ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Świadkowie w postępowaniu przed CAS

W postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie (CAS) strony w celu udowodnienia podnoszonych przez siebie okoliczności mogą korzystać z wszelkich środków dowodowych, w tym również z zeznań świadków. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się regulacji dowodu z przesłuchania świadka ujętej w Kodeksie Arbitrażu Sportowego (Code of Sports-related Arbitration).

W pierwszej kolejności należy wskazać na ramy czasowe dla złożenia wniosku o przesłuchanie świadków w postępowaniu przed CAS. Zgodnie z art. R.44.1 Kodeksu wniosek o wezwanie i przesłuchanie świadka w zwykłej procedurze arbitrażowej należy zawrzeć w pisemnych wnioskach, które poprzedzają rozprawę. Przez pisemne wnioski rozumie się pozew (Statement of Claim), odpowiedź na pozew oraz ewentualną replikę i duplikę. Z powyższego wynika, że wniosek o przesłuchanie świadka należy zawrzeć już w pierwszym złożonym w toku postępowania piśmie gdyż może okazać się, że replika i duplika w danych okolicznościach nie będą konieczne. Analogicznie sytuacja przedstawia się w postępowaniu arbitrażowym odwoławczym, gdzie wnioski o przesłuchanie świadków należy złożyć już w apelacji (Statement of Appeal) lub odpowiedzi na apelację. Niezwykle ważne jest aby wraz z wnioskiem o powołanie świadka przedłożyć streszczenie jego przewidywanych zeznań, w przeciwnym razie musimy liczyć się z możliwością oddalenia naszego wniosku dowodowego. W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. R.44.3 Kodeksu nie tylko strony ale także Panel orzekający może żądać przesłuchania świadków i to na każdym etapie postępowania.

Świadkowie przesłuchiwani są w trakcie rozprawy głównej, która co do zasady jest jedna w danej sprawie. Na rozprawie może dojść do przesłuchania tylko tych świadków, o których przesłuchanie wnioskowaliśmy w pisemnych wnioskach. Zgodnie z art. R44.2 Kodeksu każda ze stron ponosi odpowiedzialność za zapewnienie obecności podczas rozprawy świadka, o którego przesłuchanie wnioskowała i ponosi koszty jego stawiennictwa (w razie wygrania sprawy będziemy mogli domagać się od drugiej strony zwrotu kosztów poniesionych w związku ze stawiennictwem świadka). W tym miejscu należy wskazać, że fizyczne stawiennictwo świadka podczas rozprawy (co do zasady odbywa się w siedzibie CAS w Lozannie) nie zawsze jest konieczne.  Przewodniczący lub Panel orzekający może zadecydować o przesłuchania świadka w formie wideokonferencji lub telekonferencji. Za zgodą stron można także zwolnić świadka z udziału w rozprawie, jeśli złożył on wcześniej oświadczenie. Z drugiej strony Panel może nie dopuścić świadka lub ograniczyć zakres jego zeznań z uwagi na fakt, że okoliczności na jakie ma zeznawać są bez znaczenia dla danej sprawy. Kończąc należy wskazać na art. R.44.5 i R.57 Kodeksu, które stanowią, że brak stawiennictwa podczas rozprawy prawidłowo zawiadomionego świadka nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania i wydania rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak widać z powyższego regulacja Kodeksu w zakresie dowodu z przesłuchania świadków jest mocno ograniczona. W takiej sytuacji w postępowaniu przed CAS trzeba mieć na uwadze zasadę subsydiarnego stosowania przepisów prawa szwajcarskiego oraz bogate orzecznictwo CAS w tej materii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Ograniczenia w zakresie reklamy i działalności marketingowej podczas Mundialu w Rosji

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Rosji trwają już w najlepsze a zainteresowanie widzów z całego świata pochłania przede wszystkim rywalizacja sportowa. Mundial może być jednak ciekawy nie tylko z perspektywy sportowej, ale również prawnej.

Czytaj dalej Ograniczenia w zakresie reklamy i działalności marketingowej podczas Mundialu w Rosji

Opublikowane w

RODO a orzeczenia lekarskie w klubie sportowym

W ubiegły piątek obowiązywać zaczęły przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), czego nie sposób było nie zauważyć – nasze skrzynki pocztowe zapełniły się mailami o aktualizacji polityk prywatności oraz treścią obowiązków informacyjnych. Przepisy RODO jeszcze przed 25 maja 2018 r. wzbudzały dużo kontrowersji oraz wątpliwości i pomimo wzmożonej ostatnimi czasy kampanii informacyjnej, w szczególności ze strony Ministerstwa Cyfryzacji, niewiele się w tej kwestii zmieniło. Mając powyższe na uwadze, w naszych wpisach będziemy starali się przybliżać tematykę stosowania przepisów RODO w działalności sportowej.

Czytaj dalej RODO a orzeczenia lekarskie w klubie sportowym

Opublikowane w

Ochrona danych to nie tylko RODO

Zbliżająca się rewolucja w ochronie danych osobowych to nie tylko rozpoczęcie bezpośredniego stosowania przepisów Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO) w krajach członkowskich UE ale również szereg zmian na poziomie ustawodawstwa krajowego. Zmiany te odczują niemal wszyscy, w tym również podmioty zajmujące się działalnością sportową.

Czytaj dalej Ochrona danych to nie tylko RODO

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.