacja jest obecnie uprawniona do wystawiania polskich karateków w zawodach pod egidą Światowej Federacji Karate.

Czytaj dalej Zmiany w polskim karate i kwestia reprezentowania Polski na Igrzyskach Olimpijskich 2020

Opublikowane w

Kontrowersyjny zapis w Terminarzu Rozgrywek Młodzieżowych w piłce siatkowej

Polski Związek Piłki Siatkowej opublikował Terminarz Rozgrywek Młodzieżowych na sezon 2018/2019. Został w nim zawarty ciekawy zapis dotyczący udziału młodszych zawodników w rozgrywkach wyższych kategorii wiekowych, który natychmiastowo stał się przedmiotem ożywionej dyskusji w świecie siatkówki.

Czytaj dalej Kontrowersyjny zapis w Terminarzu Rozgrywek Młodzieżowych w piłce siatkowej

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Adwokat. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Ustalenie stawki VAT dla usług związanych z rekreacją

Zarządzający obiektami sportowymi świadczącymi usługi dla konsumentów polegające na sprzedaży karnetów wstępu oraz uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych często stosują do nich preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 8%, niezależnie od charakteru konkretnej usługi. Czy takie działanie jest jednak uzasadnione w każdym przypadku?

Czytaj dalej Ustalenie stawki VAT dla usług związanych z rekreacją

Opublikowane w

Postępowanie UOKiK w sprawie kartelu na rynku fitness

W ogłoszonym dnia 29 czerwca 2018 r. komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o prowadzonym postępowaniu w związku z podejrzeniem zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję na rynku fitness.

Czytaj dalej Postępowanie UOKiK w sprawie kartelu na rynku fitness

Opublikowane w

Ograniczenia w zakresie reklamy i działalności marketingowej podczas Mundialu w Rosji

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Rosji trwają już w najlepsze a zainteresowanie widzów z całego świata pochłania przede wszystkim rywalizacja sportowa. Mundial może być jednak ciekawy nie tylko z perspektywy sportowej, ale również prawnej.

Czytaj dalej Ograniczenia w zakresie reklamy i działalności marketingowej podczas Mundialu w Rosji

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts