ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Zwalczanie cybersquattingu na przykładzie sprawy Juventus F.C.

W jednym z ostatnich wpisów poruszaliśmy tematykę związaną z działalnością Centrum Mediacji i Arbitrażu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się jednemu ze starszych orzeczeń tej instytucji w sprawie związanej z nadal aktualnym zjawiskiem tzw. cybersquattingu.

Przypomnijmy, że cybersquatting obejmuje bezprawną rejestrację znaków towarowych przez osoby trzecie jako nazwy domen. Dokonujący rejestracji wykorzystują system rejestracji nazw domen, aby zarejestrować nazwy znaków towarowych należące do znanych osób lub firm, z którymi nie mają związku. Jako właściciele tych rejestrów cybersquatterzy często umieszczają nazwy domen na aukcjach lub oferują je do sprzedaży bezpośrednio firmie lub osobie, do której nazwa domeny nawiązuje w cenach wykraczających poza koszt rejestracji. Alternatywnie mogą zachować rejestrację i używać nazwy domeny, aby przyciągnąć osoby trzecie do własnych witryn.

Na kanwie powyższego zjawiska skargę do Centrum WIPO złożył klub piłkarski Juventus F.C., którego znaki towarowe JUVENTUS i JUVE są objęte prawami ochronnymi z tytułu rejestracji  w licznych krajach i obejmują rozmaite towary jak m.in. wydrukowane materiały, fotografie i czasopisma, biżuterię, pojazdy mechaniczne, taśmy wideo i dyski kompaktowe. Zarówno JUVE jak i JUVENTUS były zarejestrowane także na obszarze Japonii, gdzie w 2001 roku zamieszkały tam mężczyzna zarejestrował nazwy domen internetowych:  „juvecard.com”, „juvebiz.com”, „juvetravel.com”, „juvepark.com” oraz „juvemobile.com”.

Składając skargę do  Centrum WIPO klub argumentował, że w/w nazwy domen są łudząco podobne do zarejestrowanego znaku towarowego JUVE należącego do jednej z najsłynniejszych i najbardziej rozpoznawalnych drużyn piłkarskich na świecie. Ponadto, skarżący podniósł również, że słowa takie jak „biz”, „card”, „travel”, „mobile” i „park” zawarte w nazwach domen mają charakter opisowy i w połączeniu ze znakiem JUVE, powodują mylne skojarzenia ze skarżącym klubem. Wskazano także, że pozwany nie miał żadnej podstawy prawnej do korzystania ze znaku JUVE jak np. prawa z tytułu licencji.

W tym miejscu trzeba wskazać, że spory dotyczące domen przed Centrum WIPO rozstrzygane są m.in. na podstawie Jednolitej Polityki Rozwiązywania Sporów o Nazwy Domen (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy). Zgodnie z paragrafem 4(a) Polityki wydanie orzeczenia o przeniesieniu nazw domen następuje, gdy spełnione zostaną łącznie trzy poniższe przesłanki:

  1. nazwy domen są identyczne lub łudząco podobne do znaku towarowego lub znaku usługowego, do którego Skarżący ma prawa;
  2. pozwany nie ma żadnych praw ani uzasadnionych interesów w odniesieniu do nazw domen;
  3. domeny Pozwanego zostały zarejestrowane i są używane w złej wierze.

W przedmiotowej sprawie Centrum WIPO uznało, że wszystkie w/w przesłanki zostały spełnione i decyzją z dnia 9 września 2001 r. (numer sprawy: D2001-0896o) orzeczono o przeniesieniu nazw domen na rzecz Juventusu.

Jak widać na przykładzie powyższej sprawy, rozpoznawalne jednostki, które posiadają prawa ochronne z tytułu rejestracji znaków towarowych (w tym kluby sportowe) nie pozostają bezbronne wobec praktyki cybersquattingu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Pojęcie sportu wyczynowego w prawie Unii Europejskiej

Aby wyjaśnić zakres pojęcia – sportu wyczynowego – należy poddać analizie wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE), w których dokonano charakterystyki sportu wyczynowego. W dokumentach unijnych nie znajdziemy bowiem wprost ścisłej definicji tego pojęcia. W związku z tym, iż sport wyczynowy jest pojęciem opozycyjnym wobec sportu powszechnego, jest to ta sfera aktywności człowieka, która wiąże się przede wszystkim z gospodarczym sektorem sportu.

Opublikowane w

UEFA jeszcze raz potwierdza, jak bardzo poważnie traktuje walkę z ustawianiem meczów

Inspektorzy Dyscyplinarni UEFA pracujący nad sprawą albańskiego KF Skënderbeu poinformowali policję i opinię publiczną o otrzymaniu anonimowych pogróżek, prawdopodobnie mających na celu zastraszenie ich i powstrzymanie ich przed wykonaniem pracy.

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Przekształcenie OSiR w spółkę kapitałową

Na terenie całej Polski licznie i pod różnymi nazwami działają tzw. Ośrodki Sportu i Rekreacji. W dzisiejszym wpisie poruszymy temat możliwości optymalizacji funkcjonowania OSiR przekształcając go w spółkę kapitałową.

Opublikowane w

Arbitraż w sporcie

Popularność arbitrażu jako alternatywy dla sądowego rozstrzygania sporów ma swoje źródłowe w jego niekwestionowanych zaletach jak poufność, szybkość postępowania i fachowość. Postępująca wymiana handlowa wpłynęła na rozwój i upowszechnienie się arbitrażu międzynarodowego, który z roku na rok zyskuje coraz więcej zwolenników wśród przedsiębiorców uczestniczących w transakcjach międzynarodowych. Czy jednak arbitraż dotyczy wyłącznie spraw handlowych?

Opublikowane w

Prawny system zwalczania dopingu w sporcie

Dzisiejszy wpis napisany został z myślą o osobach chcących uzyskać podstawowe informacje dotyczące organizacji systemu zwalczania dopingu w sporcie na poziomie międzynarodowym oraz w Polsce.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.