Tu jesteś: Blog - eksperci o prawie sportowym >Różne oblicza stypendiów sportowych

Różne oblicza stypendiów sportowych

Tomasz Dauerman

Tomasz Dauerman
06 lut 2017, 09:04
ZAPYTAJ MNIE O PORADĘ

Różne oblicza stypendiów sportowych

W ostatnich dniach pojawiło się sporo informacji o stypendiach sportowych w kontekście interpretacji, że bez względu na rodzaj źródła ich pochodzenia należy je w pełni „oskładkować”. Przy tej okazji chciałem się podzielić inną kwestią interpretacyjną, jaka się pojawiła na tle stosowania art. 31 ustawy o sporcie.

Dla przypomnienia – jednostki samorządu terytorialnego ( gminy, powiaty, województwa ) mogą w drodze uchwał ich jednostek stanowiących – ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia ( wszystkie trzy wymienione rodzaje świadczeń dla zawodników, dwa pierwsze dla trenerów ).

No i pojawiły się wątpliwości interpretacyjne, bowiem dla zawodników świadczenia takie mogą być przyznane za osiągnięte wyniki sportowe ( jest to zatem pojęcie szerokie i niedookreślone ), natomiast trenerzy stypendia lub nagrody mogą otrzymać wówczas, kiedy trenowani przez nich zawodnicy uzyskają wysokie wyniki sportowe. W piśmiennictwie przeważa pogląd, że „wysokie wyniki sportowe” to będą takie, które są „jedne z wyższych”, „medalowe”, czy „bezpośrednio na podium”. Jak się to zatem skonfrontuje w taki sposób, że „wysoki wynik sportowy” to nie „najwyższy wynik sportowy” – pojawia się problem. Dlatego też jedynym słusznym rozwiązaniem wydaje się być konieczność bardziej szczegółowego doprecyzowania tego zwrotu w uchwale organu stanowiącego jst.

Ale to nie jedyny problem interpretacyjny. Jak czytamy dalej przepis – przy stypendiach i nagrodach dla trenerów te wysokie wyniki sportowe winny być osiągnięte w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym. Jest to zatem obligatoryjne drugie kryterium, które należy interpretować w ten sposób, że wyniki te muszą zostać osiągnięte w trakcie współzawodnictwa sportowego organizowanego pod auspicjami podmiotów mających wyłączne prawo do organizowania współzawodnictwa sportowego w danej dyscyplinie.

Jak z powyższego wynika, pojawiające się wątpliwości interpretacyjne prowadzić mogą do podnoszenia istotnego naruszania prawa przy tworzeniu aktów prawa miejscowego, a w konsekwencji do zaskarżania podejmowanych uchwał do sądów administracyjnych. 

Komentarze

Bądź pierwszy i dodaj komentarz!

 

pole wymagane
Nasze serwisy

kancelaria dauerman lobbing dla sportu menedzersportowy mediacje dla sportu

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner
partner partner partner partner partner partner

PORADA ON-LINE