ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

RODOsport: przekazywanie danych osobowych do państw trzecich – definicje pojęć

Nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadza szereg restrykcji związanych z przekazywaniem danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, w tym do organizacji międzynarodowych. Z oczywistych powodów, kwestia ta dotyczy w szczególności polskich związków sportowych, które niejednokrotnie przesyłają dane zawodników, trenerów, sędziów do międzynarodowych federacji sportowych do celów np. wydania międzynarodowej licencji sportowej czy uczestnictwa zawodników w zawodach sportowych organizowanych przez te organizacje.

Powyższe ma na celu zapewnienie, iż unijny poziom ochrony danych osobowych nie zostanie ograniczony, kiedy dane zostaną przesłane poza terytorium UE.

Literalne brzmienie Rozdziału V RODO wskazuje, iż odrębnym zasadom przetwarzania podlega przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Przez „państwo trzecie” należy rozumieć wszystkie państwa nie należące do Unii Europejskiej. Natomiast „organizacja międzynarodowa”  oznacza organizację i organy jej podlegające działające na podstawie prawa międzynarodowego publicznego lub inny organ powołany w drodze umowy między co najmniej dwoma państwami lub na podstawie takiej umowy. W tym miejscu należy wskazać na status jaki posiadają międzynarodowe federacje sportowe. Są to pozarządowe organizacje (Non-Govermental Organization – NGO), które mają charakter prywatnych stowarzyszeń. Oznacza to, iż nie mogą one wchodzić w relacje z państwami na podstawie prawa międzynarodowego i zawierać z nim umów o takim charakterze. W większości jednak siedziby takich stowarzyszeń znajdują się poza terytorium UE, w szczególności w Szwajcarii, co samo w sobie implikuje konieczność zastosowania szczególnych zasad przetwarzania danych osobowych przekazywanych do państw trzecich.

Przekazywanie danych”, mimo iż nie zostało zdefiniowane w ramach unijnego rozporządzenia, mieści się w zakresie pojęcia „przetwarzania danych” i obejmuje szeroko rozumiane fizyczne przekazywanie danych oraz ich udostępnienie poza granice UE.

RODO wskazuje na dokonanie etapowej weryfikacji, która podstawa przetwarzania będzie miała zastosowanie w przypadku przedmiotowego przetwarzania. Wpierw należy dokonać weryfikacji na poziomie generalnym, tj. należy ustalić, czy w stosunku do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej została wydana decyzja Komisji Europejskiej, a jeśli nie, zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń z art. 46 RODO. W przypadku braku możliwości zastosowania wskazanych przepisów, należy rozważyć zastosowanie wyjątków od powyższych zasad określonych w art. 49, dotyczących zapewnienia odpowiednich gwarancji, lecz przez administratora lub podmiot przetwarzający (poziom indywidualny).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Tabela chwilowa rozgrywek Ekstraklasy

Kilkanaście dni temu na prawosportowe.pl pisałem o ustalaniu tabeli końcowej po rundzie zasadniczej oraz rundzie finałowej rozgrywek piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Pisałem też o ostrożności jakiej należy dochować przy dokonywaniu zmian zawodników, zwłaszcza zawodników – cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, co do których obowiązuje ograniczenie liczby graczy przebywających na boisku, by nie narazić się na weryfikację zawodów jako walkower.

Opublikowane w

Pojęcie sportu wyczynowego w prawie Unii Europejskiej

Aby wyjaśnić zakres pojęcia – sportu wyczynowego – należy poddać analizie wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE), w których dokonano charakterystyki sportu wyczynowego. W dokumentach unijnych nie znajdziemy bowiem wprost ścisłej definicji tego pojęcia. W związku z tym, iż sport wyczynowy jest pojęciem opozycyjnym wobec sportu powszechnego, jest to ta sfera aktywności człowieka, która wiąże się przede wszystkim z gospodarczym sektorem sportu.

O autorze

Joanna Maj

Joanna Maj

Wpisy autora

Opublikowane w

Pojęcie sportu wyczynowego w prawie Unii Europejskiej

Aby wyjaśnić zakres pojęcia – sportu wyczynowego – należy poddać analizie wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE), w których dokonano charakterystyki sportu wyczynowego. W dokumentach unijnych nie znajdziemy bowiem wprost ścisłej definicji tego pojęcia. W związku z tym, iż sport wyczynowy jest pojęciem opozycyjnym wobec sportu powszechnego, jest to ta sfera aktywności człowieka, która wiąże się przede wszystkim z gospodarczym sektorem sportu.

Opublikowane w

Akty niewiążące UE w odniesieniu do działań w dziedzinie sportu

Akty niewiążące, określane czasami jako nieoznaczone akty prawne[1], są najczęstszą formą regulacji kwestii dotyczących sportu w prawie UE. Akty te nie mieszczą się w katalogu aktów prawa pochodnego, nie są również prawem pierwotnym. Zarówno przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony, jak i po wprowadzonej przez niego reformie, stanowiły i stanowią instrumenty bezpośrednio odnoszące się do działalności sportowej.

Opublikowane w

Sport jako narzędzie realizacji celów unijnej Strategii Europa2020

Przy omawianiu zagadnienia sportu w kontekście celów UE istotna jest unijna strategia wzrostu na najbliższe dziesięciolecie – Europa 2020 (dalej: Strategia), która została przyjęta w obliczu kryzysu finansowego z jakim Europa miała do czynienia w momencie wydania dokumentu[1]. Zasadniczym celem Strategii jest między innymi wspieranie gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu – o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.