Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Zapis na sąd polubowny przed CAS

Zapis na sąd polubowny przed CAS

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko
12 lip 2017, 16:51
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Zapis na sąd polubowny przed CAS

Niejednokrotnie zdarza się, że podmioty ze świata sportu na tle wykonywania różnego rodzaju umów wchodzą ze sobą w konflikt. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy ma ona charakter międzynarodowy, co we współczesnym sporcie jest normą.  Czy w takiej sytuacji spór można zawsze przedstawić do rozstrzygnięcia Sądowi Arbitrażowemu ds. Sportu w Lozannie?

Należy podkreślić, że międzynarodowy charakter sprawy podyktowany m.in.: różnym obywatelstwem stron, krajem ich siedzib czy miejscem wykonywania, umowy oraz związek takiej umowy z szeroko rozumianym sportem, sam w sobie nie determinują jeszcze możliwości rozstrzygania sporu przed Sądem Arbitrażowym ds. Sportu (CAS) w toku zwykłej procedury arbitrażowej. CAS jest sądem arbitrażowym (inaczej polubownym) tj. sądem prywatnym powołanym do życia mocą woli stron. Sąd polubowny pełni funkcję podobną do sądownictwa państwowego (rozstrzyganie sporów) tym niemniej nie jest on instytucją państwową, a postępowanie przed nim oparte jest na własnej, autonomicznej regulacji. Z uwagi na powyższe, poddanie sprawy pod rozstrzygnięcie sądowi polubownemu odbywa się wyłącznie na mocy tzw. zapisu na sąd polubowny.

Nie inaczej jest w przypadku CAS. Zgodnie z art. R27 Kodeksu Arbitrażu, CAS jest właściwy do rozstrzygania sporu, tylko jeżeli strony zgodziły się poddać dany spór o charakterze sportowym pod jego jurysdykcję. Taka obopólna zgoda może przybrać formę klauzuli arbitrażowej tj. stosownego postanowienia zawartego w treści umowy (np. agencyjnej czy kontrakcie zawodniczym) lub formę osobnej umowy zawartej wyłącznie w celu poddania sporu pod rozstrzygnięcie przed CAS.  Decyzję o poddaniu danej sprawy pod rozstrzygnięcie przez CAS można zatem podjąć już po faktycznym powstaniu sporu, gdy strony dojdą do wniosku, że będzie to najlepsze miejsce do uzyskania wyroku. Należy mieć na uwadze, że po przyjęciu wniosku o arbitraż powoda CAS zawsze w pierwszej kolejności, z urzędu sprawdza swoją jurysdykcję do rozpoznania danej sprawy. Stwierdzenie braku jurysdykcji już zatem na samym początku postępowania może zakończyć się jego umorzeniem i utratą uiszczonej opłaty administracyjnej od wniosku w wysokości 1.000,00 CHF. Kwestia jurysdykcji CAS do rozstrzygania sporu może być ponadto kwestionowana przez drugą stronę na dalszych etapach postępowania.

Jak zatem wygląda typowa klauzula umowna o poddaniu ewentualnego sporu pod jurysdykcję CAS? Odpowiedź można znaleźć na stronie tej instytucji, gdzie rekomenduje się poniższą treść:

„Jakikolwiek spór powstały na tle lub niniejszej umowy lub związany z niniejszą umową zostanie poddany pod wyłączne rozstrzygnięcie Sądowi Arbitrażowemu ds. Sportu w Lozannie, Szwajcaria i zostanie rozstrzygnięty w sposób ostateczny na podstawie Kodeksu Arbitrażu Sportowego.”

Wprowadzając powyższa klauzulę można także zdecydować się na wskazanie liczby arbitrów, którzy mają rozstrzygać ewentualny spór i język postępowania.

Reasumując, jeżeli strony są zgodne, co do tego, że chcą, aby ewentualne spory powstałe na tle wykonywania danej umowy o charakterze sportowym rozstrzygał CAS, nie należy zapominać o wprowadzeniu do takiej umowy odpowiedniej klauzuli arbitrażowej. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE