Adult Search
ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Formy prawne szkół krav maga w Polsce

Działalność gospodarcza osoby fizycznej

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 u.p.p. Podjęcie działalności gospodarczej jest możliwe już w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.[1] Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona jest w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.[2] Wpisem jest wprowadzenie do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Dokonywany jest z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, jednak nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wpływu wniosku o wpis do CEIDG.[3]

Przykładem działalności gospodarczej osoby fizycznej w zakresie prowadzenia treningów krav maga jest Zielonogórska Szkoła Walki i  Samoobrony Krav Maga.  Założycielem jest Dariusz Waluś reprezentujący profil FCF Krav Maga. Przedsiębiorca ma nadany numer NIP oraz REGON. Przeważającą działalnością gospodarczą są pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, oznaczone kodem PKD 85.51.Z. Wykonywana  działalność gospodarcza oznaczona jest następującymi kodami PKD:

  • 51.Z;
  • 91.Z;
  • 12.Z;
  • 19.Z.[4]

Działalność gospodarcza osoby prawnej

Zgodnie z treścią art. 4 u.p.p. przedsiębiorcą jest również osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą. Rozpoczęcie działalności uzależnione jest od dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.[5] KRS prowadzony jest przez sądy rejonowe w systemie teleinformatycznym.[6] Wpis dokonywany jest na wniosek lub z urzędu, w sytuacji, gdy przepis szczególny tak stanowi. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie nauczania systemu krav maga może być podjęte w formie stowarzyszenia. Stowarzyszenie, mimo iż  zakładane jest w celach niezarobkowych,  może prowadzić działalność gospodarczą. Jednak osiągnięty dochód nie może zostać podzielony między członków oraz musi służyć realizacji celów statutowych stowarzyszenia.[7] Działalność gospodarcza jest działalnością uboczną i musi być oddzielona od tej statutowej. Może jednak być źródłem dochodów, które umożliwią wykonanie celów statutowych.

Przykładem prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na nauczaniu systemu krav maga, w formie stowarzyszenia jest Stowarzyszenie Krav Maga Polska. Jego inicjatorami byli Włodzimierz Kopeć oraz Piotr Tarnawski. SKMP zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń KRS w styczniu 2001 r.[8] Organem reprezentującym jest zarząd, a sposób reprezentacji został rozstrzygnięty następująco:

  • współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa:
  • składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia;
  • podpisywanie umów i obowiązków w imieniu stowarzyszenia;
  • podpis prezesa lub innego upoważnionego członka zarządu:
  • ważność innych pism i dokumentów.

Działalność SKMP określona jest kodem PKD 94.99.Z., czyli działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.[9] Stowarzyszenie posiada własny statut.

Kolejną osobą prawną, która może prowadzić działalność gospodarczą są spółki handlowe. Zgodnie z art. 3 k.s.h. wspólnicy albo akcjonariusze, przez umowę spółki, zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu. Może to nastąpić poprzez wniesienie wkładów lub przez współdziałanie w inny sposób.[10] Przykładem działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie prowadzenia treningów krav maga, w formie spółki handlowej, jest Polska Federacja Krav Maga, będąca przedstawicielstwem IKMA w Polsce. Działalność prowadzona jest w formie spółki z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców w KRS. Organem reprezentującym spółkę jest zarząd. Każdy członek zarządu jest samodzielnie uprawniony do składania oświadczeń w imieniu spółki. Działalność spółki określona jest kodem PKD 85.59.B, czyli pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.[11]

[1] Art. 17 u.p.p.

[2] Art. 2 ustawy o CEIDG.

[3] Art. 6 ust. 1. ustawy o CEIDG.

[4] Wpis CEIDG, https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/Ceidg.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=487036e0-b834-4e26-b4ce-cfbeb9d48a67 [dostęp 26. 04. 2018 r.].

[5] Art. 17 u.p.p.

[6] Art. 2 ust. 1 u. k.r.s.

[7] Art. 34 u.p.s.

[8] http://kravmaga.org.pl/krav-maga/historia-skmp/ [dostęp 28.04.2018 r.].

[9]http://www.krs-online.com.pl/stowarzyszenie-krav-maga-polska-krs-64723.html [dostęp 28.04.2018 r.].

[10] Art. 3 k.s.h.

[11] http://www.krs-online.com.pl/polska-federacja-krav-maga-sp-z-o-o-krs-754771.html,

[dostęp 27.04.2018 r.].

(Zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Rewolucja FIFA na rynku transferowym?

Prezydent FIFA Gianni Infantino zamierza przeforsować znaczące zmiany w wielomiliardowym biznesie transferowym piłki nożnej, które mają ograniczyć rosnące w zatrważającym tempie ceny zawodników i zmniejszyć rolę agentów na piłkarskim rynku. Propozycje, wyszczególnione w wewnętrznym raporcie FIFA stworzonym na żądanie Infantino, stanowiłyby największą reformę systemu transferowego od jego powstania.

Czytaj dalej Rewolucja FIFA na rynku transferowym?

Opublikowane w

Europejska piłka w grze

Wtorkowymi i środowymi meczami rozpoczęły się rozgrywki fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów, a dziś startują zmagania w grupach w Lidze Europy. Podobnie jak przed rokiem, nie ma na tym etapie żadnej polskiej drużyny, a polskim kibicom pozostaje się emocjonować występami reprezentantów Polski występujących na co dzień w klubach – uczestnikach Ligi Mistrzów i Ligi Europy albo kibicować ulubionym zespołom zagranicznym.

Czytaj dalej Europejska piłka w grze

O autorze

Alicja Kiczor

Alicja Kiczor

Absolwentka prawa na wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od października planuje rozpoczęcie studiów doktoranckich, również na KUL, na kierunku prawo. Interesuje się sportem, trenuje system samoobrony i walki wręcz krav maga (o którym pisała pracę magisterską pt.: „Status prawny systemu krav maga w Polsce”) oraz muay thai.

Wpisy autora

Opublikowane w

Organizacja Mistrzostw Polski w sportach, w których nie działa polski związek sportowy

Organizowanie zawodów o tytuł Mistrza Polski przez sporty, w których nie funkcjonuje polski związek sportowy może wywoływać wątpliwości na tle art. 13 ustawy o sporcie.  Bowiem wśród wyłącznych kompetencji należących do polskich związków sportowych wymieniona jest właśnie organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie.

Czytaj dalej Organizacja Mistrzostw Polski w sportach, w których nie działa polski związek sportowy

Opublikowane w

Procedura utworzenia Polskiego Związku Sportowego

Polski Związek Sportowy tworzony jest w celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w danym sporcie. Jego powstanie uzależnione jest od uzyskania zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, a z wnioskiem o uzyskanie takiej zgody może wystąpić związek sportowy. Z uwagi na to w pierwszej kolejności należy utworzyć związek sportowy, czego dokonać mogą co najmniej 3 kluby sportowe.

Czytaj dalej Procedura utworzenia Polskiego Związku Sportowego

Opublikowane w

Przyporządkowanie treningów krav maga według kodów PKD

Prowadzenie treningów krav maga jako działalności gospodarczej jest możliwe po wpisaniu założonej działalności do właściwego rejestru oraz przyporządkowania odpowiednich kodów PKD, które określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Czytaj dalej Przyporządkowanie treningów krav maga według kodów PKD

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.
TS Escorts