Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Wyłączenia Terapeutyczne (TUE) ze skutkiem wstecznym

Wyłączenia Terapeutyczne (TUE) ze skutkiem wstecznym

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN
19 maj 2016, 10:53
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Flickr, Autor: Victor, Temat: Pills

W ostatnim wpisie poruszałem temat uzyskiwania wyłączeń terapeutycznych (TUE) oraz obowiązków sportowców przed zastosowaniem leku lub suplementu diety. Dziś kilka słów o tym, co można zrobić jeśli sportowiec nie dochowa tych obowiązków.

Często spotykam się z sytuacjami, gdzie zaskoczony sportowiec otrzymuje wynik analizy laboratoryjnej jego próbki z informacją o wykryciu substancji zabronionej. Dopiero wtedy zastanawia się skąd ta substancja mogła znaleźć się w jego organizmie i przypomina sobie ostatnią wizytę u lekarza gdzie został mu przepisany lek. Wraca do jego składu i okazuje się, że produkt w swoim składzie zawiera wykrytą substancję zabronioną. Czy już jest za późno na podjęcia jakichkolwiek działań?

Co do zasady jeszcze nie. Przepisy Międzynarodowych Standardów Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych wydanych przez WADA przewidują, bowiem możliwość uzyskania zgody na używanie substancji zabronionej lub metody zabronionej w celach terapeutycznych ze skutkiem wstecznym (tzw. wsteczne TUE). Jak je uzyskać ?

Sportowiec może uzyskać wsteczne TUE jeżeli:

a)      konieczne było leczenie natychmiastowe lub leczenie ostrego stanu chorobowego;

b)      z powodu innych wyjątkowych okoliczności zawodnik nie miał wystarczającego czasu lub możliwości złożenia wniosku o wyłączenia dla celów terapeutycznych lub Komisja TUEC nie miała wystarczająco dużo czasu lub możliwości rozpatrzenia wniosku przed kontrolą antydopingową;

c)      zgodnie z obowiązującymi przepisami zawodnik musiał lub mógł złożyć wniosek o wsteczne TUE;

d)     WADA i organizacja antydopingowa, do której wniosek o wsteczne TUE został lub zostanie złożony, przyznają że zgodnie z zasadą sprawiedliwości i uczciwości należy przyznać wsteczne TUE.

Dodatkowo wydane przez WADA wytyczne w zakresie wyłączeń terapeutycznych dookreślają, że:

-        w zakresie lit. a) – taka sytuacja zachodzi wówczas, gdy medyczne warunki uzasadniają natychmiastowe podanie substancji zabronionej, a brak zastosowania takiej substancji czy formy leczenia może doprowadzić do znacznego ryzyka pogorszenia lub utraty zdrowia sportowca;

-        w zakresie lit. b) – taka sytuacja może zajść wówczas, gdy brak uprzedniego TUE jest spowodowany bez winy sportowca. Jako inne wyjątkowe okoliczności wskazuje się między innymi na:

  • nagłe pogorszenie stanu zdrowia przez sportowca przed Zawodami, które uniemożliwia złożenie i uzyskanie TUE w normalnym czasie;
  • niepełnoletni sportowiec, którego klasa zawodnicza oraz poziom znajomości przepisów antydopingowych jest ograniczony, a który zostaje powołany do kadry narodowej.

-        w zakresie lit. d) – należy zwrócić uwagę na sformułowanie WADA i organizacja antydopingowa. Użycie w przepisie „i” oznacza, że zgodę na wsteczne TUE musi wydać nie tylko odpowiedni organ (najczęściej Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie), ale i WADA. Co za tym idzie powołując się na wskazaną podstawę musimy się liczyć, że procedura uzyskania decyzji może się wydłużyć, gdyż złożone dokumenty będą musiały zostać poddane ocenie WADA.

Ponadto pamiętać należy, że do uzyskania wstecznego TUE konieczne jest niezwłoczne wypełnienie i złożenie wniosku oraz uzasadnienie zaistnienia jednej z w/w sytuacji. Tak samo jak do zwykłego wniosku konieczne jest również załączenie pełnej dokumentacji medycznej.

Mając powyższe na uwadze – nie zawsze jest za późno i warto podjąć działania zmierzające do uzyskania wstecznego TUE. Konieczne jest jednakże wykazanie zaistnienia jednej z w/w przesłanek. Warto również pamiętać by na czas rozpoznania wniosku o wsteczne TUE poinformować odpowiednie organy dyscyplinarne o toczącym się procesie uzyskiwania wstecznego TUE. Pozwoli to nam na uniknięcie sytuacji, kiedy organ dyscyplinarny nałoży sankcję na sportowca za naruszenie przepisów antydopingowych, a sportowiec następnie uzyska wsteczne TUE, które skutkuje brakiem naruszenia przepisów antydopingowych i będzie wiązało się z koniecznością wznowienia postępowania dyscyplinarnego. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE