Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Formy prawne szkół krav maga w Polsce

Działalność gospodarcza osoby fizycznej

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 u.p.p. Podjęcie działalności gospodarczej jest możliwe już w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.[1] Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona jest w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.[2] Wpisem jest wprowadzenie do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Dokonywany jest z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, jednak nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wpływu wniosku o wpis do CEIDG.[3]

Przykładem działalności gospodarczej osoby fizycznej w zakresie prowadzenia treningów krav maga jest Zielonogórska Szkoła Walki i  Samoobrony Krav Maga.  Założycielem jest Dariusz Waluś reprezentujący profil FCF Krav Maga. Przedsiębiorca ma nadany numer NIP oraz REGON. Przeważającą działalnością gospodarczą są pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, oznaczone kodem PKD 85.51.Z. Wykonywana  działalność gospodarcza oznaczona jest następującymi kodami PKD:

  • 51.Z;
  • 91.Z;
  • 12.Z;
  • 19.Z.[4]

Działalność gospodarcza osoby prawnej

Zgodnie z treścią art. 4 u.p.p. przedsiębiorcą jest również osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą. Rozpoczęcie działalności uzależnione jest od dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.[5] KRS prowadzony jest przez sądy rejonowe w systemie teleinformatycznym.[6] Wpis dokonywany jest na wniosek lub z urzędu, w sytuacji, gdy przepis szczególny tak stanowi. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie nauczania systemu krav maga może być podjęte w formie stowarzyszenia. Stowarzyszenie, mimo iż  zakładane jest w celach niezarobkowych,  może prowadzić działalność gospodarczą. Jednak osiągnięty dochód nie może zostać podzielony między członków oraz musi służyć realizacji celów statutowych stowarzyszenia.[7] Działalność gospodarcza jest działalnością uboczną i musi być oddzielona od tej statutowej. Może jednak być źródłem dochodów, które umożliwią wykonanie celów statutowych.

Przykładem prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na nauczaniu systemu krav maga, w formie stowarzyszenia jest Stowarzyszenie Krav Maga Polska. Jego inicjatorami byli Włodzimierz Kopeć oraz Piotr Tarnawski. SKMP zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń KRS w styczniu 2001 r.[8] Organem reprezentującym jest zarząd, a sposób reprezentacji został rozstrzygnięty następująco:

  • współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa:
  • składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia;
  • podpisywanie umów i obowiązków w imieniu stowarzyszenia;
  • podpis prezesa lub innego upoważnionego członka zarządu:
  • ważność innych pism i dokumentów.

Działalność SKMP określona jest kodem PKD 94.99.Z., czyli działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.[9] Stowarzyszenie posiada własny statut.

Kolejną osobą prawną, która może prowadzić działalność gospodarczą są spółki handlowe. Zgodnie z art. 3 k.s.h. wspólnicy albo akcjonariusze, przez umowę spółki, zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu. Może to nastąpić poprzez wniesienie wkładów lub przez współdziałanie w inny sposób.[10] Przykładem działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie prowadzenia treningów krav maga, w formie spółki handlowej, jest Polska Federacja Krav Maga, będąca przedstawicielstwem IKMA w Polsce. Działalność prowadzona jest w formie spółki z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców w KRS. Organem reprezentującym spółkę jest zarząd. Każdy członek zarządu jest samodzielnie uprawniony do składania oświadczeń w imieniu spółki. Działalność spółki określona jest kodem PKD 85.59.B, czyli pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.[11]

[1] Art. 17 u.p.p.

[2] Art. 2 ustawy o CEIDG.

[3] Art. 6 ust. 1. ustawy o CEIDG.

[4] Wpis CEIDG, https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/Ceidg.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=487036e0-b834-4e26-b4ce-cfbeb9d48a67 [dostęp 26. 04. 2018 r.].

[5] Art. 17 u.p.p.

[6] Art. 2 ust. 1 u. k.r.s.

[7] Art. 34 u.p.s.

[8] http://kravmaga.org.pl/krav-maga/historia-skmp/ [dostęp 28.04.2018 r.].

[9]http://www.krs-online.com.pl/stowarzyszenie-krav-maga-polska-krs-64723.html [dostęp 28.04.2018 r.].

[10] Art. 3 k.s.h.

[11] http://www.krs-online.com.pl/polska-federacja-krav-maga-sp-z-o-o-krs-754771.html,

[dostęp 27.04.2018 r.].

(Zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Afera korupcyjna w Belgii

Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące ustawiania meczów oraz oszustw finansowych w belgijskiej piłce klubowej. 10 października policja dokonała przeszukania w klubach piłkarskich, w tym najbardziej znanych: Anderlecht Bruksela. Club Brugge, Standard Liege czy KAA Gent.

Czytaj dalej Afera korupcyjna w Belgii

Opublikowane w

Rywalizacja od najmłodszych lat

100 lat Niepodległej Polski to także lata sukcesów polskiej piłki nożnej, medali Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, choć były też lata słabszych występów na arenie międzynarodowej. Z poziomem rodzimych rozgrywek ligowych też bywa różnie, ale to nie temat na dzisiejszy artykuł. Żeby cokolwiek byłoby lepiej w tym zakresie, potrzebne jest wychowywanie „narybku” czyli szkolenie młodzieży.

Czytaj dalej Rywalizacja od najmłodszych lat

O autorze

Alicja Kiczor

Alicja Kiczor

Absolwentka prawa na wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od października planuje rozpoczęcie studiów doktoranckich, również na KUL, na kierunku prawo. Interesuje się sportem, trenuje system samoobrony i walki wręcz krav maga (o którym pisała pracę magisterską pt.: „Status prawny systemu krav maga w Polsce”) oraz muay thai.

Wpisy autora

Opublikowane w

Polski Komitet Olimpijski i narodowy ruch paraolimpijski

Polski Komitet Olimpijski jest to organizacja pozarządowa która samodzielnie wyznacza i realizuje cele związane z ruchem olimpijskim.

Czytaj dalej Polski Komitet Olimpijski i narodowy ruch paraolimpijski

Opublikowane w

Liga zawodowa

Liga zawodowa może zostać utworzona przez polski związek sportowy w sporcie, w którym współzawodnictwo sportowe jest organizowane w formie rozgrywek ligowych. Utworzenie ligi zawodowej jest obligatoryjne, gdy ponad połowa klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach ligowych w najwyższej klasie rozgrywkowej w danym sporcie działa w formie spółki akcyjnej.

Czytaj dalej Liga zawodowa

Opublikowane w

Uczniowski klub sportowy

Uczniowski klub sportowy jest to szczególny rodzaj klubu sportowego. Jego działanie odbywa się na zasadach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Czytaj dalej Uczniowski klub sportowy

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts