ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Wznowienie postępowania dyscyplinarnego w piłce nożnej

Nie tak dawno jeden ze swoich wpisów poświęciłem zawieszeniu lub darowaniu kary dyscyplinarnej na podstawie przepisów obowiązujących w polskiej piłce nożnej. Jak podkreślałem obie te instytucje zostały uregulowane w rozdziale p.t. „Inne postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia”.

Dziś pora na wznowienie postępowania. Postępowanie dyscyplinarne wznawia się – w myśl art. 166 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego – na wniosek Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego.  Musi jednak wystąpić jedna z następujących przesłanek:

– ujawnienie nowych okoliczności, nieznanych organowi dyscyplinarnemu w czasie orzekania lub,

– rażące naruszenie przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej przez organ dyscyplinarny w toku rozpoznania sprawy.

Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego – na mocy przepisu art. 166 § 2 Regulaminu – składając wniosek o wznowienie postępowania działa:

– z urzędu lub

– na pisemną prośbę strony postępowania.

Jeżeli Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego składek wniosek na pisemną stronę postępowania, to ta prośba strony podlega opłacie, obowiązującej w postępowaniu kasacyjnym i jest uiszczania w przypadku uwzględnienia przez Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego prośby strony. Opłata podlega zwrotowi w przypadku uwzględnienia wniosku przez właściwy organ dyscyplinarny (art. 146 § 3). Opłaty te wynoszą: 3500 zł – gdy skarżącym jest klub lub 1500 zł – gdy skarżącym jest osoba fizyczna, a wynikają z przepisu § 36 ust 2. Uchwała II/38 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.

Organem dyscyplinarnym właściwym w sprawie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania jest organ, który wydał orzeczenie w ostatniej instancji. Właściwość organów I i II instancji określają przepisy art. 121 (Organy I instancji) i art. 122 (Organy II instancji). Złożenie wniosku o wznowienie postępowania powoduje wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wniosku (art. 166 § 5 RD). Np. na klub został nałożony zakaz transferów, a podczas jego odbywania pojawiły się nowe okoliczności i na ich skutek Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego złożył wniosek o wznowienie postępowania i organ, który wydał orzeczenie w ostatniej instancji wznowił postępowanie, to wówczas następuje wstrzymanie wykonania kary i wspomniany wyżej zakaz transferów nie jest wykonywany. Klub zatem w tym okresie może dokonywać transferów i uprawniać zawodników.

Organ dyscyplinarny utrzymuje dotychczasowe orzeczenie w mocy, jeżeli stwierdzi brak podstaw do wznowienia bądź też je uchyla i wydaje nowe orzeczenie, jeżeli stwierdzi istnienie podstaw do jego uchylenia. Od orzeczenia organu dyscyplinarnego orzekającego w I instancji przysługuje stronom odwołanie na zasadach ogólnych. Jeżeli wniosek o wznowienie postępowania rozpoznawał organ odwoławczy, orzeczenie tego organu jest ostateczne.

Warto przy okazji wspomnieć o jeszcze jednym postępowaniu po uprawomocnieniu się orzeczenia, a mianowicie, a zatarciu skazania, uregulowanym w art. 167 RD. Zatarcie ukarania następuje na wniosek ukaranego i polega ono na wykreśleniu kary z ewidencji kar. Z chwilą takiego wykreślenia ukaranie uważa się za niebyłe. Wykreślenie ma więc charakter konstytutywny, a nie deklaratoryjny. Wniosek o wykreślenie kary z ewidencji może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia odbycia kary albo upływu okresu, na jaki kara została zawieszona. Okres ten (trzech lat) może zostać skrócony, bowiem w szczególnie uzasadnionych przypadkach organ dyscyplinarny może zatrzeć ukaranie na wniosek ukaranego złożony już po upływie 1 roku od dnia odbycia kary albo upływu okresu, na jaki kara została zawieszona. Jednak tutaj muszą ujawnić się „szczególne okoliczności”, których w postępowaniu trzeba dowieść.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Usunięcie z ławki rezerwowych

Rozgrywki piłkarskie sezonu 2017/2018 są już w decydującej fazie zarówno w Europie, jak i w Polsce. Jak ostatnio wspominałem, towarzyszy im sporo emocji i to niekoniecznie samych pozytywnych. W poprzednim odcinku pisałem o naruszeniu nietykalności cielesnej sędziego, a dziś pora na przepisy dyscyplinarne, dotyczące trenerów i innych osób funkcyjnych, zasiadających na ławce rezerwowych.

Opublikowane w

Naruszenie nietykalności cielesnej w polskiej piłce nożnej

Rozgrywki sezonu 2017/2018 w Polsce wkroczyły w decydującą fazę. Na wszystkich frontach trwa walka o punkty, znamy już także finalistów Pucharu Polski, o którym ostatnio sporo pisaliśmy, a tej walce towarzyszą emocje, czasem niezdrowe i niesportowe zachowania, także groźby, a nawet przemoc lub naruszenie nietykalności cielesnej.

Opublikowane w

Rozgrywki piłkarskiego Pucharu Polski w sezonie 2018/2019 cz. 2

2 maja na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie rozegrany zostanie finał piłkarskiego Pucharu Polski, w którym spotkają się broniąca trofeum -Arka Gdynia i Legia Warszawa, a my na łamach portalu prawosportowe.pl kontynuujemy temat piłkarskiego Pucharu Polski i regulaminu tych rozgrywek na sezon 2018/2019. Dziś ostatnia część. Zachęcam do przeczytania poprzedniej.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.