ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Zawieszenie lub darowanie kary dyscyplinarnej

Co jakiś czas powracam do zagadnień związanych z postępowaniami dyscyplinarnymi prowadzonymi przeciwko sportowcom: zawodnikom, zawodniczkom; trenerom czy działaczom sportowym. Wiele pisałem o regulacjach zawartych w aktach prawa związkowego w dyscyplinie piłki nożnej, a zwłaszcza w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

Kilka tygodni temu poświęciłem wpis na tym blogu kwestiom utrzymania bezpieczeństwa i porządku na obiekcie piłkarskim. Za naruszenie przepisów Regulaminu Dyscyplinarnego grożą sankcje, a organy dyscyplinarne nakładają kary. Od kar, jak wiadomo można odwołać się do organu II instancji. W przypadku piłki nożnej do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN lub do organów odwoławczych wojewódzkich związków piłki nożnej, ale dziś nie będzie o samym toku postępowania, bo to opisywałem już niejednokrotnie, ale o instytucjach o charakterze nadzwyczajnym, o których mowa w art. 165 Regulaminu czyli zawieszeniu kary lub darowaniu prawomocnie orzeczonej kary dyscyplinarnej.

Gdy kara stanie się prawomocna, żadne środki odwoławcze już nie przysługują, a podmiot, który został ukarany może odczuwać dużą surowość kary, np. zbyt długą – w jego subiektywnym odczuciu – karę dyskwalifikacji czasowej czy np. zakazu wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie lub zakazu rozgrywania meczu na określonym stadionie lub nakazu rozgrywania meczów bez udziału publiczności, w roli gospodarza. I co wtedy?

Czy istnieje możliwość skrócenia takiej kary? Jeżeli, tak to jakie warunki trzeba spełnić? Odpowiedzi na to pytanie daje przepis art. 165 §1 Regulaminu Dyscyplinarnego: „Na wniosek ukaranego podmiotu lub Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach organ dyscyplinarny, który wydał prawomocną decyzję, może zawiesić wykonanie lub darować prawomocnie orzeczoną karę dyscyplinarną”.

Organ, który orzekł karę i do którego podmiot ukarany zwrócił się o zawieszenie wykonania kary lub darowanie kary bada czy w sytuacji podmiotu ukaranego wystąpiły lub występują zdarzenia, którym można by przypisać cechy  szczególnie uzasadnionych okoliczności . Za takie można uznać np. niemożność zarabiania pieniędzy ze sprzedaży biletów na mecze, w przypadku kary polegającej na rozgrywaniu meczów bez publiczności, czy w tym samym przypadku brak wsparcia kibiców dla drużyny tego klubu w ważnych, decydujących meczach. To podlega ocenie organu dyscyplinarnego, który poprzedza ją analizą tego danego stanu faktycznego i odniesień do niego w przepisach dyscyplinarnych.

Kolejną przesłanką zawieszenia lub darowania kary orzeczonej w wymiarze czasowym jest upływ połowy kary, bowiem na mocy art. 165 §2 Regulaminu, zawieszenie lub darowanie kary orzeczonej w wymiarze czasowym, nie może nastąpić wcześniej, niż po odbyciu połowy kary. Natomiast, w świetle przepisu art. 165 §3, zawieszenie wykonania prawomocnej kary dyscyplinarnej może nastąpić na okres próby nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 5 lat i może być połączone z nałożeniem na ukaranego obowiązków. Zawieszona na podstawie tego przepisu kara może zostać „odwieszona” – mówiąc kolokwialnie – czyli może podlegać wykonaniu, a dzieje się tak na mocy przepisu ar. 165 §4, w przypadku nie wykonania obowiązków lub popełnienia w okresie próby podobnego przewinienia dyscyplinarnego. W przypadku wystąpienia takich okoliczności, zawieszona kara podlega wykonaniu.

Jak wspomniałem wyżej, z wnioskiem o darowanie lub zawieszenie kary może wystąpić Zarząd PZPN lub ukarany podmiot. W przypadku, gdy właśnie ukarany podmiot złoży wniosek,  a rozstrzygniecie organu dyscyplinarnego będzie zgodne z tym wnioskiem, organ dyscyplinarny zgodnie z przepisem art. 165 §5 nie sporządza uzasadnienia. W każdym innym przypadku, takie uzasadnienie jest sporządzane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich oficjalnie zarejestrowany w KRS

Z ogromną satysfakcją pragnę poinformować, iż w dniu 15 grudnia 2017 roku w KRS zarejestrowano Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich. Można zatem przyjąć, że to symboliczna i historyczna data narodzin usystematyzowanego ruchu sportów nieolimpijskich w Polsce.

Opublikowane w

Sportowiec jako marka – istota rejestracji znaków towarowych sportowców

W trakcie negocjacji kontraktowych mających na celu pozyskanie nowego zawodnika do klubu, warto zwrócić uwagę nie tylko na jego umiejętności  sportowe, ale również możliwości marketingowe. W tzw. dużym sporcie już nie tylko kluby, związki, czy ligi, ale także sami zawodnicy lub managerowie posiadają własne Znaki towarowe, które obejmują różne towary i usługi, od bielizny po płyny po goleniu. Case sprowadzenia byłego szkoleniowca londyńskiej Chelsea do Manchesteru United Jose Mourinho pokazał, jak istotne jest myślenie także o własności intelektualnej i kontroli marki w branży sportowej.

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Regulacje dyscyplinarne w polskiej koszykówce cz. 3

W poprzednim odcinku przedstawiłem część ze sporego katalogu przewinień uregulowanych w przepisach szczególnych Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Koszykówki. Dzisiaj, dalszy ciąg. Zapraszam do lektury.

Opublikowane w

Regulacje dyscyplinarne w polskiej koszykówce cz. 2

W poprzednim odcinku omówiłem zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązywania Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Koszykówki, dziś pora na część szczególną regulującą poszczególne rodzaje przewinień dyscyplinarnych w koszykówce i określającą wymiary kar za te przewinienia. Zapraszam do lektury.

Opublikowane w

Regulacje dyscyplinarne w polskiej koszykówce

Wiele miejsca na blogu prawosportowe.pl poświęciłem przepisom dyscyplinarnym obowiązującym w polskiej piłce nożnej. Nawet nie tak dawno pisałem o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, a dziś pora na zmianę dyscypliny sportu i na koszykówkę.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.