ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Zakres przedmiotowy uzgodnień dotyczących budowy obiektów piłkarskich

W poprzednim blogu p.t. „Nowy obiekt, ale…” pisałem między innymi o formalnym etapie uzgodnień dotyczących budowy, przebudowy i modernizacji obiektów piłkarskich. Uzgodnienia takie jak wiadomo mają służyć temu, by powstające, przebudowywane lub modernizowane obiekty piłkarskie spełniały wymogi licencyjne.

Podstawy prawne znajdujemy w Uchwale nr III/60 z dnia 30 marca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie upoważnienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej do opiniowania i uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów.

Etapy procedury zawarte są w wytycznych opracowanych przez Departament Organizacji, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN na podstawie ust. 3 cytowanej już Uchwały nr III/60. O etapie formalnym już było. Pora na omówienie etapu merytorycznego.

Projekt stadionu uzgadniany przez wojewódzki związek piłki nożnej musi być  zgodny z właściwymi przepisami zawartymi w następujących dokumentach:

 1. Przepisy gry w piłkę nożną – w zakresie art. 1 (pole gry) wraz z postanowieniami PZPN do Przepisów gry w piłkę nożną w tym zakresie,
 2. Podręcznik Licencyjny PZPN dla właściwej klasy rozgrywkowej – w zakresie rozdziału dot. infrastruktury stadionowej,
 3. Regulamin rozgrywek dla właściwej klasy rozgrywkowej – w zakresie dot. infrastruktury stadionowej / obowiązków gospodarza zawodów (jeżeli regulamin przewiduje stosowne zapisy).

Za aktualne przyjmuje się te edycje poszczególnych dokumentów, które obowiązywały w momencie formalnego uruchomienia procesu uzgodnienia.

To tylko część minimalnych uzgodnień. Jeżeli nie istnieją przeciwskazania, Polski Związek Piłki Nożnej rekomenduje, aby projekt stadionu uzgadniany przez wojewódzki związek piłki nożnej był zgodny z właściwymi przepisami zawartymi w poniższych dokumentach:

 1. Wytyczne i dobre praktyki Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej w zakresie infrastruktury stadionowej oraz organizacji meczów piłki nożnej – Część I: Infrastruktura Stadionowa (Edycja: kwiecień 2016 r. lub nowsza),
 2. Przepisy FIFA dotyczące technicznych rekomendacji i wymagań dla stadionów piłkarskich (5. edycja, 2011 r. lub nowsza),
 3. Regulamin UEFA w sprawie infrastruktury stadionowej (wersja 2010 lub nowsza),
 4. UEFA Guide To Quality Stadiums (wersja 2011 lub nowsza).,
 5. Polskie Normy dot. obiektów widowiskowych,
 6. Przewodnik CAFE w zakresie dostępności stadionu.

Omawiając zakres przedmiotowy uzgodnień warto przywołać ważną zasadę zawartą w cytowanych wyżej wytycznych Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej z kwietnia 2016 roku. Otóż, projekt stadionu uzgadniany przez wojewódzki związek piłki nożnej nie może naruszać właściwych przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności przepisów prawa budowlanego.

Po etapach formalnego przyjęcia wniosku oraz jego merytorycznego rozpoznania w oparciu o powyższe zakresy, pora na formalne zakończenie tej procedury. Proces uzgodnienia zostaje formalnie zakończony w momencie zaopiniowania przez wojewódzki związek piłki nożnej projektu przedłożonego przez wnioskodawcę. Formalne uzgodnienie projektu zawiera:

 1. Opinię, o której mowa w ust. 4 Uchwały III/60, wraz z datą i czytelnymi podpisami osób uzgadniających ze strony Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej,
 2. Opieczętowanie oficjalną pieczątką WZPN dokumentacji projektowej,
 3. Wskazanie czy uzgodnienie obarczone jest dodatkowymi uwagami (oraz ewentualne ich spisanie bezpośrednio obok pieczątki wraz ze wskazaniem terminów realizacji lub spisanie uwag wraz z terminami realizacji w opinii, o której mowa powyżej).

Później, przychodzi czas na odbiór stadionu. Zgodnie z ust. 9 Uchwały III/60 do rozgrywek piłkarskich dopuszcza się wyłącznie te stadiony, których projekty budowy, przebudowy lub modernizacji zostały uzgodnione zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Uchwale. To zastrzeżenie dotyczy jednak tylko projektów powstałych po wejściu w życie Uchwały III/60, czyli po 30 marca 2016 roku.

Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej określił także rekomendowane kwalifikacje osób uzgadniających projekt z ramienia WZPN. I tak, zaleca się, aby każdy projekt stadionu był uzgadniany z ramienia wojewódzkiego związku piłki nożnej przez przynajmniej dwie osoby / ekspertów ds. uzgodnienia projektu stadionu. Zaleca się, aby w/w eksperci posiadali wiedzę i doświadczenie w następujących obszarach tematycznych:

 1. Przepisy gry w piłkę nożną,
 2. organizacja meczów piłkarskich,
 3. bezpieczeństwo meczów piłkarskich
 4. przepisy Licencyjne Polskiego Związku Piłki Nożnej (infrastruktura),
 5. właściwe przepisy wojewódzkiego związku piłki nożnej.

Opiniowanie czy uzgadnianie projektów budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów sportowych przez polskie, wojewódzkie czy okręgowe jest uzasadnione, bowiem pozwoli uniknąć błędów z poprzednich. I dotyczy to nie tylko piłki nożnej, wszak za publiczne pieniądze powstają również hale sportowe, boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej czy korty i każda współpraca władz samorządowych ze środowiskami sportowymi jest mile widziana i pozwoli uniknąć wielu błędów, bo nie zawsze projektant obiektu zna przepisy gry, przepisy związkowe, warunkujące zdobycie licencji. Dzięki temu unikniemy np. hali sportowej z oświetleniem zawieszonym na wysokości 6 metrów i 60 centymetrów, podczas gdy przepisy siatkarskie przewidują 7 metrów. I dotyczy to nie tylko najwyższych szczebli rozgrywek, ale również tych prowadzonych przez wojewódzkie i okręgowe związki sportowe w różnych dyscyplinach sportu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Dirty Racing

W Formule 1, jak w każdym innym sporcie, sportowcy nie zawsze są w stanie zapanować nad emocjami. Czasami pokusa niedozwolonego zachowania, „urywającego” kilka sekund jest zbyt silna. Zdarzają się też w trakcie zawodów sytuacje charakterystyczne dla ruchu samochodowego na całym świecie, takie jak zajeżdżanie drogi, blokowanie innych, specjalne hamowanie lub delikatne przepychanie.

Opublikowane w

FIFA wskazała kluczowe kierunki rozwoju międzynarodowych rozgrywek

Rada FIFA kilka dni temu w Bogocie odbyła pierwsze spotkanie w tym roku, na którym omówiono wiele ważnych inicjatyw związanych z przyszłością międzynarodowych rozgrywek.

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Przewinienia sędziów piłkarskich, obserwatorów i delegatów

Piłkarze Lotto Ekstraklasy już przed miesiącem rozpoczęli rozgrywki. Pierwszoligowcy nieco później. W niższych klas rozgrywki też już się rozpoczęły, choć ze względu na warunki pogodowe jeszcze nie wszyscy mieli okazję zainaugurować rundę. Zmrożone płyty boisk lub błotniste nawierzchnie mogą przeszkadzać, ale nic nie przeszkodzi nam w przypomnieniu sobie lub nowemu spojrzeniu na niektóre przepisów związkowych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej uczestników rozgrywek piłkarskich. W poprzednim artykule było o odpowiedzialności klubu za brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie, a teraz pora na to co anonsowałem w tytule dzisiejszego wpisu.

Opublikowane w

Odpowiedzialność klubu za brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie

Tytuł dzisiejszego artykułu to także tytuł przepisów art. 64 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej i o tym już za chwilę. Zapraszam do lektury, a dla przypomnienia, w poprzednim odcinku mowa była o przepisach związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich.

Opublikowane w

Przepisy związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich

W poprzednim odcinku pisałem o odpowiedzialności dyscyplinarnej związanej z rozgrywkami piłkarskiej Ekstraklasy i od razu zapowiedziałem, że tym razem zajmę się naruszeniami przepisów związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.