ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Sprawa Meldonium, a uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich

Słusznie jeden z czytelników portalu prawosportowe.pl zauważył, że w związku z oświadczeniem Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) wydanym w 13 kwietnia 2016 r., a więc po przygotowaniu mojego wpisu dotyczącego udziału Marii Szarapowej w zbliżających się Igrzyskach Olimpijskich, konieczna jest aktualizacja mojego stanowiska wyrażonego w poprzednim wpisie w oparciu o stanowisko WADA.

Jednakże dzisiejsza aktualizacja będzie dotyczyła nie tylko Szarapowej, ale również innych znakomitych sportowców, którzy mieli szanse nie tylko na udział w Igrzyskach Olimpijskich, ale i zdobycie w nich medalu. Z informacji medialnych wynika, bowiem, że obecnie jest około 40 zawodników tymczasowo zawieszonych za stosowanie meldonium. Obok Szarapowej jest to między innymi Gabriela Petrova (czwarta zawodniczka Mistrzostw Świata w 2015 w trójskoku), Mireia Lavric (członkini brązowej sztafety Halowych Mistrzostw Świata), Alexander Markin (członek rosyjskiej kadry narodowej siatkówki), sztangista Andrei Rybakov (srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Atenach i Pekinie, Mistrz Świata z 2006 i 2007 r. ) czy zapaśnik Davit Modzmanashvili (srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 r.).

Przede wszystkim obecnie podkreślić należy, że brak jest szczegółowych wyników badań, które w sposób jednoznaczny potrafiłyby w oparciu o wykryte stężenie substancji określić czas użycia Meldonium. Oczywiście Meoldonium jest substancją nieprogową, co oznacza, że samo jej wykrycie powoduje naruszenie przepisów antydopingowych. Jednakże to co podkreślałem w ostatnim wpisie – nie bez znaczenia jest fakt wykazania przez zawodnika, że stosował Meldonium przed 1 stycznia 2016 r., a więc przed tym jak substancja została wpisana na Listę Substancji i Metod Zabronionych.

Obecnie WADA sugeruje bowiem międzynarodowym federacjom sportowym by:

1) postępowanie było nadal prowadzone w sprawach, gdy:

a) zawodnik przyznał się do stosowania Meldonium po 1 stycznia 2016 r.

b) istnieje inny dowód potwierdzający, że Zawodnik stosował Meldonium po 1 stycznia 2016 r.

c) stężenie Meldonium w organizmie jest powyżej 15 ug/mL, co potwierdza, że Zawodnik obecnie stosował Meldonium;

d) stężenie Meldonium w organizmie jest pomiędzy 1 ug/mL a 15 ug/mL i kontrola antydopingowa została przeprowadzona po 1 marca 2016 r.

2) postępowanie zostaje zawieszone, w sytuacjach gdy:

a) stężenie Meldonium jest pomiędzy 1 ug/mL a 15 ug/mL i kontrola antydopingowa została przeprowadzona przed 1 marca 2016 r. – z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań, które będą w stanie dookreślić czasu użycia Meldonium;

b) stężenie Meldonium jest poniżej 1 ug/mL i kontrola antydopingowa została przeprowadzona po 1 marca 2016 r. – z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań, które będą w stanie dookreślić czasu użycia Meldonium.

Jednocześnie przy zawieszeniu postępowania międzynarodowa federacja sportowa może zadecydować:

a) że Zawodnik nadal pozostaje tymczasowo zawieszony, aż do pojawienia się wyników badań i dopiero po ich opublikowaniu zostanie wydana decyzja;

b) tymczasowe zawieszenie zostaje zniesione – jednak Zawodnik powinien zostać w takiej sytuacji poinformowany o ewentualnych skutkach tj. a) unieważnieniu wszystkich wyników w okresie, w którym tymczasowe zawieszenie zostało zniesione wraz z przepadkiem medali, punktów i nagród; b) okres kary wykluczenia będzie biegł dopiero od dnia wydania decyzji (z zaliczeniem okresu tymczasowego zawieszenia, które Zawodnik faktycznie odbył).

3) w sprawach, gdzie stężenie Meldonium jest poniżej 1 ug/mL i kontrola antydopingowa została przeprowadzona przed 1 marca 2016 r. możliwe jest uznanie, że Zawodnik przyjmował Meldonium przed 1 stycznia 2016 r. Jeśli międzynarodowa federacja sportowa prowadząca postępowanie, uzna że Zawodnik nie mógł wiedzieć lub podejrzewać, że Meldonium nadal będzie obecne w jego organizmie po 1 stycznia 2016 r. istnieje możliwość stwierdzenia braku winy lub zaniedbania.

Natomiast zgodnie odpowiednimi postanowieniami Światowego Kodeksu Antydopingowego jeśli zawodnik lub inna osoba wykaże, że w indywidualnym przypadku nie ponosi winy ani nie jest winna zaniedbania, rezygnuje się z kary wykluczenia, która w przeciwnym razie zostałaby nałożona.

Do publicznej wiadomości nie zostało podane stężenie Meldonium wykryte w organizmie Szarapowej. Z pierwszych informacji prasowych wynikało jednak, że Szarapowa Meldonium stosowała po 1 stycznia 2016 r. nie zdając sobie sprawy, że jest to substancja zabroniona. Ponadto Szarapowa stwierdziła, że Meldonium stosowała już od około 10 lat, w konsekwencji wykrywalność substancji i jej stężenie w organizmie tenisistki powinno być zdecydowanie wyższe. Co za tym idzie istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że jej sprawa będzie nadal prowadzona. Niemniej jednak, jeśli stężenie Meldonium jest poniżej 1 ug/mL, a kontrola w jej wypadku została przeprowadzona przed 1 marca 2016 r. to ITF będzie miał możliwość stwierdzenia braku winy lub zaniedbania po stronie Szarapowej i zrezygnować z nałożenia kary wykluczenia. W takim wypadku Szarapowa mogłaby wystąpić na zbliżających się Igrzyskach Olimpijskich. To samo dotyczy pozostałych sportowców, u których wykryto Meldonium,  którzy spełniają w/w przesłanki.

W sprawie Meldonium do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze jedna ważna dla sportowców kwestia – przepadku nagród pieniężnych, medali i punktów. Większość z wykrytych przypadków dotyczyła pobrania próbki podczas zawodów. W konsekwencji zgodnie z art. 9 Światowego Kodeksu Antydopingowego stwierdzenie naruszenia przepisów antydopingowych przez zawodnika w badaniu przeprowadzonym podczas zawodów automatycznie prowadzi do unieważnienia wyników indywidualnych uzyskanych w danych zawodach, ze wszystkimi konsekwencjami w postaci przepadku zdobytych medali, punktów i nagród. Czy również w tym zakresie WADA nie powinna wskazać zaleceń ?

Skoro u Zawodnika wykryto stężenie substancji zabronionej poniżej 1 ug/mL i istnieje duże prawdopodobieństwo, że stosował on Meldonium, gdy nie była to substancja zakazana, to czy za słuszne i sprawiedliwe uznać należy automatyczne unieważnienie wyników przykładowo podczas zawodów w marcu lub kwietniu? Czy Zawodnik mógł się spodziewać, że stosując substancję, gdy była ona dozwolona będzie ona jeszcze obecna w jego organizmie po tak długim czasie i będzie miała ona jakikolwiek wpływ na poprawę wyniku sportowego?

Myślę, że jest to kolejna kwestia, z którą WADA będzie musiała się uporać po przedstawieniu szczegółowych wyników badań.

Dodatkowo warto podkreślić, że firma Grindeks producent leku mildronate zawierającego w swoim składzie Meldonioum wystosował wczoraj list otwarty do WADA wnioskując o usunięcie Meldonium z Listy Substancji i Metod Zabronionych. Jednocześnie podczas konferencji prasowej Prezes firmy Grindeks powiedział, że WADA nie posiada na dzień dzisiejszy żadnego dowodu naukowego, który uzasadniałby umieszczenie tej substancji na liście i że stosowanie tej substancji nie ma wpływu na poprawę wyniku sportowych. .

W odpowiedzi przedstawiciele WADA stwierdzili, że umieszczenie substancji zabronionej na Liście nie wymaga od WADA posiadania dowodów naukowych potwierdzających poprawę wyników sportowych. Żeby substancja lub metoda została umieszczona na liście WADA musi uznać, że dana substancja lub metoda spełnia dwa z następujących trzech kryteriów:
1) istnieją medyczne lub inne naukowe dowody, działania farmakologiczne lub doświadczenie, że substancja lub metoda sama lub w połączeniu z innymi substancjami lub metodami może poprawiać lub poprawia wyniki sportowe;
2) istnieją medyczne lub inne naukowe dowody, działania farmakologiczne lub doświadczenie, że substancja lub metoda sama lub w połączeniu z innymi substancjami lub metodami stanowi faktyczne lub potencjalne zagrożenie dla zdrowia zawodnika
3) WADA ustaliła, że użycie substancji lub metody narusza ducha sportu opisanego we wstępie do Światowego Kodeksu Antydopingowego.

WADA uznała, że Meldonium spełnia dwa z trzech kryteriów. Czy w obliczu skali zjawiska, braku posiadania dowodów naukowych, zlecenia badań naukowych WADA przychyli się do wniosku i usunie Meldonium z Listy?

Czas pokaże – a my na bieżąco będziemy komentować dla Państwa niniejszą sprawę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

O autorze

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego DAUERMAN

Wpisy autora

Opublikowane w

Wyłączenia Terapeutyczne (TUE) ze skutkiem wstecznym

W ostatnim wpisie poruszałem temat uzyskiwania wyłączeń terapeutycznych (TUE) oraz obowiązków sportowców przed zastosowaniem leku lub suplementu diety. Dziś kilka słów o tym, co można zrobić jeśli sportowiec nie dochowa tych obowiązków.

Opublikowane w

Obowiązki sportowca przed zastosowaniem leku lub suplementu diety

W ostatnim czasie w swojej praktyce dostrzegam, coraz większą liczbę zapytań sportowców, których wynik kontroli antydopingowej wykazał stosowanie substancji zabronionej pochodzącej ze stosowanych przez nich różnego rodzaju produktów – leków zaleconych przez lekarzy lub suplementów diety. Dodatkowo pojawia się zaskoczenie, że samo zaświadczenie lekarskie nie stanowi podstawy do uznania, że stosowanie leku jest w pełni dopuszczalne i nie będzie rodziło negatywnych konsekwencji. Postanowiłem, więc przygotować dla Państwa Poradnik, na co zwrócić uwagę przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku lub suplementu diety.

Zacznijmy od tego, że obowiązkiem każdego zawodnika jest dopilnowanie by do jego organizmu nie została wprowadzona żadna substancja zabroniona. Oznacza to, że sportowcy muszą nie tylko wiedzieć co spożywają, ale również ponoszą odpowiedzialność za wybór swojego sztabu szkoleniowego, dietetyka, specjalisty od suplementacji czy lekarza. Konsekwencje wykrycia substancji zabronionej, ponoszą, więc sami sportowcy.

Kolejnym obowiązkiem zawodnika przed zastosowaniem leku (zawierającego substancję zabronioną) jest uzyskanie wyłączeń terapeutycznych (TUE). Innymi słowy TUE to zezwolenie od odpowiedniego organu antydopingowego na używanie substancji zabronionej dla potrzeb terapeutycznych (leczniczych). Aby uzyskać zezwolenie konieczne jest wypełnienie odpowiedniego wniosku, załączenie posiadanej dokumentacji medycznej oraz uzyskanie od odpowiedniego organu antydopingowego decyzji przyznającej TUE.

Zgodnie z przepisami odpowiedni organ wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania TUE jak najszybciej i zwykle powinno to nastąpić w ciągu maksymalnie 21 dni od otrzymania pełnego wniosku. Jeśli przykładowo sportowiec nie posiada tyle czasu przed zawodami – powinien to zasygnalizować organowi, który wówczas musi dołożyć wszelkich starań, aby wydać decyzję przed rozpoczęciem wydarzenia sportowego.

Kiedy ubieganie się o TUE jest uzasadnione:

 • substancja zabroniona (zawarta w leku) jest potrzebna do leczenia ostrego lub przewlekłego schorzenia i jeśli substancja ta zostałaby nie zastosowana lub wycofana w trakcie leczenia doszłoby do pogorszenia stanu zdrowia;
 • istnieje małe prawdopodobieństwo, że użycie substancji zabronionej przyczyni się do poprawy wyników sportowych w stopniu wyższym niż poprawa jakiej można oczekiwać od zawodnika po powrocie do zdrowia po zakończeniu leczenia;
 • nie istnieje rozsądna terapeutyczna alternatywna wobec zalecanej substancji, która jest substancją zabronioną;
 • konieczność użycia substancji zabronionej nie wynika całkowicie lub częściowo z wcześniejszego stosowania (bez TUE) substancji zabronionej.

Należy pamiętać, że dla potrzeb uzyskania TUE wszystkie w/w cztery przesłanki muszą być spełnione łącznie.

O czym jednak należy pamiętać w trakcie całego procesu:

 • po pierwsze podczas wizyty u lekarza każdorazowo zasygnalizuj, że jesteś sportowcem i poinformuj lekarza o dyscyplinie sportowej jaką uprawiasz;
 • po drugie poinformuj lekarza by stosowana przez niego farmakoterapia opierała się na produktach nie zawierających substancji zabronionych;
 • po trzecie wraz z lekarzem przed przepisaniem leku zweryfikujcie dostępną Listę Substancji i Metod Zabronionych;
 • po czwarte poproś lekarza by sprawdził czy nie istnieje rozsądna alternatywa wobec leku zawierającego substancję zabronioną – w tym miejscu pamiętaj, że Światowa Agencja Antydopingowa wydaje dokumenty: „Informacje medyczne uzasadniające decyzje Komisji TUEC”, którą są pomocne nie tylko do oceny wniosku przez organ antydopingowy ale również dla lekarzy zalecających dany lek;
 • po piąte jeśli przy Twoim konkretnym schorzeniu nie ma takiej farmakoterapii poproś lekarza o wypełnienie wniosku TUE oraz uzasadnienie przepisania danego leku – formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie oraz zawiera miejsce, które musi wypełnić lekarz;
 • po szóste po wypełnieniu wniosku TUE niezwłocznie złóż go do odpowiedniego organu – najczęściej będzie to Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Pamiętaj przy tym o zachowaniu kopii wniosku oraz potwierdzenia jego nadania;
 • po siódme w czasie oczekiwania na decyzję (jeśli to możliwe z punktu widzenia medycznego) nie stosuj przepisanego produktu zawierającego substancję zabronioną – będzie to możliwe dopiero po otrzymaniu decyzji przyznającej TUE;
 • po ósme nawet jeśli odpowiedni organ odmówi przyznania TUE pamiętaj, że masz prawo odwołania się od takiej decyzji do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl (sportowcy klasy krajowej) lub do Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS) w Lozannie (sportowcy klasy międzynarodowej).

Dodatkowo jeśli podczas wizyty u lekarza nie skonsultowałeś prawidłowości stosowania leku pamiętaj by:

 • przed zastosowaniem leku postarać się zweryfikować go w dostępnej bazie leków  – jeśli pojawi się informacja o braku substancji zabronionej, co do zasady istnieje możliwość jego zastosowania bez ryzyka naruszenia przepisów antydopingowych lub następnie wykazania braki winy lub zaniedbania przy jego stosowaniu;
 • aby dochować należytej staranności zweryfikuj skład zaleconego produktu z Listą Substancji i Metod Zabronionych wydaną przez Światową Agencję Antydopingową;

Powyższe sugeruję również robić przed zastosowaniem jakiegokolwiek suplementu diety, a przede wszystkim przed zastosowaniem suplementów diety o charakterze przedtreningowym lub spalaczy tłuszczu.

Dodatkowo nie zapominajmy o tym, że wiele kremów, maści również może zawierać substancję zabronioną, która może przedostać się do organizmu sportowca i następnie wykazać obecność substancji zabronionej podczas kontroli antydopingowej.

Co natomiast jeśli sportowiec nie wykona powyższych obowiązków, zastosuje lek myśląc, że zaświadczenie lekarskie go do tego uprawnia i nie powoduje naruszenia przepisów antydopingowych, a następnie otrzyma zawiadomienie o pozytywnym wyniku kontroli antydopingowej;

 • po pierwsze należy rozważyć możliwość złożenia wniosku TUE ze skutkiem wstecznym;
 • po drugie należy niezwłocznie zgromadzić posiadaną dokumentację medyczną i poinformować o niej zarówno polski związek sportowy jak i organ antydopingowy odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli;
 • po trzecie, jeśli istnieją podstawy do złożenia wniosku TUE ze skutkiem wstecznym, niezwłocznie złożyć taki wniosek do odpowiedniego organu antydopingowego. W tym miejscu sugeruję nie tylko zabezpieczenie się pod kątem medycznym (poprzez konsultację z lekarzem odpowiedzialnym za wypełnienie wniosku TUE), ale również prawnym (poprzez prawidłowe wskazanie podstawy prawnej uzasadniającej złożenie wniosku, a następnie przyznanie „wstecznego TUE”).

Podsumowując w niniejszym wpisie chciałem przedstawić podstawowe informację o czym należy pamiętać w toku uzyskiwania wyłączeń terapeutycznych – natomiast w kolejnym skupię się na przedstawieniu Państwu praktycznych informacji związanych stricte z „wstecznym TUE”.

Opublikowane w

Stanowisko WADA w sprawie zawieszeń akredytowanych laboratoriów

W ostatnim swoim wpisie poruszyłem temat możliwości zawieszenia akredytacji laboratoriów akredytowanych przez WADA. Dzisiaj chciałbym powrócić do tematu, gdyż pod koniec kwietnia kolejne laboratorium zostało zawieszone, a wczoraj pojawił się komunikat WADA w sprawie dotychczasowych zawieszeń.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.