ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Zmiany w uchwale w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej – transfery zawodników amatorów

Kilkanaście dni temu rozpoczęło się piłkarskie okno transferowe. Dzisiejszy tekst nie będzie jednakże poświęcony zmianom barw klubowych odbywającym się na najwyższych szczeblach rozgrywkowych. Tym razem chciałbym bowiem skupić się na nowych przepisach dotyczących zmian barw klubowych zawodników o statusie amatora.

Zgodnie z uchwałą nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej (dalej: Uchwała w sprawie statusu zawodników); zawodnikiem o statusie amatora jest gracz, który nie otrzymuje świadczeń (zarówno pieniężnych jak i rzeczowych) innych niż zwrot wydatków związanych z udziałem w rozgrywkach organizowanych przez PZPN lub spółkę zarządzającą ligą zawodową. Do wydatków tych mogą w szczególności należeć koszty związane z:

1)         Kosztami podróży,

2)         Wyżywieniem i zakwaterowaniem w celu udziału w spotkaniu,

3)         Sprzętem piłkarskim,

4)         Ubezpieczeniem,

5)         Szkoleniem.

Podstawy dokonania zmiany przynależności klubowej zawodników zostały określone w § 22 ust. 1 Uchwały ws. Statusu zawodników. Są nimi:

1)         Umowa zawarta między zainteresowanymi klubami;

2)         Oświadczenie klubu odstępującego o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji amatora;

3)         Decyzja podjęta przez organ prowadzący rozgrywki danego związku piłki nożnej.

Zawodnicy o statusie amatora mogą oczywiście zmieniać barwy klubowe zarówno na zasadzie transferu definitywnego jak i czasowego:

§ 28 Uchwały w sprawie statusu zawodników:

1.Zawodnicy o statusie amatora mogą  być  transferowani definitywnie na zasadach przewidzianych  dla zawodników profesjonalnych, przy czym powyższa zmiana następuje na podstawie umowy między zainteresowanymi klubami i może mieć charakter odpłatny.

§ 26 Uchwały w sprawie statusu zawodników:

(…)

4 .Czasowy transfer zawodnika o statusie amatora może nastąpić na okres obejmujący co najmniej jedną rundę rozgrywkową, przy czym nie dłuższy niż do zakończenia danego sezonu rozgrywkowego.

Bardzo istotnym przepisem określającym sytuację prawną zawodników o statusie amatora jest § 9 Uchwały w sprawie statusu zawodników. Pragnę szczególną uwagę zwrócić na brzmienie § 9 ust. 5, w którym wprowadzono pewnego rodzaju domniemanie posiadania statusu amatora, nawet w przypadku braku podpisania deklaracji gry amatora.

§ 9 Uchwały w sprawie statusu zawodników:

1. Wszyscy zawodnicy o statusie amatora, występujący w rozgrywkach Ekstraklasy, I, II lub III ligi oraz Ekstraligi oraz I ligi kobiet muszą posiadać deklaracje gry amatora.

2. Zawodnicy występujący w niższych niż III liga klasach rozgrywkowych, którzy nie są zawodnikami o statusie zawodnika profesjonalnego powinni posiadać deklarację gry amatora.

3. Związki piłki nożnej mogą wprowadzić obowiązek posiadania deklaracji gry amatora w klasach niższych niż III liga.

4. Szczegółowe zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o 

statusie amatora określa odrębna uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.

5.W przypadku zgłoszenia do rozgrywek w niższej niż III liga klasie rozgrywkowej zawodnika, który:

a)nie posiada deklaracji gry amatora,

b)nie jest zawodnikiem o statusie zawodnika profesjonalnego,

c)rozegrał co najmniej jedno spotkanie w sezonie, w którym został zgłoszony, mają

zastosowanie zasady określone w ust. 3 i 4 powyżej.

6. W przypadku podpisania deklaracji gry amatora, lub w przypadku zawodnika, o którym mowa w ust. 5, zawodnik jest zobowiązany do reprezentowania klubu do zakończenia danego sezonu rozgrywkowego.

7. W trakcie sezonu, na podstawie zgodnego, pisemnego oświadczenia klubu i zawodnika, klub może zwolnić zawodnika z obowiązku reprezentowania klubu.

W takiej sytuacji potwierdzenie w nowym klubie może nastąpić wyłącznie w okresach transferowych, z uwzględnieniem postanowień § 27 niniejszej uchwały.

Uchwałą z dnia VI/94 z 16 czerwca 2017 r. Zarząd PZPN wprowadził przepisy ust. 6 i 7. rozwiązujące wątpliwości, często zgłaszane nam w trakcie trwania sezonu przez zawodników. W przypadku podpisania deklaracji gry amatora lub w razie posiadania statusu amatora poprzez spełnienie przesłanek wskazanych w § 9 ust. 5 Uchwały w sprawie statusu zawodników, zawodnik ma obowiązek reprezentowania swojego klubu aż do zakończenia danego sezonu rozgrywkowego. Należy zwrócić zatem uwagę, że rozegranie jednego spotkania w sezonie może zablokować transfer do innego klubu. Oczywiście istnieje możliwość zwolnienia zawodnika amatora z powyższego obowiązku, jednakże musi ono nastąpić poprzez oświadczenie zarówno klubu jak i zawodnika. Dodatkowo potwierdzenie do gry w nowym klubie nastąpi jedynie w okresach transferowych, z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w przepisach PZPN.

Planując dokonanie zmiany barw klubowych warto zatem mieć na uwadze przytoczone wyżej przepisy, jak również pamiętać, by nie blokować sobie możliwości przeprowadzenia transferu m.in. poprzez rozegranie spotkania w nowym sezonie. Niezależnie od powyższego zarówno kluby jak i zawodnicy powinni mieć na uwadze zmiany, które nastąpiły w Uchwale w sprawie statusu zawodników, która w aktualnym brzmieniu znajduje się na stronie 138 Komunikatu Zarządu PZPN VI/2017 z 16 czerwca 2017 r. Na dzień napisania niniejszego tekstu nie uwzględniono jednakże wprowadzonych zmian do omawianej uchwały (podobnie jak uchwały r IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną) w aktach prawnych znajdujących się w zakładce: Dokumenty dot. rozgrywek piłkarskich w Polsce. Zapewne w najbliższym czasie stan ten ulegnie zmianie, jednakże dla zabezpieczenia swoich interesów sugerujemy korzystać z aktualnych wersji znajdujących się w komunikacie Zarządu PZPN.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Odpowiedzialność dyscyplinarna pośrednika transakcyjnego

W ostatnim blogu na prawosportowe.pl pisałem o zmianach w przepisach o pośrednikach transakcyjnych. Dziś pora na przedstawienie odpowiedzialności dyscyplinarnej pośredników. Jeśli o nią chodzi to obecnym kształcie obowiązuje od czasu zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN i od wprowadzenia Uchwały nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi.

Opublikowane w

Czy nadchodzą zmiany w kobiecej piłce nożnej?

Na portalu wielokrotnie poruszaliśmy zagadnienia dotyczące sportu kobiet, czy też kierunkując się na jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych poruszaliśmy tematykę kobiecego futbolu. Za każdym razem wskazywaliśmy na obszary, które wymagają modyfikacji, aby polepszyć status prawny zawodniczek. Dzisiaj także będzie  o zmianach, ale bardziej pod kątem wizerunkowym.

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman

Wpisy autora

Opublikowane w

Świadczenia finansowe dla klubów w przypadku powołania zawodników na Mundial 2018

W ostatnich dniach szeroko komentowane były powołania do piłkarskiej reprezentacji Polski na mecze z Urugwajem i Meksykiem, które stanowią kolejny etap selekcji zawodników przed przyszłorocznym Mundialem w Rosji. Warto podkreślić, że potencjalny wyjazd na Mistrzostwa Świata jest nie tylko wielką szansę dla samych zawodników, ale też zastrzykiem finansowym dla obecnych i byłych klubów, w których reprezentanci występowali. Możliwości te daje system dystrybucji środków pieniężnych dla klubów związany z udziałem zawodników na Mundialu, opublikowany w ostatnich dniach przez FIFA.

Opublikowane w

Naruszenie postanowień kontraktu w razie przesunięcia zawodnika do rezerw?

W dzisiejszym tekście chciałbym przedstawić problematykę związaną z przesuwaniem zawodników do rezerw. Temat jest aktualny, o czym świadczą ostatnio podjęte decyzje przez Legię Warszawa (Dominik Nagy) oraz Lecha Poznań (Kamil Jóźwiak). Czy działania takie stanowią naruszenia postanowień kontraktów?

Opublikowane w

Prace nad nowymi rozporządzeniami Ministra Sportu i Turystyki

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ostatnich dniach opublikowano projekty dwóch rozporządzeń: w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej oraz w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe. W dzisiejszym tekście chciałbym w skrócie przedstawić przyczyny wprowadzenia oraz etap prac nad wyżej wskazanymi aktami prawnymi.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.