ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

RODO a orzeczenia lekarskie w klubie sportowym

W ubiegły piątek obowiązywać zaczęły przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), czego nie sposób było nie zauważyć – nasze skrzynki pocztowe zapełniły się mailami o aktualizacji polityk prywatności oraz treścią obowiązków informacyjnych. Przepisy RODO jeszcze przed 25 maja 2018 r. wzbudzały dużo kontrowersji oraz wątpliwości i pomimo wzmożonej ostatnimi czasy kampanii informacyjnej, w szczególności ze strony Ministerstwa Cyfryzacji, niewiele się w tej kwestii zmieniło. Mając powyższe na uwadze, w naszych wpisach będziemy starali się przybliżać tematykę stosowania przepisów RODO w działalności sportowej.

W działalności sportowej, a w szczególności w klubach sportowych, przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia jest ściśle związana z realizowanymi celami. Zdając sobie sprawę z faktu, iż takie dane są traktowane przez RODO jako tzw. szczególne kategorie danych osobowych (Artykuł 9 RODO) wiele klubów ma wątpliwości, czy przetwarza dane o zdrowiu w sposób zgodny z prawem oraz czy legitymuje się odpowiednią podstawą przetwarzania i czy musi być nią zgoda. W szczególności kluby sportowe wyrażają wątpliwości związane z podstawami dla odbierania i gromadzenia zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, w szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach sportowych.

Przede wszystkim wskazać należy, że chociaż przetwarzanie danych szczególnych kategorii, w tym danych o zdrowiu co do zasady jest zabronione (art. 9 ust. 1 RODO), to jednak istnieje szereg wyjątków, w których zakaz ten nie ma zastosowania. Jedynym z takich wyjątków jest wyraźna zgoda (art. 9 ust. 1 lit a) osoby, której dane dotyczą, ale również konieczność przetwarzania danych szczególnych kategorii do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy na podstawie prawa UE lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 1 lit h).

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o sporcie zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy (PZS) jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie. Z kolei, podmiotem weryfikującym posiadanie takiego zaświadczenia jest co do zasady klub sportowy zrzeszony w ramach odpowiedniego PZS. Mając na uwadze powyższe należy dojść do wniosku, że w przypadku sportów organizowanych przez PZS odbieranie zaświadczeń lekarskich jest nie tylko potrzebne ze względu na profilaktykę zdrowotną ale również ma swoją konkretną podstawę w prawie polskim (państwa członkowskiego UE), co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie danych o zdrowiu, o której mowa w art. 9 ust. 1 lit. h). W takim przypadku nie potrzeba zatem odbierać od zawodnika osobnej zgody na przetwarzanie danych o zdrowiu zawartych w orzeczeniu lekarskim.

Powyższa interpretacja prowadzi jednak do wniosku, że w przypadku klubów sportowych działających w dyscyplinie sportowej nieorganizowanej przez PZS brak wyraźnej podstawy prawnej dla odbierania orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie i tym samym konieczne jest odbieranie zgód.

Zróżnicowanie podstaw dla przetwarzania danych osobowych zawartych w orzeczeniach lekarskich ze względu na przynależność danej dyscypliny do obszaru objętego działaniem PZS nie wydaje się w pełni zasadne. Niejednokrotnie dyscypliny sportowe nieobjęte działaniem PZS są równie a nawet bardziej niebezpieczne niż dyscypliny, w których PZS istnieje, dlatego kluby sportowe niezależnie od obowiązku ustawowego powszechnie odbierają od zawodników orzeczenia lekarskie. W takim przypadku nie wydaje się zasadnym wymaganie uzyskiwania dodatkowej zgody na przetwarzanie danych zawartych w orzeczeniu tylko dlatego, że dotyczy to dyscypliny nieobjętej działaniem PZS, w szczególności, że przedmiotowe dane są potrzebne do celów profilaktyki zdrowotnej. Rozwiązaniem dla tej sytuacji mogłoby być uregulowanie na poziomie ustawowym kwestii odbierania uzyskiwania orzeczeń lekarskich także w przypadku dyscyplin nieobjętych działaniem PZS i tym samym zwolnienie z obowiązku pobierania zgód w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

VAR na Mundialu

Dziś będzie o systemie VAR czyli Video Assistant Referee i jego stosowaniu podczas finałów piłkarskich Mistrzostw Świata Rosja 2018. My – polscy kibice futbolu znamy ten system z meczów Ekstraklasy, wszak sezon 2017/2018 był premierowym, jeśli chodzi o stosowanie VAR-u. Tak się przyzwyczailiśmy, źe gdy przyszło do ostatniej kolejki sezonu zasadniczego i niemożności rozegrania wszystkich ośmiu spotkań z VAR-em, to Prezes PZPN Zbigniew Boniek rzucił propozycję by kolejkę rozłożyć na 2 dni. Kluby się nie zgodziły i chciały grać w jednym terminie o jednej godzinie i kolejkę rozegrano bez VAR-u by szanse wszystkich były równe.

Czytaj dalej VAR na Mundialu

Opublikowane w

Ograniczenia w zakresie reklamy i działalności marketingowej podczas Mundialu w Rosji

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Rosji trwają już w najlepsze a zainteresowanie widzów z całego świata pochłania przede wszystkim rywalizacja sportowa. Mundial może być jednak ciekawy nie tylko z perspektywy sportowej, ale również prawnej.

Czytaj dalej Ograniczenia w zakresie reklamy i działalności marketingowej podczas Mundialu w Rosji

O autorze

Marcin Kryszko

Marcin Kryszko

Od 2015 roku aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Kancelarii Prawa Sportowego i Gospodarczego Dauerman.

Wpisy autora

Opublikowane w

Ograniczenia w zakresie reklamy i działalności marketingowej podczas Mundialu w Rosji

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Rosji trwają już w najlepsze a zainteresowanie widzów z całego świata pochłania przede wszystkim rywalizacja sportowa. Mundial może być jednak ciekawy nie tylko z perspektywy sportowej, ale również prawnej.

Czytaj dalej Ograniczenia w zakresie reklamy i działalności marketingowej podczas Mundialu w Rosji

Opublikowane w

Ochrona danych to nie tylko RODO

Zbliżająca się rewolucja w ochronie danych osobowych to nie tylko rozpoczęcie bezpośredniego stosowania przepisów Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO) w krajach członkowskich UE ale również szereg zmian na poziomie ustawodawstwa krajowego. Zmiany te odczują niemal wszyscy, w tym również podmioty zajmujące się działalnością sportową.

Czytaj dalej Ochrona danych to nie tylko RODO

Opublikowane w

Nowe zasady składania sprawozdań finansowych

Wejście w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziło wiele istotnych zmian m.in. w zakresie postępowania rejestrowego. Na szczególną uwagę zasługuje modyfikacja zasad składania do KRS sprawozdań finansowych spółek i innych podmiotów zobowiązanych, a więc również działających w formie spółek kapitałowych klubów sportowych i polskich związków sportowych.

Czytaj dalej Nowe zasady składania sprawozdań finansowych

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

RODO Sport

Masz do nas pytanie z zakresu wdrożenia nowej polityki ochrony danych osobowych "RODO"? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.