ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Rozgrywki sezonu 2017/2018 czas zacząć

Ostatnio sporo pisaliśmy na prawosportowe.pl o nowelizacji przepisów związkowych PZPN dotyczących statusu zawodników amatorów oraz ich rejestracji. Teraz, gdy już na boiska wybiegli piłkarze Ekstraklasy, a niebawem zmagania rozpoczną przedstawiciele pozostałych lig, czas na przypomnienie przepisów dotyczących rozgrywek, a w szczególności na przedstawienie zmian w uchwale o organizacji rozgrywek.

Najważniejsze zmiany w Uchwale Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, wprowadzone Uchwałą nr VI/93 z dnia 16 czerwca 2017 roku dotyczą podmiotów prowadzących rozgrywki i badań lekarskich i o tym napiszę w najbliższym czasie, podobnie jak o walkowerach.

Walkower to temat gorący zawsze pod koniec sezonu. Weryfikacja zawodów walkowerem to szansa na punkty w kontekście walki o awans czy utrzymanie w danej klasie rozgrywkowej czy w ogóle na lepsze miejsce w tabeli. Wiele odwołań od decyzji organów prowadzących rozgrywki jest wówczas zaskarżanych do komisji odwoławczych. Zatem warto przypomnieć kiedy wynik meczu może zostać zweryfikowany jako walkower 0:3 na niekorzyść drużyny.

Przepis par. 7 ust 6 Uchwały w sprawie organizacji rozgrywek wylicza enumeratywnie przypadki, w których zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 (0:5 w rozgrywkach Futsalu) na niekorzyść:

1) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22[i].

2) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut;

3) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5[ii];

4) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia nie zastąpi jej w ciągu 10 min inną przepisową piłką;

5) drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia;

6) drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie z przepisami;

7) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;

8) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece lekarskiej, o których mowa w § 24[iii];

9) drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba zawodników będzie mniejsza niż 7;

10) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane;

11) drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane;

12) drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;

13) drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut;

14) drużyny, która nie dostarczy sędziemu protokołu, zawierającego listę zawodników i osób funkcyjnych;

15) drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom;

16) drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej, ale w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z uwzględnieniem postanowień § 20.

17) drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie meczu i z tego powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry.

18) drużyny, w której, z winy klubu, w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych.

19) drużyny gospodarza, który nie dokona przedpłaty na pokrycie kosztów delegowania sędziów, obserwatorów i delegatów, a z tego powodu zawody zostaną odwołane – w przypadku jeśli regulamin rozgrywek nakłada na klub obowiązek dokonania takiej opłaty.

Jest to jak widać zamknięty katalog i tylko w takich przypadkach zawody weryfikowane są jako walkower.

W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt 18, od uznania winy klubu należy odstąpić w sytuacjach losowych w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego na innego zawodnika młodzieżowego (np. kontuzja po wyczerpaniu limitu wymian) bądź w przypadku, gdy drużyna rozpoczyna bądź kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą liczbę zawodników młodzieżowych składzie osobowym, a  w przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym walkowerem.

Ostatnio też wiele mówiło się o protestach i o tym kiedy mają być składane. Czy powzięcie wiedzy o grze w danym meczu nieuprawnionego zawodnika po terminie na złożenie protestu przywraca termin do złożenia protestu? Należy przyjąć, że nie, ponieważ zgodnie z § 9 ust. 3 Uchwały w sprawie organizacji rozgrywek, protesty w sprawie zawodów muszą być dostarczone organowi prowadzącemu rozgrywki w terminie 48 godzin od zakończenia meczu, przy czym kopie protestów powinny być przekazane stronie przeciwnej. Jeżeli okoliczności będące przedmiotem protestu powodują odpowiedzialność dyscyplinarną klubu sportowego, zawodnika czy innej osoby, wówczas organ rozpatrujący protest przekazuje sprawę do organu dyscyplinarnego i jego przewodniczący decyduje o wszczęciu postępowania. Instytucja protestu i 48-godzinny termin na jego złożenie już wiele lat obowiązują w przepisach związkowych, a taki, a nie dłuższy termin ma być gwarantem integralności rozgrywek. W dobie internetu i tabloidów, gdy po kilku dniach lub tygodniach ukazują się informacje o okolicznościach mogących stanowić podstawę protestu, a termin na jego składanie już minął, może warto byłoby się zastanowić, czy takie okoliczności mogą podlegać zaskarżeniu i być podstawą do weryfikacji zawodów. Nie mniej jednak podchodziłbym do tego z dużą ostrożnością. A jakie jest Państwa zdanie na temat?

 


[i] § 22 Uchwały:

1. Kluby zawieszone w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach nie mogą brać udziału w żadnych spotkaniach piłki nożnej, a rozgrywanie spotkań z ich drużynami będzie karane.

2. Spotkania mistrzowskie wyznaczane w okresowym zawieszeniu klubu należy zweryfikować jako walkowery dla przeciwnika, natomiast w przypadku zawieszenia klubu do końca rozgrywek obowiązuje stosowanie zasad § 19 ust.3.

[ii] § 6 Uchwały:

3. Spotkania mistrzowskie i pucharowe mogą być rozgrywane wyłącznie na boiskach zweryfikowanych dla danej lub wyższej klasy, położonych w miejscu siedziby klubu określonym w jego statucie lub wskazanym w licencji udzielonej klubowi na dany sezon rozgrywkowy.

4. Klub – gospodarz spotkania ma obowiązek powiadomienia przeciwnika o terminie, miejscu i rodzaju nawierzchni boiska, na którym zostaną rozegrane zawody, zgodnie z regulaminem danych rozgrywek oraz przygotowania wskazanego boiska, zgodnie z Przepisami Gry.

5. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść zawody na inne boisko odpowiadające warunkom podanym w ust. 3. Drużyna gości każdorazowo zobowiązana jest do uwzględniania możliwości rozegrania meczu na boisku innym niż wskazane w powiadomieniu o którym mowa w ust. 4.

[iii] § 24 Uchwały:

1. Zawodnik piłki nożnej jest zobowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie. Badanie lekarskie jest ważne przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy od daty jego przeprowadzenia. Termin ważności badania kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli badanie zawodnika wykonano 15 marca, to badania są ważne do 15 września danego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli badanie zawodnika wykonano 31 sierpnia to badania są ważne do 28/29 lutego do godz. 23:59,59).

2. W sytuacji, jeśli regulaminy poszczególnych rozgrywek nie stanowią inaczej, fakt posiadania przez zawodników badań lekarskich potwierdza kierownik lub trener drużyny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Brak trenera z licencją podczas meczu

Poprzednio pisałem o przypadku ukarania grającego trenera czerwoną kartką i konsekwencjach takiego czynu. Dziś o jeszcze jednym przypadku będącym często przedmiotem orzeczeń dyscyplinarnych w polskiej piłce nożnej i też dotyczącym trenera, ale już nie tylko grającego trenera, ale każdego szkoleniowca, czyli o przypadku „trenera bez licencji”.

Czytaj dalej Brak trenera z licencją podczas meczu

Opublikowane w

Treningi i kwalifikacje w F1

W najbliższy weekend odbędzie się jeden z najpopularniejszych wyścigów w całym kalendarzu mistrzostw Formuły 1. Mowa o rywalizacji rozgrywanej na miejskich ulicach malowniczo położonego Monako. Z uwagi na charakterystykę trasy, wyprzedzanie tam jest manewrem wyjątkowo trudnym. O końcowym wyniku niejednokrotnie decyduje z jednej strony właściwa strategia postojów w alei serwisowej, natomiast z drugiej wyniki w kwalifikacjach. Dlatego też w dzisiejszym artykule chciałbym poświęcić uwagę procedurom związanym z kwalifikacjami do wyścigu oraz treningami bezpośrednio je poprzedzającymi. Jak zwykle, nieocenione przy analizie zagadnienia będą Regulacje Sportowe F1[1].

Czytaj dalej Treningi i kwalifikacje w F1

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Brak trenera z licencją podczas meczu

Poprzednio pisałem o przypadku ukarania grającego trenera czerwoną kartką i konsekwencjach takiego czynu. Dziś o jeszcze jednym przypadku będącym często przedmiotem orzeczeń dyscyplinarnych w polskiej piłce nożnej i też dotyczącym trenera, ale już nie tylko grającego trenera, ale każdego szkoleniowca, czyli o przypadku „trenera bez licencji”.

Czytaj dalej Brak trenera z licencją podczas meczu

Opublikowane w

Kara dla grającego trenera

W ostatnim artykule pisałem o zwolnieniu młodzieżowych drużyn piłkarskich z opłat przez Polski Związek Piłki Nożnej, czyli opłat ponoszonych przez kluby na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, a związanych z uczestnictwem w rozgrywkach w zakresie: opłaty za udział w rozgrywkach, rejestracji, potwierdzania oraz uprawniania zawodników. Dziś będzie mowa również o „małej piłce”, bowiem ostatnio usłyszałem o przypadku, w którym zawodnik, pełniący jednocześnie funkcję trenera został ukarany przez sędziego wykluczeniem z meczu (czerwoną kartką) i tu powstaje pytanie czy może w następnym meczu usiąść na ławce jako trener?

Czytaj dalej Kara dla grającego trenera

Opublikowane w

Zwolnienie młodzieżowych drużyn piłkarskich z opłat

W poprzednim odcinku pisałem o zmianach zasad awansu w ligach szczebla centralnego w Polsce. Wprowadziła je Uchwała nr IV/71 z dnia 19 kwietnia 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia zasad awansów i spadków klubów Ekstraklasy, I i II ligi od sezonu 2019/2020. Na tym samym posiedzeniu podjęto również uchwałę o zwolnieniu klubów uczestniczących w rozgrywkach dziewcząt i chłopców w kategoriach: Skrzat, Żak, Orlik, Młodzik, Trampkarz, Junior Młodszy i Junior z obowiązku ponoszenia na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej opłat związanych z uczestnictwem w rozgrywkach w zakresie: opłaty za udział w rozgrywkach, rejestracji, potwierdzania oraz uprawniania zawodników.

Czytaj dalej Zwolnienie młodzieżowych drużyn piłkarskich z opłat

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.