ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Zapis na sąd polubowny przed CAS

Niejednokrotnie zdarza się, że podmioty ze świata sportu na tle wykonywania różnego rodzaju umów wchodzą ze sobą w konflikt. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy ma ona charakter międzynarodowy, co we współczesnym sporcie jest normą.  Czy w takiej sytuacji spór można zawsze przedstawić do rozstrzygnięcia Sądowi Arbitrażowemu ds. Sportu w Lozannie?

Należy podkreślić, że międzynarodowy charakter sprawy podyktowany m.in.: różnym obywatelstwem stron, krajem ich siedzib czy miejscem wykonywania, umowy oraz związek takiej umowy z szeroko rozumianym sportem, sam w sobie nie determinują jeszcze możliwości rozstrzygania sporu przed Sądem Arbitrażowym ds. Sportu (CAS) w toku zwykłej procedury arbitrażowej. CAS jest sądem arbitrażowym (inaczej polubownym) tj. sądem prywatnym powołanym do życia mocą woli stron. Sąd polubowny pełni funkcję podobną do sądownictwa państwowego (rozstrzyganie sporów) tym niemniej nie jest on instytucją państwową, a postępowanie przed nim oparte jest na własnej, autonomicznej regulacji. Z uwagi na powyższe, poddanie sprawy pod rozstrzygnięcie sądowi polubownemu odbywa się wyłącznie na mocy tzw. zapisu na sąd polubowny.

Nie inaczej jest w przypadku CAS. Zgodnie z art. R27 Kodeksu Arbitrażu, CAS jest właściwy do rozstrzygania sporu, tylko jeżeli strony zgodziły się poddać dany spór o charakterze sportowym pod jego jurysdykcję. Taka obopólna zgoda może przybrać formę klauzuli arbitrażowej tj. stosownego postanowienia zawartego w treści umowy (np. agencyjnej czy kontrakcie zawodniczym) lub formę osobnej umowy zawartej wyłącznie w celu poddania sporu pod rozstrzygnięcie przed CAS.  Decyzję o poddaniu danej sprawy pod rozstrzygnięcie przez CAS można zatem podjąć już po faktycznym powstaniu sporu, gdy strony dojdą do wniosku, że będzie to najlepsze miejsce do uzyskania wyroku. Należy mieć na uwadze, że po przyjęciu wniosku o arbitraż powoda CAS zawsze w pierwszej kolejności, z urzędu sprawdza swoją jurysdykcję do rozpoznania danej sprawy. Stwierdzenie braku jurysdykcji już zatem na samym początku postępowania może zakończyć się jego umorzeniem i utratą uiszczonej opłaty administracyjnej od wniosku w wysokości 1.000,00 CHF. Kwestia jurysdykcji CAS do rozstrzygania sporu może być ponadto kwestionowana przez drugą stronę na dalszych etapach postępowania.

Jak zatem wygląda typowa klauzula umowna o poddaniu ewentualnego sporu pod jurysdykcję CAS? Odpowiedź można znaleźć na stronie tej instytucji, gdzie rekomenduje się poniższą treść:

„Jakikolwiek spór powstały na tle lub niniejszej umowy lub związany z niniejszą umową zostanie poddany pod wyłączne rozstrzygnięcie Sądowi Arbitrażowemu ds. Sportu w Lozannie, Szwajcaria i zostanie rozstrzygnięty w sposób ostateczny na podstawie Kodeksu Arbitrażu Sportowego.”

Wprowadzając powyższa klauzulę można także zdecydować się na wskazanie liczby arbitrów, którzy mają rozstrzygać ewentualny spór i język postępowania.

Reasumując, jeżeli strony są zgodne, co do tego, że chcą, aby ewentualne spory powstałe na tle wykonywania danej umowy o charakterze sportowym rozstrzygał CAS, nie należy zapominać o wprowadzeniu do takiej umowy odpowiedniej klauzuli arbitrażowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Brak trenera z licencją podczas meczu

Poprzednio pisałem o przypadku ukarania grającego trenera czerwoną kartką i konsekwencjach takiego czynu. Dziś o jeszcze jednym przypadku będącym często przedmiotem orzeczeń dyscyplinarnych w polskiej piłce nożnej i też dotyczącym trenera, ale już nie tylko grającego trenera, ale każdego szkoleniowca, czyli o przypadku „trenera bez licencji”.

Czytaj dalej Brak trenera z licencją podczas meczu

Opublikowane w

Treningi i kwalifikacje w F1

W najbliższy weekend odbędzie się jeden z najpopularniejszych wyścigów w całym kalendarzu mistrzostw Formuły 1. Mowa o rywalizacji rozgrywanej na miejskich ulicach malowniczo położonego Monako. Z uwagi na charakterystykę trasy, wyprzedzanie tam jest manewrem wyjątkowo trudnym. O końcowym wyniku niejednokrotnie decyduje z jednej strony właściwa strategia postojów w alei serwisowej, natomiast z drugiej wyniki w kwalifikacjach. Dlatego też w dzisiejszym artykule chciałbym poświęcić uwagę procedurom związanym z kwalifikacjami do wyścigu oraz treningami bezpośrednio je poprzedzającymi. Jak zwykle, nieocenione przy analizie zagadnienia będą Regulacje Sportowe F1[1].

Czytaj dalej Treningi i kwalifikacje w F1

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Ochrona danych to nie tylko RODO

Zbliżająca się rewolucja w ochronie danych osobowych to nie tylko rozpoczęcie bezpośredniego stosowania przepisów Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO) w krajach członkowskich UE ale również szereg zmian na poziomie ustawodawstwa krajowego. Zmiany te odczują niemal wszyscy, w tym również podmioty zajmujące się działalnością sportową.

Czytaj dalej Ochrona danych to nie tylko RODO

Opublikowane w

Nowe zasady składania sprawozdań finansowych

Wejście w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziło wiele istotnych zmian m.in. w zakresie postępowania rejestrowego. Na szczególną uwagę zasługuje modyfikacja zasad składania do KRS sprawozdań finansowych spółek i innych podmiotów zobowiązanych, a więc również działających w formie spółek kapitałowych klubów sportowych i polskich związków sportowych.

Czytaj dalej Nowe zasady składania sprawozdań finansowych

Opublikowane w

Istotne zmiany w ochronie danych osobowych

Wielkimi krokami zbliżają się zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Powyższe wiąże się z „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” (RODO), które wprawdzie weszło w życie już w maju ubiegłego roku, lecz jego postanowienia będziemy stosować dopiero od 25 maja 2018 r. W dzisiejszym wpisie przyjrzyjmy się czym jest RODO, jakie zmiany wprowadza i kogo dotyczy, w tym czy rodzi konsekwencje także dla podmiotów związanych ze sportem.

Czytaj dalej Istotne zmiany w ochronie danych osobowych

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.