Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Zarzut nietrzeźwości sędziów na gruncie Regulaminu Rozgrywek…

Zarzut nietrzeźwości sędziów na gruncie Regulaminu Rozgrywek Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej

Maciej Broda

Maciej Broda
11 sie 2017, 18:42
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

fot. Flickr

Niejednokrotnie (zazwyczaj po przegranych spotkaniach) jesteśmy świadkami pojawiających się zarzutów dotyczących sędziowania spotkań piłkarskich w stanie nietrzeźwości, co prowadzi do „życzliwych” rad ze strony osób trzecich dotyczących zbadania trzeźwości arbitrów. Nie każdy jednak wie, że obowiązują określone procedury dotyczące wyżej wskazanych działań, w związku z czym chciałbym je omówić opierając się na Regulaminie Rozgrywek Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018.

Zgodnie z § 17 ust. 14 Regulaminu: Sędziowie zobowiązani są do poddania się przed zawodami, lub po ich zakończeniu, badaniom na obecność alkoholu we krwi, gdy sformułowany wobec nich zostanie zarzut nietrzeźwości.

Oznacza to, że obowiązek poddania się badaniom na gruncie omawianego przepisu istnieje zarówno przed zawodami jak i po ich ukończeniu w przypadku sformułowania wobec sędziego zarzutu nietrzeźwości. W dalszej części przepisu wskazano również na wymogi formalne zarzutu nietrzeźwości. Po pierwsze: zarzut może postawić kierownik jednej z drużyn, obserwator lub delegat Dolnośląskiego ZPN, OZPN-u prowadzącego rozgrywki. Jest to zatem katalog zamknięty. Po drugie: zarzut może zostać sformułowany wyłącznie na piśmie, zaś stawiający go musi legitymować się dowodem osobistym i zobowiązany jest własnoręcznie ów zarzut podpisać.

Spełnienie obu warunków skutkuje obowiązkiem sędziego poddania się badaniu na obecność alkoholu we krwi. Odmowa jest równoznaczna z przyznaniem się do stanu nietrzeźwości.

Badanie stwierdzające lub wykluczające stan nietrzeźwości musi spełnić określone warunki. Po pierwsze: musi je  przeprowadzić  umundurowany,  legitymujący  się  odpowiednim  dokumentem  służbowym, funkcjonariusz policji. Po drugie: z badania musi zostać sporządzony urzędowy protokół.

W przypadku stwierdzenia stanu  nietrzeźwości,  sędzia  ma  prawo  domagania  się  pobrania  krwi  w  placówce  służby zdrowia do dodatkowego badania, a stawiający zarzut mają obowiązek mu to umożliwić. Zwracam również uwagę na konsekwencje braku stwierdzenia stanu nietrzeźwości u sędziego. Zgodnie bowiem z treścią Regulaminu: wykluczenie nietrzeźwości sędziego powoduje obligatoryjne wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przez właściwy organ  Dolnośląskiego ZPN  lub OZPN-u  prowadzącego  rozgrywki w  stosunku  do  stawiającego  zarzut, który nie miał pokrycia w rzeczywistości. Co więcej, odpowiedzialność na gruncie przepisów PZPN nie wyklucza również roszczeń sędziego na gruncie przepisów prawa cywilnego, m.in. z uwagi na naruszenie jego dóbr osobistych.

Z poczynionych ustaleń wynika, że obowiązują procedury związane z badaniem stanu nietrzeźwości sędziów piłkarskich. Podejmując decyzję o zakwestionowaniu rzetelności prowadzenia spotkania w tym zakresie należy mieć jednak na uwadze nie tylko sposób postawienia zarzutu nietrzeźwości, lecz również konsekwencje pochopnego zastosowania tego środka. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Blog AutoraPoradniki Autora


Najczęściej pobierane dokumenty

  1. Kontrakt menadżerski z zawodnikiem

  2. Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

  3. Kontrakt trenerski z klubem

  4. Umowa o świadczenie usług skautingowych

  5. Kontrakt menadżerski z trenerem

  6. Umowa wynajmu obiektu sportowego na mecz

  7. Umowa najmu lokalu

  8. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do rekompensaty za wyszkolenie FIFA

  9. Umowa sponsoringu na pojedynczą imprezę

  10. Umowa o wolontariat

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE