Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Świadkowie w postępowaniu przed CAS

Świadkowie w postępowaniu przed CAS

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko
05 kwi 2017, 20:28
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Fot: Flickr

W postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie (CAS) strony w celu udowodnienia podnoszonych przez siebie okoliczności mogą korzystać z wszelkich środków dowodowych, w tym również z zeznań świadków. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się regulacji dowodu z przesłuchania świadka ujętej w Kodeksie Arbitrażu Sportowego (Code of Sports-related Arbitration).

W pierwszej kolejności należy wskazać na ramy czasowe dla złożenia wniosku o przesłuchanie świadków w postępowaniu przed CAS. Zgodnie z art. R.44.1 Kodeksu wniosek o wezwanie i przesłuchanie świadka w zwykłej procedurze arbitrażowej należy zawrzeć w pisemnych wnioskach, które poprzedzają rozprawę. Przez pisemne wnioski rozumie się pozew (Statement of Claim), odpowiedź na pozew oraz ewentualną replikę i duplikę. Z powyższego wynika, że wniosek o przesłuchanie świadka należy zawrzeć już w pierwszym złożonym w toku postępowania piśmie gdyż może okazać się, że replika i duplika w danych okolicznościach nie będą konieczne. Analogicznie sytuacja przedstawia się w postępowaniu arbitrażowym odwoławczym, gdzie wnioski o przesłuchanie świadków należy złożyć już w apelacji (Statement of Appeal) lub odpowiedzi na apelację. Niezwykle ważne jest aby wraz z wnioskiem o powołanie świadka przedłożyć streszczenie jego przewidywanych zeznań, w przeciwnym razie musimy liczyć się z możliwością oddalenia naszego wniosku dowodowego. W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. R.44.3 Kodeksu nie tylko strony ale także Panel orzekający może żądać przesłuchania świadków i to na każdym etapie postępowania.

Świadkowie przesłuchiwani są w trakcie rozprawy głównej, która co do zasady jest jedna w danej sprawie. Na rozprawie może dojść do przesłuchania tylko tych świadków, o których przesłuchanie wnioskowaliśmy w pisemnych wnioskach. Zgodnie z art. R44.2 Kodeksu każda ze stron ponosi odpowiedzialność za zapewnienie obecności podczas rozprawy świadka, o którego przesłuchanie wnioskowała i ponosi koszty jego stawiennictwa (w razie wygrania sprawy będziemy mogli domagać się od drugiej strony zwrotu kosztów poniesionych w związku ze stawiennictwem świadka). W tym miejscu należy wskazać, że fizyczne stawiennictwo świadka podczas rozprawy (co do zasady odbywa się w siedzibie CAS w Lozannie) nie zawsze jest konieczne.  Przewodniczący lub Panel orzekający może zadecydować o przesłuchania świadka w formie wideokonferencji lub telekonferencji. Za zgodą stron można także zwolnić świadka z udziału w rozprawie, jeśli złożył on wcześniej oświadczenie. Z drugiej strony Panel może nie dopuścić świadka lub ograniczyć zakres jego zeznań z uwagi na fakt, że okoliczności na jakie ma zeznawać są bez znaczenia dla danej sprawy. Kończąc należy wskazać na art. R.44.5 i R.57 Kodeksu, które stanowią, że brak stawiennictwa podczas rozprawy prawidłowo zawiadomionego świadka nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania i wydania rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak widać z powyższego regulacja Kodeksu w zakresie dowodu z przesłuchania świadków jest mocno ograniczona. W takiej sytuacji w postępowaniu przed CAS trzeba mieć na uwadze zasadę subsydiarnego stosowania przepisów prawa szwajcarskiego oraz bogate orzecznictwo CAS w tej materii. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE