ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Wyłączenia Terapeutyczne (TUE) ze skutkiem wstecznym

W ostatnim wpisie poruszałem temat uzyskiwania wyłączeń terapeutycznych (TUE) oraz obowiązków sportowców przed zastosowaniem leku lub suplementu diety. Dziś kilka słów o tym, co można zrobić jeśli sportowiec nie dochowa tych obowiązków.

Często spotykam się z sytuacjami, gdzie zaskoczony sportowiec otrzymuje wynik analizy laboratoryjnej jego próbki z informacją o wykryciu substancji zabronionej. Dopiero wtedy zastanawia się skąd ta substancja mogła znaleźć się w jego organizmie i przypomina sobie ostatnią wizytę u lekarza gdzie został mu przepisany lek. Wraca do jego składu i okazuje się, że produkt w swoim składzie zawiera wykrytą substancję zabronioną. Czy już jest za późno na podjęcia jakichkolwiek działań?

Co do zasady jeszcze nie. Przepisy Międzynarodowych Standardów Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych wydanych przez WADA przewidują, bowiem możliwość uzyskania zgody na używanie substancji zabronionej lub metody zabronionej w celach terapeutycznych ze skutkiem wstecznym (tzw. wsteczne TUE). Jak je uzyskać ?

Sportowiec może uzyskać wsteczne TUE jeżeli:

a)      konieczne było leczenie natychmiastowe lub leczenie ostrego stanu chorobowego;

b)      z powodu innych wyjątkowych okoliczności zawodnik nie miał wystarczającego czasu lub możliwości złożenia wniosku o wyłączenia dla celów terapeutycznych lub Komisja TUEC nie miała wystarczająco dużo czasu lub możliwości rozpatrzenia wniosku przed kontrolą antydopingową;

c)      zgodnie z obowiązującymi przepisami zawodnik musiał lub mógł złożyć wniosek o wsteczne TUE;

d)     WADA i organizacja antydopingowa, do której wniosek o wsteczne TUE został lub zostanie złożony, przyznają że zgodnie z zasadą sprawiedliwości i uczciwości należy przyznać wsteczne TUE.

Dodatkowo wydane przez WADA wytyczne w zakresie wyłączeń terapeutycznych dookreślają, że:

–        w zakresie lit. a) – taka sytuacja zachodzi wówczas, gdy medyczne warunki uzasadniają natychmiastowe podanie substancji zabronionej, a brak zastosowania takiej substancji czy formy leczenia może doprowadzić do znacznego ryzyka pogorszenia lub utraty zdrowia sportowca;

–        w zakresie lit. b) – taka sytuacja może zajść wówczas, gdy brak uprzedniego TUE jest spowodowany bez winy sportowca. Jako inne wyjątkowe okoliczności wskazuje się między innymi na:

 • nagłe pogorszenie stanu zdrowia przez sportowca przed Zawodami, które uniemożliwia złożenie i uzyskanie TUE w normalnym czasie;
 • niepełnoletni sportowiec, którego klasa zawodnicza oraz poziom znajomości przepisów antydopingowych jest ograniczony, a który zostaje powołany do kadry narodowej.

–        w zakresie lit. d) – należy zwrócić uwagę na sformułowanie WADA i organizacja antydopingowa. Użycie w przepisie „i” oznacza, że zgodę na wsteczne TUE musi wydać nie tylko odpowiedni organ (najczęściej Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie), ale i WADA. Co za tym idzie powołując się na wskazaną podstawę musimy się liczyć, że procedura uzyskania decyzji może się wydłużyć, gdyż złożone dokumenty będą musiały zostać poddane ocenie WADA.

Ponadto pamiętać należy, że do uzyskania wstecznego TUE konieczne jest niezwłoczne wypełnienie i złożenie wniosku oraz uzasadnienie zaistnienia jednej z w/w sytuacji. Tak samo jak do zwykłego wniosku konieczne jest również załączenie pełnej dokumentacji medycznej.

Mając powyższe na uwadze – nie zawsze jest za późno i warto podjąć działania zmierzające do uzyskania wstecznego TUE. Konieczne jest jednakże wykazanie zaistnienia jednej z w/w przesłanek. Warto również pamiętać by na czas rozpoznania wniosku o wsteczne TUE poinformować odpowiednie organy dyscyplinarne o toczącym się procesie uzyskiwania wstecznego TUE. Pozwoli to nam na uniknięcie sytuacji, kiedy organ dyscyplinarny nałoży sankcję na sportowca za naruszenie przepisów antydopingowych, a sportowiec następnie uzyska wsteczne TUE, które skutkuje brakiem naruszenia przepisów antydopingowych i będzie wiązało się z koniecznością wznowienia postępowania dyscyplinarnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Wpisy autora

Opublikowane w

Obowiązki sportowca przed zastosowaniem leku lub suplementu diety

W ostatnim czasie w swojej praktyce dostrzegam, coraz większą liczbę zapytań sportowców, których wynik kontroli antydopingowej wykazał stosowanie substancji zabronionej pochodzącej ze stosowanych przez nich różnego rodzaju produktów – leków zaleconych przez lekarzy lub suplementów diety. Dodatkowo pojawia się zaskoczenie, że samo zaświadczenie lekarskie nie stanowi podstawy do uznania, że stosowanie leku jest w pełni dopuszczalne i nie będzie rodziło negatywnych konsekwencji. Postanowiłem, więc przygotować dla Państwa Poradnik, na co zwrócić uwagę przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku lub suplementu diety.

Zacznijmy od tego, że obowiązkiem każdego zawodnika jest dopilnowanie by do jego organizmu nie została wprowadzona żadna substancja zabroniona. Oznacza to, że sportowcy muszą nie tylko wiedzieć co spożywają, ale również ponoszą odpowiedzialność za wybór swojego sztabu szkoleniowego, dietetyka, specjalisty od suplementacji czy lekarza. Konsekwencje wykrycia substancji zabronionej, ponoszą, więc sami sportowcy.

Kolejnym obowiązkiem zawodnika przed zastosowaniem leku (zawierającego substancję zabronioną) jest uzyskanie wyłączeń terapeutycznych (TUE). Innymi słowy TUE to zezwolenie od odpowiedniego organu antydopingowego na używanie substancji zabronionej dla potrzeb terapeutycznych (leczniczych). Aby uzyskać zezwolenie konieczne jest wypełnienie odpowiedniego wniosku, załączenie posiadanej dokumentacji medycznej oraz uzyskanie od odpowiedniego organu antydopingowego decyzji przyznającej TUE.

Zgodnie z przepisami odpowiedni organ wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania TUE jak najszybciej i zwykle powinno to nastąpić w ciągu maksymalnie 21 dni od otrzymania pełnego wniosku. Jeśli przykładowo sportowiec nie posiada tyle czasu przed zawodami – powinien to zasygnalizować organowi, który wówczas musi dołożyć wszelkich starań, aby wydać decyzję przed rozpoczęciem wydarzenia sportowego.

Kiedy ubieganie się o TUE jest uzasadnione:

 • substancja zabroniona (zawarta w leku) jest potrzebna do leczenia ostrego lub przewlekłego schorzenia i jeśli substancja ta zostałaby nie zastosowana lub wycofana w trakcie leczenia doszłoby do pogorszenia stanu zdrowia;
 • istnieje małe prawdopodobieństwo, że użycie substancji zabronionej przyczyni się do poprawy wyników sportowych w stopniu wyższym niż poprawa jakiej można oczekiwać od zawodnika po powrocie do zdrowia po zakończeniu leczenia;
 • nie istnieje rozsądna terapeutyczna alternatywna wobec zalecanej substancji, która jest substancją zabronioną;
 • konieczność użycia substancji zabronionej nie wynika całkowicie lub częściowo z wcześniejszego stosowania (bez TUE) substancji zabronionej.

Należy pamiętać, że dla potrzeb uzyskania TUE wszystkie w/w cztery przesłanki muszą być spełnione łącznie.

O czym jednak należy pamiętać w trakcie całego procesu:

 • po pierwsze podczas wizyty u lekarza każdorazowo zasygnalizuj, że jesteś sportowcem i poinformuj lekarza o dyscyplinie sportowej jaką uprawiasz;
 • po drugie poinformuj lekarza by stosowana przez niego farmakoterapia opierała się na produktach nie zawierających substancji zabronionych;
 • po trzecie wraz z lekarzem przed przepisaniem leku zweryfikujcie dostępną Listę Substancji i Metod Zabronionych;
 • po czwarte poproś lekarza by sprawdził czy nie istnieje rozsądna alternatywa wobec leku zawierającego substancję zabronioną – w tym miejscu pamiętaj, że Światowa Agencja Antydopingowa wydaje dokumenty: „Informacje medyczne uzasadniające decyzje Komisji TUEC”, którą są pomocne nie tylko do oceny wniosku przez organ antydopingowy ale również dla lekarzy zalecających dany lek;
 • po piąte jeśli przy Twoim konkretnym schorzeniu nie ma takiej farmakoterapii poproś lekarza o wypełnienie wniosku TUE oraz uzasadnienie przepisania danego leku – formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie oraz zawiera miejsce, które musi wypełnić lekarz;
 • po szóste po wypełnieniu wniosku TUE niezwłocznie złóż go do odpowiedniego organu – najczęściej będzie to Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Pamiętaj przy tym o zachowaniu kopii wniosku oraz potwierdzenia jego nadania;
 • po siódme w czasie oczekiwania na decyzję (jeśli to możliwe z punktu widzenia medycznego) nie stosuj przepisanego produktu zawierającego substancję zabronioną – będzie to możliwe dopiero po otrzymaniu decyzji przyznającej TUE;
 • po ósme nawet jeśli odpowiedni organ odmówi przyznania TUE pamiętaj, że masz prawo odwołania się od takiej decyzji do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl (sportowcy klasy krajowej) lub do Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS) w Lozannie (sportowcy klasy międzynarodowej).

Dodatkowo jeśli podczas wizyty u lekarza nie skonsultowałeś prawidłowości stosowania leku pamiętaj by:

 • przed zastosowaniem leku postarać się zweryfikować go w dostępnej bazie leków  – jeśli pojawi się informacja o braku substancji zabronionej, co do zasady istnieje możliwość jego zastosowania bez ryzyka naruszenia przepisów antydopingowych lub następnie wykazania braki winy lub zaniedbania przy jego stosowaniu;
 • aby dochować należytej staranności zweryfikuj skład zaleconego produktu z Listą Substancji i Metod Zabronionych wydaną przez Światową Agencję Antydopingową;

Powyższe sugeruję również robić przed zastosowaniem jakiegokolwiek suplementu diety, a przede wszystkim przed zastosowaniem suplementów diety o charakterze przedtreningowym lub spalaczy tłuszczu.

Dodatkowo nie zapominajmy o tym, że wiele kremów, maści również może zawierać substancję zabronioną, która może przedostać się do organizmu sportowca i następnie wykazać obecność substancji zabronionej podczas kontroli antydopingowej.

Co natomiast jeśli sportowiec nie wykona powyższych obowiązków, zastosuje lek myśląc, że zaświadczenie lekarskie go do tego uprawnia i nie powoduje naruszenia przepisów antydopingowych, a następnie otrzyma zawiadomienie o pozytywnym wyniku kontroli antydopingowej;

 • po pierwsze należy rozważyć możliwość złożenia wniosku TUE ze skutkiem wstecznym;
 • po drugie należy niezwłocznie zgromadzić posiadaną dokumentację medyczną i poinformować o niej zarówno polski związek sportowy jak i organ antydopingowy odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli;
 • po trzecie, jeśli istnieją podstawy do złożenia wniosku TUE ze skutkiem wstecznym, niezwłocznie złożyć taki wniosek do odpowiedniego organu antydopingowego. W tym miejscu sugeruję nie tylko zabezpieczenie się pod kątem medycznym (poprzez konsultację z lekarzem odpowiedzialnym za wypełnienie wniosku TUE), ale również prawnym (poprzez prawidłowe wskazanie podstawy prawnej uzasadniającej złożenie wniosku, a następnie przyznanie „wstecznego TUE”).

Podsumowując w niniejszym wpisie chciałem przedstawić podstawowe informację o czym należy pamiętać w toku uzyskiwania wyłączeń terapeutycznych – natomiast w kolejnym skupię się na przedstawieniu Państwu praktycznych informacji związanych stricte z „wstecznym TUE”.

Opublikowane w

Stanowisko WADA w sprawie zawieszeń akredytowanych laboratoriów

W ostatnim swoim wpisie poruszyłem temat możliwości zawieszenia akredytacji laboratoriów akredytowanych przez WADA. Dzisiaj chciałbym powrócić do tematu, gdyż pod koniec kwietnia kolejne laboratorium zostało zawieszone, a wczoraj pojawił się komunikat WADA w sprawie dotychczasowych zawieszeń.

Opublikowane w

Zawieszenie akredytacji laboratoriów akredytowanych WADA

W ubiegłym tygodniu pojawiły się informację o problemach akredytowanych przez WADA laboratoriów – w skutek których rosyjskie laboratorium utraciło akredytację, natomiast chińskiemu i portugalskiemu laboratorium akredytacja została zawieszona. Dlatego też w dniu dzisiejszym chciałbym Państwu przybliżyć instytucję zawieszenia akredytacji – czyli kto, kiedy i na jaki okres czasu może zawiesić akredytowane laboratorium.  

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.