ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Wykluczenie członka a pomówienie na gruncie przepisów karnych

W dzisiejszym wpisie chciałbym omówić problematykę wykluczenia członków stowarzyszeń sportowych w kontekście popełnienia określonego w art. 212 k.k., tj. pomówienia.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach: Statut stowarzyszenia powinien określać: sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków. W praktyce to zarząd zazwyczaj podejmuje uchwały o pozbawieniu członkostwa, zaś walne zgromadzenie członków rozpatruje ewentualne odwołania od decyzji Zarządu.

Problem pojawia się, gdy twierdzenia uzasadniające wykluczenie członka stanowią naruszenie dóbr osobistych wykluczonego członka, nawet w przypadku, gdy mają one pokrycie w rzeczywistości. Czy w takim przypadku można mówić o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 212 k.k., tj. pomówienia? Kwestia ta nie ma charakteru jedynie teoretycznego. Z naszej praktyki wynika, że do sądów coraz częściej trafiają sprawy z oskarżenia prywatnego kierowane przeciwko członkom zarządu, podejmującym uchwały o pozbawieniu członkostwa danej organizacji.

Czynnością sprawczą przestępstwa określonego w art. 212 k.k jest pomówienie. Ustawodawca nie podał legalnej definicji pojęcia, należy więc sięgnąć po jego znaczenie słownikowe. Przez pomówienie rozumie się stawianie bezpodstawnych zarzutów, niesłuszne posądzanie kogoś o coś, fałszywe oskarżanie, oczernianie. W przeciwieństwie do potocznego znaczenia tego słowa, „pomówieniem” w kodeksowym znaczeniu będzie rozgłoszenie lub podniesienie nie tylko zarzutu nieprawdziwego. Wynika to z treści art. 213 par. 1 k.k:

Nie ma przestępstwa określonego w art. 212 § 1, jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy.

Podniesiony czy rozgłoszony (publicznie) zarzut prawdziwy może zatem również stanowić pomówienie. Niezależnie od prawdziwości zarzutu pomówienie zawsze będzie wiązało się z przedstawieniem kogoś w złym świetle, w sposób, który może popsuć mu dobrą opinię. Wskazuje zresztą na to kolejne przesłanka z art. 212 par. 1 k.k., to jest zdolność uczynionego zarzutu do poniżenia osoby w opinii publicznej lub narażenia jej na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.

Dalej należy wskazać, że pomawianie może przyjąć różne formy, zarówno pisemne, jak i werbalne, a choć wcale nie musi mieć charakteru publicznego, to powinno być dokonane wobec innej osoby niż pokrzywdzony. I ta właśnie przesłanka jest istotna z punktu widzenia możliwości popełnienia przestępstwa w przypadku uzasadnienia wykluczenia członka ze struktur stowarzyszenia naruszającego dobra zainteresowanej osoby.

Organizacje sportowe, dbając o swoje interesy, powinny mieć na uwadze, by uchwały o pozbawieniu członkostwa adresowane były jedynie do wykluczonych członków. Z drugiej strony, osoby, których prawa zostały naruszone poprzez uchwały organizacji sportowych, przed wniesieniem prywatnego aktu oskarżenia, powinny zwrócić uwagę na na publiczny lub niepubliczny charakter zarzutów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Dirty Racing

W Formule 1, jak w każdym innym sporcie, sportowcy nie zawsze są w stanie zapanować nad emocjami. Czasami pokusa niedozwolonego zachowania, „urywającego” kilka sekund jest zbyt silna. Zdarzają się też w trakcie zawodów sytuacje charakterystyczne dla ruchu samochodowego na całym świecie, takie jak zajeżdżanie drogi, blokowanie innych, specjalne hamowanie lub delikatne przepychanie.

Opublikowane w

FIFA wskazała kluczowe kierunki rozwoju międzynarodowych rozgrywek

Rada FIFA kilka dni temu w Bogocie odbyła pierwsze spotkanie w tym roku, na którym omówiono wiele ważnych inicjatyw związanych z przyszłością międzynarodowych rozgrywek.

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman

Wpisy autora

Opublikowane w

Sprzeczność interesów członków władz polskich związków sportowych

Na skutek ostatniej nowelizacji ustawy o sporcie wprowadzono przepisy art. 9 ust. 5b i 5c określające sposób zachowania się członka zarządu i komisji rewizyjnej polskiego związku sportowego w przypadku potencjalnej sprzeczności ich interesów z interesami organizacji. W dzisiejszym artykule chciałbym szerzej odnieść się do wyżej wskazanych regulacji.

Opublikowane w

Redakcja statutu zgodnie z Kodeksem Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

Na łamach portalu kontynuujemy omawianie Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. W dzisiejszym wpisie chciałbym omówić wpływ ogłoszenia Kodeksu na treść statutów polskich związków sportowych.

Opublikowane w

Główne założenia Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

15 grudnia 2017 r. Minister Sportu i Turystyki zaprezentował Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. Jaki charakter ma ten dokument, kogo obowiązuje i kiedy wchodzi w życie – między innymi na te pytania postaram się udzielić odpowiedzi w niniejszym artykule.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.