ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Świadczenia finansowe dla klubów w przypadku powołania zawodników na Mundial 2018

W ostatnich dniach szeroko komentowane były powołania do piłkarskiej reprezentacji Polski na mecze z Urugwajem i Meksykiem, które stanowią kolejny etap selekcji zawodników przed przyszłorocznym Mundialem w Rosji. Warto podkreślić, że potencjalny wyjazd na Mistrzostwa Świata jest nie tylko wielką szansę dla samych zawodników, ale też zastrzykiem finansowym dla obecnych i byłych klubów, w których reprezentanci występowali. Możliwości te daje system dystrybucji środków pieniężnych dla klubów związany z udziałem zawodników na Mundialu, opublikowany w ostatnich dniach przez FIFA.

31 października 2017 r. został ogłoszony okólnik nr 1600 określający zasady partycypowania klubów w przychodach związanych z udziałem zawodników podczas najbliższego Mundialu. Kwota do podziału wynosi 209 milionów dolarów amerykańskich brutto. Dla porównania podczas Mistrzostw Świata w Brazylii kwota ta wynosiła ona „jedynie” 70 milionów dolarów. Została ona rozdysponowana pomiędzy 396 klubów z 57 krajowych federacji piłkarskich.

Według danych udostępnionych przez Europejskie Stowarzyszenie Klubów (European Club Association, klubem, który najbardziej skorzystał finansowo na programie dystrybucji środków był FC Bayern, co nie dziwi biorąc pod uwagę końcowy sukces reprezentacji Niemiec.

Żródło: http://www.ecaeurope.com/Research/World%20Cup%20Benefits/ECA_club_benefits_2014wc_A3_Final.pdf

Z kolei krajowym związkiem sportowym, który rozdysponował największą kwotę na rzecz zrzeszonych klubów była federacja angielska, której przypadło niemal 3 miliony dolarów więcej niż drugiej w kolejności federacji niemieckiej.

Żródło: http://www.ecaeurope.com/Research/World%20Cup%20Benefits/ECA_club_benefits_2014wc_A3_Final.pdf

Nie jest również zaskoczeniem, że zdecydowanie największa pula przeznaczona była dla klubów zrzeszonych w ramach Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA).

Żródło: http://www.ecaeurope.com/Research/World%20Cup%20Benefits/ECA_club_benefits_2014wc_A3_Final.pdf

Mając na uwadze powyższe, warto przedstawić, którym klubom będą przysługiwały świadczenia w związku z udziałem ich zawodników w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata jak również, w jaki sposób będzie obliczana należna im kwota.

Sposób obliczania należnej kwoty pieniężnej

Na Mundial zostanie ostatecznie powołanych 736 zawodników (23 graczy z 32 państw). Czas udziału danego zawodnika w Mistrzostwach Świata w rozumieniu Programu rozpoczynać będzie się 2 tygodnie przed meczem otwarcia, zaś kończyć będzie się w dniu następującym po rozegraniu ostatniego spotkania przez ich reprezentację. W sumie według obliczeń FIFA daje to ok 24.500 dni udziału zawodników podczas Mundialu. Kwota obejmująca udział danego zawodnika w jednym dniu turnieju będzie ustalana zatem w następujący sposób:

209.000.000 (łączna pula środków pieniężnych) / 24.500 (liczba dni udziału w turnieju wszystkich zawodników) = 8.530 dolarów

Kwota ta jest mnożona przez liczbę dni, w których zawodnik bierze udział w turnieju, niezależnie od tego, czy występuje na boisku.. Jeszcze raz należy podkreślić, że okres ten rozpoczyna się 2 tygodnie przed meczem otwarcia i kończy się w dniu następującym po ostatnim meczu reprezentacji zawodnika. Co istotne, wyżej obliczona kwota jest rozdzielana proporcjonalnie pomiędzy klubami, w których zawodnik był zarejestrowany w okresie 2 lat, który upłynie w dniu następującym po ostatnim meczu reprezentacji gracza na Mundialu.

Sposób dystrybucji środków finansowych

Dysponentem omawianych środków są krajowe federacje piłkarskie, które, zgodnie z treścią okólnika, zobowiązane są do przesłania zainteresowanym klubom kopii formularzy, które należy wypełnić i przesłać do FIFA za pośrednictwem faksu najpóźniej do 30 listopada 2017 r. Należy podkreślić, że liczy się data odbioru dokumentu przez FIFA.

Prawidłowo sporządzony formularz powinien zawierać dane klubu (nazwa, numer telefonu oraz adres e-mail) oraz dane krajowej federacji piłkarskiej (nazwę oraz numer faksu).

Złożenie formularza jest jednoznaczne z podpisaniem oświadczenia dotyczącego m.in. zobowiązania się do: przestrzegania statutu oraz przepisów wewnętrznych FIFA, uznania Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie za sąd właściwy do rozstrzygania sporów oraz wykorzystania środków (przynajmniej częściowo) w celu szkolenia młodzieży.

Nie da się ukryć, że kwoty pojawiające się w niniejszym artykule mogą w znaczący sposób zasilić budżety klubów zatrudniających graczy powołanych na Mundial. Niewykluczone, że przedstawiony system będzie mieć też wpływ na politykę transferową klubów w zimowym oknie transferowym z uwagi na fakt, że koszty utrzymania danego zawodnika mogą zostać w znacznej części pokryte w razie powołania go na Mundial.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Międzynarodowe transfery last minute z wykorzystaniem FIFA TMS. Wielkie okazje i jeszcze większe ryzyko. Casus Adriena Silvy.

Międzynarodowy rynek transferowy to przemysł wart wiele miliardów dolarów, obejmujący około 12.000 tego typu transferów każdego roku. Z tego powodu FIFA zdecydowała się w 2007 r. powołać do życia FIFA TMS – system, który zrewolucjonizował i usprawnił sposób dokonywania transferów. Wprowadzony on został w celu zapewnienia społeczności piłkarskiej najnowocześniejszych technologii, aby dotrzymać kroku ruchowi transferowemu na dzisiejszym rynku i odpowiedzieć na potrzeby współczesnej gry.

Opublikowane w

Kluby sportowe zobowiązane do wprowadzenia nowej polityki ochrony danych osobowych

Dnia 25 maja 2018 r. wchodzą w życie rewolucyjne zmiany dotyczące praw i wolności osób fizycznych do ochrony danych osobowych. Chodzi oczywiście o przepisy tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE.

O autorze

Maciej Broda

Maciej Broda

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz administracja. Pracownik Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego Tomasz Dauerman

Wpisy autora

Opublikowane w

Naruszenie postanowień kontraktu w razie przesunięcia zawodnika do rezerw?

W dzisiejszym tekście chciałbym przedstawić problematykę związaną z przesuwaniem zawodników do rezerw. Temat jest aktualny, o czym świadczą ostatnio podjęte decyzje przez Legię Warszawa (Dominik Nagy) oraz Lecha Poznań (Kamil Jóźwiak). Czy działania takie stanowią naruszenia postanowień kontraktów?

Opublikowane w

Prace nad nowymi rozporządzeniami Ministra Sportu i Turystyki

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ostatnich dniach opublikowano projekty dwóch rozporządzeń: w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej oraz w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe. W dzisiejszym tekście chciałbym w skrócie przedstawić przyczyny wprowadzenia oraz etap prac nad wyżej wskazanymi aktami prawnymi.

Opublikowane w

Naruszenie dóbr osobistych w postępowaniu dyscyplinarnym

Jedną z kompetencji wyłącznych polskiego związku sportowego jest ustanawianie i realizacja reguł dyscyplinarnych w organizowanym przez siebie współzawodnictwie sportowym. Uprawnienia dyscyplinarne te, choć nie na zasadzie wyłączności, realizowane są również przez kluby sportowe. W dzisiejszym tekście chciałbym omówić granice realizacji powyższych praw w odniesieniu do możliwości naruszenia dóbr osobistych obwinionych.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.