Tu jesteś: Wszystko o prawie sportowym >Prawo sportowe >Ustawa o sporcie

Ustawa o sporcie

Pobierz plik: ustawa-o-sporcie.pdf

Rozmiar: 239 KB

Ustawa o sporcie weszła w życie 16 października 2010 roku zastępujące dotychczas obowiązujące ustawy; o kulturze fizycznej, a także o sporcie kwalifikowanym. To co wyróżnia obecną ustawę o sporcie, to nowe regulacje prawne dostosowujące przepisy krajowe do standardów europejskich. Głównym założeniem ustawodawcy było ograniczenie reglamentacji sportu, a także określenie w dokładny sposób, zasad jego uprawniania, oraz organizacji. Wspomniane działanie osiągnięte ma być m.in. dzięki umocnieniu pozycji klubów sportowych, które obecnie powinny mieć charakter korporacyjny, oraz powinny działać jako osoba prawna. Nową regulacją, ustawodawca zniósł bariery dotyczące finansowania sportu przez organy władzy publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego.

Jedną z głównych idei przyświecających ustawodawcy była zasada „jedna federacja w jednym sporcie", której celem było umocnienie związków sportowych działających obecnie w Polsce. Jednocześnie wspomniane związki, powinny działać według wymogów ustrojowych zawartych w ustawie, kierując się zasadą demokratyczności oraz transparentności z poszanowaniem litery prawa.

Zapisy ustawy ponadto precyzują m.in. uprawnienia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zawierają zasady bezpieczeństwa w sporcie, oraz przepisy o kwalifikacjach zawodowych w sporcie.

Co bardzo istotne, obecna ustawa penalizuje, zachowania godzące w zasady uczciwej rywalizacji sportowej, przewidując odpowiedzialność karną m.in. za przyjęcie korzyści majątkowej w zamian za nieuczciwe zachowanie mające wpływ na wynik sportowy. Ustawodawca, jasno określa wspomniane czyny jako przestępstwo za którego popełnienie grozi kara pozbawienia wolności od 8 do 10 lat. Z kolei szkodliwe zachowania dopingowe ze szczególnym uwzględnieniem podania substancji osobie małoletniej lub zawodnikowi bez jego wiedzy podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat 2. Regulacje określające zakres przedmiotowy oraz podmiotowy czynów przestępczych ma na celu w szczególności przestrzeganie zasad fair play w polskim sporcie.

Od czasu wejścia w życie, ustawa kilkakrotnie była nowelizowana.

Ostatnia nowelizacja miała miejsce w 2015 roku. Od 22 września 2015 r. obowiązują przepisy rozszerzające ograniczenia w dodatkowej działalności członków zarządów polskich związków sportowych. Nie będą oni mogli m.in. prowadzić działalności gospodarczej w jakikolwiek sposób związanej z działalnością statutową związku. Nie będą mogli też być wspólnikiem w spółce osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych.

Ponadto członek zarządu polskiego związku sportowego nie będzie mógł posiadać więcej niż 10 proc. udziałów lub akcji w spółce kapitałowej, której działalność łączy się z działalnością statutową związku. Na zakończenie działalności gospodarczej, zbycie akcji lub wystąpienie ze spółki nowo wybrani członkowie zarządów będą mieć 30 dni od objęcia funkcji. Obowiązkowe będzie przesyłanie rocznych sprawozdań finansowych polskich związków sportowych do badania przez biegłego rewidenta. Poza tym każdy polski związek sportowy będzie musiał należeć do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim bądź innej uznawanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. W przeciwnym razie stanie się organizacją działającą jako związek stowarzyszeń. Spod tego rygoru będą mogły być wyłączone związki działające w sporcie osób niepełnosprawnych, jeśli otrzymają specjalną zgodę Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Nowelizacja dostosowuje przepisy w zakresie walki z dopingiem do standardów międzynarodowych. Poza tym zwalnia z podatku od nieruchomości obiekty o szczególnym znaczeniu dla sportu. Chodzi o budynki Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich m.in. we Władysławowie i Zakopanem. Ponadto ustawa podwyższa świadczenie olimpijskie przysługujące medalistom m.in. igrzysk olimpijskich, którzy ukończyli 40 lat. Tak jak dotychczas, będzie ono corocznie ustalane na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, ale mnożnik zostanie podniesiony z 1,3255 do 1,4. Ponadto ustawa doprecyzowuje też, że działalność COS, na którą może on otrzymać dotację celową z budżetu państwa, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Sejm VII kadencji uchwalił nowelizację ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 23 lipca 2015 r., a 12 sierpnia 2015 r. podpisał ją prezydent. Ustawa wchodzi w życie 22 września 2015 r. z pewnymi wyjątkami. M.in. zmiany w przepisach podatkowych, zgodnie z którymi świadczenie olimpijskie byłoby zwolnione z PIT, zaczną obowiązywać 1 stycznia 2016 r.

Tagi: ustawa prawo sportowe, ustawa o sporcie, ustawa sportowa

 

Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE