ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Zmiana formy prawnej klubu w spółkę akcyjną

W polskich realiach stowarzyszenie jest najbardziej rozpowszechnioną formą prawną funkcjonowania klubów sportowych, tym niemniej zdarza się, że stowarzyszenia decydują się na kontynuację działalności jako spółki akcyjne. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się przepisom regulującym zmianę formy prawnej klubu – stowarzyszenia w spółkę akcyjną.

Przyczyny dla zmiany formy prawnej klubu sportowego – stowarzyszenia w spółkę akcyjną mogą być bardzo różne ale najczęściej wiążą się one z awansem do wyższej ligi rozgrywkowej i wymogami stawianymi przez tę ligę, chęcią optymalizacji zarządzania i funkcjonowania klubu, czy też koniecznością pozyskania zewnętrznego inwestora i nowych środków finansowych. Niezależnie od tego jakie motywy kierują włodarzami klubu, zmiana formy prawnej w spółkę akcyjną jest z prawnego punktu widzenia w zasadzie jednolita.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że w polskim porządku prawnym nie może dojść do przekształcenia sensu stricto ze stowarzyszenia w spółkę akcyjną. Zasady ogólne przekształcania w spółki handlowe reguluje art. 551 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym dopuszczalne jest przekształcanie spółek prawa handlowego w inne spółki prawa handlowego. W ograniczonym zakresie dopuszcza się również przekształcenie spółki cywilnej oraz przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. We wspomnianym przepisie nie przewiduje się przekształcenia stowarzyszenia w spółkę prawa handlowego, a w szczególności w spółkę akcyjną.

Powyższe okoliczności sprawiają, że „zmiana” formy prawnej funkcjonowania klubu w takim przypadku odbywa się de facto poprzez utworzenie nowej spółki akcyjnej obok funkcjonującego już stowarzyszenia, a następnie przeniesienie do spółki przedsiębiorstwa prowadzonego przez klub –stowarzyszenie w zamian za objęcie udziałów lub akcji w tworzonej spółce. Takie rozwiązanie nazywane przekształceniem pośrednim skutkuje powstaniem zupełnie nowego podmiotu, który wstępuje w prawa i obowiązki przejmowanego klubu. W sensie prawnym przekształcenie pośrednie nie zapewnia jednak pełnej kontynuacji prawnej przedsiębiorcy. Odnosząc się do praw i obowiązków o charakterze sportowym „przekształconego” klubu, a w szczególności jego uprawnień do występowania w lidze i zajmowanego przez niego miejsca należy skonstatować, że dla ich ustalenia konieczna jest każdorazowa analiza przepisów obowiązujących w danej lidze. Wspomniana analiza z oczywistych powodów powinna poprzedzać jakiekolwiek działania skierowane na zmianę formy prawnej klubu.

Jak wynika z powyższego, zmiana formy działalności prawnej klubu sportowego ze stowarzyszenia w spółkę akcyjną odbywa się w drodze tzw. przekształcenia pośredniego, którego konsekwencją jest konieczność zawiązania i rejestracji nowej spółki. Brak możliwości przekształcenia bezpośrednio klubu – stowarzyszenia w spółkę akcyjną należy uznać za poważny problem w polskim porządku prawnym, na który środowisko sportowe i prawnicze niejednokrotnie zwracało już uwagę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich

Wczoraj w Warszawie w Pałacu Lubomirskich odbyło się zebranie założycielskie i inauguracja działalności Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich. Na kanwie sukcesu sportowego i organizacyjnego The World Games 2017, przedstawiciele dyscyplin sportów nieolimpijskich postanowili – wzorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego – założyć związek stowarzyszeń pod nazwą Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich, w szeregi którego docelowo może wstąpić około 50 dyscyplin sportowych reprezentujących około 3 miliony naszych obywateli uprawiających sport.

Opublikowane w

„Substancje niezatwierdzone S-0” – co grozi za ich spożycie ?

W corocznie aktualizowanej Liście substancji i metod zabronionych WADA (Światowa Agencja Antydopingowa) umieszcza systematycznie kategorię tzw. substancji niezatwierdzonych. Czym są owe substancje, jakie są skutki ich spożycia oraz czy wiąże się ono z naruszeniem przepisów antydopingowych ?

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Arbitraż międzynarodowy na styku sportu i własności intelektualnej

Gdy słyszymy o arbitrażu międzynarodowym w sporach związanych ze sportem pierwszą instytucją, która przychodzi nam na myśl jest Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie. Czy jest to jednak jedyna instytucja oferująca usługi z zakresu arbitrażu międzynarodowego w sporach związanych z organizowaniem działalności sportowej? Otóż niekoniecznie.

Opublikowane w

Odpowiedzialność członków zarządu klubu sportowego za zobowiązania klubu

Niejednokrotnie zdarza się, że klub sportowy prowadząc swoją działalność w pewnym momencie traci płynność finansową. Kierowane są przeciwko niemu kolejne roszczenia, a w konsekwencji wszczynane są także postępowania egzekucyjne. Jak kształtuje się odpowiedzialność członków zarządu klubów sportowych, gdy egzekucja przeciwko klubowi okaże się bezskuteczna?

Opublikowane w

Właściwość podmiotowa w sporach przed CAS

Powierzenie rozstrzygania spraw sportowych Sądowi Arbitrażowemu ds. Sportu w Lozannie odbywa się w drodze zapisu na sąd polubowny. Istnienie ważnego i precyzyjnego zapisu na sąd polubowny ma fundamentalne znaczenie dla możliwości prowadzenia danej sprawy przez CAS, należy jednak pamiętać, że nie jest to jedyny wymóg, który należy spełnić.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.