ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Szansa na rozwój sportu strzeleckiego w Polsce

Mamy do przekazania informację, która ucieszy z pewnością miłośników sportu strzeleckiego w Polsce, a także Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Aktualnie w Sejmie trwają prace legislacyjne, które – jeśli zakończą się sukcesem – mogą znacząco wpłynąć na rozwój sportu strzeleckiego w Polsce. Kwestia dotyczy inicjatywy ustawodawczej – złożenia w dniu wczorajszym poselskiego projektu o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którym z budżetu państwa będą mogły zostać przeznaczone środki na „rozwój sportu strzeleckiego”. Aktualnie ustawa została skierowana do I czytania do Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Projekt ustawy zakłada, iż zadaniem własnym, na dofinansowanie którego jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa,  będzie: „budowa i remont strzelnic oraz rozwój sportu strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz organizacji proobronnych” (dot. art. 42 ust. 2 w/w ustawy). Projekt przewiduje również, iż niniejszej dotacji może udzielić Minister Obrony Narodowej ze środków przeznaczanych w budżecie państwa na finansowanie potrzeb obronnych RP.

W uzasadnieniu do niniejszego projektu wskazano, iż niniejsza nowelizacja wiąże się przede wszystkim z zaprzestaniem prowadzonego do tej pory na szeroką skalę procesu szkolenia strzeleckiego w Polsce, które to wynika z „zawieszenia” obowiązkowych form pełnienia czynnej służby wojskowej. W okresie minionych kilkudziesięciu lat nastąpił proces degradacji infrastruktury niezbędnej do uprawiania strzelectwa i prowadzenia szkoleń strzeleckich. Wskazano, iż obecnie w Siłach Zbrojnych funkcjonują jedynie 52 strzelnice garnizonowe i 33 strzelnice pistoletowe, a poza resortem obrony  narodowej w całym kraju funkcjonuje około 170 strzelnic różnego typu. „Taka ilość obiektów strzeleckich zapewnia możliwość szkolenia strzeleckiego jedynie niewielkiej liczbie obywateli RP” – podkreślono w uzasadnieniu.

W związku z powyższymi okolicznościami zaproponowano więc zmianę przepisów, które dają resortowi obrony narodowej możliwość wspierania dotacjami jednostek samorządu terytorialnego, które podejmą działania zmierzające do budowy lub remontu strzelnic oraz rozwijania sportu strzeleckiego.

Proponowana regulacja wiąże się z koniecznością rozbudowy infrastruktury niezbędnej do uprawiania strzelectwa przez możliwie szerokie rzesze Polaków. Przedmiotowe rozwiązanie wpisuje się w prowadzone w resorcie obrony narodowej działania zmierzające do możliwie szerokiego upowszechnienia wiedzy i umiejętności z zakresu bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią palną wśród obywateli RP.

Poza wskazaniem niewątpliwie militarnego skutku wprowadzenia w życie niniejszej regulacji, jakim będzie zgodnie ze wskazaniem w uzasadnieniu – „zwiększenie sprawności fizycznej społeczeństwa oraz zwiększenie liczby osób przeszkolonych strzelecko i możliwych do wykorzystania w systemie obronnym państwa”, nie można nie dostrzec również szansy na znaczne polepszenie kondycji infrastruktury niezbędnej do trenowania strzelectwa sportowego. Jeśli omawiany  projekt zostanie uchwalony, będzie to ogromna szansa dla jednostek samorządu terytorialnego na pozyskanie środków finansowych na budowę lub remont strzelnicy, co niewątpliwie znajdzie przełożenie na liczbę zainteresowanych trenowaniem niniejszego sportu.

 Przypomnijmy, na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych kwota dotacji celowej nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania.

Tutaj można śledzić na bieżąco kolejne prace legislacyjne poczynione w Sejmie w związku z omawianą inicjatywą ustawodawczą.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich

Wczoraj w Warszawie w Pałacu Lubomirskich odbyło się zebranie założycielskie i inauguracja działalności Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich. Na kanwie sukcesu sportowego i organizacyjnego The World Games 2017, przedstawiciele dyscyplin sportów nieolimpijskich postanowili – wzorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego – założyć związek stowarzyszeń pod nazwą Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich, w szeregi którego docelowo może wstąpić około 50 dyscyplin sportowych reprezentujących około 3 miliony naszych obywateli uprawiających sport.

Opublikowane w

„Substancje niezatwierdzone S-0” – co grozi za ich spożycie ?

W corocznie aktualizowanej Liście substancji i metod zabronionych WADA (Światowa Agencja Antydopingowa) umieszcza systematycznie kategorię tzw. substancji niezatwierdzonych. Czym są owe substancje, jakie są skutki ich spożycia oraz czy wiąże się ono z naruszeniem przepisów antydopingowych ?

O autorze

Joanna Maj

Joanna Maj

Wpisy autora

Opublikowane w

„Substancje niezatwierdzone S-0” – co grozi za ich spożycie ?

W corocznie aktualizowanej Liście substancji i metod zabronionych WADA (Światowa Agencja Antydopingowa) umieszcza systematycznie kategorię tzw. substancji niezatwierdzonych. Czym są owe substancje, jakie są skutki ich spożycia oraz czy wiąże się ono z naruszeniem przepisów antydopingowych ?

Opublikowane w

Alkohol usunięty z listy substancji zakazanych WADA

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowa lista zakazanych substancji, z której Światowa Agencja Antydopingowa (dalej: WADA) usunęła alkohol jako środek niedozwolony. Lista została zatwierdzona podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia w Paryżu.

Opublikowane w

Odpowiedzialność dyscyplinarna w polskim związku sportowym

Odpowiedzialność dyscyplinarna  w ramach polskiego związku sportowego, a także w ramach okręgowych związków sportowych realizowana jest na podstawie regulaminu dyscyplinarnego, który dany związek sam uchwala, tzn. ma swobodę wyboru organu, czynów zagrożonych odpowiedzialnością dyscyplinarną czy procedurę pociągnięcia danej osoby do odpowiedzialności.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.