ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Zwalczanie cybersquattingu na przykładzie sprawy Juventus F.C.

W jednym z ostatnich wpisów poruszaliśmy tematykę związaną z działalnością Centrum Mediacji i Arbitrażu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się jednemu ze starszych orzeczeń tej instytucji w sprawie związanej z nadal aktualnym zjawiskiem tzw. cybersquattingu.

Przypomnijmy, że cybersquatting obejmuje bezprawną rejestrację znaków towarowych przez osoby trzecie jako nazwy domen. Dokonujący rejestracji wykorzystują system rejestracji nazw domen, aby zarejestrować nazwy znaków towarowych należące do znanych osób lub firm, z którymi nie mają związku. Jako właściciele tych rejestrów cybersquatterzy często umieszczają nazwy domen na aukcjach lub oferują je do sprzedaży bezpośrednio firmie lub osobie, do której nazwa domeny nawiązuje w cenach wykraczających poza koszt rejestracji. Alternatywnie mogą zachować rejestrację i używać nazwy domeny, aby przyciągnąć osoby trzecie do własnych witryn.

Na kanwie powyższego zjawiska skargę do Centrum WIPO złożył klub piłkarski Juventus F.C., którego znaki towarowe JUVENTUS i JUVE są objęte prawami ochronnymi z tytułu rejestracji  w licznych krajach i obejmują rozmaite towary jak m.in. wydrukowane materiały, fotografie i czasopisma, biżuterię, pojazdy mechaniczne, taśmy wideo i dyski kompaktowe. Zarówno JUVE jak i JUVENTUS były zarejestrowane także na obszarze Japonii, gdzie w 2001 roku zamieszkały tam mężczyzna zarejestrował nazwy domen internetowych:  „juvecard.com”, „juvebiz.com”, „juvetravel.com”, „juvepark.com” oraz „juvemobile.com”.

Składając skargę do  Centrum WIPO klub argumentował, że w/w nazwy domen są łudząco podobne do zarejestrowanego znaku towarowego JUVE należącego do jednej z najsłynniejszych i najbardziej rozpoznawalnych drużyn piłkarskich na świecie. Ponadto, skarżący podniósł również, że słowa takie jak „biz”, „card”, „travel”, „mobile” i „park” zawarte w nazwach domen mają charakter opisowy i w połączeniu ze znakiem JUVE, powodują mylne skojarzenia ze skarżącym klubem. Wskazano także, że pozwany nie miał żadnej podstawy prawnej do korzystania ze znaku JUVE jak np. prawa z tytułu licencji.

W tym miejscu trzeba wskazać, że spory dotyczące domen przed Centrum WIPO rozstrzygane są m.in. na podstawie Jednolitej Polityki Rozwiązywania Sporów o Nazwy Domen (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy). Zgodnie z paragrafem 4(a) Polityki wydanie orzeczenia o przeniesieniu nazw domen następuje, gdy spełnione zostaną łącznie trzy poniższe przesłanki:

  1. nazwy domen są identyczne lub łudząco podobne do znaku towarowego lub znaku usługowego, do którego Skarżący ma prawa;
  2. pozwany nie ma żadnych praw ani uzasadnionych interesów w odniesieniu do nazw domen;
  3. domeny Pozwanego zostały zarejestrowane i są używane w złej wierze.

W przedmiotowej sprawie Centrum WIPO uznało, że wszystkie w/w przesłanki zostały spełnione i decyzją z dnia 9 września 2001 r. (numer sprawy: D2001-0896o) orzeczono o przeniesieniu nazw domen na rzecz Juventusu.

Jak widać na przykładzie powyższej sprawy, rozpoznawalne jednostki, które posiadają prawa ochronne z tytułu rejestracji znaków towarowych (w tym kluby sportowe) nie pozostają bezbronne wobec praktyki cybersquattingu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Międzynarodowe transfery last minute z wykorzystaniem FIFA TMS. Wielkie okazje i jeszcze większe ryzyko. Casus Adriena Silvy.

Międzynarodowy rynek transferowy to przemysł wart wiele miliardów dolarów, obejmujący około 12.000 tego typu transferów każdego roku. Z tego powodu FIFA zdecydowała się w 2007 r. powołać do życia FIFA TMS – system, który zrewolucjonizował i usprawnił sposób dokonywania transferów. Wprowadzony on został w celu zapewnienia społeczności piłkarskiej najnowocześniejszych technologii, aby dotrzymać kroku ruchowi transferowemu na dzisiejszym rynku i odpowiedzieć na potrzeby współczesnej gry.

Opublikowane w

Kluby sportowe zobowiązane do wprowadzenia nowej polityki ochrony danych osobowych

Dnia 25 maja 2018 r. wchodzą w życie rewolucyjne zmiany dotyczące praw i wolności osób fizycznych do ochrony danych osobowych. Chodzi oczywiście o przepisy tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE.

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Wybór rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego

Problemem, z którym można się często spotkać świadcząc usługi prawne na rzecz spółek prawa handlowego, polskich związków sportowych oraz innych jednostek organizacyjnych działających w sporcie, jest prawidłowy wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego.

Opublikowane w

Istotne zmiany w ochronie danych osobowych

Wielkimi krokami zbliżają się zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Powyższe wiąże się z „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” (RODO), które wprawdzie weszło w życie już w maju ubiegłego roku, lecz jego postanowienia będziemy stosować dopiero od 25 maja 2018 r. W dzisiejszym wpisie przyjrzyjmy się czym jest RODO, jakie zmiany wprowadza i kogo dotyczy, w tym czy rodzi konsekwencje także dla podmiotów związanych ze sportem.

Opublikowane w

Arbitraż międzynarodowy na styku sportu i własności intelektualnej

Gdy słyszymy o arbitrażu międzynarodowym w sporach związanych ze sportem pierwszą instytucją, która przychodzi nam na myśl jest Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie. Czy jest to jednak jedyna instytucja oferująca usługi z zakresu arbitrażu międzynarodowego w sporach związanych z organizowaniem działalności sportowej? Otóż niekoniecznie.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.