ModernSportFoundation.org WszystkoDlaKlubu.pl TrainingCompensation.com

Regulacje dyscyplinarne w polskiej piłce ręcznej cz. 4

Dziś pora na dokończenie tematyki wykroczeń dyscyplinarnych popełnianych przez osoby fizyczne w polskiej piłce ręcznej. W poprzednim odcinku była mowa między innymi o krytyce decyzji organizatora rozgrywek i karach jakimi to przewinienie jest zagrożone. Dzisiejsze rozważania rozpoczynamy od wykroczenia – naruszenia nietykalności cielesnej.

Naruszenie nietykalności osoby fizycznej działającej w imieniu członków zwyczajnych ZPRP, w szczególności prezesa i innego reprezentanta klubu lub wojewódzkiego związku piłki ręcznej, osoby fizycznej biorącej udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym przez ZPRP lub z jego upoważnienia przez inne podmioty, w szczególności zawodnika, trenera i członka ekipy szkoleniowej, sędziego oraz delegata i przedstawiciele ZPRP, a także agenta piłki ręcznej, bez względu na formę organizacyjną, w jakiej działa zostało uregulowane w § 39 Regulaminu Dyscyplinarnego Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Uderzenie w/w osoby albo naruszenie w inny sposób jej nietykalności zagrożone jest karą grzywny do 15000 złotych i karą odsunięcia od wykonywania funkcji na okres od 6 miesięcy do 2 lat, przy odsunięciu od udziału w co najmniej 12 zawodach mistrzowskich. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, organ orzekający może odstąpić od wymierzenia kary. Przepis § 39 ust. 3, przewiduje również działanie  w warunkach recydywy, jeśli ponowne ukaranie osoby za naruszenie nietykalności cielesnej miało miejsce w okresie 2 lat od popełniania wcześniejszego wykroczenia. Wówczas, organ orzekający może orzec dożywotni zakaz udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez ZPRP lub z jego upoważnienia przez inne podmioty oraz dożywotni zakaz wstępu na imprezę sportową organizowaną przez te podmioty.

Wykonywanie funkcji w stanie nietrzeźwości, to kolejne wykroczenie z Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP. Zostało uregulowane w § 40. Sędzia, który prowadził zawody w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, podlega karze odsunięcia od wykonywania funkcji sędziego na okres od roku do lat trzech. Jeżeli to wykroczenie miało charakter rażący, co może ustalić w postępowaniu organ dyscyplinarny, to kara odsunięcia od wykonywania funkcji sędziego nie może być krótsza niż dwa lata.

Takim samym karom jak sędziowie, podlegają trenerzy prowadzący drużyny i członkowie ekip szkoleniowych oraz przedstawiciele klubów i delegaci Związku. Wówczas może być również orzeczona kara dodatkowa odsunięcia od wykonywania funkcji organizacyjnych i sportowych w ZPRP na okres do lat trzech.

I ostatnia grupa wykroczeń popełnianych przez osoby fizyczne w polskiej piłce ręcznej, czyli wykroczenia korupcyjne i związane z ustawianiem meczów. Należy do nich, uregulowane w § 41 przestępstwo przekupstwa. Przedstawiciele klubu, którym postawiono zarzut dokonania lub usiłowania dokonania przekupstwa zawodnika, trenera, sędziego, przedstawiciela innego klubu lub delegata ZPRP, podlegają odsunięciu od wykonywania funkcji w klubie piłki ręcznej na okres postępowania karnego. W przypadku skazania tych osób prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, orzeka się karę odsunięcia od wykonywania funkcji na okres od 2 lat do dożywotniego.

Drugie wykroczenie z tej grupy to manipulowanie wynikami zawodów. Jest ono uregulowane w § 42, a przepis brzmi następująco: „Kto, uczestnicząc w zakładach wzajemnych, bukmacherskich lub podobnych, dotyczących zdarzeń objętych rozgrywkami organizowanymi przez ZPRP, manipulował wynikami zawodów, podlega grzywnie do 15000 złotych oraz karze odsunięcia od wykonywania wszelkich funkcji na okres od 6 miesięcy do zakazu dożywotniego”. Trzecie – ostanie wykroczenie w tej grupie, to uregulowanie w § 43 – wypaczanie wyników zawodów: „Zawodnicy, trenerzy i członkowie ekip szkoleniowych, sędziowie oraz osoby reprezentujące klub, które dopuściły się przekupstwa lub w innej formie działały celu wypaczenia wyniku zawodów, podlegają grzywnie w kwocie do 15000 złotych oraz karze odsunięcia od wykonywania ich funkcji na okres od roku do dożywotniego wykluczenia”.

Do wykroczeń uregulowanych w Rozdziale 4a Regulaminu Dyscyplinarnego Związku Piłki Ręcznej w Polsce czyli wykroczeń związanych z wykonywaniem czynności agenta piłki ręcznej lub korzystaniem z jego usług należą:

– działanie bez licencji agenta piłki ręcznej,

– zawarcie umowy z osobą bez licencji agenta piłki ręcznej,

– zawarcie umowy z osobą reprezentowaną już przez innego agenta piłki ręcznej,

– bezprawne usiłowanie skrócenia obowiązującego kontraktu,

– usiłowanie zawarcia nowego kontraktu przed upływem ważności poprzedniego,

– rozpoczęcie negocjacji kontraktu bez powiadomienia klubu macierzystego,

– reprezentowanie więcej niż jednej strony w jednej transakcji,

– niepoinformowanie Komisarza o zawartych kontraktach,

– nieprzedstawienie Komisarzowi żądanych dokumentów,

– naruszenie postanowień Kodeksu Etyki Zawodowej Agenta,

– niepoinformowanie klienta o grożących w umowie niebezpieczeństwach,

– zawarcie kontraktu niezgodnego z prawem,

– nieodnowienie polisy ubezpieczeniowej,

– zawarcie umowy ubezpieczeniowej niezgodnie z Regulaminem Agenta.

Podobną grupę przewinień, związaną ze zmianą barw klubowych i statusem zawodników stanowią  uregulowane w rozdziale 5 Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP – wykroczenia dyscyplinarne popełnione przy realizacji procedur transferowych. Są to:

– podanie fałszywych danych w procedurach transferowych,

– naruszenie obowiązku informacyjnego,

– zawarcie dwóch kontraktów,

– zgłoszenie do gry nieupoważnionego zawodnika,

– zaniedbania klubu wobec innych klubów,

– naruszenie przepisów o zakazie transferów z klubu i do klubu.

Wreszcie ostania grupa wykroczeń dyscyplinarnych w polskiej piłce ręcznej. To uregulowanie w w Rozdziale 5a – wykroczenia dyscyplinarne popełnione przez członków zwyczajnych Związku przy realizacji zadań statutowych. Do tych wykroczeń należą:

– nieuiszczenie składki członkowskiej,

– działanie na szkodę Związku,

– uporczywe lub rażące naruszanie postanowień statutu,

– niezgłoszenie drużyny do rozgrywek przez klub sportowy,

– nierealizowanie zadań statutowych przez wojewódzki związek piłki ręcznej,

– nierealizowanie zadań przez członka wymienionego w § 15 statutu czyli podmiotu, który posiada osobowość prawną i którego statut, umowa lub akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w zakresie piłki ręcznej.

Przez taką działalność rozumie się w szczególności: szkolenie i doskonalenie sędziów piłki ręcznej, szkolenie i doskonalenie trenerów i instruktorów piłki ręcznej, działalność w zakresie marketingu i promocji piłki ręcznej, a także działalność w zakresie dostaw strojów i sprzętu do piłki ręcznej.

Na tym kończymy omawianie problematyki odpowiedzialności dyscyplinarnej w polskiej piłce ręcznej. Mam nadzieję, że zachęciłem Państwa, zwłaszcza tych związanych z handballem do lektury przepisów, bo działanie w strukturach polskiego związku sportowego to także podporządkowanie się przepisom dyscyplinarnym.

(zdjęcie ma charakter ilustracyjny)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane wpisy

Opublikowane w

Tabela chwilowa rozgrywek Ekstraklasy

Kilkanaście dni temu na prawosportowe.pl pisałem o ustalaniu tabeli końcowej po rundzie zasadniczej oraz rundzie finałowej rozgrywek piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Pisałem też o ostrożności jakiej należy dochować przy dokonywaniu zmian zawodników, zwłaszcza zawodników – cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, co do których obowiązuje ograniczenie liczby graczy przebywających na boisku, by nie narazić się na weryfikację zawodów jako walkower.

Opublikowane w

Pojęcie sportu wyczynowego w prawie Unii Europejskiej

Aby wyjaśnić zakres pojęcia – sportu wyczynowego – należy poddać analizie wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE), w których dokonano charakterystyki sportu wyczynowego. W dokumentach unijnych nie znajdziemy bowiem wprost ścisłej definicji tego pojęcia. W związku z tym, iż sport wyczynowy jest pojęciem opozycyjnym wobec sportu powszechnego, jest to ta sfera aktywności człowieka, która wiąże się przede wszystkim z gospodarczym sektorem sportu.

O autorze

Maciej Żyłka

Maciej Żyłka

Prawnik, Dziennikarz, Szef contentu internetowego prawosportowe.pl Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia Wrocław.

Wpisy autora

Opublikowane w

Tabela chwilowa rozgrywek Ekstraklasy

Kilkanaście dni temu na prawosportowe.pl pisałem o ustalaniu tabeli końcowej po rundzie zasadniczej oraz rundzie finałowej rozgrywek piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Pisałem też o ostrożności jakiej należy dochować przy dokonywaniu zmian zawodników, zwłaszcza zawodników – cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, co do których obowiązuje ograniczenie liczby graczy przebywających na boisku, by nie narazić się na weryfikację zawodów jako walkower.

Opublikowane w

Uwaga przy zmianach!

W poprzednim odcinku pisałem o ustalaniu tabeli końcowej rozgrywek Lotto Ekstraklasy i to zarówno na koniec sezonu zasadniczego, jak i po rundzie finałowej. Winny jestem jeszcze Państwu omówienie podobnych przepisów, związanych z ustalaniem tzw. „tabeli chwilowej”, czyli po danej kolejce. I tym zajmę się następnym razem. Dziś jednak o innym wydarzeniu związanym z rozgrywkami Ekstraklasy.

Opublikowane w

Piłkarze Ekstraklasy znów w grze

Dzisiejsze spotkanie Piasta Gliwice z Jagiellonią Białystok kończy pierwszą tegoroczną kolejkę meczów sezonu 2017/2018 piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Warto zatem przypomnieć najważniejsze przepisy regulujące te rozgrywki, z uwzględnieniem tego co kibiców interesuje najbardziej, czyli systemu rozgrywek. Przypomnijmy, w tym sezonie rozgrywki toczą się – podobnie jak w latach ubiegłych – w dwóch rundach: zasadniczej (1-30 kolejka) i finałowej (31-37 kolejka), z tą tylko różnicą, że w sezonie 2017/2018 nie ma podziału punktów przed rundą finałową.

Zobacz więcej »

Serwis obsługuje:

Dauerman

Kontakt z nami:

PrawoSportowe.pl Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
Stadion Wrocław (Budynek Wschód, III p.)
tel. +48 693 672 258
e-mail: bok@prawospotowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000384634, NIP 8992720232, REGON 021539145, kapitał zakładowy 15.000,00 zł

Zapytaj prawnika

Masz do nas pytanie na temat prawa sportowego? Wypełnij poniższy formularz, odpiszemy tak szybko jak to będzie możliwe.