ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Świadkowie w postępowaniu przed CAS

W postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie (CAS) strony w celu udowodnienia podnoszonych przez siebie okoliczności mogą korzystać z wszelkich środków dowodowych, w tym również z zeznań świadków. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się regulacji dowodu z przesłuchania świadka ujętej w Kodeksie Arbitrażu Sportowego (Code of Sports-related Arbitration).

W pierwszej kolejności należy wskazać na ramy czasowe dla złożenia wniosku o przesłuchanie świadków w postępowaniu przed CAS. Zgodnie z art. R.44.1 Kodeksu wniosek o wezwanie i przesłuchanie świadka w zwykłej procedurze arbitrażowej należy zawrzeć w pisemnych wnioskach, które poprzedzają rozprawę. Przez pisemne wnioski rozumie się pozew (Statement of Claim), odpowiedź na pozew oraz ewentualną replikę i duplikę. Z powyższego wynika, że wniosek o przesłuchanie świadka należy zawrzeć już w pierwszym złożonym w toku postępowania piśmie gdyż może okazać się, że replika i duplika w danych okolicznościach nie będą konieczne. Analogicznie sytuacja przedstawia się w postępowaniu arbitrażowym odwoławczym, gdzie wnioski o przesłuchanie świadków należy złożyć już w apelacji (Statement of Appeal) lub odpowiedzi na apelację. Niezwykle ważne jest aby wraz z wnioskiem o powołanie świadka przedłożyć streszczenie jego przewidywanych zeznań, w przeciwnym razie musimy liczyć się z możliwością oddalenia naszego wniosku dowodowego. W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. R.44.3 Kodeksu nie tylko strony ale także Panel orzekający może żądać przesłuchania świadków i to na każdym etapie postępowania.

Świadkowie przesłuchiwani są w trakcie rozprawy głównej, która co do zasady jest jedna w danej sprawie. Na rozprawie może dojść do przesłuchania tylko tych świadków, o których przesłuchanie wnioskowaliśmy w pisemnych wnioskach. Zgodnie z art. R44.2 Kodeksu każda ze stron ponosi odpowiedzialność za zapewnienie obecności podczas rozprawy świadka, o którego przesłuchanie wnioskowała i ponosi koszty jego stawiennictwa (w razie wygrania sprawy będziemy mogli domagać się od drugiej strony zwrotu kosztów poniesionych w związku ze stawiennictwem świadka). W tym miejscu należy wskazać, że fizyczne stawiennictwo świadka podczas rozprawy (co do zasady odbywa się w siedzibie CAS w Lozannie) nie zawsze jest konieczne.  Przewodniczący lub Panel orzekający może zadecydować o przesłuchania świadka w formie wideokonferencji lub telekonferencji. Za zgodą stron można także zwolnić świadka z udziału w rozprawie, jeśli złożył on wcześniej oświadczenie. Z drugiej strony Panel może nie dopuścić świadka lub ograniczyć zakres jego zeznań z uwagi na fakt, że okoliczności na jakie ma zeznawać są bez znaczenia dla danej sprawy. Kończąc należy wskazać na art. R.44.5 i R.57 Kodeksu, które stanowią, że brak stawiennictwa podczas rozprawy prawidłowo zawiadomionego świadka nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania i wydania rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak widać z powyższego regulacja Kodeksu w zakresie dowodu z przesłuchania świadków jest mocno ograniczona. W takiej sytuacji w postępowaniu przed CAS trzeba mieć na uwadze zasadę subsydiarnego stosowania przepisów prawa szwajcarskiego oraz bogate orzecznictwo CAS w tej materii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Wybór rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego

Problemem, z którym można się często spotkać świadcząc usługi prawne na rzecz spółek prawa handlowego, polskich związków sportowych oraz innych jednostek organizacyjnych działających w sporcie, jest prawidłowy wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego.

Opublikowane w

Zwalczanie cybersquattingu na przykładzie sprawy Juventus F.C.

W jednym z ostatnich wpisów poruszaliśmy tematykę związaną z działalnością Centrum Mediacji i Arbitrażu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się jednemu ze starszych orzeczeń tej instytucji w sprawie związanej z nadal aktualnym zjawiskiem tzw. cybersquattingu.

Opublikowane w

Istotne zmiany w ochronie danych osobowych

Wielkimi krokami zbliżają się zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Powyższe wiąże się z „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” (RODO), które wprawdzie weszło w życie już w maju ubiegłego roku, lecz jego postanowienia będziemy stosować dopiero od 25 maja 2018 r. W dzisiejszym wpisie przyjrzyjmy się czym jest RODO, jakie zmiany wprowadza i kogo dotyczy, w tym czy rodzi konsekwencje także dla podmiotów związanych ze sportem.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.