ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Zawieszenie lub darowanie kary dyscyplinarnej

Co jakiś czas powracam do zagadnień związanych z postępowaniami dyscyplinarnymi prowadzonymi przeciwko sportowcom: zawodnikom, zawodniczkom; trenerom czy działaczom sportowym. Wiele pisałem o regulacjach zawartych w aktach prawa związkowego w dyscyplinie piłki nożnej, a zwłaszcza w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

Kilka tygodni temu poświęciłem wpis na tym blogu kwestiom utrzymania bezpieczeństwa i porządku na obiekcie piłkarskim. Za naruszenie przepisów Regulaminu Dyscyplinarnego grożą sankcje, a organy dyscyplinarne nakładają kary. Od kar, jak wiadomo można odwołać się do organu II instancji. W przypadku piłki nożnej do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN lub do organów odwoławczych wojewódzkich związków piłki nożnej, ale dziś nie będzie o samym toku postępowania, bo to opisywałem już niejednokrotnie, ale o instytucjach o charakterze nadzwyczajnym, o których mowa w art. 165 Regulaminu czyli zawieszeniu kary lub darowaniu prawomocnie orzeczonej kary dyscyplinarnej.

Gdy kara stanie się prawomocna, żadne środki odwoławcze już nie przysługują, a podmiot, który został ukarany może odczuwać dużą surowość kary, np. zbyt długą – w jego subiektywnym odczuciu – karę dyskwalifikacji czasowej czy np. zakazu wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie lub zakazu rozgrywania meczu na określonym stadionie lub nakazu rozgrywania meczów bez udziału publiczności, w roli gospodarza. I co wtedy?

Czy istnieje możliwość skrócenia takiej kary? Jeżeli, tak to jakie warunki trzeba spełnić? Odpowiedzi na to pytanie daje przepis art. 165 §1 Regulaminu Dyscyplinarnego: „Na wniosek ukaranego podmiotu lub Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach organ dyscyplinarny, który wydał prawomocną decyzję, może zawiesić wykonanie lub darować prawomocnie orzeczoną karę dyscyplinarną”.

Organ, który orzekł karę i do którego podmiot ukarany zwrócił się o zawieszenie wykonania kary lub darowanie kary bada czy w sytuacji podmiotu ukaranego wystąpiły lub występują zdarzenia, którym można by przypisać cechy  szczególnie uzasadnionych okoliczności . Za takie można uznać np. niemożność zarabiania pieniędzy ze sprzedaży biletów na mecze, w przypadku kary polegającej na rozgrywaniu meczów bez publiczności, czy w tym samym przypadku brak wsparcia kibiców dla drużyny tego klubu w ważnych, decydujących meczach. To podlega ocenie organu dyscyplinarnego, który poprzedza ją analizą tego danego stanu faktycznego i odniesień do niego w przepisach dyscyplinarnych.

Kolejną przesłanką zawieszenia lub darowania kary orzeczonej w wymiarze czasowym jest upływ połowy kary, bowiem na mocy art. 165 §2 Regulaminu, zawieszenie lub darowanie kary orzeczonej w wymiarze czasowym, nie może nastąpić wcześniej, niż po odbyciu połowy kary. Natomiast, w świetle przepisu art. 165 §3, zawieszenie wykonania prawomocnej kary dyscyplinarnej może nastąpić na okres próby nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 5 lat i może być połączone z nałożeniem na ukaranego obowiązków. Zawieszona na podstawie tego przepisu kara może zostać „odwieszona” – mówiąc kolokwialnie – czyli może podlegać wykonaniu, a dzieje się tak na mocy przepisu ar. 165 §4, w przypadku nie wykonania obowiązków lub popełnienia w okresie próby podobnego przewinienia dyscyplinarnego. W przypadku wystąpienia takich okoliczności, zawieszona kara podlega wykonaniu.

Jak wspomniałem wyżej, z wnioskiem o darowanie lub zawieszenie kary może wystąpić Zarząd PZPN lub ukarany podmiot. W przypadku, gdy właśnie ukarany podmiot złoży wniosek,  a rozstrzygniecie organu dyscyplinarnego będzie zgodne z tym wnioskiem, organ dyscyplinarny zgodnie z przepisem art. 165 §5 nie sporządza uzasadnienia. W każdym innym przypadku, takie uzasadnienie jest sporządzane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Działalność w social mediach, a rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika

W ostatnich dniach byliśmy świadkami kolejnego spektakularnego rozwiązania kontraktu z zawodnikiem, którego powodem były… jego działania w social media. Czy komentarze, lajki, udostępnienia lub posty w ogóle mogą być podstawą do takiego działania ze strony klubu i dlaczego? Zapraszam do wspólnej analizy tego przypadku.

Opublikowane w

Niedziela bez handlu

W dzisiejszym blogu pozwolę sobie na bardzo subiektywny komentarz oparty o własne poglądy, ale też i powierzoną mi funkcję Prezesa Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich.

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Odpowiedzialność klubu za brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie

Tytuł dzisiejszego artykułu to także tytuł przepisów art. 64 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej i o tym już za chwilę. Zapraszam do lektury, a dla przypomnienia, w poprzednim odcinku mowa była o przepisach związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich.

Opublikowane w

Przepisy związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich

W poprzednim odcinku pisałem o odpowiedzialności dyscyplinarnej związanej z rozgrywkami piłkarskiej Ekstraklasy i od razu zapowiedziałem, że tym razem zajmę się naruszeniami przepisów związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich.

Opublikowane w

Odpowiedzialność dyscyplinarna w związku z rozgrywkami piłkarskiej Ekstraklasy

Kontynuujemy wątek prawnych uregulowań rozgrywek piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. W poprzednim odcinku pisałem o ustalaniu kolejności drużyn w trakcie rozgrywek, czyli o tzw. „tabeli chwilowej”, a dziś mowa będzie o odpowiedzialności dyscyplinarnej w zakresie tych rozgrywek.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.