Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Zmiany wymogów dla polskich związków sportowych?

Zmiany wymogów dla polskich związków sportowych?

Maciej Broda

Maciej Broda
14 lut 2017, 12:19
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Flickr

W dzisiejszym wpisie chciałbym przedstawić kolejne plany nowelizacji ustawy o sporcie. Niewykluczone bowiem, że w najbliższych miesiącach czekają nas kolejne zmiany, mogące rzutować na dalsze funkcjonowanie wielu polskich związków sportowych.

26 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Przedmiotem obrad Komisji była informacja na temat oceny funkcjonowania ustawy o sporcie, którą przedstawił m.in. Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka. Wskazał on, że zgodnie z realizowanym programem rozwoju sportu do roku 2020 zasadne jest wprowadzenie zmian legislacyjnych. Pierwszą z nich jest projekt ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Drugim etapem zmian było ogłoszenie projektu nowelizacji ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. O założeniach powyższych zmian pisaliśmy już wielokrotnie na łamach portalu, m.in. w artykułach ,,Czas na konsultacje” oraz ,,Zmiany w przekształceniach klubów sportowych?”

W tym momencie chciałbym zwrócić uwagę na planowany trzeci etap zmian legislacyjnych w obszarze sportu. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Sportu i Turystyki, analizie mają zostać poddane następujące zagadnienia:

 1. ,,rozważenie możliwości wprowadzenia zwiększonej ochrony dzieci przed wyzyskiem ekonomicznym w sporcie, uprawianiem sportu w sposób niebezpieczny lub mogący kolidować z jego kształceniem, być szkodliwy dla zdrowie dziecka lub jego rozwoju fizycznego, moralnego, duchowego lub społecznego;
 2. wprowadzenie przepisów ułatwiających przygotowanie dużych imprez sportowych;
 3. art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o sporcie – pojęcie uznania przez MKOl;
 4. uporządkowanie spraw związanych z reprezentowaniem sportu osób niepełnosprawnych przez określone podmioty, polskie związki sportowe lub związki z uwzględnieniem pragmatycznych rozwiązań stosowanych przez międzynarodowe stowarzyszenia sportowe w danym sporcie”.

Interesującym zagadnieniem wydaje się być kwestia wprowadzenia zmian w związku z uprawianiem sportu przez dzieci, w szczególności mając na uwadze autonomiczne regulacje wewnętrzne krajowych i międzynarodowych federacji sportowych, określających m.in. zasady brania udziału we współzawodnictwie sportowym osób niepełnoletnich. Więcej informacji w tym zakresie będziemy posiadać po opublikowaniu oficjalnych założeń do projektu nowelizacji.

Dla wielu istniejących polskich związków sportowych oraz organizacji sportowych ubiegających się o przyznanie tego statusu istotna jest wiadomość o planowanych zmianach przepisu art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o sporcie, który obecnie stanowi, iż do wniosku o wyrażenie zgody na utworzenie polskiego związku sportowego wnioskodawca dołącza zaświadczenie o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Analogicznie, zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy o sporcie: Polski związek sportowy jest obowiązany należeć do właściwej międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Na negatywne konsekwencje i ograniczenia związane z obecnym brzmieniem przywołanych wcześniej przepisów wskazywał mec. Tomasz Dauerman w swoich uwagach do projektu nowelizacji ustawy o sporcie przedłożonych Ministrowi.

Przypomnijmy, że do czasu wejścia w życie ustawy o sporcie, analogicznym wymogiem dla utworzenia polskiego związku sportowego było przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego przynależność związku sportowego do międzynarodowej organizacji sportowej, właściwej dla danej dyscypliny sportu, zrzeszającej krajowe organizacje sportowe z co najmniej 40 państw i z co najmniej 3 kontynentów, albo pisemne przyrzeczenie takiej międzynarodowej organizacji sportowej uzyskania przynależności do niej po utworzeniu polskiego związku sportowego (art. 8 ust. 2 pkt 6 ustawy o sporcie kwalifikowanym).

Podczas posiedzenia Komisji jednoznacznie wskazano, że nie jest możliwy powrót do obowiązującego wcześniej rozwiązania z uwagi na zagrożenie tworzenia polskich związków sportowych, które tak naprawdę nie będą mieć nic wspólnego z organizowaniem współzawodnictwa sportowego. Jakie kryteria zatem mają zostać wprowadzone w projekcie nowelizacji? Nie wypracowano jeszcze oficjalnego stanowiska z uwagi na fakt, ze Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki jest dopiero w trakcie opracowywania kryteriów, które umożliwią niektórym organizacjom zachowanie lub odzyskanie statusu polskich związków sportowych.

Podczas prac Komisji pojawiły się natomiast wstępnie takie kryteria jak: liczba członków oraz licencji oraz kryteria ilościowe w zakresie współzawodnictwa krajowego i międzynarodowego. Na tę chwilę brzmi to nieco enigmatycznie, dlatego też musimy poczekać na oficjalne stanowisko Ministerstwa, które ma zostać przedstawione w ciągu kilku najbliższych miesięcy. W razie pojawienia się nowych informacji, oczywiście poinformujemy o tym na łamach portalu.   

Komentarze

~Jacek Pawlicki » 15 lut 2017, 12:26

Krótko mówiąc obecna władza, gdy była opozycją była w 100% za odrzuceniem MKOl (vide - głosowanie w Senacie w 2015). Opozycja stałą się władzą i ma już to w nosie. To tak zwane ... święty nigdy. Udawanie że się "pochyla nad problemem". <br>Ale pochylanie należy wykonywać nie odwracając się plecami bo wówczas wygląda to nieco inaczej... tak jak jest naprawdę. <br> Ministerstwo Sportu zaprosiło mnie na spotkanie (nie precyzując tematu oraz czasu jego trwania) na którym zaproponowano by Polski Związek Warcabowy połączył się z ... Polskim Związkiem Szachowym. Pomijając absurdalność propozycji widać, że nie chodzi o SPORT ale o FORMALNOŚCI. Wynika z tego, że i przysłowiowy rzut beretem może być sportem wyczynowym jeżeli wejdzie w skład PZSzach czy na przykład ZPRP. <br> Najpierw ZABIĆ a później zastanawiać się nad tym jak wskrzesić. To potrafił tylko Chrystus. NAWET Ministerstwo Sportu tego nie potrafi. A przez te wszystkie lata tyle w tej sprawie mówiono i ... dalej będzie się mówić.

 

pole wymagane
Blog AutoraPoradniki Autora


Najczęściej pobierane dokumenty

 1. Kontrakt menadżerski z zawodnikiem

 2. Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

 3. Kontrakt trenerski z klubem

 4. Umowa o świadczenie usług skautingowych

 5. Kontrakt menadżerski z trenerem

 6. Umowa wynajmu obiektu sportowego na mecz

 7. Umowa najmu lokalu

 8. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do rekompensaty za wyszkolenie FIFA

 9. Umowa sponsoringu na pojedynczą imprezę

 10. Umowa o wolontariat

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE