Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Zwolnienie trenera piłkarskiego z klubu, a podjęcie pracy w nowym klubie

Zwolnienie trenera piłkarskiego z klubu, a podjęcie pracy w nowym klubie

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka
10 maj 2017, 14:16
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Fotolia

Temat podejmowania pracy w nowych klubach przez trenerów piłki nożnej, niedługo po zwolnieniu z poprzedniego klubu zawsze wzbudzał wiele emocji i miał wielu przeciwników, którzy podnosili argumenty, że trener, który kończy pracę w jednym klubie, podejmując ją w drugim narusza zasady etyki i sportowej walki. Mogło by to też naruszać stabilność kontraktową. Kluby nie byłyby pewne czy trener, który dziś pracuje w klubie A, nie rozwiąże umowy i od jutra będzie pracował w klubie B w tej samej klasie rozgrywkach.

Interesy klubów, ale też i trenerów reguluje Uchwała nr XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 roku dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej. W ostatnim czasie Zarząd PZPN podjął Uchwałę nr IV/62 z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XII/189. Zmieniono postanowienia art. 9 Uchwały, który otrzymał nowe, następujące brzmienie:

Art. 9

1.Trener może w trakcie jednej rundy sezonu piłkarskiego świadczyć usługi trenerskie lub z nimi związane tylko w jednym klubie występującym w tej samej grupie danej klasy rozgrywkowej, chyba że rozwiązanie z nim kontraktu nastąpiło przed pierwszym meczem ligowym w danej rundzie.

2. W sytuacji rozwiązania kontraktu w trakcie rundy rozgrywkowej, po pierwszym meczu ligowym w danej rundzie, trener nie może być zatrudniony lub pełnić funkcji społecznej w innym klubie, występującym w tej samej grupie danej klasy rozgrywkowej, do czasu zakończenia rundy, w trakcie której nastąpiło rozwiązanie kontraktu.

3. Nieprzestrzeganie zasad, o których mowa w ust.1 i 2, stanowi rażące naruszenie prawa związkowego i podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, a także skutkuje wstrzymaniem licencji trenerskiej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN na okres 1 roku.

Dotychczas brzmiał on tak:

1.Trener może w trakcie jednej rundy sezonu piłkarskiego świadczyć usługi trenerskie lub z nimi związane tylko w jednym klubie występującym w tej samej klasie rozgrywkowej, chyba że rozwiązanie z nim kontraktu nastąpiło przed pierwszym meczem ligowym w danej rundzie.

2. W sytuacji rozwiązania kontraktu w trakcie rundy rozgrywkowej, po pierwszym meczu ligowym w danej rundzie, trener nie może być zatrudniony lub pełnić funkcji społecznej w innym klubie, występującym w tej samej klasie rozgrywkowej, do czasu zakończenia rundy, w trakcie której nastąpiło rozwiązanie kontraktu.

3. Nieprzestrzeganie zasad, o których mowa w ust.1 i 2, stanowi rażące naruszenie prawa związkowego i podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, a także skutkuje wstrzymaniem licencji trenerskiej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN na okres 1 roku.

Zmiana dotyczy sytuacji, w której trener zmienia klub w tej samej klasie rozgrywkowej. Dotychczas było to niemożliwe, a teraz zostało ograniczone do jednej konkretnej grupy, w której drużyna rywalizuje w danej klasie, np. III lidze, IV lidze i każdej niższej klasie. Dotychczas można było prowadzić np. jeden klub trzecioligowy, a teraz jeżeli trener pracował np. w drużynie występującej w grupie I trzeciej ligi, to może podjąć pracę w III lidze, ale w zespole grupy II, III lub IV, z wyłączeniem jakiejkolwiek drużyny z grupy I, oczywiście w sytuacji, gdy zmiana zatrudnienia następuje w czasie sezonu. Jeżeli trener zmienia klub przed pierwszym meczem danego sezonu to i wcześniej i po tej zmianie może podjąć pracę w tej samej klasie rozgrywkowej, czy obecnie w tej samej grupie klasy rozgrywkowej, bo w innej grupie po zmianie przepisów i tak może prowadzić już zespół w trakcie jednej rundy. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE