Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Szkoły i oddziały sportowe

Szkoły i oddziały sportowe

Tomasz Dauerman

Tomasz Dauerman
26 sty 2017, 08:13
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Flickr

Wczoraj Minister Sportu i Turystyki przedstawił cele MSiT oraz kluczowe programy i projekty realizowane w ramach sportu powszechnego oraz sportu dzieci i młodzieży na 2017 rok. Informacje bardzo ważne, więc dostęp do nich powszechny i bardzo łatwy.

Zgoła odmiennie wygląda informacja o projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego – a przecież to też dotyczy sportu dzieci i młodzieży. O tym projekcie rozporządzenia w ramach konsultacji poinformowanych zostało 37 instytucji ( przy zastrzeżeniu, że projekt jest udostępniony w BIP-ie na stronie MEN-u ), które mają 30 dni na wypowiedzenie się w przedmiotowej materii.

Zgodnie z w/w projektem – rozporządzenie to określa warunki tworzenia, organizację oraz działanie oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego, ale także warunki realizacji w nich zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe w oparciu o program szkolenia opracowany przez polskie związki sportowe. Zastanawia mnie zatem, dlaczego w ramach konsultacji nad projektem nie przesłano informacji do polskich związków sportowych ? Na stronach Rządowego Centrum Legislacji można znaleźć informację, że: ,,konsultacje publiczne nie zastępują zasięgania opinii o projektach aktów prawnych, lecz są ich uzupełnieniem, dedykowanym jak najszerszemu gronu odbiorców. Celem konsultacji publicznych jest zebranie uwag do projektu dokumentu rządowego od podmiotów spoza sektora organów i instytucji państwowych, w tym zwłaszcza od organizacji społecznych, a także obywateli, którzy wyrażą chęć zgłoszenia takich uwag. Powinny więc one być prowadzone w sposób otwarty i powszechny, zapewniający każdemu obywatelowi dostęp do konsultowanych dokumentów i możliwość wypowiedzenia się, a także otrzymanie możliwie pełnie uargumentowanych odpowiedzi na zgłoszone uwagi".

Kierując się powyższym uważam, że już teraz – na tym etapie – polskie związki sportowe, jako te, które przygotowują programy szkoleń mogą, a nawet powinny wypowiedzieć się co do projektu rozporządzenia, które ma wejść w życie począwszy od 01 września 2017 roku.  

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE