ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Wznowienie postępowania dyscyplinarnego w piłce nożnej

Nie tak dawno jeden ze swoich wpisów poświęciłem zawieszeniu lub darowaniu kary dyscyplinarnej na podstawie przepisów obowiązujących w polskiej piłce nożnej. Jak podkreślałem obie te instytucje zostały uregulowane w rozdziale p.t. „Inne postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia”.

Dziś pora na wznowienie postępowania. Postępowanie dyscyplinarne wznawia się – w myśl art. 166 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego – na wniosek Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego.  Musi jednak wystąpić jedna z następujących przesłanek:

– ujawnienie nowych okoliczności, nieznanych organowi dyscyplinarnemu w czasie orzekania lub,

– rażące naruszenie przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej przez organ dyscyplinarny w toku rozpoznania sprawy.

Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego – na mocy przepisu art. 166 § 2 Regulaminu – składając wniosek o wznowienie postępowania działa:

– z urzędu lub

– na pisemną prośbę strony postępowania.

Jeżeli Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego składek wniosek na pisemną stronę postępowania, to ta prośba strony podlega opłacie, obowiązującej w postępowaniu kasacyjnym i jest uiszczania w przypadku uwzględnienia przez Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego prośby strony. Opłata podlega zwrotowi w przypadku uwzględnienia wniosku przez właściwy organ dyscyplinarny (art. 146 § 3). Opłaty te wynoszą: 3500 zł – gdy skarżącym jest klub lub 1500 zł – gdy skarżącym jest osoba fizyczna, a wynikają z przepisu § 36 ust 2. Uchwała II/38 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.

Organem dyscyplinarnym właściwym w sprawie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania jest organ, który wydał orzeczenie w ostatniej instancji. Właściwość organów I i II instancji określają przepisy art. 121 (Organy I instancji) i art. 122 (Organy II instancji). Złożenie wniosku o wznowienie postępowania powoduje wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wniosku (art. 166 § 5 RD). Np. na klub został nałożony zakaz transferów, a podczas jego odbywania pojawiły się nowe okoliczności i na ich skutek Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego złożył wniosek o wznowienie postępowania i organ, który wydał orzeczenie w ostatniej instancji wznowił postępowanie, to wówczas następuje wstrzymanie wykonania kary i wspomniany wyżej zakaz transferów nie jest wykonywany. Klub zatem w tym okresie może dokonywać transferów i uprawniać zawodników.

Organ dyscyplinarny utrzymuje dotychczasowe orzeczenie w mocy, jeżeli stwierdzi brak podstaw do wznowienia bądź też je uchyla i wydaje nowe orzeczenie, jeżeli stwierdzi istnienie podstaw do jego uchylenia. Od orzeczenia organu dyscyplinarnego orzekającego w I instancji przysługuje stronom odwołanie na zasadach ogólnych. Jeżeli wniosek o wznowienie postępowania rozpoznawał organ odwoławczy, orzeczenie tego organu jest ostateczne.

Warto przy okazji wspomnieć o jeszcze jednym postępowaniu po uprawomocnieniu się orzeczenia, a mianowicie, a zatarciu skazania, uregulowanym w art. 167 RD. Zatarcie ukarania następuje na wniosek ukaranego i polega ono na wykreśleniu kary z ewidencji kar. Z chwilą takiego wykreślenia ukaranie uważa się za niebyłe. Wykreślenie ma więc charakter konstytutywny, a nie deklaratoryjny. Wniosek o wykreślenie kary z ewidencji może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia odbycia kary albo upływu okresu, na jaki kara została zawieszona. Okres ten (trzech lat) może zostać skrócony, bowiem w szczególnie uzasadnionych przypadkach organ dyscyplinarny może zatrzeć ukaranie na wniosek ukaranego złożony już po upływie 1 roku od dnia odbycia kary albo upływu okresu, na jaki kara została zawieszona. Jednak tutaj muszą ujawnić się „szczególne okoliczności”, których w postępowaniu trzeba dowieść.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Odpowiedzialność dyscyplinarna pośrednika transakcyjnego

W ostatnim blogu na prawosportowe.pl pisałem o zmianach w przepisach o pośrednikach transakcyjnych. Dziś pora na przedstawienie odpowiedzialności dyscyplinarnej pośredników. Jeśli o nią chodzi to obecnym kształcie obowiązuje od czasu zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN i od wprowadzenia Uchwały nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi.

Opublikowane w

Zmiany w przepisach o pośrednikach transakcyjnych

Po rewolucyjnej wręcz zmianie, do której doszło na rynku piłkarskim jakiś czas temu czyli deregulacji zawodu agenta piłkarskiego czyli pośrednika na rynku transferowym pomiędzy klubem, a zawodnikiem i zastąpieniu licencjonowanych agentów FIFA, pośrednikami transakcyjnymi, czas na zmiany w sposobie rejestracji pośredników na rynku polskim. Zapraszam do lektury!

Opublikowane w

Casus Patrice`a Evry

Kilka dni temu przed meczem fazy grupowej Ligi Europy między Vitorią Guimaraes, a Olympique Marsylia, najbardziej doświadczony piłkarz drużyny z Marsylii – Patrice Evra kopnął podczas rozgrzewki jednego z najbardziej zagorzałych kibiców swojego zespołu. Zawodnik ukarany został przez sędziego wykluczeniem (czerwoną kartką), a i tak jego zespół rozpoczął zawody w pełnym składzie. Pora na analizę tego przypadku.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.