ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Świadczenia finansowe dla klubów w przypadku powołania zawodników na Mundial 2018

W ostatnich dniach szeroko komentowane były powołania do piłkarskiej reprezentacji Polski na mecze z Urugwajem i Meksykiem, które stanowią kolejny etap selekcji zawodników przed przyszłorocznym Mundialem w Rosji. Warto podkreślić, że potencjalny wyjazd na Mistrzostwa Świata jest nie tylko wielką szansę dla samych zawodników, ale też zastrzykiem finansowym dla obecnych i byłych klubów, w których reprezentanci występowali. Możliwości te daje system dystrybucji środków pieniężnych dla klubów związany z udziałem zawodników na Mundialu, opublikowany w ostatnich dniach przez FIFA.

31 października 2017 r. został ogłoszony okólnik nr 1600 określający zasady partycypowania klubów w przychodach związanych z udziałem zawodników podczas najbliższego Mundialu. Kwota do podziału wynosi 209 milionów dolarów amerykańskich brutto. Dla porównania podczas Mistrzostw Świata w Brazylii kwota ta wynosiła ona „jedynie” 70 milionów dolarów. Została ona rozdysponowana pomiędzy 396 klubów z 57 krajowych federacji piłkarskich.

Według danych udostępnionych przez Europejskie Stowarzyszenie Klubów (European Club Association, klubem, który najbardziej skorzystał finansowo na programie dystrybucji środków był FC Bayern, co nie dziwi biorąc pod uwagę końcowy sukces reprezentacji Niemiec.

Żródło: http://www.ecaeurope.com/Research/World%20Cup%20Benefits/ECA_club_benefits_2014wc_A3_Final.pdf

Z kolei krajowym związkiem sportowym, który rozdysponował największą kwotę na rzecz zrzeszonych klubów była federacja angielska, której przypadło niemal 3 miliony dolarów więcej niż drugiej w kolejności federacji niemieckiej.

Żródło: http://www.ecaeurope.com/Research/World%20Cup%20Benefits/ECA_club_benefits_2014wc_A3_Final.pdf

Nie jest również zaskoczeniem, że zdecydowanie największa pula przeznaczona była dla klubów zrzeszonych w ramach Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA).

Żródło: http://www.ecaeurope.com/Research/World%20Cup%20Benefits/ECA_club_benefits_2014wc_A3_Final.pdf

Mając na uwadze powyższe, warto przedstawić, którym klubom będą przysługiwały świadczenia w związku z udziałem ich zawodników w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata jak również, w jaki sposób będzie obliczana należna im kwota.

Sposób obliczania należnej kwoty pieniężnej

Na Mundial zostanie ostatecznie powołanych 736 zawodników (23 graczy z 32 państw). Czas udziału danego zawodnika w Mistrzostwach Świata w rozumieniu Programu rozpoczynać będzie się 2 tygodnie przed meczem otwarcia, zaś kończyć będzie się w dniu następującym po rozegraniu ostatniego spotkania przez ich reprezentację. W sumie według obliczeń FIFA daje to ok 24.500 dni udziału zawodników podczas Mundialu. Kwota obejmująca udział danego zawodnika w jednym dniu turnieju będzie ustalana zatem w następujący sposób:

209.000.000 (łączna pula środków pieniężnych) / 24.500 (liczba dni udziału w turnieju wszystkich zawodników) = 8.530 dolarów

Kwota ta jest mnożona przez liczbę dni, w których zawodnik bierze udział w turnieju, niezależnie od tego, czy występuje na boisku.. Jeszcze raz należy podkreślić, że okres ten rozpoczyna się 2 tygodnie przed meczem otwarcia i kończy się w dniu następującym po ostatnim meczu reprezentacji zawodnika. Co istotne, wyżej obliczona kwota jest rozdzielana proporcjonalnie pomiędzy klubami, w których zawodnik był zarejestrowany w okresie 2 lat, który upłynie w dniu następującym po ostatnim meczu reprezentacji gracza na Mundialu.

Sposób dystrybucji środków finansowych

Dysponentem omawianych środków są krajowe federacje piłkarskie, które, zgodnie z treścią okólnika, zobowiązane są do przesłania zainteresowanym klubom kopii formularzy, które należy wypełnić i przesłać do FIFA za pośrednictwem faksu najpóźniej do 30 listopada 2017 r. Należy podkreślić, że liczy się data odbioru dokumentu przez FIFA.

Prawidłowo sporządzony formularz powinien zawierać dane klubu (nazwa, numer telefonu oraz adres e-mail) oraz dane krajowej federacji piłkarskiej (nazwę oraz numer faksu).

Złożenie formularza jest jednoznaczne z podpisaniem oświadczenia dotyczącego m.in. zobowiązania się do: przestrzegania statutu oraz przepisów wewnętrznych FIFA, uznania Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie za sąd właściwy do rozstrzygania sporów oraz wykorzystania środków (przynajmniej częściowo) w celu szkolenia młodzieży.

Nie da się ukryć, że kwoty pojawiające się w niniejszym artykule mogą w znaczący sposób zasilić budżety klubów zatrudniających graczy powołanych na Mundial. Niewykluczone, że przedstawiony system będzie mieć też wpływ na politykę transferową klubów w zimowym oknie transferowym z uwagi na fakt, że koszty utrzymania danego zawodnika mogą zostać w znacznej części pokryte w razie powołania go na Mundial.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Pojęcie sportu wyczynowego w prawie Unii Europejskiej

Aby wyjaśnić zakres pojęcia – sportu wyczynowego – należy poddać analizie wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE), w których dokonano charakterystyki sportu wyczynowego. W dokumentach unijnych nie znajdziemy bowiem wprost ścisłej definicji tego pojęcia. W związku z tym, iż sport wyczynowy jest pojęciem opozycyjnym wobec sportu powszechnego, jest to ta sfera aktywności człowieka, która wiąże się przede wszystkim z gospodarczym sektorem sportu.

Opublikowane w

UEFA jeszcze raz potwierdza, jak bardzo poważnie traktuje walkę z ustawianiem meczów

Inspektorzy Dyscyplinarni UEFA pracujący nad sprawą albańskiego KF Skënderbeu poinformowali policję i opinię publiczną o otrzymaniu anonimowych pogróżek, prawdopodobnie mających na celu zastraszenie ich i powstrzymanie ich przed wykonaniem pracy.

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman

Wpisy autora

Opublikowane w

Sprzeczność interesów członków władz polskich związków sportowych

Na skutek ostatniej nowelizacji ustawy o sporcie wprowadzono przepisy art. 9 ust. 5b i 5c określające sposób zachowania się członka zarządu i komisji rewizyjnej polskiego związku sportowego w przypadku potencjalnej sprzeczności ich interesów z interesami organizacji. W dzisiejszym artykule chciałbym szerzej odnieść się do wyżej wskazanych regulacji.

Opublikowane w

Redakcja statutu zgodnie z Kodeksem Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

Na łamach portalu kontynuujemy omawianie Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. W dzisiejszym wpisie chciałbym omówić wpływ ogłoszenia Kodeksu na treść statutów polskich związków sportowych.

Opublikowane w

Główne założenia Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

15 grudnia 2017 r. Minister Sportu i Turystyki zaprezentował Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. Jaki charakter ma ten dokument, kogo obowiązuje i kiedy wchodzi w życie – między innymi na te pytania postaram się udzielić odpowiedzi w niniejszym artykule.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.