ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Zawieszenie akredytacji laboratoriów akredytowanych WADA

W ubiegłym tygodniu pojawiły się informację o problemach akredytowanych przez WADA laboratoriów – w skutek których rosyjskie laboratorium utraciło akredytację, natomiast chińskiemu i portugalskiemu laboratorium akredytacja została zawieszona. Dlatego też w dniu dzisiejszym chciałbym Państwu przybliżyć instytucję zawieszenia akredytacji – czyli kto, kiedy i na jaki okres czasu może zawiesić akredytowane laboratorium.  

Przede wszystkim zawieszenie akredytacji oznacza brak możliwości dokonywania w czasie zawieszenia analiz próbek moczu i krwi oraz obowiązek przetransportowania próbek do innych akredytowanych laboratoriów.

Samo zawieszenie może nastąpić z uwagi na wyniki uzyskane w programie zewnętrznej oceny jakości lub na podstawie innych dowodów, które potwierdzają odchylenia (niezgodności) od Międzynarodowych Standardów dla Laboratoriów wydanych przez WADA ujawnionych w toku rutynowych analiz próbek kontroli antydopingowej.

Jednocześnie Międzynarodowe Standardy wskazują na przykładowe niezgodności, których skutkiem może być zawieszenie akredytacji:

  • zawieszenie akredytacji ISO/IEC 17025;
  • nie podjęcie odpowiednich działań naprawczych po stwierdzeniu niezgodności w toku rutynowych badań analitycznych lub w ślepej próbie wykonanej w ramach programu badania biegłości lub podwójnie ślepej próbie wykonanej w ramach programu zewnętrznej oceny jakości;
  • brak zgodności z wymogami lub standardami wymienionymi w Międzynarodowym standardzie dla laboratoriów i/lub dokumentach technicznych;
  • brak współpracy z WADA lub odpowiednim organem przeprowadzającym badania i odmowa przekazania dokumentacji;
  • nieprzestrzeganie Kodeksu etycznego WADA dla laboratoriów;
  • poważne zmiany w obsadzie kadrowej laboratorium bez właściwego i terminowego powiadomienia WADA;
  • brak współpracy podczas dowolnego dochodzenia i badania przez WADA działań prowadzonych przez laboratorium;
  • nieprzestrzeganie przez laboratorium procedur stwierdzone podczas audytów laboratoriów;
  • utrata wsparcia narażająca jakość i/lub wiarygodność laboratorium.

Katalog powyższych niezgodności ma charakter otwarty. Natomiast same przypadki stwierdzenia braku zgodności z Międzynarodowym Standardem oceniane są przez WADA indywidualnie w zależności od surowości niezgodności oraz konsekwencji dla całego systemu antydopingowego.

Okres i warunki zawieszenia uzależniony są od stwierdzonych niezgodności. Jednakże akredytację zawiesza się na okres ustalony przez WADA maksymalnie na 6 miesięcy. W tym czasie laboratorium ma obowiązek usunąć niezgodności, udokumentować ich usunięcie i zgłosić ten fakt do WADA. Natomiast, jeśli niezgodność nie może być usunięta we wstępnym okresie zawieszenia to wówczas zawieszenie może zostać przedłużone lub może dojść do cofnięcia akredytacji. Samo przedłużenie może nastąpić maksymalnie na kolejne sześć miesięcy – w zależności od wyjaśnienia opóźnień oraz podjętych działań naprawczych. Jeśli laboratorium przedstawi do WADA zadawalające dowody, które potwierdzają naprawienie niezgodności, akredytacja laboratorium jest przywracana. W sytuacji braku takich dowodów akredytacja laboratorium może zostać cofnięta.

Jak więc widać z powyższego WADA kładzie duży nacisk by laboratoria działały zgodnie i w oparciu o normy ISO 17025 oraz Międzynarodowe Standardy. W sytuacji, gdy laboratorium nie przestrzega tych przepisów i zostaną stwierdzone nieprawidłowości (w szczególności te przykładowe wskazane przez WADA) laboratoria muszą liczyć się z zawieszeniem akredytacji, a jeśli nie wprowadzą odpowiednich działań naprawczych to nawet z cofnięciem akredytacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Wpisy autora

Opublikowane w

Wyłączenia Terapeutyczne (TUE) ze skutkiem wstecznym

W ostatnim wpisie poruszałem temat uzyskiwania wyłączeń terapeutycznych (TUE) oraz obowiązków sportowców przed zastosowaniem leku lub suplementu diety. Dziś kilka słów o tym, co można zrobić jeśli sportowiec nie dochowa tych obowiązków.

Czytaj dalej Wyłączenia Terapeutyczne (TUE) ze skutkiem wstecznym

Opublikowane w

Obowiązki sportowca przed zastosowaniem leku lub suplementu diety

W ostatnim czasie w swojej praktyce dostrzegam, coraz większą liczbę zapytań sportowców, których wynik kontroli antydopingowej wykazał stosowanie substancji zabronionej pochodzącej ze stosowanych przez nich różnego rodzaju produktów – leków zaleconych przez lekarzy lub suplementów diety. Dodatkowo pojawia się zaskoczenie, że samo zaświadczenie lekarskie nie stanowi podstawy do uznania, że stosowanie leku jest w pełni dopuszczalne i nie będzie rodziło negatywnych konsekwencji. Postanowiłem, więc przygotować dla Państwa Poradnik, na co zwrócić uwagę przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku lub suplementu diety.

Czytaj dalej Obowiązki sportowca przed zastosowaniem leku lub suplementu diety

Opublikowane w

Stanowisko WADA w sprawie zawieszeń akredytowanych laboratoriów

W ostatnim swoim wpisie poruszyłem temat możliwości zawieszenia akredytacji laboratoriów akredytowanych przez WADA. Dzisiaj chciałbym powrócić do tematu, gdyż pod koniec kwietnia kolejne laboratorium zostało zawieszone, a wczoraj pojawił się komunikat WADA w sprawie dotychczasowych zawieszeń.

Czytaj dalej Stanowisko WADA w sprawie zawieszeń akredytowanych laboratoriów

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.