ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Zapis na sąd polubowny przed CAS

Niejednokrotnie zdarza się, że podmioty ze świata sportu na tle wykonywania różnego rodzaju umów wchodzą ze sobą w konflikt. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy ma ona charakter międzynarodowy, co we współczesnym sporcie jest normą.  Czy w takiej sytuacji spór można zawsze przedstawić do rozstrzygnięcia Sądowi Arbitrażowemu ds. Sportu w Lozannie?

Należy podkreślić, że międzynarodowy charakter sprawy podyktowany m.in.: różnym obywatelstwem stron, krajem ich siedzib czy miejscem wykonywania, umowy oraz związek takiej umowy z szeroko rozumianym sportem, sam w sobie nie determinują jeszcze możliwości rozstrzygania sporu przed Sądem Arbitrażowym ds. Sportu (CAS) w toku zwykłej procedury arbitrażowej. CAS jest sądem arbitrażowym (inaczej polubownym) tj. sądem prywatnym powołanym do życia mocą woli stron. Sąd polubowny pełni funkcję podobną do sądownictwa państwowego (rozstrzyganie sporów) tym niemniej nie jest on instytucją państwową, a postępowanie przed nim oparte jest na własnej, autonomicznej regulacji. Z uwagi na powyższe, poddanie sprawy pod rozstrzygnięcie sądowi polubownemu odbywa się wyłącznie na mocy tzw. zapisu na sąd polubowny.

Nie inaczej jest w przypadku CAS. Zgodnie z art. R27 Kodeksu Arbitrażu, CAS jest właściwy do rozstrzygania sporu, tylko jeżeli strony zgodziły się poddać dany spór o charakterze sportowym pod jego jurysdykcję. Taka obopólna zgoda może przybrać formę klauzuli arbitrażowej tj. stosownego postanowienia zawartego w treści umowy (np. agencyjnej czy kontrakcie zawodniczym) lub formę osobnej umowy zawartej wyłącznie w celu poddania sporu pod rozstrzygnięcie przed CAS.  Decyzję o poddaniu danej sprawy pod rozstrzygnięcie przez CAS można zatem podjąć już po faktycznym powstaniu sporu, gdy strony dojdą do wniosku, że będzie to najlepsze miejsce do uzyskania wyroku. Należy mieć na uwadze, że po przyjęciu wniosku o arbitraż powoda CAS zawsze w pierwszej kolejności, z urzędu sprawdza swoją jurysdykcję do rozpoznania danej sprawy. Stwierdzenie braku jurysdykcji już zatem na samym początku postępowania może zakończyć się jego umorzeniem i utratą uiszczonej opłaty administracyjnej od wniosku w wysokości 1.000,00 CHF. Kwestia jurysdykcji CAS do rozstrzygania sporu może być ponadto kwestionowana przez drugą stronę na dalszych etapach postępowania.

Jak zatem wygląda typowa klauzula umowna o poddaniu ewentualnego sporu pod jurysdykcję CAS? Odpowiedź można znaleźć na stronie tej instytucji, gdzie rekomenduje się poniższą treść:

„Jakikolwiek spór powstały na tle lub niniejszej umowy lub związany z niniejszą umową zostanie poddany pod wyłączne rozstrzygnięcie Sądowi Arbitrażowemu ds. Sportu w Lozannie, Szwajcaria i zostanie rozstrzygnięty w sposób ostateczny na podstawie Kodeksu Arbitrażu Sportowego.”

Wprowadzając powyższa klauzulę można także zdecydować się na wskazanie liczby arbitrów, którzy mają rozstrzygać ewentualny spór i język postępowania.

Reasumując, jeżeli strony są zgodne, co do tego, że chcą, aby ewentualne spory powstałe na tle wykonywania danej umowy o charakterze sportowym rozstrzygał CAS, nie należy zapominać o wprowadzeniu do takiej umowy odpowiedniej klauzuli arbitrażowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Odpowiedzialność dyscyplinarna pośrednika transakcyjnego

W ostatnim blogu na prawosportowe.pl pisałem o zmianach w przepisach o pośrednikach transakcyjnych. Dziś pora na przedstawienie odpowiedzialności dyscyplinarnej pośredników. Jeśli o nią chodzi to obecnym kształcie obowiązuje od czasu zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN i od wprowadzenia Uchwały nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi.

Opublikowane w

Czy nadchodzą zmiany w kobiecej piłce nożnej?

Na portalu wielokrotnie poruszaliśmy zagadnienia dotyczące sportu kobiet, czy też kierunkując się na jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych poruszaliśmy tematykę kobiecego futbolu. Za każdym razem wskazywaliśmy na obszary, które wymagają modyfikacji, aby polepszyć status prawny zawodniczek. Dzisiaj także będzie  o zmianach, ale bardziej pod kątem wizerunkowym.

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Wybór rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego

Problemem, z którym można się często spotkać świadcząc usługi prawne na rzecz spółek prawa handlowego, polskich związków sportowych oraz innych jednostek organizacyjnych działających w sporcie, jest prawidłowy wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego.

Opublikowane w

Zwalczanie cybersquattingu na przykładzie sprawy Juventus F.C.

W jednym z ostatnich wpisów poruszaliśmy tematykę związaną z działalnością Centrum Mediacji i Arbitrażu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się jednemu ze starszych orzeczeń tej instytucji w sprawie związanej z nadal aktualnym zjawiskiem tzw. cybersquattingu.

Opublikowane w

Istotne zmiany w ochronie danych osobowych

Wielkimi krokami zbliżają się zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Powyższe wiąże się z „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” (RODO), które wprawdzie weszło w życie już w maju ubiegłego roku, lecz jego postanowienia będziemy stosować dopiero od 25 maja 2018 r. W dzisiejszym wpisie przyjrzyjmy się czym jest RODO, jakie zmiany wprowadza i kogo dotyczy, w tym czy rodzi konsekwencje także dla podmiotów związanych ze sportem.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.